Kunngjøring av nytt veinavn

Utvalg for areal, klima og byggesak vedtok 31. mai 2022 at Sandboveien vest for Vilbergveien skal få Vilbergstubben som nytt, offisielt navn.

Saksfremlegget og vedtaket kan du lese i sak 53/22.

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om det nye veinavnet. Det kan bare klages på skrivemåten av navnet, ikke på valget av navnet. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.

Klagefristen er 30. juni 2022.  

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen. Du kan sende inn klagen din her. Her kan du også søke om at det nye navnet ikke skal tas i bruk før klagefristen er ute.  

Les mer her: Lov om stadnamn

Sist endret: 08.06.2022