Oppegård og Ski kommuner har mer enn 200 tjenester til innbyggere og næringsliv. I arbeidet med disse tjenestene benytter vi oss av en rekke IKT-systemer.

Prosjekt Harmonisering og anskaffelser foreslår IKT-prosjekter i prioritert rekkefølge for 2019. System som utveksler data med nasjonale registre eller overnasjonale løsninger har høyest prioritet. Det jobbes nå i 20 prosjekter med harmonisering/implementering av it-system, ​slik at disse fungerer fra 1.1.2020.​

Status juni 2019, tekst

Status juni 2019, oversikt