Seminarer og presentasjoner

Seminar 26. februar

Onsdag 26. februar ble det holdt seminar for folkevalgte for å forberede revisjon av Strategi- og handlingsplan 2020-2023.

Presentasjoner

Filmer fra seminaret

Kommende seminarer: 

22. april er temaene tjenesteprofiler, eiermelding og styring av utbyggingsprosjekter. 
25. april: Folkevalgtdag - lokalsamfunn 
27. mai er temaene mål- og rammesak, 1. tertial og behovsplaner. 

Alle møtene er åpne for publikum. 

Sist endret: 10.03.2020