Planforslag for Kolbotn stasjon til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 16. september 2020
Nordre Follo kommune vedtok 9. juni 2020 å legge reguleringsplanforslag for Kolbotn stasjon til offentlig ettersyn, slik at interesserte kan gi uttalelse.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging og opprusting av dagens jernbanestasjon, fjerning av ett togspor, ny undergang og bedre forbindelser mellom stasjonen og Kolbotn sentrum.

Målet er en ny moderne stasjon som er universelt utformet og som bidrar positivt til utviklingen av Kolbotn.

Dokumenter til saken

Du kan si din mening

Vi oppfordrer deg til å si din mening om planforslaget. Du kan sende innspill på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no
eller som brev til:
Nordre Follo kommune
Postboks 3010
1402 Ski

Merk innspillet med saksnummer PLAN 20/00768.

Fristen for innspill er 16. september 2020.

Innspillet vil tas med i det videre arbeidet. Du vil ikke få direkte svar, men rådmannen vurderer innspillene før det sendes til politisk behandling. Vurderingen kan du lese i saksfremlegget til saken, som legges ut på kommunen nettsider omtrent en uke før saken skal behandles.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på telefon 02178 eller e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 25.06.2020