Forslag til utbyggingsavtale Ski Vest til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 20. august 2020
Formannskapet i Nordre Follo kommune vedtok 11. juni 2020 å legge forslag til utbyggingsavtale innenfor områdereguleringsplan Ski Vest for detaljreguleringsplanene for felt BB1, B/T1, BB2 og BB3 datert 11.05.2020 ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 § 17-4 annet ledd.

Utbyggingsavtalen regulerer utbyggers og kommunens plikter om finansiering og gjennomføring av rekkefølgebestemmelser i detaljreguleringsplanene for Ski Vest (planident 201508 og 201709) som ble vedtatt henholdsvis 29.11.2017 og 20.03.2019.

Det stiplete området viser arealet forslag til utbyggingsavtale skal inngås for.

For innsyn i saksdokumentene og forslaget til utbyggingsavtale se formannskapssak 70/20 her.

For innsyn i saksdokumentene til detaljreguleringsplanen for BB1 OG B/T1 se kommunestyresak 147/17 her.

For innsyn i saksdokumentene til detaljreguleringsplan for felt BB2 og BB3 se kommunestyresak 14/19 her.

Innspill kan rettes til Nordre Follo kommune på epost til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller per post til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski

Fristen for innspill er 20.08.2020.

Merk henvendelser med «Utbyggingsavtale Ski Vest, sak 20/06572».

Sist endret: 29.06.2020