Den midlertidige samleveien nord for Kirkeveien skal få et offisielt navn

Høringsfrist: 9. januar 2023
Skrivemåten på de aktuelle navneforslagene til den midlertidige veien, som skal bygges nord for Kirkeveien, legges ut på høring.

Det skal bygges en midlertidig samlevei fra Langhusveien i forbindelse med reguleringsplan 3020_201710 «FV 152 Kirkeveien». Samleveien skal være adkomstvei for en rekke boliger som ligger nord for Kirkeveien. 

Hvordan skal vi skrive veinavnet?

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene. Dette er kun en høring om skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til hva veien skal hete.  

NAVNEFORSLAG:

Kapellsanderveien
Ruska Nielsens vei
Raveien
Kapelljordet
Tingsanderveien
Glitreveien
Kapellsanderbakken
Kapellsanderlia
Kapellbakken

Fristen er 9. januar 2023

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 9. januar 2023. Du kan sende inn høringsuttalelsen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Videre saksgang

I høringsperioden vil vi sende navneforslagene til Språkrådet og be de anbefale skrivemåten av forslagene. Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal vedta det nye veinavnet.

Sist endret: 21.11.2022