Kommunedelplan for naturmangfold til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 28. juni
Formannskapet vedtok 5. mai 2022 å legge ut forslag til kommunedelplan for naturmangfold for Nordre Follo kommune til offentlig ettersyn i seks uker.

Planområdet omfatter hele Nordre Follo kommune og er en videreutvikling av kommunedelplan for naturmangfold i Ski kommune fra 2017.

Planforslaget består av en planbeskrivelse og et digitalt plankart.

Kartet fremstilles best i den digitale innsynsløsningen, men et oversiktsbilde er også å finne helt bakerst i plandokumentet.  

Dette er en tematisk kommunedelplan, som betyr at selve planen (inkludert det tilhørende kartet) ikke vil være juridisk bindende.

Endelig vedtatt plan vil likevel inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget ved utøving av offentlig myndighet, i tråd med naturmangfoldloven § 8.  

Send ditt høringsinnspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no innen 28.06.2022, og merk e-posten med saksnummer 20/07146.  

Har du spørsmål om planen?

Ta kontakt med Maja Dinéh Sørheim, miljørådgiver naturmangfold på e-post maja.dinehsorheim@nordrefollo.kommune.no eller telefon 91 91 46 68.

Sist endret: 11.05.2022