Gi dine innspill om steder i kommunen som trenger bedre trafikksikkerhet

Høringsfrist: 10. juni 2020
Nordre Follo kommune skal lage en ny trafikksikkerhetsplan for hele kommunen. Vi ønsker dine innspill til steder i kommunen med behov for bedre trafikksikkerhet.

Alle som ønsker det, kan sende inn innspill til oss.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være:

  • Fartsdempende tiltak med humper, innsnevringer og skilt for redusert fart
  • Andre typer skilt, for eksempel fareskilt for skolebarn
  • Bygging av ny gang- sykkelveg eller fortau
  • Nytt gatelys
  • Etablere nye fotgjengerfelt
  • Fotgjengerfelt med lysregulering
  • Varselspeil
  • Siktrydding
  • Bom eller andre typer sperringer  

Frist for å sende oss innspill om trafikksikkerhetstiltak er 10. juni 2020.

Her kan du sende inn forslag til trafikksikkerhetstiltak digitalt, merke av stedet i kart og legge ved et bilde av stedet om du vil.

Du kan også sende oss forslag om trafikksikkerhetstiltak i posten.
Send da brevet til:

Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk brevet med "Forslag til trafikksikkerhetsplan".

Har du spørsmål?

Kontakt prosjektleder Morten Sandaker i Nordre Follo kommune.
Epost: morten.sandaker@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 19.05.2020