Status i prosjektet pr mai 2019 (pdf)

Harmonisering og anskaffelser, fase 2

 

Oppegård og Ski kommuner har mer enn 200 tjenester til innbyggere og næringsliv. I arbeidet med disse tjenestene benytter vi oss av en rekke IKT-systemer.

Høsten 2018 vedtok ledergruppen i Nordre Follo kommune å opprette prosjektet Harmonisering og anskaffelser.
Oppdraget var å foreslå IKT-prosjekter i prioritert rekkefølge for 2019. System som utveksler data med nasjonale registre eller overnasjonale løsninger fikk høyest prioritet. Forslaget til prosjekter ble presentert for ledergruppen i januar 2019.

Det jobbes nå i 20 prosjekt med harmonisering/implementering av it-system, ​slik at disse fungerer fra 1.1.2020.​