Høring av utkast til boligstrategi for Nordre Follo kommune 2022-2026

Høringsfrist: 24. mai
Kommunestyret vedtok den 06.04.22 å legge utkast til boligstrategi for Nordre Follo kommune 2022-2026 ut på høring i fire uker.

Høringen er åpen for alle innbyggere, frivillige lag og organisasjoner i Nordre Follo kommune, og for utbyggere som skal eller vil bygge boliger i vår kommune.

Vi ber om innspill på boligstrategiens valg av strategier og tiltak.

Dokument på høring

Send oss ditt innspill

Send ditt høringsinnspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no innen 24.05.2022, og merk e-posten med saksnummer 20/20594.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om boligstrategien?
Ta kontakt med Tone Skjelbostad, fagsjef kultur og inkludering på
e-post tone.skjelbostad@nordrefollo.kommune.no eller telefon 46 89 06 37.

Sist endret: 25.04.2022