Prosjektskisser

Det er laget noen prosjektskisser som viser noen av de prosjektene som vil vurderes frem mot iverksettelse av omstillingsprogrammet 1. januar 2020, og videre i perioden. 

Her finner du prosjektskisser for Handlingsrom 2023
Prosjektskissene er pr. 22.11.19. De vil bli fortløpende revidert.