Kunngjøring av nye veinavn

26 veier i Nordre Follo har fått nye navn. Nordre Follo har også fått fire helt nye veinavn.

Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 04.02.20, sak 7, 8 og 9/20, fire nye veinavn i Nordre Follo kommune. I tabellen under kan du se hvilke veier som har fått nytt navn. Saksfremlegg og vedtak kan du lese på Nordre Follo kommunes hjemmeside. Papirene i sakene ligger under «politisk møtekalender» og « utvalg for areal, klima og byggesak».

Beskrivelse Nytt veinavn
«Vei 1» anlegges nord på eiendommen gnr. 122 bnr. 150 Arnljot Kjeldaas vei
«Vei 2» anlegges sør på eiendommen gnr. 122 bnr. 150 Nyjordstubben
Vei som skal anlegges på eiendommen gnr. 107 bnr. 867 Teglverksfaret
Veien fra Hesteskoen til Sion gård Nilseskauveien

Kommunestyret vedtok 12.02.20, sak 13/20,  nye veinavn i Nordre Follo kommune. I tabellen under kan du se hvilke veier som har fått nytt navn. . Saksframlegget og vedtaket kan du lese på Nordre Follo kommunes hjemmeside. Papirene i saken ligger under «politisk møtekalender» og «kommunestyret 12.02.20». 

Eksisterende veinavn
(Oppegård kommune)

Nytt veinavn
Nordre Follo
Balders vei Fjellsvingen
Bjerkeveien Bjerkebakken
Dalskleiva Kleiva
Dalsveien Radka Toneffs vei
Einerveien Einebærsvingen
Orreveien Carl Nords vei
Ospelia Tyrilia
Parkveien Myraparkveien
Rugdeveien Dugnadsveien
Skogveien Skogkanten
Tømmerveien Tømmerfaret
Tårnveien Vanntårnveien
Eksisterende veinavn (Ski kommune) Nytt veinavn
Nordre Follo
Bakkeveien Ingvill Raaums vei
Bekkeliveien Blåveisbekken
Damveien Damfaret
Elgfaret Gaupefaret
Fjellveien Klara Solheims vei
Greverudveien Bjørnstadveien
Hareveien Stjerneveien
Jotunveien Slorakroken
Noråsveien Hilda Langhus` vei
Røsslyngveien Finstadskogen
Sagveien Sagtomta
Sætreveien Eplehagen
Vestliveien Vestlisvingen
Solveien Solsvingen

Klage på vedtak om nytt veinavn

I henhold til lov om stadnamn § 12 er det i denne saken bare lokale organisasjoner med særlig tilknytning til stedsnavnet som kan klage på vedtaket om nye veinavn.

Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på valg av navnet. En eventuell klage skal være skriftlig og grunngitt.
Klagen kan sendes inn her (logg inn med elektronisk ID).
 
Kommunen vil videresende klagen til Klagenemnda for stedsnavnsaker som er klageinstans. Klagefristen er tre uker. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i så fall kontakt med kommunen.

Sist endret: 14.02.2020