Planforslag for Skiveien 54 til offentlig ettersyn

Høringsfrist: 30. juni
Utvalg for areal, klima og byggesak i Nordre Follo kommune vedtok 27.04.21 å legge ut planforslag for Skiveien 54 til høring og offentlig ettersyn.

Her finner du planforslaget

Følgende dokumenter ligger nå ute på høring: 

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski.  

Merk innspillet med saksnummer 20/00134.

Fristen for innspill er 30. juni 2021.  

Du kan si din mening

Du kan sende innspill til postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Merk innspillet med saksnr 20/000134.

Fristen for innspill er 30.06.2021.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Emma Andreasson på e-post: emma.andreasson@nordrefollo.kommune.no.

Sist endret: 12.05.2021