Offentlig høring - valg av meddommere i perioden 2021-2024

Høringsfrist: 26. juni 2020
Nordre Follo kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Tingretten og Lagmannsretten.

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere legges ut på alminnelig ettersyn.

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 26. juni 2020. 

Send høringssvar på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no, eller i posten til Nordre Follo kommune, postboks 3010, 1402 Ski. 

 

Sist endret: 18.06.2020