Detaljregulering for Kolbotn stasjon er vedtatt

Høringsfrist: 8. februar
Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Kolbotn stasjon 16.12.2020. Vedtaket er fattet med forbehold om at Viken trekker sin innsigelse.

Her ser du hele plankartet.

Dokumenter til saken

Du finner de vedtatte saksdokumentene i politisk møtekalender.

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 8. februar 2021.
Merk klagen med PLAN-20/00768.
Send klagen til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Byutvikling og arealplanlegging v/ Anna Lina Toverud, anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no, tlf. 02178.

Sist endret: 13.01.2021