Forslag til detaljregulering for turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 5. februar 2021
Nordre Follo kommune vedtok 24. november 2020 å legge reguleringsplanforslag for turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Formålet med planen er å etablere en sammenhengende turvei mellom Ljansbruket og Ingierstrand bad, formalisere eksisterende parkeringslommer langs Ingierstrandveien og åpne for offentlig utfartsparkering på del av Kruttmølleplassen.  

Planforslaget opprettholder dagens småbåthavn i den delen som ligger i Nordre Follo, og vil tillate at det gjøres endringer som bedrer funksjonaliteten. Natur- og kulturmiljøkvaliteter langs Gjersjøelva blir ivaretatt med egne formål og hensynssoner. 

Her finner du planforslaget

Du kan si din mening 

Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til
Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski. 

Merk innspillet med PLAN-20/00223-6. 

Fristen for innspill er 5. februar 2021. 

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte virksomhet byutvikling og arealplanlegging ved saksbehandler Anna Lina Toverud på telefon 02178 eller e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 09.12.2020