Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg er vedtatt

Nordre Follo kommune vedtok den lokale forskriften 29. september 2021. Forskriften ble kunngjort i Norsk Lovtidende den 30. september 2021 og vil tre i kraft en måned etter kunngjøringsdatoen.

Her finner du forskriften 

Du kan se den lokale forskriften på lovdata.no.

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte Klima og miljø ved å ringe kommunens sentralbord på telefon: 02178 eller sende en e-post til: postmottak@nordrefollo.kommune.no.  

Du kan også ringe Helge Klevengen, overingeniør klima og miljø, på telefon: 95 13 67 52 eller sende en e-post til: helge.klevengen@nordrefollo.kommune.no 

Sist endret: 13.10.2021