Statusrapport desember 2018

Den digitale grunnstenen ble lagt ned av administrasjonssjef Gro Herheim og stabsleder digitalisering Roy Johansen 22. November 2018. Prosjektet jobber må med en gradvis overgang til ny plattform og nye klienter/pålogging.

Migrering av AD og exchange starter for en pilotgruppe i første kvartal 2019 og gjennomføres for alle ansatte i løpet av kalenderåret. Da vil alle ansatte ha ny arbeidsflate og tilgang til både nye og gamle løsninger.

Prosjektet anskaffer internettlinjer, backupløsning, brannmur, brukerhåndtering, løsninger for overvåking og annen IKT administrasjon løpende framover. De første løsningene vil være i produksjon allerede første kvartal 2019.

Prosjektet arbeider med kartlegging av plattformen for å kunne vurdere hva som kan legges i Azure (sky). Arbeidet er i godt gjenge.

Prosjektet arbeider med innføring av Office 365 og kommer i løpet av første kvartal til å involvere ulike brukergrupper for å tilrettelegge bruken til de enkelte sektorers behov.

IKT bistår andre delprosjekter ved anskaffelse av nye fagsystemer, og har dokumentert «generelle IKT krav til anskaffelse av systemer og digitale løsninger», som øvrige prosjekter / sektorer kan benytte seg av.

Status oktober 2018