Navn på ny flerbrukshall på Finstad skole vedtatt

Utvalg for plan og byggesak vedtok 5. mars 2024 at navnet på ny flerbrukshall på Finstad skal være Finstadhallen.

Du kan lese saksdokumentene i sak 11/24.

Klage på vedtaket

Lov om stadnamn § 12 slår fast hvem som kan klage på vedtaket om det nye veinavnet. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet.  

Klagefristen er 8. april 2024.  

Klagen vil bli behandlet i henhold til lov om stadnamn § 12.

De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene. Ta i tilfelle kontakt med kommunen. Du kan sende inn klagen din her. 

Les mer her: Lov om stadnamn

Sist endret: 07.03.2024