Reguleringsplan for ungdomsskole Ski Vest er vedtatt

Høringsfrist: 22. januar
Nordre Follo kommune vedtok reguleringsplan for ungdomsskole Ski Vest 17. desember 2020.

Her finner du reguleringsplanen

Du kan se vedtatt reguleringsplan for ungdomsskole Ski Vest

Du har rett til å klage

Hvis du ønsker å klage på vedtaket og eventuelt kreve innløsning, er fristen 22. januar 2021.

Merk klagen med saksnummer 20/01182. Send klagen til Nordre Follo kommune, Postboks 99, 1400 Ski.

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Byutvikling og arealplanlegging v/ Helén Liebig-Andersen på e-post helen.liebig.andersen@nordrefollo.kommune.no

Sist endret: 13.01.2021