Reguleringsplan for Sofiemyr barneskole er vedtatt

Kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok 7.12.2022 reguleringsplan for Sofiemyr barneskole.

Om planen

Reguleringsplanen tillater bygging av ny 4-parallell barneskole i to etasjer med tilhørende uteoppholdsareal nord i Sofiemyr idrettspark. Biladkomst til skolen vil bli fra Kongeveien.  

Dokumenter til saken

Du finner dokumentene i saken på arealplaner.no under fanen «plandokumenter».    

Har du spørsmål?

Du kan kontakte saksbehandler Anna Lina Toverud på e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no eller på telefon 02178 hvis du har spørsmål angående den vedtatte planen.

Sist endret: 02.01.2023