Reguleringsplan for Sønsterudveien 2 er vedtatt

Høringsfrist: 12. mai
Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for Sønsterudveien 2 24. mars 2021.

Dokumenter til saken.

Her er de vedtatte plandokumentene: 

Du har rett til å klage 

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 12. mai 2021.  

Merk klagen med PLAN-19/00171. Send klagen til postmottak@nordrefollo.kommune.no eller som brev til: Nordre Follo kommune Postboks 3010 1402 SKI  

Har du spørsmål? 

Du kan kontakte Byutvikling og arealplanlegging v/ Anna Lina Toverud på tlf. 02178 eller e-post anna.lina.toverud@nordrefollo.kommune.no 

Sist endret: 21.04.2021