Varsel om oppstart av planarbeid Waldemarhøyveien 1

Høringsfrist: 2. juli
Nå starter planarbeidet for Waldemarhøyveien 1. Forslagsstiller er OBOS Nye Hjem AS. 4B Arkitekter er fagkyndig konsulent for planleggingen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et boligområde med 60-80 leiligheter, samt næringsbebyggelse på bakkeplan langs Kirkeveien og etablering av offentlig park øst i planområdet.    

Kom med innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet som nå skal starte. Send ditt innspill på brev til 4B Arkitekter AS v/Kari Linderud, Oscars gate 20, 0352 Oslo. Du kan også sende på e-post til kl@4b.no.  

Fristen for å komme med innspill til det kommende planarbeidet er 02.07.2021.   

Saksdokumenter

Her finner du dokumenter som er offentliggjort i forbindelse med varsel om oppstart:

Planinitiativet som forslagsstiller har sendt inn til kommunen. Planinitiativet ble gjennomgått i oppstartsmøtet.

Kontaktinformasjon

Kari Linderud fra 4B Arkitekter AS kan nås på e-post til kl@4b.no eller på mobil 917 23 157. Hun kan svare på spørsmål angående planarbeidet og innholdet i planen. 

Saksbehandler i kommunen kan svare på spørsmål til den politiske prosessen saken nå skal i gang med. Kontakt Runar Walberg på e-post Runar.Walberg@nordrefollo.kommune.no.

 

 

Sist endret: 03.06.2021