Varsel om oppstart av utbyggingsforhandlinger -Ski vgs og Kirkeveien utvikling. Frist for innspill: 10.10.20

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nordre Follo kommune, Viken fylkeskommune og Kirkeveien utvikling i forbindelse med utbygging av planområdet ved Kirkeveien. Utbyggingen gjelder ny videregående skole og boliger.

Eventuelle merknader til oppstart av utbyggingsavtaleforhandlinger sendes til Nordre Follo kommune per epost: postmottak@nordrefollo.kommune.no eller ved brev til Nordre Follo kommune, Postboks 3010, 1402 Ski innen 30 dager, altså innen 10.10.2020.  

Utbyggingsområdet er skissert avgrenset med blå strek i kartet:

Sist endret: 10.09.2020