Kunngjøring av nytt veinavn – Tinghusveien

Utvalg for plan- og byggesak vedtok 12. desember 2023 at navnet på veien som tar av fra Vestveien og går inn til tinghuset i Ski, Follo politistasjon, politiets publikumssenter mv. skal være Tinghusveien.

Du kan lese saksdokumentene i politisk møtekalender.

Den nye Tinghusveien vist med rød linje

Oversiktskart

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om det nye navnet. Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på valg av navn. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 18. januar 2024.

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen.

Du kan sende inn klagen din her.

Les mer her: Lov om stadnamn

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe om dette? Ta kontakt med saksbehandler Henriette L’Orsa Torvund på e-post: henriette.torvund@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 22.12.2023