Forslag til utbyggingsavtale Durendalveien 1 til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 14. desember 2020
Nordre Follo kommune vedtok 5. november 2020 å legge forslag til utbyggingsavtale innenfor detaljreguleringsplan for Durendalveien 1 ut til offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtalen regulerer utbyggers og kommunens plikter om finansiering og gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplanen for Durendalveien 1 (planident 2016003) som ble vedtatt 19. mars 2018.  

For innsyn i saksdokumentene og forslaget til utbyggingsavtale, se formannskapssak 132/20 i politisk møtekalender.

For innsyn i saksdokumentene til detaljreguleringsplanen for Durendalveien 1, se kommunestyresak 21/2018 i politisk møtekalender

Har du innspill? 

Innspill kan rettes til Nordre Follo kommune på epost til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller per post til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.
Merk henvendelser med «Utbyggingsavtale Durendalveien 1, sak 20/37003». 

Frist for innspill er innen mandag 14. desember 2020. 

Sist endret: 04.12.2020