Gang- og sykkellvei skal få et offisielt navn

Høringsfrist: 9. januar 2023
Skrivemåten på de aktuelle navneforslagene til gang- og sykkelveien, som går fra Skiveien til Hareveien via Søndre Skrenten, legges ut på høring.

Hvordan skal vi skrive veinavnet?

Innbyggere og andre interesserte kan nå uttale seg om hvordan vi skal skrive de ulike navneforslagene. Dette er kun en høring om skrivemåten, så du kan ikke komme med nye forslag til veinavn.  

NAVNEFORSLAG:

Skrenten
Sikksakkbakken
Sikksakkveien
Sikksakken
Sikksakkstien
Skrentenbakken
Brattbakken
Snarveien
Harebakken
Hareskrenten

Fristen er 9. januar 2023

Fristen for å komme med høringsuttalelse er 9. januar 2023. Du kan sende inn høringsuttalelsen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller sende uttalelsen i posten til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.  

Videre saksgang

I høringsperioden vil vi sende navneforslagene til Språkrådet og be de anbefale skrivemåten av forslagene. Utvalg for areal, klima og byggesak (AKB) skal vedta det nye veinavnet.  

Sist endret: 21.11.2022