Høring – Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nordre Follo kommune

Høringsfrist: 15. september 2020
Nordre Follo kommune har utarbeidet kart over friluftsområder i kommunen og verdivurdering av disse. Vi ønsker nå innspill fra innbyggere, lag og foreninger, grunneiere og politikere for å kvalitetssikre informasjonen.

Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill. Dersom smittevernreglene åpner opp for det, vil vi invitere til et åpent møte før høringsfristen går ut.  

Nordre Follo kommune deltar i et nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet.  

Her finner du temakartet

Du kan se forslag til temakart for friluftsområder her.

Grunnlaget for høringen er et digitalt kart som viser de kartlagte friluftsområdene og verdsetting og informasjon om hvert enkelt område.  

Kommunen ønsker innspill om blant annet:

  • Er det friluftsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende?
  • Er verdsettingen satt riktig?  

Innspillene bør være så utfyllende som mulig.

Gjelder innspillene allerede kartlagte områder er det fint om du refererer til områdenavn som finnes i kartløsningen.

Dersom innspillet gjelder nye områder, så legg gjerne inn et kartutsnitt, gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.  

Du kan si din mening

Du kan sende innspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski.

Merk innspillet med saksnummer 20/15117.

Fristen for innspill er 15. september 2020.  

Har du spørsmål?

Du kan kontakte skogsbestyrer Reidar Haugen for spørsmål om Ski: Reidar.haugen@nordrefollo.kommune.no / 91 35 11 17 eller arealplanlegger Ane Tingstad Grav for spørsmål om Oppegård: ane.tingstad.grav@nordrefollo.kommune.no / 92 01 21 68   

Sist endret: 24.06.2020