Prosjektet er inndelt i fem arbeidsgrupper: Regnskap, Lønn, Anskaffelser, HR og Budsjett. I tillegg har prosjektet dedikerte ressurser fra innkjøp og IKT

Prosjektet skal sikre følgende leveranser:

 • Anskaffe og implementere nytt regnskaps-, innkjøps-, lønns- og HR system. Vurdere om innkjøpssystem (eHandel) skal være integrert og hvilke øvrige HR prosesser det kan være lurt å ha med for å optimalisere/ha en effektiv lønnsprosess.
 • Kjøre lønnsutbetaling for Nordre Follo 10. januar 2020.
 • Masterdata ansatte, et grunnlag for å få til en effektiv flyt av ansattedata på tvers av arbeidsprosesser og systemer. Ansattedata skal kun registreres en gang!
 • Anskaffe og starte implementering av budsjettverktøy i slutten av prosjektperioden.
 • Sette opp Konkurranse gjennomføringsverktøy (KGV) for Nordre Follo.
 • Vurdere muligheter og behov for analyseverktøy på området innkjøp.
 • Starte kartlegging og innhenting av avtaler for Nordre Follo i Ski og Oppegård og bidra til å vurdere sammenfallende behov og vurdere om avtalene kan videreføres i Nordre Follo.
 • Vurdere behov for anskaffelsesstrategi.
 • Vurdere systemer som rekrutteringssystem og turnussystem.
 • Personalmapper, integrasjon mot sak/arkiv og rydde i eksisterende (avslutte og gjøre klart til historisk arkiv).
 • Vurdere KS læring som eLærings plattform.
 • Redusere bruk av papirskjemaer.

Framdrift

 • Konkurransegrunnlag for anskaffelse av nytt regnskaps- innkjøps-, lønns- og HR system ble utlyst i slutten av mai.
 • Innkjøp har også kommet godt i gang med å innhente avtaler i Oppegård og Ski, som grunnlag for å vurdere hvilke avtaler som kan videreføres i Nordre Follo.

Aktuell informasjon