Høring av skrivemåte - Kirkebakken og Holtegrenda

Høringsfrist: 15. april 2020
Kommunestyret vedtok 12. februar å legge to veinavn i Nordre Follo ut på høring av skrivemåte.

Hvordan skal vi skrive navnet?

Kommunestyret vedtok 12.02.20, sak 13/20, å legge veinavnene nedenfor ut på høring av skrivemåte i to måneder. Saksframlegget og vedtaket kan du lese på Nordre Follo kommunes hjemmeside. Papirene i saken ligger under «politisk møtekalender» og «kommunestyret 12.02.20».

Eksisterende veinavn (Oppegård kommune) Nytt veinavn Nordre Follo
Kirkeveien Kirkebakken
Eksisterende veinavn (Ski kommune) Nytt veinavn Nordre Follo
Holteveien Holtegrenda


Hvem har rett til å uttale seg?

Navneforslaget Kirkebakken og Holtegrenda har ikke vært på høring av skrivemåte tidligere. I henhold til lov om stadnamn §§ 6 og 8 skal saken gjøres kjent for de som har rett til å uttale seg, herav lokale organisasjoner. De som etter stadnamnlova § 6 første ledd har rett til å uttale seg, skal ha minst to måneder til å uttale seg fra de blir gjort kjent med saken. Berørte og lokale organisasjoner vil bli tilskrevet.

Høringsuttalelse

Hvis du vil sende inn en høringsuttalelse om skrivemåten av et av navnene i tabellen over, sender du uttalelsen til kommunen her (logg inn med elektronisk ID).
Høringsuttalelsen kan også sendes inn per brev til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski. Høringsfrist er satt til 15.04.20.    

Sist endret: 14.02.2020