Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Sanderveien

Høringsfrist: 23. juni
Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Sanderveien 24. mars 2021.

Planen regulerer sykkelvei med fortau vest for Sanderveien og ny utforming av rundkjøring og kryss.

Her er de vedtatte plandokumentene:

Du har rett til å klage 

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 23.06.2021.

Merk klagen med PLAN-20180.

Send klagen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til: Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI  

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte Byutvikling og arealplanlegging v/ Kristine Sand på tlf. 02178 eller e-post kristine.sand@nordrefollo.kommune.no 

Sist endret: 12.05.2021