Informasjon om koronavirus

Informasjon om smittetilfeller i kommunale virksomheter og utbrudd i forbindelse med koronaviruset.

For media

Pressekontakter 

Ingvild B. Olsen, fagsjef 
Telefon: 92 05 95 06  

presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen

På grunn av stor pågang må du regne med noe ventetid før du får svar på e-post til smittevernteamet og kommuneoverlegen. 

Nyheter om saken

16. juli kl. 14.02

Forventer at delta-varianten dominerer innen utgangen av juli

Det er påvist ett nytt tilfelle av Delta-variant. Det er kjent smittevei, og smittesporing har ikke avdekket videre smitte ut i samfunnet i Nordre Follo. Dette er det åttende tilfellet påvist i kommunen.

I følge Folkehelseinstituttets beregninger vil delta-varianten av koronaviruset bli dominerende i Norge i løpet av juli. - Dette er også bildet vi ser i Nordre Follo, uttaler Monica Viksaas Biermann, konstituert kommuneoverlege. Kommunen vil derfor ikke lenger informere særskilt om nye, enkeltstående tilfeller, bare om smitteutbrudd, det vil si flere tilfeller i et gitt område og tidsrom.

15. juli kl. 12.00

Delta-tilfelle med ukjent smittevei

Det er varslet om ytterligere ett tilfelle av Delta-variant i Nordre Follo. Tilfellet kan ikke spores til andre kjente tilfeller med delta-variant, og har ukjent smittevei. Smittesporing har ikke avdekket videre smitte ut i samfunnet i Nordre Follo.

Dette er det sjuende tilfellet av Delta-variant påvist i kommunen.

14. juli kl. 13.37

Nytt tilfelle av delta-variant

Det er identifisert ett nytt smittetilfelle med delta-variant av koronavirus. Det er kjent smittevei, og smittesporing har ikke avdekket videre smitte ut i samfunnet.

Dette er det sjette tilfellet som er påvist med delta-variant i Nordre Follo.

Det ble meldt et femte tilfelle 12. juli.

1. juli kl. 13.00

Smitteutbruddet blant ungdom

Det er meldt om totalt 12 smittede tilknyttet utbruddet i ungdomsmiljøet og Roald Amundsen videregående skole. Det er ca 80 personer i karantene.

30. juni

Smitteutbrudd blant ungdom født i 2003

Vi opplever nå et pågående smitteutbrudd blant ungdom i kommunen. Mange har deltatt på ulike fester og vi oppfordrer alle som har vært på fest i helgen 24. juni – 26. juni om teste seg. I tillegg oppfordrer vi samme gruppe til å være spesielt oppmerksomme på symptomer og eventuelt test seg på nytt hvis de utivkler det minste tegn til sykdom.  

28. juni

Smitte tilknyttet Roald Amundsen videregående skole

Det er meldt om tre smittetilfeller tilknyttet Roald Amundsen videregående skole. (Dette ble ved en forglemmelse ikke publisert før 30.6.21. Vi beklager dette.)

26. juni kl. 14.40

Grønt tiltaksnivå i barnehager og skoler

Barnehager, barne- og ungdomsskoler følger grønt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen fra 26. juni til og med 27. august 2021.

Med hjemmel i smittevernloven §4-1, samt myndighet delegert ordfører fra kommunestyret i vedtak av 16. juni 2021, sak 78/21 traff ordfører vedtak, jf. kommuneloven §6-1 fjerde ledd punkt b.

14. juni kl. 15.35

Smittetilfelle ved Ski videregående skole

Det er meldt om ett smittetilfelle ved Ski VGS. 18 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet.

7. juni kl. 15.02

Nytt tilfelle av indisk virusmutasjon av Covid-19

Det er identifisert et nytt smittetilfelle med delta-variant, også kjent som indisk variant, av koronaviruset. Det er kjent smittevei, og smittesporing har ikke avdekket videre smitte.
Dette er det 4. tilfellet som er påvist med delta-variant i Nordre Follo.

4. juni kl. 21.40

Smitte i hjemmesykepleien

En person med tilknytning til hjemmesykepleien sør har fått påvist Covid-19. Kun én person med tilknytning til hjemmesykepleien er satt i karantene som følge av dette.

1. juni kl. 14.30

Ett tilfelle av indisk variant

Det er bekreftet ytterligere ett tilfelle av indisk variant hos en innbygger i Nordre Follo kommune. Personen er ute av isolasjon  og det er gjennomført smittesporing. Ingen kjent smitte videre i samfunnet. Tilfellet var forventet, da det er kjent smittevei til person med allerede bekreftet indisk variant.  

Det er ikke meldt om noen smittetilfeller i kommunale virksomheter de siste dagene.

28. mai kl. 15.10

Ski videregående skole

Det er meldt om to smittetilfeller tilknyttet Ski videregående skole. 8 personer tilknyttet skolen er satt i karantene.  

Ett tilfelle av indisk variant

Det er meldt om ytterligere ett tilfelle av indisk variant hos en innbygger i Nordre Follo kommune. Personen er ute av isolasjon og det er gjennomført smittesporing. Ingen kjent smitte videre i samfunnet. Tilfellet var forventet, da det er kjent smittevei til person med allerede bekreftet indisk variant.  

25. mai kl. 18.30

Lettelser og lokale smittevernregler i Nordre Follo

Fra 26. mai til 10. juni er det lokal forskrift som gjelder.  Det åpnes blant annet for arrangement og skjenking av alkohol ved bordservering til klokken 22. Barnehage og skoler skal fortsatt driftes på gult nivå.

Etter mange uker med strenge og inngripende tiltak for Nordre Follo og andre kommuner i regionen, er vi tatt ut av kapittel 5C og bedt om å vurdere behovet for lokal forskrift.  Smittesituasjonen i Nordre Follo gjør det nødvendig med strengere regulering enn den nasjonale covid-forskriften, som er varslet endret 27.mai. Lokal forskrift ble besluttet av formannskapet 25. mai.

Les mer i nyhetssak.

23. mai kl 21.52

Smittetilfelle ved Ski ungdomsskole

Det er meldt om ett smittetilfelle på Ski ungdomsskole. Til sammen er 28 personer satt i karantene som følge av smittetilfellet.

Smittetilfelle ved Drømtorp videregående

Det er meldt ett smittetilfeller ved Drømtorp videregående skole. 12 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet.

22. mai kl. 19.18

Ett smittetilfelle Hebekk skole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet Hebekk skole. To personer er satt i karantene.

Elever fra Nordre Follo i karantene 

19 elever fra Nordre Follo kommuner er satt i karantene som følge av smittetilfelle ved Vestby videregående skole.

Ett smittetilfelle Eikeliveien barnehage 

Det er ett smittetilfelle i Eikeliveien barnehage. 18 personer tilknyttet barnehagen er satt i karantene. 

21. mai kl. 18.15

Nordre Follo på tiltaksnivå 5C til og med 25. mai

Formannskapet i Nordre Follo vedtok ikke strengere lokale regler og vi er nå på tiltaksnivå 5 C, med tilhørende regler og anbefalinger, til og med 25. mai.

Den største forandringen mellom tiltaksnivå 5 B og 5 C, som vi nå er på, er at det kan gjennomføres arrangementer, men med strenge smitteverntiltak regulert i Covid-19 forskriften. Det kan for eksempel nå holdes samling etter bisettelser/begravelser og bryllupsfester etter seremoni. Det kan også holdes barnebursdag med barn fra samme kohort i barnehage og barneskole. Det åpnes også for svømming og treningssenter for innbyggere i Nordre Follo kommune.

Barn i samme kohort i barnehage og skole
Anbefalinger i hjemmet er fortsatt fem gjester pluss beskyttede personer. Beskyttede personer er de som er vaksinert med første dose for 3 til 15 uker siden, fullvaksinerte, og de som har hatt Covid-19 siste 6 måneder. Unntaket er barneskolekohort og barnehagekohort, selv om de er flere.

For arrangement i privat regi er det tillatt med 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på offentlig sted. Unntaket er barneskolekohort og barnehagekort som kan være sammen selv om de er flere, pluss nødvendige voksenpersoner. Merk at dette ikke gjelder andre kohorter enn barneskole og barnehage.

Se beskrivelse av 5 C på Helsedirektoratets nettsider: Tiltaksnivå C, ganske høyt nivå.

Merk at det ikke er nevnt arrangement i 5 C. For arrangementer gjelder nasjonal Covid-19 forskrift.

Nasjonal gjenåpning trinn to fra 27. mai
Regjeringen varslet i dag at de fra og med 27. mai vil gå til trinn to av gjenåpningsplanen for Norge. Samtidig understreket regjeringen viktigheten av at kommunen selv innfører strengere lokale tiltak der smittetrykket er høyt. Smittetrykket i Nordre Follo kommune er vurdert som høyt. Det er også en av årsakene til at vi har fått tildelt flere vaksinedoser i geografisk skjevfordeling. Formannskapet i Nordre Follo kommune vil samles til møte tirsdag 25. mai klokken 16.00 for å behandle tiltaksnivå i kommunen fra og med 26. mai 2021.   

 

Ett smittetilfelle ved Flåtestad skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 8. trinn på Flåtestad skole. 23 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet.    

 

20. mai kl. 19.25  

Indisk virusvariant påvist i Nordre Follo 

Det er meldt ett smittetilfelle med indisk mutert virusvariant i Nordre Follo kommune. Personen er ute av isolasjon og det er gjennomført smittesporing. Ingen kjent smitte videre i samfunnet.

 

20. mai kl. 16.30 

Nordre Follo flyttes til tiltaksnivå 5C

Endringen trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 22. mai og gjelder til og med 25. mai. Formannskapet kan vedta strengere lokale regler dersom det er nødvendig. Det vil holdes formannskapsmøte fredag 21. mai klokken 15.00.

Les pressemeldingen fra regjeringen.

Det er mye likt i de to nivåene, de viktigste forskjellene er at:
• Treningssentre kan holde åpent for innbyggere i kommunen.
• Svømmehaller kan holde åpent for innbyggere i kommunen.
• Det er tillatt med arrangementer etter nasjonale regler.

- Smitteutviklingen er positiv i de Viken-kommunene som er omfattet av de regionale tiltakene. I enkelte kommuner er imidlertid smittenivået fortsatt så høyt at de fortsetter på tiltaksnivå B, mens fire kommuner kan gå ned til nivå C. De tre kommunene som går ut av ordningen er allerede i gang med å koordinere lokale tiltak som vil tilsvare tiltaksnivå C, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

18. mai kl. 19.40

Ett nytt smittetilfelle i tilrettelagte boliger i Lysneveien

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i tilrettelagte boliger i Lysneveien. Ingen flere med tilknytning til boligene blir satt i karantene som følge av smittetilfellet. Til sammen er det nå to smittede i Lysneveien.

 

17. mai kl. 19.00

Ødegården barnehage

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle ved Ødegården barnehage. Ingen nye personer er satt i karantene som følge av dette.

Tilrettelagte boliger i Lysneveien

Det er meldt om ett smittetilfelle ved tilrettelagte boliger i Lysneveien. Fem personer er satt i karantene som følge av dette.

 

16. mai kl. 22.00

Nye smittetilfeller på Kolbotn skole

Det er meldt om to nye smittetilfeller på Kolbotn skole.

 • Ett smittetilfelle knyttet til 4. trinn. 31 personer er satt i karantene som følge av dette.
 • Ett smittetilfelle knyttet til 3. trinn. Ingen nye er satt i karantene.

Ett smittetilfelle i hjemmetjenesten

Ett smittetilfelle i hjemmetjenesten og en person er satt i karantene som følge av dette.

 

13. mai kl. 16.25

Nytt smittetilfelle Ødegården barnehage

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Ødegården barnehage. Det er nå totalt 3 smittede med tilknytning til barnehagen. Det nye smittetilfellet medfører ikke at flere blir satt i karantene, men nærkontakter i barnehagen får to dager forlenget karantenetid.

Smittetilfelle Tårnåsen skole 

Det er meldt om ett smittetilfelle på 3. trinn ved skolen. Dette fører ikke til at personer på skolen blir satt i karantene. Oppdatert informasjon om smittetilfeller i kommunens virksomheter.

 

13. mai kl. 12.40

Nye smittetilfeller på Kolbotn skole

Det er meldt om fem nye smittetilfeller på Kolbotn skole. Disse fem var allerede i karantene og ingen flere ved skolen er satt i karantene som en følge av dette. Alle tilfellene anses å ha kjent smittevei.

11. mai kl. 20.00

Nytt smittetilfelle på Kolbotn skole

Det er bekreftet ett smittetilfelle tilknyttet 2. trinn ved Kolbotn skole. 15 personer er satt i karantene som følge av dette.

Det er bekreftet to nye smittetilfeller tilknyttet 5. trinn og én ny person i karantene, som følge av dette.

Ødegården barnehage

Ett nytt tilfelle, det nye tilfellet medfører ikke at flere blir satt i karantene,  eller forlenget karantenetid for nærkontakter.

10. mai kl. 20.45

Smittetilfelle Nordre Follo kulturskole

Ett smittetilfelle tilknyttet Nordre Follo kulturskole. 6 personer er satt i karantene.

10. mai. kl. 15.30

Smittetilfeller på Kolbotn skole

Varsler om Covid-19 smittekjede på Kolbotn skole Det er nå til sammen åtte smittede med tilknytning til:

 • 3. trinn, 13 personer er satt i karantene
 • 5. trinn, ingen flere i karantene der.
 • 7. trinn, 12 personer satt i karantene.

Smitteveiene innad på skolen anses å være kjent.  

9. mai kl. 19.15

Smittetilfeller på følgende virksomheter:

Fløysbonn skole
1 bekreftet tilfelle knyttet til 8. trinn som medfører 13 i karantene

Roald Amundsen VGS
1 smittetilfelle knyttet til 1. trinn som medfører 6 i karantene

Vestliveien barnehage
1 smittetilfelle som medfører 18 i karantene

Ødegården barnehage
1 smittetilfelle som medfører 27 i karantene

Tårnåsen skole
1 smittetilfelle, men ingen i karantene

Trollskogen barnehage
1 smittetilfelle som medfører 14 i karantene

8. mai kl. 16.30 

Smittetilfeller på Kolbotn skole

To smittetilfeller knyttet til 5. trinn ved Kolbotn skole. 12 personer er satt i karantene.

Kl. 19.30

Ett nytt smittetilfelle til knyttet til 5. trinn. En person i karantene, totalt 13 personer for 5. trinn.
Ett nytt smittetilfelle knyttet til 3. trinn. Ingen nærkontakter

7. mai kl. 19.30

Viderefører regionale tiltak i flere Viken-kommuner

Forlenger tiltaksnivå B i Nordre Follo til og med fredag 21. mai.

I ettermiddag kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken.

Fra Regjeringens pressemelding:

I Viken fylke er smittenivået fremdeles høyt i enkelte kommuner og det er stor variasjon i smittetrykket fra kommune til kommune. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet å videreføre regionalt tiltaksnivå B i ni Viken-kommuner, der i blant Nordre Follo kommune.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og de berørte kommunene har hatt tett dialog om saken.  

–Det er svært varierende smittetrykk i Viken, og det er fremdeles er høyt smittenivå i flere av kommunene. Fra mandag av blir de regionale tiltakene avsluttet i ti kommuner, mens ni andre må fortsette med strengere tiltak et par uker til, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lenke til regjeringens pressesak 

7. mai kl. 16.00

Siggerud skole

Varsler herved om ett smittetilfelle med tilknytning til 9. trinn på Siggerud skole,
45 personer på skolen er satt i karantene. .  

5. mai kl. 17.30

Skoler og barnehager på gult nivå, voksenopplæring og introduksjonsprogram på rødt

Kommunestyret vedtok i dag at kommunens barne- og ungdomsskoler følger nasjonalt tiltaksnivå, dvs. gult nivå fra og med 10. mai og ut skoleåret.

Gult tiltaksnivå videreføres i kommunens barnehager i perioden 10. mai - 18. juni, mens voksenopplæring og introduksjonsprogram for flyktninger følger tiltaksnivået på nærmeste videregående skole.

Stabil smittesituasjon
Smittesituasjonen i kommunen er stabil og til en viss grad under kontroll. Risikonivået er fortsatt på 4, men synker gradvis. Kommunestyret vedtok derfor ytterligere lettelser for barn og unge.

Skoler
Grunnskolen i Nordre Follo har hatt rødt tiltaksnivå siden 15. mars, noe som har gitt god effekt på smittesituasjonen. Det er derfor mulig å gå over til gult tiltaksnivå.

Ved gult nivå vil skolene gjennomføre leirskoler som planlagt.

Barnehager
Smittesituasjonen i barnehagene er relativt stabil. Det er enkeltstående smittetilfeller og/eller korte smittekjeder inn mot barnehager, men situasjonen håndteres godt på gult tiltaksnivå.

Voksenopplæring og introduksjonsprogram
Regjeringen har bestemt at Voksenopplæring, inkludert opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven ikke lenger skal reguleres i tiltaksnivåene. Kommunen skal derfor bestemme tiltaksnivået.

Voksne i arbeidsfør alder utgjør den største andelen smittede i Nordre Follo kommune. I følge Veileder om Smittevern for Videregående skole (Udir og FHI) skal voksenopplæringen i hovedsak følge samme tiltaksnivå som nærmeste videregående skole.

De tre videregående skolene i Nordre Follo kommune er på rødt tiltaksnivå, foreløpig til og med 21. mai. Kommunestyret vedtok at dette også skal gjelde for voksenopplæringen og introduksjonsprogram for flyktninger.

Se saksdokumenter til kommunestyret - sak 77/21

3. mai kl. 17.15

Sofiemyr skole

Det er meldt om et smittetilfelle på 6. trinn i dag.
11 personer er satt i karantene.  

2. mai kl. 19.00

Fløysbonn ungdomsskole

Det er meldt om et smittetilfelle ved skolen i dag. Ti personer er satt i karantene.  

Østli skole

Det er meldt om et smittetilfelle ved skolen i dag. 14 personer er satt i karantene.

 

2. mai kl. 12.00

Bregneveien bofellesskap

Det er meldt om ytterligere tre smittede tilknyttet bofellesskapet. Det er totalt 12 smittede i utbruddet. Ingen nye i karantene.  

Hareveien barnehage

Det er meldt om ytterligere en smittet i tilknytning til tidligere utbrudd. To personer har fått utvidet karantenetiden.  

Augestad barnehage

Det er meldt om et smittetilfelle i barnehagen. 29 personer er satt i karantene.  

30. april kl. 20.00

Viderefører tiltaksnivå B i Nordre Follo

Fredag 30. april kom regjeringen med endringer i regionale tiltak i Viken. Nordre Follo fortsetter på tiltaksnivå B til og med søndag 16. mai.  

Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, men enkelte kommuner har fortsatt høyt smittenivå. Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter besluttet regjeringen endringer i tiltaksnivå for seks Viken-kommuner. De bestemte også at en rekke kommuner fortsetter i tiltaksnivå B, deriblant Nordre Follo. 

For kommunene som fortsatt skal ha regionale tiltak gjelder ordningen til og med søndag 16. mai. Regjeringen skal foreta en ny vurdering om en uke. Les mer på Regjeringen.no  

30. april kl. 15.20

Bregneveien bofellesskap

Det er meldt om ytterligere to smittede tilknyttet bofellesskapet, totalt ni smittede i utbruddet. De nyeste smittetilfellene medfører ikke at flere settes i karantene, men noen dagers utvidet karantenetid for enkelte av nærkontaktene.

Blåbærskogen bofellesskap

Det er meldt om ytterligere ett smittetilfelle, totalt er det to smittede i bofellesskapet. Det nyeste smittetilfellet har medført at ytterligere en person er satt i karantene.

Fløysbonn skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med tilknytning til 10. trinn. 10 personer tilknyttet skolen er satt i karantene.

Tårnåsen skole

Det er meldt om ytterligere ett tilfelle tilknyttet 1. trinn. Dette medfører ikke at flere blir satt i karantene og karantenetiden blir ikke påvirket.

30. april kl. 10.10

Tårnåsen skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 1. trinn og ett smittetilfelle tilknyttet 3. trinn. Til sammen er 52 personer satt i karantene.  

Hareveien barnehage

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet barnehagen og 19 personer er satt i karantene.

Ski videregående skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet Ski videregående skole og seks personer er satt i karantene

29. april kl. 16.40

Bregneveien bofellesskap

Det er meldt om ytterligere 5 smittetilfeller tilknyttet boligen. Til sammen er det nå 7 smittetilfeller og 21 personer i karantene. Alle berørte er informert.

Blåbærskogen bofellesskap

Det er meldt om 1 smittetilfelle, og 3 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

27. april kl. 18.30

Finstadtunet sykehjem

Det er meldt om 2 smittetilfeller og totalt 5 i karantene. Alle berørte er informert.

26. april kl. 20.40

Utbrudd ved omsorgsboliger

Follo omsorgsboliger
Det er meldt om ytterligere to smittetilfeller. Ingen flere personer er satt i karantene. Det er nå til sammen tre smittede ved omsorgsboligen, og det er definert som et utbrudd. 

Bregneveien bofellesskap
Det er meldt om to smittetilfeller, og det er definert som et utbrudd. 11 personer tilknyttet bofellesskapet er satt i karantene.

25. april kl. 17.15

Finstad skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 2. trinn. Ingen personer er satt i karantene.  

Læringsverkstedet idrettsbarnehage på Myrvoll

Det er meldt om ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet Læringsverkstedet idrettsbarnehage, som er en privat barnehage. 21 personer får forlenget sin karantene med fire dager.

24. april kl. 12.00

Kompensasjonspengene er fordelt til lokalt næringsliv

Kompensasjonspengene er fordelt til lokalt næringsliv
Denne uken ble det klart hvilke bedrifter i Nordre Follo som mottar økonomisk støtte av kommunen gjennom kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv.

Komunen mottok 95 søknader, og 78 bedrifter tildeles støtte. I tillegg kompenseres alle skjenkesteder for innbetalt avgift i 2020.

Nordre Follo kommune betaler nå ut 14,8 millioner kroner til lokale bedrifter. Målet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen for virksomheter som er særlig hardt rammet av smittevernstiltakene eller som faller helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

I det politiske vedtaket ble 50 prosent av potten øremerket skjenkebransjen, mens foretak i treningssenterbransjen ble tildelt 20 prosent, og øvrige bedrifter ble tildelt 30 prosent.

Les mer om fordeling av midlene 

23. april kl. 19.00

Hellerasten skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 10. trinn. 10 personer tilknyttet skolen satt i karantene.

Follo omsorgsboliger

Det er meldt om ett smittetilfelle. 9 personer tilknyttet omsorgsboligene er satt i karantene.

23. april kl. 15.50

Gradvis og kontrollert gjenåpning – noen lettelser i tiltak fra mandag 26. april

Regjeringen bestemte torsdag 22. april å legge Nordre Follo kommune på tiltaksnivå 5B i Covid-19-forskriften. Vedtaket er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen går til nivå 5B uten lokale innstramminger i første omgang.

Enighet om tiltaksnivå 5B uten lokale innstramminger i Nordre Follo
Nordre Follo kommune går fra tiltaksnivå 5A til nivå 5B uten lokale tilstramminger fra og med mandag 26. april. Det stilte et samlet formannskap i Nordre Follo seg bak i dag.

Når vi ikke innfører lokale begrensninger, er det svært viktig at alle innbyggere følger smittevernregler og anbefalinger etter beste evne. Vi må være forberedt på innstramninger igjen hvis smittesituasjonen endrer seg i negativ retning.

– Smittetallene går sakte i riktig retning, men vi må passe veldig godt på at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, for å unngå at vi må stramme inn igjen. Vi vet at mange er slitne og strever i situasjonen med de strenge tiltakene vi har hatt lenge nå. Tiltaksnivå 5B er også strengt, høyt tiltaksnivå, men nødvendig. Vi er fornøyd med at regjeringen nå har vedtatt en felles regional forskrift for kommunene i regionen, sier ordfører Hanne Opdan.

Butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne
Endringen innebærer at butikker, kjøpesentre og varehus kan åpne fra mandag 26. april. Det blir også noen lettelser når det gjelder trening og og kulturaktiviteter. 

– Denne endringen betyr at det lokale næringslivet får noen svært etterlengtede lettelser. Kjøpesentre, butikker og varehus kan åpne fra mandag. Vi er også glade for at det blir noen lettelser for barn og unge når det gjelder trenings- og kulturaktiviteter, sier Opdan.

Dialog med næringslivet om forsterkede smitteverntiltak
Ordføreren understreker at Nordre Follo kommune følger situasjonen nøye og vil vurdere forsterkede smitteverntiltak blant annet i dialog med næringslivet.

– Vi skal fortsette vår gode dialog med næringslivet for å sikre nødvendig smittevern i tiden fremover i butikker og på handlesentre og varehus. Vi vil følge nøye med på utviklingen, og koordinere oss med våre nabokommuner for å så langt som mulig ha felles tiltak for å redusere mobilitet på tvers av kommunegrenser, sier Opdan.

Hvorfor er det rødt nivå i skolene når fritidsaktiviteter for barn og unge åpner?
Jo lenger pandemien varer, desto større dilemma står myndighetene overfor når de skal avveie byrdefordelingen i samfunnet. Lettelser for barn og unge samtidig som rødt nivå i skolene opprettholdes, er et slikt dilemma. Jo lenger pandemien varer, jo mer skal til forholdsmessig etter smittevernloven for å holde tiltak for barn og unge stengt.

– Mulighet for å drive fritidsaktiviteter for barn og unge har veldig mye å si for barns psykiske og fysiske helse. Det er viktig å få til lettelser også for barn og unge, men at man samtidig beholder begrensningen på antall (nær)kontakter for lærerne og ansatte i skolen.

Åpne fritidsaktiviteter må ses i en helhetlig sammenheng og det er fremdeles summen av tiltakene som har størst smittereduserende betydning. Det er den totale antallet av nærkontakter som er viktig å se på, og da kan man velge å se skole og fritidsaktivitet i sammenheng, forklarer kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myrvold.

– Organisert fritidsaktivitet kan også være et bedre utgangspunkt for smittesporing enn uorganisert samvær mellom barn og unge. Vi har per i dag god kapasitet på testing og smittesporing. Med slik kapasitet kan vi raskt oppdage og begrense eventuell smitte i forbindelse med fritidsaktiviteter, sier kommuneoverlegen.

– Fritidsaktiviteter er spesielt viktig for barn og unge som ikke trives på skolen. Totalt sett vil det være mer å hente for mange barns fysiske og psykiske helse å åpne for fritidsaktiviteter enn å bare gå til gult nivå i skolene. Erfaringsmessig er smitte i forbindelse med fritidsaktiviteter knyttet til sosialisering som samling i garderober, samling av foreldre, gruppestørrelse, sosiale treff i forbindelse med aktiviteten og dugnader – ikke selve fritidsaktiviteten, sier kommuneoverlegen.

Mer informasjon
Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken

22. april kl. 20.50

Tårnåsen skole

Det er meldt om ett smittetilfelle på 3. trinn. Ingen flere i karantene eller forlenget karantenetid. Det er totalt 11 smittede i utbruddet.

Finstad skole

Det er meldt om ett smittetilfelle på 2. trinn. 18 personer på skolen er satt i karantene.

Vestre Greverud barnehage

Det er meldt om ett smittetilfelle. Ytterligere 3 personer med tilknytning til barnehagen er satt i karantene, og karantenetiden for andre nærkontakter er forlenget med 2 dager.

Haugjordet ungdomsskole

Det er meldt om ett smittetilfelle på 10. trinn. 6 personer på skolen er satt i karantene.

22. april kl. 20.10

Forlenger rødt nivå i skoler og gult nivå i barnehager til og med 7. mai.  

Formannskapet vedtok kommuneoverlegens anbefaling i ekstraordinært møte 22. april. Samtidig har regjeringen bestemt at Nordre Follo kommune går fra tiltaksnivå 5A til 5B natt til mandag 26. april.  

Les hele innstillingen med begrunnelse her. 

Fra nivå 5A til 5B
Etter anbefaling fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter har regjeringen besluttet at Nordre Follo kommune, sammen med flere andre kommuner i regionen, får tiltaksnivå 5B. Tiltakene trer i kraft midnatt natt til mandag 26. april og varer til og med 9. mai, men det skal avholdes møte med kommunene om en uke for å vurdere situasjonen på nytt.

Anbefaler å vurdere lokale tiltak for å begrense mobiliteten  
For de mest utsatte kommunene som er på tiltaksnivå B, råder Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet kommunene til selv å samordne seg for å innføre lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak. Dette kommer i tillegg til det som ligger i de regionale tiltakene, og må basere seg på den lokale og regionale smittesituasjonen.

Endringer i regionale tiltak for kommunene i Viken

Eventuelle lokale tiltak vil bli vurdert de nærmeste dagene.  

21. april kl. 18.20

Vestre Greverud barnehage, avdeling Flåtestadveien

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet Vestre Greverud barnehage, avdeling Flåtestadveien. 21 personer er satt i karantene.

Tårnåsen skole

Det er meldt to smittetilfeller tilknyttet 3. trinn på Tårnåsen skole. Dette fører ikke til at flere blir satt i karantene eller at karantenetiden blir forlenget. Det er totalt ti smittede tilknyttet utbruddet.

Langhus skole

Det er meldt fem smittetilfeller tilknyttet 5. og 7. trinn på Langhus skole. Dette fører ikke til at flere blir satt i karantene eller at karantenetiden forlenges. Det er nå totalt åtte smittede tilknyttet skolen og det er definert som et utbrudd.

Finstad skole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn på Finstad skole. Dette fører ikke til at flere blir satt i karantene eller at karantenetiden forlenges.

20. april kl. 16.20

Tårnåsen skole

Det er meldt ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet 3. trinn. Dette medfører ikke at flere på skolen kommer i karantene, og heller ikke at karantenetiden utvides. Det er nå totalt åtte smittede ved skolen og det er definert som et utbrudd.  

Læringsverkstedet Myrvoll Idrettsbarnehage

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet barnehagen, som er en privat barnehage. 38 personer er satt i karantene.

19. april kl. 20.40

Finstad skole

Det er meldt ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn. Dette medfører ikke at flere på skolen blir satt i karantene, men karantenetiden blir forlenget med én dag for de som allerede er satt i karantene.

Tårnåsen skole

Det er meldt ytterligere to smittetilfeller på 3. trinn. Dette medfører at ytterligere tre personer blir satt i karantene, og karantenetiden utvides med to dager for de som allerede er satt i karantene.

Langhus skole

Det er meldt ytterligere ett smittetilfelle på 5. trinn. Dette medfører at ytterligere én person på skolen blir satt i karantene.

18. april kl. 21.00

Bøleråsen skole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 7. trinn på Bøleråsen skole. 11 personer tilknyttet skolen er satt i karantene.

Langhus skole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn på Langhus skole. 13 personer tilknyttet skolen er satt i karantene.

17. april kl. 18.15:

Langhus skole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn på Langhus skole. 13 personer er satt i karantene.

Finstad skole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn på Finstad skole. 18 personer er satt i karantene.

Tårnåsen skole

Det er meldt to smittetilfeller tilknyttet 3. trinn på Tårnåsen skole. 22 personer er satt i karantene.

Flåtestad skole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 10. trinn på Flåtestad skole. 7 personer er satt i karantene.

Ski videregående skole

Det er meldt to smittetilfeller tilknyttet Ski vgs. 69 personer er satt i karantene.

16. april kl. 16.30

Smittetilfelle tilknyttet Flåtestad skole

Det er meldt om ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet Flåtestad skole. Tilfellet medfører ikke at flere personer ved skolen blir satt i karantene, og heller ikke at karantenetiden utvides.

Smittetilfelle tilknyttet Tårnåsen skole

Det er meldt om ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet 3. trinn på Tårnåsen skole. Tilfellet medfører ikke at flere blir satt i karantene på skolen, men karantenetiden blir utvidet med én dag for nærkontaktene.

15. april kl. 20.00

Smittetilfelle ved Roald Amundsen videregående skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med tilknytning til Roald Amundsen videregående skole. Fire personer med tilknytning til skolen er satt i karantene.

15. april kl. 13.00

Midlertidige justeringer i tiltaksnivå A

Fra 16. april får studenter i kommuner med strenge regionale tiltak komme tilbake til lesesalene. Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får også åpne dørene.

Tiltaksnivå A, som er det strengeste regionale tiltaksnivået, skal normalt vare i to til tre uker. 20 kommuner i Viken, deriblant Nordre Follo, må ha dette tiltaksnivået betydelig lenger. Regjeringen ba derfor Helsedirektoratet og FHI om midlertidige justeringer i tiltaksnivå A.

Tilgang til lokaler på campus
Regjeringen åpner nå for at flere kan få tilgang til lokalene på universiteter, høyskoler og fagskoler hvis de testes jevnlig. Dette gjeder også leseler og biblioteker.

Blomsterbutikker
Blomsterbutikker under 250 kvadratmeter får også åpne dørene igjen hvis butikken i all hovedsak selger blomster med kort holdbarhet.
Endringene gjelder fra midnatt, natt til 16. april.

Gjennomgår tiltaksnivåene
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber videre med en helhetlig gjennomgang og justering av alle tre regionale tiltaksnivåene (tiltaksnivå A, B og C).

Se pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

14. april kl. 21.10

To smittetilfeller Tårnåsen skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 tilknyttet 3. trinn og ett tilfelle tilknyttet 7. trinn ved Tårnåsen barneskole. Ved 3. trinn er 25 personer med tilknytning til skolen satt i karantene. Ved 7. trinn er 13 personer med tilknytning til skolen satt i karantene.

Ett smittetilfelle ved Follo omsorgsbolig

Det er meldt om ett smittetilfelle ved Follo omsorgsboliger. To personer er satt i karantene.

Smittetilfelle ved Flåtestad ungdomsskole 

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 på 10. trinn ved skolen. Seks personer med tilknytning til skolen er satt i karantene.

Ett smittetilfelle i smittevernteamet

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 tilknyttet kommunens smittevernteam. Fire personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellet.  

13. april kl. 19.30

Regionale/lokale koronatiltak gjelder til og med 25. april

Regjeringen kommuniserte i dag at de starter gjenåpningen av Norge fra og med fredag 16. april. I Nordre Follo gjelder fortsatt tiltaksnivå 5 A med strenge smitteverntiltak til og med 25. april.

Les mer. 

12. april kl. 20.50

Smittetilfelle hjemmesykepleien 

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 i hjemmesykepleien nord. Tre personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellet.

11. april kl. 19.00

Smittetilfelle Vevelstadåsen skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 3. trinn ved Vevelstadåsen barneskole. 21 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.  

Smittetilfelle Østli skole

Det er meldt om ett smittetilfelle i tilknytning til Østli barneskole 1. trinn. 16 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

10. april kl. 11.30

Fortsatt tiltaksnivå A

Nordre Follo kommune vil fortsette dagens tiltaksnivå A til og med 25 april. Det ble bestemt av Regjeringen i dag klokken 10.00 etter anbefaling fra statsforvalter, Helsedirektoratet og FHI.
Les sak her.

Ett smittetilfelle Finstad skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid -19 tilknyttet 6. trinn ved skolen. Dette har ført til at 23 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

9. april kl. 11.42

Smittetilfelle Flåtestad skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 8. trinn ved Flåtestad skole. 26 personer ved skolen er satt i karantene. Alle berørte er informert.

8. april kl. 18.45

Formannskapet vedtok fortsatt rødt tiltaksnivå i skoler og gult tiltaksnivå i barnehager til og med 23. april. Les nyheten nedenfor

Viderefører tiltaksnivået i skoler og barnehager

8. april kl. 12.59

Tre smittetilfeller Vevelstadåsen skole

Det er meldt om tre tilfeller med Covid-19 tilknyttet Vevelstadåsen skole. Ett tilfelle ved 3. trinn, ett ved 5. trinn og ett ved 7. Til sammen 56 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

Smittetilfelle med sør- afrikansk variant

Det er meldt om ett tilfelle av den sør- afrikanske varianten av Covid-19 hos en innbygger i Nordre Follo. Personen er ute av isolasjon. Det er tidligere meldt om ett tilfelle av denne virusmutasjonen i Nordre Follo kommune. 

5. april kl. 20.35

Tre smittetilfeller på Langhus skole

I løpet av helgen har Langhus skole fått beskjed om tre nye smittetilfeller. Disse tilfellene utløser ikke karantene for nye personer da de ikke var på skolen i smitteførende periode. 

3. april kl. 22.12

Smittetilfelle i Dalstunet barnehage

En person har testet positivt for koronavirus i Dalstunet barnehage. Atten personer er satt i karantene.

2. april kl. 20.47

Smittetilfelle på Høyås bo- og rehabiliteringssenter

En person tilknyttet Høyås bo- og rehabiliteringssenter har i dag fått påvist smitte av koronavirus. Til sammen 17 personer er satt i karantene.

Første etasje er stengt for besøkende.

2. april kl 12.30

Smitte på Boots apotek Tårnåsen

Det har vært et smittetilfelle på Boots apotek Tårnåsen hvor smitteførende periode er fra 29. – 31. mars. Kommuneoverlegen ber alle som har vært innom Boots apotek Tårnåsen i denne perioden om å være årvåkne og teste seg.

Smitte på Langhus skole

Det er i dag meldt inn et nytt smittetilfelle på Langhus skole. Tilfellet er knyttet til SFO 1. trinn. 15 personer er satt i karantene.

31. mars kl. 20.55

Ett smittetilfelle på Langhus skole

Det er meldt om ett smittetilfelle på Langhus skole med tilknytning til 4. trinn. 12 personer er satt i karantene.

Ett smittetilfelle på Finstadtunet sykehjem

En person har testet positivt for covid-19 på Finstadtunet sykehjem. 7 personer er som følge av dette satt i smittekarantene.
Langtidsavdelingen (avd. 2) ved sykehjemmet er stengt for besøkende frem t.o.m. 6 april.

Ett smittetilfelle i Vevelstadsaga barnehage

Det er meldt om ett smittetilfelle ved Vevelstadsaga barnehage. 15 personer er satt i karantene.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) / Mottak på Ski sykehus

Søndag 28. mars meldte vi om ett smittetilfelle i tilknytning til KAD/Mottak på Ski sykehus. Alle som var nærkontakt med smittede ble testet for covid-19. Vi har i dag fått svar på alle tester og alle tester viser seg å være negative. De fleste går ut av karantene i dag og vi er tilbake i normal drift igjen.

31. mars kl. 16.30

Ett bekreftet tilfelle av sør-afrikansk variant av koronaviruset

Det er i dag bekreftet ett tilfelle av det muterte koronaviruset fra Sør-Afrika hos en innbygger i Nordre Follo kommune. Tilfellet er direkte knyttet til innreise og vedkommende oppholder seg på egnet isolasjonssted i innreisekommunen.

- Det er ikke meldt om noen nærkontakter, så det oppfattes ikke å være noen risiko for spredning i dette tilfellet, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

30. mars kl. 15.00

Solborg bo- og aktiviseringssenter

Det er meldt om ett smittetilfelle ved Solborg bo- og aktiviseringssenter. 8 personer med tilknytning til en avdeling ved sykehjemmet er satt i karantene.

Haugjordet ungdomsskole

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle på 10. trinn ved Haugjordet ungdomsskole. 16 personer med tilknytning til skolen er satt i karantene.

29. mars kl. 17.50

Ett smittetilfelle på Hjelpemiddellageret

Det er meldt om ett smittetilfelle på hjelpemiddellageret. Tre personer med tilknytning til hjelpemiddellageret er satt i karantene.

Ett smittetilfelle på Haugjordet ungdomsskole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 10. trinn på Haugjordet ungdomsskole. 17 personer med tilknytning til skolen er satt i karantene.

28. mars kl. 20.45

Vassbonn skole

Ett bekreftet smittetilfelle på 4. trinn. 18 elever er satt i karantene.

Fortsatt smitte i kohorten på 6. trinn ved skolen. Kohorten utvides med en person og karantetiden utvides.

Ski ungdomsskole

Fortsatt smitte i kohorten på 8. trinn ved skolen. Karantenetiden utvides.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) / Mottak på Ski sykehus

En person som har vært innom KAD / Mottak på Ski sykehus har testet positiv for covid-19. Som følge av dette er 10 pasienter og 14 ansatte satt i karantene. Alle som er nærkontakt med smittede er testet for covid-19. Vi har foreløpig mottatt testsvar på 9 ansatte, der alle har testet negativt. Vi følger de øvrige opp fortløpende.

26. mars kl. 18.55

Ski ungdomsskole

Ett smittetilfelle med tilknytning til 8. trinn på Ski ungdomsskole. 53 personer på skolen er satt i karantene.

Vestveien barnehage

To nye smittetilfeller i barnehagen. Tilfellene medfører ikke at flere i barnehagen blir satt i karantene, men karantenetiden er forlenget med noen dager.

Vevelstadåsen skole

Ett smittetilfelle på skolen. Ni personer med tilknytning til skolen er satt i karantene.

Vassbonn skole

Etterrapportering av ett smittetilfelle, da det dessverre ikke ble meldt tidligere i uken. Det er tilsammen to smittede med tilknytning til 6. trinn.

25. mars kl. 19.25

To smittetilfeller på Tårnåsen skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 1. trinn, og ett tilfelle tilknyttet 4. trinn. Totalt er 45 personer med tilknytning til skolen satt i karantene.

Ett smittetilfelle på Haugjordet ungdomsskole

Det er meldt om ett smittetilfelle på Haugjordet ungdomsskole. Tilfellet medfører ikke flere i karantene på skolen, og heller ikke forlenget karantenetid.

Ett smittetilfelle på Ski videregående skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med tilknytning Vg2 på Ski videregående skole. 17 personer på skolen er satt i karantene, i tillegg til den smittede.

24. mars kl. 15.50

Smittetilfelle i Vestveien barnehage

Det er meldt om ett smittetilfelle med tilknytning til barnehagen. Totalt 20 personer er satt i karantene. Berørte er informert.

Smittetilfelle Vassbonn skole

Det er meldt om ett smittetilfelle ved Vassbonn skole med tilknytning til 6. trinn. 19 personer er satt i karantene. Berørte er informert.

23. mars kl. 18.00

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak på dagens pressekonferanse

En viktig anbefaling:

 • Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Se Regjeringens nye nasjonale tiltak

Nordre Follo har allerede innført strenge regionale tiltak (Viken).

23. mars kl. 09.00

Nytt smittetilfelle på Drømtorp VGS

Drømtorp videregående skole: Ett smittetilfelle, og 19 personer i karantene.

23. mars kl. 11.15

Smittetilfelle ved teststasjonen på Kolbotn

Det er meldt et smittetilfelle tilknyttet teststasjonen på Kolbotn. Teststasjonen er derfor stengt i dag. Alle med time skal ha fått sms om at timen er avlyst. Vi får ikke sendt ut info gjennom helseboka at timen er avlyst, så de som skulle teste seg må selv booke ny time ved testasjonen i Ski.

Fordi smittesporingen fortsatt pågår er det enda ikke klart hvor mange dager testasjonen på Kolbotn må være stengt. Fem personer ved testasjonen er satt i karantene per nå. Det er ikke behov for spesielle tiltak for de som har vært og testet seg ved teststasjonen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi får det.

22. mars kl. 19.00

Nye smittetilfeller Langhus barnehage og Haugjordet ungdomsskole

Langhus barnehage: Ett smittetilfelle, og 28 i karantene.
Alle de berørte er informert.  

Haugjordet ungdomsskole: Ett nytt smittetilfelle tilknyttet skolen. Smittetilfellet er tilknyttet en kohort som allerede er satt i karantene og det medfører derfor ikke ytterligere karantener ved skolen. Karantenetiden for denne kohorten ble forlenget og informasjon er sendt alle foresatte i denne kohorten.

22. mars kl. 15.00

Nytt smittetilfelle Hebekkskogen barnehage

Hebekkskogen barnehage: Ett smittetilfelle, og 18 personer i karantene.

21. mars kl. 19.00

Nytt smittetilfelle Vevelstad skole

Vevelstadåsen skole: Ett smittetilfelle, og 21 personer er satt i karantene. 

21. mars kl. 13.45

Nytt smittetilfelle Bøleråsen skole og Langhus skole

Bøleråsen skole: Ett smittetilfelle, dette medfører 26 i karantene på skolen.

Langhus skole: Ytterligere 4 smittetilfeller, dette medfører ikke flere i karantene på skolen, eller forlenget karantenetid.

19. mars ettermiddag/kveld

Smittetilfelle på Langhus barneskole og Ski videregående skole

Langhus barneskole: Ett smittetilfelle, 3 personer er satt i karantene.
Ski VGS: Ett bekreftet tilfelle.

19. mars kl. 17.05

Nytt smittetilfelle Kråkstad og Skotbu skoler

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle tilknyttet 2. trinn. Dette fører ikke til flere i karantene på skolen eller forlenget karantenetid. Berørte er informert.


Nytt smittetilfelle Sofiemyr skole 

Det er meldt om ytterligere ett tilfelle tilknyttet 4. trinn ved skolen. Dette fører ikke til flere i karantene på skolen eller forlenget karantenetid. Berørte er informert.

18. mars kl. 17.10

Ett nytt smittetilfelle Haugjordet ungdomsskole

Det er meldt om ett smittetilfelle med tilknytning til 8. og 9. trinn. 58 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet. 85 personer er i karantene ved skolen totalt.

To smittetilfeller ved Kråkstad of Skotbu skoler

Det er meldt to smittetilfeller tilknyttet 2. trinn. 27 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellene.

Tre nye tilfeller Vevelstadåsen barnehage

Det er meldt om ytterligere tre smittetilfeller. Tilfellene fører ikke til nye nærkontakter i barnehagen, men karantenetiden for nærkontakter i barnehagen utvides med 2 dager. 22 personer er tidligere satt i karantene. Berørte er informert.

Ett nytt smittetilfelle Sofiemyr skole

Det er meldt om ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet 4. trinn. Tilfellet fører ikke til nye nærkontakter på skolen, og heller ikke forlenget karantenetid. Berørte er informert.    

15. mars kl. 21.00

Innfører strenge regionale tiltak i Viken fra 16. mars

Viken fylke opplever økende smitte med den engelske virusvarianten, og en høy andel av smitten kan ikke spores. Etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, innfører regjeringen tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i hele Viken fylke og i Gran kommune i Innlandet fylke fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. Tiltakene varer til og med søndag 11. april.

Les pressemeldingen sendt ut kl. 21.00 mandag 15. mars 

15. mars kl. 20.00

Kommunen innfører rødt tiltaksnivå på videregående skoler, ungdomsskoler og barneskoler

Dette gjelder fra 15. mars til og med 9. april. Gult tiltaksnivå videreføres i barnehagene i samme periode. Tiltakene ble vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 15. mars. 

Ytterligere nasjonale smitteverntiltak vil komme i løpet av  kvelden. 

Eksplosiv utvikling av Covid-19 smitte
Bakgrunnen for tiltakene er eksplosiv utvikling av Covid-19 smitte i Oslo og Viken. I formiddag var det krisemøte mellom kommunene i vår bo- og arbeidsregion, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Her kom det fram at akutte og meget strenge smitteverntiltak nå er helt nødvendig for å beholde kontroll på smitteutviklingen.  

Mange skoler berørt
I Nordre Follo er et betydelig antall skoler berørt av smittetilfeller eller mindre utbrudd. Svært mange  personer er i karantene, noe som truer kontinuiteten i skolegangen på gult nivå. Vi ser at barn og unge sammen med sine foresatte utgjør størsteparten av de smittede i uke 10. 

Se saksdokumentene fra møtet i formannskapet 15. mars 2021  

15. mars kl 12.52

Smittetilfelle i Vevelstadåsen barnehage

Det er meldt om ett tilfelle av Covid-19 i Vevelstadåsen barnehage. Til sammen 21 personer er satt i  karantene/avklaringskarantene. Barnehagen har noe redusert åpningstid på grunn av bemanning. Alle berørte er informert.  

To smittetilfeller Ski videregående skole og voksenopplæringen

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 3. trinn ved Ski videregående skole. En klasse er satt i karantene. Det er også meldt om ett smittetilfelle tilknyttet voksenopplæringen. En klasse er satt i karantene. Fra før er 49 personer satt i karantene ved skolen i tilknytning til et smittetilfelle ved 3. trinn.

14. mars kl. 12.15

AstraZeneca-vaksinen

Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen. 

Hvem bør oppsøke legehjelp?

Personer som har fått AstraZeneca vaksinen og opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.  

Privatpersoner kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.  

Se mer informasjon på FHI.no

14. mars kl. 12.00

Smittetilfelle ved Bøleråsen skole 
Ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn og ett smittetilfelle tilknyttet 6. trinn. Til sammen 61 personer med tilknytning til skolen er satt i karantene. De berørte er informert.  

Smittetilfelle ved Bøleråsen barnehage 
Ett smittetilfelle, 23 personer med tilknytning til barnehagen er satt i karantene. De berørte er informert.  

Smittetilfeller ved Sofiemyr skole 
To nye smittetilfeller tilknyttet 4. trinn. Dette er personer som allerede er i karantene, og medfører ikke at flere med tilknytning til skolen settes i karantene, og heller ikke at karantenetiden forlenges. Til sammen fem smittede med tilknytning til 4. trinn på Sofiemyr skole. De berørte er informert.  

Ett smittetilfelle med tilknytning til 5. trinn. Totalt 27 personer satt i karantene. De berørte er informert.  

Smittetilfeller ved Langhus skole 
Fire nye smittetilfeller tilknyttet 6. trinn fredag. Dette er personer som allerede satt i karantene, og medførte ikke at flere med tilknytning til skolen ble satt i karantene, og heller ikke at karantenetiden forlenges. De berørte er informert.

Ytterligere fire smittetilfeller med tilknytning til 6. trinn lørdag og ett tilfelle søndag. Dette medfører forlengelse av karantenetiden for allerede karantenesatte, men ingen nye med tilknytning til skolen settes i karantene. Til sammen elleve smittede med tilknytning til 6. trinn. 55 personer er i karantene. De berørte er informert.  

Fløysbonn skole 
Ett smittetilfelle tilknyttet 8. trinn. Totalt 38 personer satt i karantene. De berørte er informert.

Ski barneskole 
Et smittetilfelle tilknyttet 6. trinn. 30 satt i karantene. De berørte er informert.  

Hjemmesykepleien sone Nord 
Ytterligere ett smittetilfelle. Vedkommende var allerede satt i karantene. De berørte er informert.        

12. mars kl. 19.00

Sterke anbefalinger fra kommuneoverlegen - gjelder tom. 5. april

Smitten blant barn og unge øker og kommuneoverlegen kom derfor i kveld med sterke råd og anbefalinger til skoler og fritidsaktiviteter for å hindre nedstenging.

- Det muterte viruset dominerer i vår region. Dette er mer smittsomt og fører til at flere i en gruppe blir smittet. I smittesporingen ser vi derfor nå at gruppestørrelsen i flere sammenhenger er for store. Dette fører til at veldig mange personer blir berørt og satt i karantene og ventekarantene. Vi ser et klart behov for å redusere størrelsen på grupper blant barn og unge, sier kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

Hun kommer derfor med følgende sterke råd og anbefalinger til og med mandag 5. april:

Skole og undervisning

 • Rødt nivå på videregående skole og voksenopplæring.
 • Stramt gult nivå på barne- og ungdomsskolene.
 • En klasse er en kohort
 • Smittvernrutiner for ansatte skjerpes.
 • Digitale møter og hjemmekontor der det er mulig.


Idrett, kultur og fritid
Følgende råd og anbefalingerer gjelder for barn og unge under 20 år:

 • Kamper, cuper, korpsseminarer og lignende utsettes til etter påske.
 • Gruppestørrelser på maks ti personer både inne og ute.
 • Gruppene holdes helt adskilt.

12. mars kl 12.30

Smittetilfelle ved Ski ungdomsskole

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 smitte med tilknytning til avdeling Gjedsjø. 11 personer med tilknytning til skolen er satt i karantene som følge av smittetilfellet. De berørte er informert.

Smittetilfelle ved Sofiemyr skole

Det er meldt om et nytt smittetilfelle med tilknytning til 4. trinn på Sofiemyr skole. Den  smittede var allerede satt i karantene og fører ikke til at flere blir satt i karantene. Karantenetiden utvides heller ikke. Det er nå til sammen 3 smittede med tilknytning til 4. trinn. De berørte er informert.  

Smittetilfelle ved Drømtorp videregående skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 smittetilfelle hos en person med tilknytning til 1.trinn. 26 personer med tilknytning til skolen er satt i karantene som følge av smittetilfellet. De berørte er informert.

Smittetilfelle Ski videregående skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 i tilknytning til 3. trinn. Totalt 49 personer er satt i karantene. De berørte er informert.    

11. mars kl. 20.00

Pause i AstraZeneca-vaksinen

AstraZeneca-vaksinen settes på pause til Legemiddelverket og FHI har avklart rapport om bivirkninger.

På en pressekonferanse i dag annonserte Legemiddelverket og FHI at AstraZeneca-vaksinen settes på pause. Grunnen til dette er melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen.

Se pressemeldingen fra FHI.  

Nordre follo kommune hadde ingen planlagt vaksinering i dag, men seks legekontorer har fått tilsendt doser. Da varsel om pressekonferanse ble kjent i dag ringte kommuneoverlegen til de aktuelle legekontorene og rådet dem til å stanse vaksineringen inntil videre.

- Etter at FHI og Legemiddelverket meldte at de stanser AstraZeneca-vaksinen, følger vi naturligvis opp dette, sier ass. kommuneoverlege og programleder for vaksineprogrammet, Monica Viksaas Biermann.  

Nordre Follo har fått 120 hetteglass 

Kommunen har fått til sammen 120 hetteglass med AstraZeneca vaksinen i perioden uke 7 til uke 10. 40 av 120 hetteglass ble levert denne uken. 120 hetteglass tilsvarer 1320 doser (11 doser per hetteglass). 51 av de 120 hetteglassene har gått til gruppe 5, som vaksineres hos fastlegene (tilsvarer 561 vaksinedoser). 20 av hetteglassene er ikke benyttet og planen var å bruke disse i kommunens vaksinasjonslokaler 16. mars. 

Astrazeneca-vaksinen ble nylig godkjent til bruk for personer over 65 år. Fastlegene er stort sett ferdig med å vaksinere AstraZeneca- dosene de har fått i uke 9 og 10, men de kontorene som ikke er ferdig har fått råd om å vente med videre vaksinering. Vaksinen blir oppbevart på vaksinasjonsstedet inntil videre.

11. mars kl. 17.00

Smittetilfelle ved Ingieråsen skole

Det er meldt om et smittetilfelle tilknyttet 9. trinn på Ingieråsen skole. Smittetilfellet fører at 57 personer med tilknytning til skolen settes i karantene. Alle berørte skal være informert.

11. mars kl. 12.55

Det er varslet en pressekonferanse med FHI og Legemiddelverket kl 14.00 i dag i forbindelse med bivirkninger registrert i andre land. Nordre Follo kommune hadde ingen planlagte vaksineringer med AstraZeneca i dag, men det er planlagt 16. mars. Vi avventer informasjon fra FHI og Legemiddelverket om videre bruk av vaksinen. 

11. mars kl. 12.05

To smittetilfeller Langhus skole

Det er meldt om to smittede med tilknytning til 6. trinn. 46 personer med tilknytning til skolen er satt i karantene.

Ett smittetilfelle i hjemmesykepleien

Det er meldt om ett smittetilfelle i tilknytning til hjemmesykepleien nord i kommunen. 11 personer med tilknytning til hjemmesykepleien nord er satt i karantene.  

Ett smittetilfelle Sofiemyr skole

Det er meldt om et smittetilfelle tilknyttet 4. trinn hos en som er definert som nærkontakt. Dette fører ikke at flere med tilknytning til skolen settes i karantene, men karantenetiden utvides med noen dager for personer som allerede er satt i karantene.

10. mars kl. 18.15

Kommuneoverlegen orienterte formannskapet om smittesituasjonen i møtet onsdag 10. mars

Regjeringen innførte ingen nye tiltak tirsdag 8. mars. Nordre Follo kommune følger gjeldende nasjonale tiltak, men er klar til å innføre lokale tiltak hvis smittesituasjonen endrer seg.

– Vi følger utviklingen tett. Hvis situasjonen forverrer seg, er vi beredt til å anbefale målrettede lokale tiltak for å bidra til å slå ned smitte, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myrvold.

Ny risikorapport blir publisert på nettsidene til kommunen torsdag 11. mars:

Kommuneoverlegens risikorapport

9. mars kl. 16.05

Smittetilfelle Rosenlund barnehage

Det er meldt om ett smittetilfelle i Rosenlund barnehage. 36 personer tilknyttet barnehagen er satt i karantene.

Smittetilfelle Sofiemyr skole

Det er meldt om ett smittetilfelle på Sofiemyr skole. En skoleklasse på 4. trinn og en skoleklasse på 7. trinn (for tiden lokalisert på Fløysbonn skole) er satt i karantene.  

6. mars kl. 13.20

Ett smittetilfelle tilknyttet Drømtorp videregående skole

Det er meldt om ett smittetilfelle med Covid-19 ved Drømtorp videregående skole. 33 personer med tilknytning til skolen er satt i karantene. Alle berørte er informert.

5. mars kl. 15.45

Ett smittetilfelle tilknyttet Sofiemyr skole

Det er meldt om ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn på Sofiemyr skole. 17 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet. Alle berørte er informert.

3. mars kl. 14.15

Ett smittetilfelle tilknyttet Tårnåsen skole

En person med tilknytning til 4. trinn på Tårnåsen skole er påvist smittet med Covid-19. 33 personer tilknyttet skolen er satt i karantene som følge av smittetilfellet.

Engelsk variant i prøver tilknyttet Skotbu barnehage

Det er påvist engelsk variant i prøver fra smittede tilknyttet Skotbu barnehage. Det er ingen nye påviste tilfeller med tilknytning til barnehagen hittil i dag, og altså per nå 3 smittede i denne klyngen.

2. mars kl. 14.40

To nye smittetilfeller tilknyttet Skotbu barnehage

Det er meldt om ytterligere 2 smittetilfeller i Skotbu barnehage. De nye tilfellene medfører ikke at flere med tilknytning til barnehagen blir satt i karantene, men karantenetiden utvides med 2 døgn for en del av nærkontaktene.

Det er til sammen 3 smittede i Skotbu barnehage.

27. februar kl. 19.30

Ett smittetilfelle tilknyttet Skotbu barnehage

Det er bekreftet ett smittetilfelle tilknyttet Skotbu barnehage. 20 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

19. februar kl. 18.30

Ett smittetilfelle tilknyttet dagsenter og hjemmesykepleien

En person med tilknytning til Dagbo dagsenter og hjemmesykepleien sør er bekreftet smittet med Covid-19. Totalt 16 personer tilknyttet virksomhetene er satt i karantene som følge av smittetilfellet.

Ett tilfelle av mutert virus engelsk variant

Det er i dag meldt om ett tilfelle med engelsk variant. Smittetilfellet er en del av en kjent smittekjede med denne varianten. Tilfellet med engelsk variant har ingen sammenheng med smittetilfellet tilknyttet Dagbo/hjemmesykepleien.

Total 91 personer i kommunen har nå fått påvist engelsk variant.

18. februar kl. 18.50

Fire tilfeller av mutert virus

Det er i dag bekreftet 4 nye tilfeller av engelsk variant i Nordre Follo kommune. Alle disse fire har kjent smittevei til andre med engelsk variant. Vi har nå totalt 90 bekreftede tilfeller med engelsk variant i kommunen.

17. februar kl. 21.30

Følger nasjonale smitteverntiltak

Nasjonale smittevernregler gjelder i Nordre Follo kommune fra og med 18. februar. Kommunestyret vedtok ikke lokal smittevernforskrift.

De presiserte at kommunen følger de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalingene om smitteverntiltak. Privatpersoner, virksomheter, lag og foreninger forventes å følge nasjonale råd, retningslinjer, bransjestandarder og andre veiledere for smittevern.

Regjeringen bestemte tirsdag 16. februar at de forsterkede tiltakene som ble innført for Nordre Follo og kommunene rundt, opphører ved midnatt natt til torsdag 18. februar.

Kommunene kan selv vedta tiltak, men alle kommuner må uansett følge de nasjonale retningslinjene. De kan bare vedta strengere tiltak, ikke mildere. Kommunestyret valgte altså ikke å vedta strengere tiltak.

Helhetsvurdering

Kommunestyret fikk presentert kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen og grunnlaget for å vurdere at det er tilstrekkelig å følge nasjonale smittevernregler og anbefalinger:

 • Smittetrykket i Nordre Follo er nå lavere etter en periode med strenge smitteverntiltak og forsterket satsing på testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK).
 • Det er strenge nasjonale innreiseregler.
 • I Nordre Follo har vi intensivert veiledning, befaring og tilsyn med smittevernet i private og kommunale virksomheter for å sikre at smitteverntiltakene er hensiktsmessige og at etterlevelsen blir best mulig.
 • Kommuneoverlegen tror at tilliten og dermed etterlevelsen av tiltak opprettholdes lenger i befolkningen hvis vi letter på tiltakene når det er mulig, og ikke bedriver stor grad av forebyggende tiltak (til tross for at smittevernloven kan åpne for det).
 • Vi har økende grad av vaksinasjonsdekning i kommunen og vaksinering av risikogruppene vil fortløpende ha betydning for risikovurderingen.
 • Det er meget viktig å påpeke at hvis regler og anbefalinger skal være bærekraftig må alle privatpersoner, virksomheter, lag og foreninger også følge nasjonale råd, retningslinjer, bransjestandarder og andre veiledere for smittevern.

Idrettsaktivitet for parautøvere

Kommunestyret vedtok også at kommunen stiller seg positiv til innendørs idrettsaktivitet for parautøvere som ikke tilhører en grupper med forhøyet risiko for komplikasjoner ved eventuell Covid-19 smitte, gjenopptar sin aktivitet.

Se oversikt over de nasjonale tiltakene her.

15. februar kl. 20.40

Fire nye tilfeller av mutert virus

FHI har i løpet av helgen meldt om to tilfeller med engelsk variant av koronaviruset hos innbyggere i Nordre Follo kommune. Det ene tilfellet kan spores til en kjent smittekjede i en annen kommune, det andre tilfellet har ukjent smittevei.

I dag er det meldt om at ytterligere to innbyggere er smittet med engelsk variant av koronaviruset, den ene av disse to henger sammen med den ene smittede i helgen, den andre har ukjent smittevei.

Det er nå totalt 86 bekreftede positive tilfeller med engelsk variant av koronavirus.

Smitte i Langhus barnehage

En person er smittet av koronavirus i Langhus barnehage. Det er ikke bekreftet at dette er engelsk variant av koronaviruset.

Til sammen 18 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

12. februar kl. 17.15

Ett nytt tilfelle av mutert virus

FHI har i dag meldt ett nytt tilfelle med engelsk variant av koronaviruset. Smittekjeden kan spores til utlandet og det har ikke medført videre smitte.

Vi har nå totalt 82 påviste tilfeller med engelsk variant hos innbyggere i Nordre Follo kommune. Det reelle tallet er mest sannsynlig noe høyere. Samtidig er det klart at ett av tilfellene som tidligere er meldt, viser seg å tilhøre en annen kommune. Derfor er det fremdeles 82 påviste tilfeller av koronavirus av engelsk variant i kommunen.

Regjeringens råd om vinterferien

Regjeringen presenterte i dag smittevernråd for vinterferien. Nordre Follo kommune er på tiltaksnivå D frem til og med 17. februar. Det er forventet at regjeringen kommer med oppdaterte regler for vår kommune innen den tid. Det er møte i kommunestyret 17. februar og kommunestyret vil da ta stilling til eventuelle nye nasjonale retningslinjer og se på behovet for lokale tilpasninger.

Les hele saken.  

Tilsyn med butikker, kafeer, treningssentre, byggeplasser  

Etter Covid-19-forskriften paragraf 18 vil kommunen føre tilsyn med at virksomheter etterlever forskriften. 

Les saken her.

10. februar kl. 21.00

Etter kommunestyret onsdag 10. februar ble det klart at Nordre Follo kommune vil følge de nasjonale tiltakene som gjelder for kommuner i tiltaksnivå D, uten strengere lokale tiltak. Tiltakene gjelder fra og med torsdag 11. februar.

Les hele saken

8. februar kl. 19.10

Tre nye tilfeller av mutert virus

FHI melder i dag om at det er påvist engelsk variant hos ytterligere tre personer som bor i Nordre Follo kommune.

-Ingen av tilfellene knyttes til utbruddene vi har hatt i kommunen, men to av tilfellene har kjent smittevei til andre smittede, forteller konst. kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann. Det siste tilfellet har vi ikke klart å spore smittekjeden på.

6. februar kl. 14.00

Fire nye tilfeller av mutert virus

FHI melder om at det er påvist fire tilfeller til med engelsk variant hos innbyggere i Nordre Follo kommune.

Disse tilfellene har kjent smittevei til andre smittede, men vi finner ikke sammenheng mellom disse fire tilfellene og de kjente utbruddene med engelsk variant som vi har hatt i vår kommune.

Utbruddene anses som over

Alle utbrudd med engelsk variant i Nordre Follo kommune, det vil si utbruddene ved Langhus bo- og servicesenter, Tussestien barnehage, Kolbotn skole og Langhus helsestasjon, anses nå som over.

5. februar kl. 15.30

Falsk positiv test ved Follo legevakt 

Testen som ble meldt positiv med Covid-19 ved Follo legevakt den 31. januar var falskt positiv. Det er tatt to ordinære Covid-tester som bekrefter dette. Det var en hurtigtest som var falsk positiv. De tre personene som ble satt i karantene er derfor ikke lenger i karantene. 

Ett mutert tilfelle påvist i Nordre Follo

FHI har meldt om ett positivt svar på mutert virus fra Storbritannia etter sekvensering av Covid-19-prøver fra Nordre Follo kommune. Smittetilfellet kan knyttes til kjent smittekjede i en annen kommune og er ikke knyttet til utbrudd i Nordre Follo kommune. 

Ikke mutert virus i utbruddet ved Tårnåsen skole

Vi har nå fått svar fra FHI på analyse av 16 prøver, alle viser ikke-engelsk variant og det er tilstrekkelig til å si at utbruddet ikke skyldes den engelske varianten av viruset. Vi forventer ikke flere analysesvar i dette utbruddet nå. Utbruddet anses som i ferd med å kunne defineres som over. Enkelte sitter fortsatt i isolasjon/ karantene. Skolen starter som andre skoler og barnehager i kommunen på gult nivå fra mandag 8. februar.

Ikke mutert virus i utbruddet ved Siggerud Gård barnehage

Det er bekreftet 20 smittetilfeller tilknyttet utbruddet på Siggerud Gård barnehage. Det foreligger fem analysesvar og alle er ikke-engelsk variant.

1. februar kl. 16.07 

Tårnåsen skole

Det er per nå totalt 43 smittede, hvor 20 i kategorien «elev», 5 i kategorien «ansatt» og 18 i kategorien «nærkontakter». Det foreligger her 13 analysesvar hvor alle disse er av ikke-engelsk variant (ikke B 1117)

Siggerud gård barnehage

Det er totalt 19 smittede i utbruddet, hvor 8 er i kategorien «barn i barnehagen», 5 i kategorien «ansatt» og 6 i kategorien «nærkontakter». Det foreligger foreløpig kun ett analysesvar, i dette ene svaret er det ikke funnet engelsk variant (B117).

 

31. januar kl. 20.45

Smittetilfelle tilknyttet legevakten

Det er meldt om ett påvist smittetilfelle tilknyttet Follo Medisinske senter. Tre personer tilknyttet legevakten er satt i karantene.

Legevakten intensiverer testing og smittesporing sammen med kommuneoverlegen, smittevernlegen og smittesporingsteamet.

Nytt smittetilfelle ved Østli skole

Det er meldt om ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet 5. trinn på Østli skole. Smittetilfellet gjelder en person som allerede har blitt satt i karantene. Ingen nye personer er satt i karantene som følge av dette tilfellet. 

31. januar kl. 12.30 

Flere svar om ikke-engelsk variant på Tårnåsen skole

Søndag formiddag har kommunen fått flere prøveresultater fra FHI på analyser av koronapositive prøver tatt i utbruddet på Tårnåsen skole og Siggerud Gård barnehage. Det foreligger 13 analysesvar i utbruddet på Tårnåsen skole, alle av type ikke-engelsk variant. Det foreligger også ett prøvesvar fra utbruddet i Siggerud Gård barnehage, også denne ikke-engelsk variant.

- Det er da meget sannsynlig at utbruddet på Tårnåsen skole ikke er forårsaket av engelsk variant. Vi venter fortsatt på en del prøvesvar fra Siggerud gård barnehage, men foreløpig er det altså funn av ikke-engelsk variant også her, sier konstituert kommuneoverlege Monica Biermann.

31. januar kl. 10.30

To nye tilfeller av engelsk variant

Lørdag kveld ble det fra FHI meldt om funn av engelsk variant i to prøver. Den ene knyttes til utbruddet på Langhus bo- og servicesenter, den andre er ikke knyttet til kjent smittekjede.

Nye tilfeller tilknyttet Siggerud Gård barnehage

Det er bekreftet syv nye tilfeller tilknyttet barnehagen, det er nå totalt 14 smittede i utbruddet. De nye tilfellene medfører ikke endring i karantene for berørte. Det er ikke kjent smittevei til engelsk variant, men prøver fra utbruddet er sendt til analyse ved FHI.

30. januar kl. 20.30

Rødt nivå på barnehagene og skolene i uke 5

Etter formannskapsmøtet lørdag kveld er det klart at Nordre Follo følger smitteverntiltakene som regjeringen har vedtatt. Det er ett unntak fra de nasjonale reglene: barnehagene og skolene i kommunen skal driftes på rødt nivå i kommende uke.

Les hele saken

30. januar kl. 16.00

Viderefører smitteverntiltak med noen lettelser

Lørdag 30. januar klokken 10.00 ble det lagt frem endringer i nasjonale smitteverntiltak for kommunene på Østlandet av regjeringen, de såkalte ring 1- og ring 2-kommunene.

Følgende tiltak vil gjelde for ring 1-kommunene Oslo, Nordre Follo og Ås fra 3. til og med 10. februar: Nasjonale smitteverntiltak for ring 1-kommuner.

Alle kommuner kan innføre strengere råd og regler basert på lokale smittesituasjoner.

Kommuneoverlegens vurdering er at de nye nasjonale forskriftene for tiltak for ring 1-kommunene fra 3. til og med 10. februar er tilstrekkelige for Nordre Follo kommune. Unntaket er at skoler og barnehager i Nordre Follo kommune skal ha rødt nivå.

Les hele saken

29. januar kl. 19.50 

Fløysbonn skole

2 personer tilknyttet 9. trinn er bekreftet smittet med koronavirus. 23 personer med tilknytning til 9. trinn er satt i karantene. Det er ikke kjent smittevei med engelsk variant.

Siggerud gård barnehage

2 nye bekreftet smittet. Til sammen 7 smittede i utbruddet, de nye tilfellene medfører ikke at flere blir satt i karantene. Det er ikke kjent smittevei med engelsk variant.

Kolbotn skole

Ett nytt smittetilfelle tilknyttet 6. trinn. Til sammen 9 smittede i utbruddet på Kolbotn skole, det nye smittetilfellet medfører ikke at flere blir satt i karantene. Det er både kjent smitte med engelsk variant og smitte med ikke-engelsk variant i utbruddet.

Tårnåsen skole

Til sammen 34 smittede i utbruddet. 4 i kategorien «ansatt», 19 i kategorien «elev» og 11 i kategorien «nærkontakt». Det er kjent smitte med ikke-engelsk variant i utbruddet, men vi venter på flere prøvesvar, så vi kan ikke utelukke at det er samtidig smitte med engelsk variant.      

29. januar kl. 14.00

To nye tilfeller av engelsk variant

Fredag fikk vi svar fra FHI på sekvenseringen av ytterligere åtte positive koronatester fra Nordre Follo. Av disse åtte er det påvist engelsk variant i to prøver. Totalt er det registrert 71 tilfeller av engelsk variant i Nordre Follo.

Disse to siste prøvene er tatt 26. januar og har tilknytning til utbruddene i Langhus helsestasjon og Tussestien barnehage.

Det er foreløpig ikke påvist engelsk variant i prøvene som er tatt i forbindelse med Tårnåsen skole. Tre av prøvene vi fikk resultat av i dag, er fra utbruddet ved skolen.

29. januar kl. 10.00

Flere smittede på Tårnåsen skole

Torsdag kveld ble det meldt om en rekke nye smittede tilknyttet Tårnåsen skole. Totalt er det nå 29 smittede med tilknytning til skolen, de aller fleste er tilknyttet 1. trinn.

Det er sterk mistanke om at dette er utbrudd med den engelske varianten. Dette er formidlet til FHI, og prøver fra utbruddet vil bli prioritert. Vi håper vi får svar på prøvene i løpet av få dager.

Smittesporingsteamet jobber på spreng for å informere og forhindre videre smitte. Vi handler som om det er den muterte varianten, for å være på den sikre siden. Det innebærer at:

 • Husstanden til nærkontaktene til de smittede er også satt i karantene.
 • Vi tester alle en gang til i løpet av karantenen.

Alle elevene ved skolen får hjemmeundervisning på mandag.

Ett smittetilfelle på Hellerasten skole

Det er bekreftet ett smittetilfelle på Hellerasten skole. 26 personer tilknyttet skolen er satt i karantene til og med mandag 1. februar. Alle berørte er informert.

28. januar kl. 19.45

Østli skole

Det er meldt om to nye smittetilfeller ved Østli skole. Ingen nye i karantene.

Siggerud gård barnehage

Det er meldt om to nye smittetilfeller i Siggerud gård barnehage.Totalt fem tilfeller. Ingen nye i karantene.

28. januar kl. 19.13

To nye dødsfall i kommunen

Det er meldt om at en eldre person ved Langhus bo- og servicesenter døde onsdag kveld 27. januar. Dette er det syvende dødsfallet i forbindelse med det pågående smitteutbruddet ved Langhus bo- og servicesenter.

Det er også meldt om at en eldre koronasmittet innbygger som var innlagt på sykehus, døde i går kveld, onsdag 27. januar.

– Det er veldig trist å høre om to nye dødsfall. Jeg ønsker å sende min dypeste kondolanse til de nærmeste pårørende, sier ordfører Hanne Opdan.
– Jeg tenker også på alle andre berørte som står i denne krevende situasjonen.

Alle berørte er informert.

Totalt er det nå 16 dødsfall i Nordre Follo kommune i forbindelse med Covid-19.

28. januar kl. 15.30

Mistenker mutert virus på skole

Antallet påviste tilfeller av mutert virus fra Storbritannia er fortsatt 69.
Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Myhrvold holdt pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag.

Det ble bekreftet 15 positive tilfeller med ordinær Covid-19 test i Nordre Follo kommune onsdag 27. januar. Fem av tilfellene var knyttet til to av våre barneskoler, Tårnåsen skole og Østli skole.

Det har vært en stor økning i antall smittetilfeller tilknyttet Tårnåsen skole de siste dagene, og det er 15 smittede ved skolen nå.

Prøver fra dette utbruddet skal prioriteres ved laboratoriet ved FHI. Vi setter inn utvidede tiltak knyttet til karantene og testing av de berørte, tilsvarende som ved smitte av engelsk variant. Vi mistenker mutert virus ved skolen.

Det har ikke blitt bekreftet flere muterte tilfeller i kommunen.
– Vi anser at vi har kommet ajour i sporingen av det muterte viruset bak i tid. Nå har vi fokus på arbeidet framover. Vi er ekstra oppmerksomme, vi holder et ekstra godt øye med alle utbrudd, ber folk om å sitte i utvidet karantene og ta ekstra tester i karantenetiden. Fordi vi hele tiden har i bakhodet at det kan være det muterte viruset, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Les hele saken. 

 

27. januar kl. 20.10

Fire nye smittede ved Tårnåsen skole

Det er meldt om fire nye tilfeller tilknyttet skolen. Tre av tilfellene er tilknyttet 1. trinn og var hos personer som allerede var satt i karantene. Ett av tilfellene førte til at ytterligere 51 personer ble satt i karantene ved skolens 3 og 5. trinn. Alle berørte er informert. Skolen har nå 7 smittede og til sammen 226 personer i karantene.

Nytt smittetilfelle ved Østli skole

Det er meldt om et nytt smittetilfelle ved Østli skole. En klasse tilknyttet 5. trinn er satt i karantene. Dette er det tredje tilfelle ved skolen totalt.

– Det er ikke kjent sammenheng mellom smittetilfeller på Tårnåsen skole og Østli skole og smittetilfeller med den engelske varianten. FHI vil fortsette å sekvensere positive koronaprøver fra Nordre Follo, sier ass. kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Monica Viksaas Biermann. 

 

26. januar kl. 20.30 

Smittetilfeller i Siggerud gård barnehage

Det er påvist tre tilfeller av Covid 19-smitte i Siggerud gård barnehage, 45 personer med tilknytning til barnehagen er satt i karantene. Alle berørte er informert.

26. januar kl. 13.15

Fire nye tilfeller av mutert virus

Vi har fått bekreftet fire nye tilfeller av det muterte viruset. Alle de fire positive tilfellene kan knyttes til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter/Tussestien barnehage.

– Det er positivt at tilfellene kan knyttes til allerede kjente utbrudd, sier kommuneoverlegen. 

Nordre Follo kommune venter fortsatt på rundt hundre prøvesvar fra FHI og kommuneoverlegen understreker at vi må forvente flere tilfeller.

26. januar kl. 10.00

Mutert virus i flere kommunale virksomheter

Det er nå bekreftet 40 nye tilfeller av det muterte viruset i prøver fra Nordre Follo. Smittetilfellene kan også knyttes til Langhus helsestasjon og Kolbotn skole.
 
Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold fortalte siste nytt om smittesituasjonen på en pressekonferanse tirsdag 26.01. kl. 10.00. Opdan fortalte at de i går fikk beskjed om at Nordre Follo har 40 nye tilfeller av den engelske varianten av koronaviruset. Det er viktig å understreke at disse prøvene er fra personer som allerede har vært testet, sitter eller har sittet i karantene og smittesporing er foretatt.

Les hele nyheten om mutert virus i flere kommunale virksomheter 
 

25. januar kl. 19.00

Barnehager og skoler stengt hele uken

Nordre Follo kommune har et dokumentert pågående utbrudd av det muterte engelske viruset og  smittesituasjonen er fortsatt uavklart. Formannskapet har derfor vedtatt å stenge barnehager og skoler til og med fredag 29 januar.

Kommunen opprettholder tilbud til sårbare barn, og barn med foreldre som jobber i samfunnskritiske funksjoner. Skoleelever får digital hjemmeundervisning de dagene skolene er stengt.

Smitteverntiltak i Nordre Follo  

Den lokale forskriften om smitteverntiltak i Nordre Follo kommune gjelder til og med onsdag 27. januar. Etter dette gjelder den nasjonale forskriften, som regjeringen la fram 24. januar. Tiltakene i den lokale forskriften er strengere enn den nasjonale forskriften på enkelte punkter. Følgende utsalgssteder i Nordre Follo kommune skal derfor være stengt til og med 27. januar:

 • Kiosker og butikker som selger helsekost
 • Utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 • Bandasjister
 • Optikere
 • Vinmonopol
 • Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 • Lager- og grossistdelen i byggvareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende
 • Butikker kan ikke holde åpent for å hente forhåndsbetalte bestilte varer
 • Serveringssteder på hoteller må også være stengt.

Mer informasjon

25. januar kl. 17.35

40 nye tilfeller av virusmutasjonen

Det har kommet svar på 250 av våre prøver. Totalt er det nå 65 positive prøvesvar. 185 av våre prøver er altså ikke smittetilfeller med virusmutasjon.
 

25. januar kl. 12.00

Åtte nye tilfeller av virusmutasjonen fra Storbritannia

Det har kommet resultater på rundt 120 av prøvene fra Nordre Follo kommune som var sendt inn til analyse hos FHI. Åtte av disse er bekreftet å være UK-varianten av viruset.

Sju av tilfellene har direkte tilknytning til utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter og Tussestien barnehage. Det siste tilfellet av det muterte viruset vil kreve mer arbeid å spore.

Kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold forventer svar på flere prøver i løpet av mandag.

– Jeg opplever det som positivt at så mange av prøvene som var til analyse hos FHI ikke er det muterte viruset. Ethvert tilfelle av UK-varianten er selvsagt alvorlig, men vi kunne risikert at det var flere tilfeller av UK blant disse prøvene, sier Myhrvold.

Det var tidligere funnet 17 tilfeller av UK-viruset, slik at det nå samlet er 25 bekreftede tilfeller av UK-varianten i Nordre Follo kommune.

24. januar kl. 21.00

Tussestien barnehage

Det er i dag meldt om ytterligere ett smittetilfelle i Tussestien barnehage. Dette medførte forlenget karantenetid for en avdeling. Alle berørte er informert.

Tårnåsen skole

Det er også meldt om to smittetilfeller på Tårnåsen skole. 82 personer tilknyttet 1. trinn er satt i karantene. Alle berørte er informert.

24. januar kl. 16.30

11 nye tilfeller av UK-varianten av viruset 

Nye resultater fra Folkehelseinstituttet bekrefter spredning av det muterte viruset. Ett tilfelle er tilknyttet barnehage. Flere resultater ventet sent søndag kveld og mandag.

Kommuneoverlege Kerstin Myhrvold orienterte om situasjonen på en digital pressekonferanse søndag kl. 16: 

– Vi har nå 74 Covid 19-smittet personer knyttet til vårt utbrudd som har utgangspunkt i Langhus bo- og rehabiliteringssenter. Disse personene tilhører Nordre Follo kommune og seks nabokommuner. Dette er vanlige positive Covid 19-tilfeller. Det undersøkes videre om det er UK-varianten, sier Myhrvold. 

– Vi har nå 17 positive UK-tilfeller, 16 av dem er tilknyttet Langhus bo- og rehabiliteringssenter og ett er tilknyttet Tussestien barnehage. Vi har fått beskjed om 11 nye bekreftede tilfeller i dag. Vi forventer flere hundre prøvesvar i løpet av søndag kveld og mandag morgen. Vi må forvente at flere av dem blir bekreftet som UK-varianten. 

Det er nå bekreftet at ett tilfelle tilknyttet en av kommunens barnehager er UK-viruset. Myhrvold sier de forventer at flere av de positive tilfellene i barnehagen er UK-varianten. 

24. januar kl. 14.00

Østli skole

Det er bekreftet ett smittetilfelle tilknyttet Østli skole. 63 personer tilknyttet skolen er satt i karantene. Alle berørte er informert.

24. januar kl. 13.00

Utbrudd av britisk virusmutasjon – tiltak i Nordre Follo

Det er oppdaget et utbrudd av den britiske  virusmutasjonen i Nordre Follo. Viruset har forgreninger til flere virksomheter i kommunen.

Det muterte viruset er mer smittsomt enn det opprinnelige viruset og vi opplever nå en ukontrollert spredning. Dette er svært alvorlig og kommunen har innført enn rekke inngripende smitteverntiltak for å få kontroll på situasjonen.

23. januar kl. 21.30

Hareveien barnehage

Det er bekreftet ett smittetilfelle tilknyttet Hareveien barnehage. 48 personer tilknyttet barnehagen er satt i karantene. Alle berørte er informert.  

Kolbotn skole

Det er bekreftet ytterligere ett smittetilfelle tilknyttet Kolbotn skole. Ingen flere personer er satt i karantene som følge av tilfellet.  

Tussestien barnehage

Det er bekreftet ytterligere to tilfeller tilknyttet Tussestien barnehage. Ingen flere personer er satt i karantene som følge av tilfellet.

23. januar kl. 13.30

Seks personer bekreftet smittet av UK-variant 

Ordfører Hanne Opdan og kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold holdt pressekonferanse om smittesituasjonen i Nordre Follo lørdag kl. 13. 

Kommuneoverlegen delte siste nytt om smitteutviklingen i kommunen. 

- Smittesporingsteamet i Nordre Follo har jobbet på spreng i hele går og i dag for å ettergå hvert enkelt tilfelle av Covid-19 i Nordre Follo. Vi har et svært faglig kompetent smittesporingsteam her i kommunen. Vi har fått god hjelp fra Folkehelseinsituttet, som er tilstede her nå. Vi jobber sammen for å finne om hvor det er forgreininger av smitte.   

- FHI har funnet ut at det er 65 personer som er positive som er tilknyttet dette utbruddet. Dette er ordinære Covid-prøver. Det er seks tilfeller som er påvist UK-varianten. Smittetilfellene har forgreininger ut til fem kommuner i vår region.

23. januar kl. 10.00

Innfører strenge tiltak i ti østlandskommuner

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet å innføre svært strenge tiltak i ti østlandskommuner fra lørdag 23. januar kl. 12.00.

Tiltakene vil i første omgang gjelde for kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.  

22. januar kl. 12.45

Mutert UK-koronavirus oppdaget i utbrudd i kommunen

Det er oppdaget en mutert versjon av korona-viruset i Nordre Follo kommune. Viruset har forgreninger til andre virksomheter i kommunen. Vi tar dette svært alvorlig fordi det muterte viruset er mer smittsomt enn det opprinnelige viruset og vi opplever nå en ukontrollert spredning.

Etter råd fra FHI og øvrige helsemyndigheter har kommuneoverlegen bestemt å gjennomføre inngripende tiltak til situasjonen er avklart.

Følgende gjelder fra 22. januar kl. 13.00 til og med 27. januar.

 • Sterk anbefaling om å ikke reise ut av kommunen.
 • Sterk anbefaling om ikke å ha besøk hjemme.

Disse virksomheter holdes stengt:

 • Barnehager og skoler. De må forberede seg på oppstart på rødt nivå etter gjenåpning.
 • Butikker unntatt matbutikker, apotek og bensinstasjoner.
 • Restauranter, kafeer og serveringssteder. Unntak for hjemkjøring og takeway. De som henter mat må få den levert utenfor lokalet.
 • Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs.
 • Treningssentre, all innendørs trening også for barn og unge.
 • tendørs trening i grupper er sterkt frarådet.
 • Besøksstans på sykehjem og sterkt frarådet med besøk i omsorgsboliger.

21. januar kl 20.30

Formannskapet forlenger lokale tiltak

Smittetrykket i kommunen er fortsatt høyt og formannskapet viderefører derfor den lokale covid-19 forskriften, vedtatt 26. november 2020.  

21. januar kl. 17.18

Til sammen fem smittede tilknyttet Tussestien barnehage

15. januar ble det meldt om et tilfelle av Covid-19 tilknyttet barnehagen. 24 personer ble først satt i karantene, deretter utvidet til å gjelde 44 personer. Blant disse har fire testet positivt. Ingen flere personer settes i karantene som følge av de nye smittetilfellene. Til sammen er fem personer smittet tilknyttet barnehagen.  

To smittetilfeller i virksomhet psykisk helse og rus

Det er påvist Covid-19 smitte hos to personer tilknyttet psykisk helsetjeneste. 6 personer tilknyttet virksomheten er satt i karantene som følge av smittetilfellene.

21. januar kl. 13.40

Nytt smittetilfelle ved Kolbotn omsorgsboliger

En person tilknyttet Kolbotn omsorgsboliger har testet positiv på Covid-19. Til sammen tre personer er smittet ved omsorgsboligene. Ingen nye personer er satt i karantene som følge av det nye smittetilfellet som ikke anses å ha sammenheng med de to andre tilfellene. Det er normal smitteverntilpasset aktivitet på huset og beboere og pårørende er informert.

21. januar kl. 13.05

Ett tilfelle av mutert koronavirus i Nordre Follo kommune

Den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo kommune. Det muterte viruset antas å være mer smittsomt enn det opprinnelige viruset. Smitten er funnet hos en person og er knyttet til direkte innreise fra Storbritannia. Vanlige prosedyrer, testing og karantene er fulgt. En person er definert som nærkontakt, men er testet negativt.

-Det er derfor ikke mistanke nå om videre spredning, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold. Hun legger til at det ikke er overraskende at vi nå ser denne varianten av koronaviruset.

-Det er nå 7 tilfeller av det muterte viruset i Viken Fylkeskommune. FHI skriver i sin siste risikorapport at det er stor risiko for at denne varianten vil spre seg til og i Norge. Strategien er å bremse denne utviklingen. Det er dette vi jobber med nå, sier Johnsen Myhrvold.

Fortsatt fullt fokus på smittevern

Hun mener innbyggere i Nordre Follo kommune ikke trenger å bekymre seg mer eller gjøre andre smitteverntiltak enn de allerede gjør. 

-Hold deg hjemme hvis du er syk, ha lav terskel for å teste deg, hold god avstand til andre, ha god håndhygiene – og følge råd fra helsemyndigheter. Det er det viktigste du kan gjøre som enkeltperson, understreker Myhrvold.

Hun legger til at det ikke er noe grunn til å gjøre mer enn det regler og anbefalinger sier, men at tilfellet med mutert virus er en viktig påminner om at vi alle må fortsette å ha fokus på smittevern.

21. januar kl. 11.40

Smittetilfelle ved Tårnåsen skole

En person tilknyttet skolen er smittet med Covid-19. 84 personer tilknyttet 6. trinn og 27 personer tilknyttet 3. trinn er satt i karantene. Alle berørte er informert. Undervisning for øvrige elever går som normalt.

20. januar kl. 20.30

Fire nye smittetilfeller ved Kolbotn skole

Det er oppdaget 4 nye smittetilfeller tilknyttet 6. trinn. Alle berørte er informert. Ytterligere en person knyttet til dette trinnet er satt i karantene. Totalt er 60 personer knyttet til 6. trinn i karantene.

20. januar kl. 14.35

Nytt dødsfall ved Langhus bo – og servicesenter

En eldre person som var smittet med Covid-19 og var beboer ved Langhus bo- og servicesenter, døde sent tirsdag kveld 19. januar.
Det pågående smitteutbruddet ved Langhus bo- og servicesenter har med det krevd sitt sjette dødsfall.

- Min dypeste kondolanse til de nærmeste pårørende, sier ordfører Hanne Opdan.

- Den siste uken har vært en spesielt trist uke, med fire dødsfall grunnet korona bare de siste fire dagene. Jeg tenker også på alle øvrige berørte ved Langhus bo – og servicesenter som står i et krevende utbrudd, sier Opdan.

Totalt 34 personer er smittet i utbruddet. 22 ansatte og 12 personer i kategorien beboere/pårørende. Seks av de smittede beboerne er døde.

– Vi tenker nå først og fremst på de som har mistet en nær som følge av Covid-19 og forsøker så godt vi kan å ta vare på pårørende og hverandre, sier virksomhetsleder Nina Kolberg Nikolaysen.

To smittetilfeller ved Kolbotn omsorgsboliger

Det er påvist smitte hos to personer tilknyttet Kolbotn omsorgsboliger. Tre personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

 

19. januar kl. 21.45

To smittetilfeller på Kolbotn skole

Det er meldt om ett smittetilfelle på 2. trinn. 47 personer er satt i karantene.

Det er også meldt om et nytt tilfelle på 6. trinn. Ytterligere én person er i karantene knyttet til dette trinnet, totalt 59 personer.

Ett smittetilfelle på Vevelstadåsen skole

Det er meldt om en smittet person tilknyttet 4. trinn. 24 personer er satt i karantene.

19. januar kl. 18.55

Ett smittetilfelle ved Østli skole

En person tilknyttet skolen er bekreftet smittet med Covid-19. 28 personer tilknyttet 6. trinn er satt i karantene. Alle berørte er informert.

19. januar kl. 14.50

To nye dødsfall ved Langhus bo- og servicesenter 

To eldre beboere ved Langhus bo- og servicesenter døde mandag 18. januar. Begge var blant de 12 smittede i kategorien beboere/pårørende i utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo kommune. Dette er fjerde og femte dødsfallet i utbruddet. En av beboerne var innlagt ved Ahus.

– Min dypeste kondolanse til de nærmeste pårørende, sier ordfører Hanne Opdan. – Dette viser oss igjen hvor hardt denne epidemien rammer de sårbare blant oss, og at det er de eldste av oss som bærer den største sykdoms- og dødsbyrden blant oss, sier ordføreren.

19. januar testet ytterligere to ansatte positivt. Det betyr at totalt er 22 ansatte og 12 personer til sammen er smittet i det lokale utbruddet. Av de 12 smittede i kategorien beboere/pårørende er fem beboere døde.

– Dette er krevende situasjon for alle, men vi tenker først og fremst på de som har mistet sine nære som følge av Covid-19. Vi forsøker så godt vi kan å ta vare på de pårørende og hverandre, sier virksomhetsleder Nina Kolberg Nikolaysen.

19. januar kl. 13.50

Ett nytt smittetilfelle tilknyttet Haugjordet ungdomsskole

Det er meldt om et smittetilfelle tilknyttet 9. trinn ved skolen. Totalt 24 personer er satt i karantene.

Ett smittetilfelle tilknyttet Bråten barnehage

Det er meldt om et smittetilfelle tilknyttet barnehagen. Totalt 36 personer er satt i karantene.

18. januar kl. 21.00

Ett smittetilfelle tilknyttet Fløysbonn skole

Det er meldt om et smittetilfelle ved Fløysbonn skole. 25 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

18. januar kl. 15.40

Dødsfall ved Langhus bo- og servicesenter

En eldre beboer ved Langhus bo- og servicesenter som var smittet med Covid-19, døde lørdag 16. januar. Dette er det tredje dødsfallet i forbindelse med utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter, hvor til sammen 32 personer er smittet med Covid-19.

– Det er veldig trist å høre at enda en beboer ved Langhus bo- og servicesenter har gått bort som følge av Covid-19. Jeg ønsker å sende min dypeste kondolanse til de nærmeste pårørende. Sender også varme tanker til alle andre berørte som står i dette krevende utbruddet, sier ordfører Hanne Opdan.

Til sammen 20 personer i kategorien ansatte og 12 personer i kategorien beboere/pårørende er smittet i utbruddet. 

17. januar kl. 15.00

Ett smittetilfelle tilknyttet Langhus helsestasjon

Det er meldt om et smittetilfelle ved Langhus helsestasjon. 20 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

Ett nytt smittetilfelle tilknyttet Kolbotn skole

Det er meldt om et smittetilfelle tilknyttet 6. trinn. Totalt 56 personer tilknyttet skolen er nå i karantene.

15. januar kl. 19.00

Ett smittetilfelle tilknyttet Tussestien barnehage

Det er i dag meldt om et smittetilfelle tilknyttet Tussestien barnehage. Til sammen 24 personer sitter nå i karantene, og alle berørte er informert.

Ett nytt smittetilfelle tilknyttet Langhus bo- og servicesenter

Det nye smittetilfellet medfører ikke at flere tilknyttet virksomheten blir satt i karantene. Det er til sammen 20 ansatte og 12 pasienter som er smittet.

14. januar kl. 11.10

Ett smittetilfelle i smittevernteamet

En person tilknyttet smittevernteamet i Nordre Follo kommune er smittet med Covid-19. Seks personer tilknyttet virksomheten er satt i karantene som følge av smittetilfellet.

13. januar kl. 16.10

Ett nytt smittetilfelle ved Roald Amundsen videregående

Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle, til sammen er det nå 16 smittetilfeller tilknyttet skolen. Skolen driftes som planlagt på rødt nivå.

12. januar kl. 19.30

To smittetilfeller ved Ingieråsen skole

Det er i dag bekreftet to smittetilfeller tilknyttet Ingieråsen skole. 21 personer tilknyttet 10. trinn er satt i karantene. Alle berørte er informert.

Undervisningen ved skolen for øvrig går som planlagt på rødt smittevernnivå.

12. januar kl. 16.45

Ett smittetilfelle ved Finstadtunet sykehjem

En ansatt ved Finstadtunet sykehjem har testet positivt på Covid-19 ved hurtigtest. Ansatte ved sykehjem testes ukentlig med hurtigtester. Det skal også tas ordinær prøve.

Seks personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet. Sykehjemmet er midlertidig stengt for besøkende.

Ett nytt smittetilfelle ved Roald Amundsen videregående

Det er i dag meldt om ett nytt smittetilfelle, til sammen er det nå 15 smittetilfeller tilknyttet skolen. Skolen driftes som planlagt på rødt nivå.

12. januar kl. 12.55

To dødsfall ved Langhus bo og servicesenter

To eldre beboere ved Langhus bo - og servicesenter er døde som følge av Covid-19.

Langhus bo og servicesenter har et pågående koronautbrudd, hvor oppdaterte tall for smittede nå er 12 i gruppen beboere og 17 i gruppen ansatte/pårørende. Til sammen 51 personer er satt i karantene. FHI bistår kommunen i håndteringen av utbruddet.

De to dødsfallene inntraff 10. og 11. januar. Alle berørte er informert.
- Dette var veldig trist å høre. Jeg sender mine varmeste tanker til de pårørende som har mistet en nær, og ønsker å uttrykke min kondolanse til alle berørte, sier ordfører Hanne Opdan.
- Mine tanker går også til de ansatte ved Langhus bo – og servicesenter, som står i en krevende situasjon, sier Opdan.  

10. januar kl. 19.30

Ett smittetilfelle ved Eikeliveien barnehage

Det er i dag påvist ett smittetilfelle tilknyttet Eikeliveien barnehage. 27 personer er satt i karantene. Alle berørte har fått beskjed.
Driften av barnehagen for øvrig går som planlagt på gult nivå.  

Ett smittetilfelle ved Langhus skole

Det er i dag påvist ett smittetilfelle tilknyttet Langhus skole. 26 personer er satt i karantene. Alle berørte har fått beskjed.
Driften av skolen for øvrig går som planlagt på gult nivå.

10. januar kl. 16.00

Ett smittetilfelle ved Greverud skole

Det er i dag påvist ett smittetilfelle ved skolen. 30 personer tilknyttet 6. trinn er satt i karantene. Alle berørte er informert og følges opp av kommunens smittesporingsteam.  

Undervisningen ved skolen for øvrig går som planlagt på gult nivå.

9. januar kl. 19.45

Ett smittetilfelle ved Haugjordet ungdomsskole

Det er påvist ett smittetilfelle ved Haugjordet ungdomsskole. 20 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert og følges opp av kommunens smittesporingsteam.

Undervisningen på skolen for øvrig går som planlagt på rødt nivå.

8. januar kl. 17.00

Fire nye smittede ved Langhus bo- og servicesenter

Det er meldt om fire nye smittetilfeller med Covid-19 i utbruddet ved Langhus bo- og servicesenter (LBS). Det er nå totalt 21 smittede i utbruddet. Blant disse er 10 i kategorien beboere/pårørende og 11 i kategorien ansatte.

De nye smittetilfellene medførte at 7 personer tilknyttet omsorgsboligene på LBS er satt i karantene. Til sammen er 44 personer satt i karantene i tilknytning til utbruddet.

– Vi forventet at det ville komme flere smittede, og de nye tilfellene bekrefter at dette dessverre er et stort og alvorlig utbrudd, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

8. januar kl. 14.15 

12 smittetilfeller tilknyttet Roald Amundsen skole

Det er bekreftet at 12 personer tilknyttet 3. trinn på den videregående skolen er smittet med Covid-19. Alle berørte er informert. Tredje trinn har for tiden digital hjemmeundervisning og vil ha det i uke 2. Ellers driftes skolen på rødt nivå i henhold til nasjonale smittevernregler.

7. januar kl. 20.15

Formannskapet forlenger lokale tiltak 

Innfører ikke rødt nivå i barnehager og barneskoler. Stenger ikke treningssentre, fritidsklubber og svømmehaller.

Formannskapet behandlet torsdag kveld smitteverntiltak i Nordre Follo kommune. Det er flere nivåer av smittevernregler. De nasjonale påbudene må alle i Norge følge, uansett hvilken kommune de bor i. Regjeringen forsterket de nasjonale smitteverntiltakene fra 4. januar til og med 19. januar og innførte nye regler, blant annet nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Se full oversikt over nasjonale regler.

Formannskapet vedtok at forskriften om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune videreføres frem til og med 22. januar 2021. Denne innebærer blant annet at det er påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde én meters avstand, i taxi, på kollektivtransport og på offentlige steder som butikker, fellesarealer på kjøpesentre, lokaler for fritidsaktiviteter og lignende. Det er fortsatt forbud mot å gjennomføre arrangementer innendørs.

Se full oversikt over lokale regler.

7. januar 2021 kl. 16.05

Syv nye smittetilfeller tilknyttet utbrudd ved Langhus bo - og servicesenter

Det er meldt om syv nye smittetilfeller med Covid-19 i utbruddet ved Langhus bo og servicesenter (LBS). 16 nye personer er satt i karantene.

Det er nå totalt 17 smittede i utbruddet. Blant disse er 10 i kategorien beboere/pårørende og 7 i kategorien ansatte. Til sammen er 39 personer satt i karantene i tilknytning til utbruddet.

– Vi forventet at det ville komme flere smittede, og de syv nye tilfellene bekrefter at dette dessverre er et stort og alvorlig utbrudd, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann. 

6. januar 2021 kl. 13.55 

To nye smittede ved Langhus bo- og servicesenter

To personer har testet positivt på Covid-19 ved Langhus bo- og servicesenter (LBS). Dette var personer som allerede var i karantene, så ingen flere blir satt i karantene som følge av de nye tilfellene. De nye tilfellene var forventet. Totalt har 10 personer testet positivt i utbruddet ved LBS.


Ett smittetilfelle i virksomhet vann og avløp

En person tilknyttet virksomhet vann og avløp har testet positivt på Covid-19. To personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet. Aller berørte er informert.

4. januar, kl. 17.13

Smitteutbrudd på Langhus bo- og servicesenter (LBS)

Det er bekreftet åtte smittetilfeller tilknyttet Langhus bo- og servicesenter (LBS). 23 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert. Det er ingenting som tyder på at dette er knyttet til smittetilfellet som var på LBS før jul.

Det er nå ikke tillatt med besøkende på Langhus bo- og servicesenter.

Regjeringen har anbefalt at alle unngår å ha gjester i hjemmet de neste 14 dagene. Kommuneoverlegen oppfordrer alle til også å unngå besøk på sykehjem, omsorgsboliger og lignende i denne perioden.

En person i hjemmesykepleien nord er smittet

En person tilknyttet hjemmesykepleien nord er smittet med Covid-19 og to personer tilknyttet samme sted er satt i karantene. Alle berørte er informert.

3. januar 2021, kl. 18.00

Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak

På dagens pressekonferanse, søndag 3. januar innfører regjeringen flere strenge nasjonale smitteverntiltak.

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.

Her finner du regjeringens oppdaterte smitteverntiltak

30. desember, ettermiddag

Finstadtunet har fått et nytt bekreftet smittetilfelle

Vedkommende som er bekreftet smittet, var definert som nærkontakt til den første som ble bekreftet smittet 26. desember. En hurtigtest ble tatt 26. desember som var negativ, mens prøve som ble tatt i går var positiv.
 
Dette utløser derfor ingen nye ansatte eller beboere i karantene på Finstadtunet, da den smittede har vært i karantene, og ikke opphold seg på sykehjemmet.
 

30. desember kl. 12.00

Nytt smittetilfelle ved Finstadtunet sykehjem

Det ble meldt om et smittetilfelle ved Finstadtunet sykehjem ved bruk av hurtigtest 26. desember. Ordinær test bekrefter Covid-19-smitte. 
 
Vi har nå en utvikling hvor et nytt smittetilfelle har positiv covid-19 test.   
 
En avdeling på Finstadtunet er fortsatt stengt, og avdelingen er isolert.
Alle ansatte ved sykehjem i kommunen testes rutinemessig med hurtigtest hver syvende dag. 
Syv personer er i karantene som følge av smittetilfellet. Alle berørte er informert.
 

26. desember kl. 21.30

Smittetilfelle ved Finstadtunet sykehjem 

Det er meldt et smittetilfelle hos en ansatt ved Finstadtunet sykehjem ved bruk av hurtigtest. Det tas også ordinær prøve. Alle ansatte ved sykehjem i kommunen testes med hurtigtest hver 7. dag. 

Syv personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet og en avdeling er stengt for besøkende. Berørte er informert.

23. desember kl. 15.30

Nordre Follo får 175 koronasvaksiner i uke 1 2021

- Planen er nå klar for hvilke sykehjem som får de første 175 dosene. Endelig tidspunkt for når vaksinene vil bli levert til kommunen har vi ikke fått ennå. Vi har en god plan slik at alle vaksinedoser skal bli brukt, sier programleder for vaksinering og ass. kommuneoverlege i Nordre Follo, Monica Viksaas Biermann.

Det er nedsatt en ressursgruppe som jobber med gjennomføring av vaksinering i kommunen. De jobber tett med FHI og Nordre Follo vil få flere vaksiner tidlig på nyåret. Hvor mange vet vi ikke enda, men vi planlegger for massevaksinering. Beboere på sykehjem og eldre fra 75 år og oppover prioriteres først.  

Les mer om vaksine her: Koronavaksine i Nordre Follo

Påvist smittetilfelle ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Det er påvist ett smittetilfelle med Covid-19 på en ansatt ved Høyås. 3 beboere og 3 ansatte er satt i karantene. Alle beboere i berørte avdeling testes for Covid-19. Alle berørte er informert.  

Smittetilfelle ved Ski ungdomsskole

Det er meldt ett smittetilfelle tilknyttet 10. trinn ved Ski Ungdomsskole. Smittesporing har ført til at 29 personer er i karantene ved den aktuelle skolen. Vedkommende har også vært på legevakten i Nordre Follo i smitteførende periode og to personer tilknyttet legevakten er satt i karantene.

23. desember kl 13.00

Vaksinering mot Covid-19 i Nordre Follo kommune

Vi jobber med å forberede vaksinering mot Covid-19. Beboere på sykehjem  og personer på 85  år og eldre vil få vaksine først. Første uke i januar får vi de første dosene som skal brukes i sykehjem.

Les mer om  her. 

18. desember kl. 14.30

Ett smittetilfelle i Skoghus barnehage

Det er påvist Covid-19 smitte hos en person tilknyttet Skoghus barnehage. 24 personer med tilknytning til barnehagen er satt i karantene. Alle berørte er informert.

16. desember kl. 20.50

Kommunestyret behandlet en ny sak om smitteverntiltak for Nordre Follo kommune 16. november.

De to siste månedene har politikerne vedtatt en rekke nødvendige og inngripende tiltak for å snu en alvorlig smitteutvikling. Innsatsen har gitt resultater. Trenden ser nå ut til å gå i riktig retning selv om smittenivået fortsatt er høyt. Dette gjør det mulig for kommunestyret å lette litt på tiltakene de neste ukene. 

Se tiltakene som gjelder til og med 7. januar.

16. desember kl 12.50

Smittetilfelle ved Langhus bo og servicesenter (LBS)

En ansatt ved Langhus bo og servicesenter ( LBS) testet positivt på Covid-19 ved rutinetesting av ansatte med hurtigtest 15. desember. Vi venter på prøvesvar fra ordinær prøve. I påvente av testresultat er 7 beboere og 3 ansatte ved berørt avdeling satt i karantene, i tillegg til den ansatte med positivt prøvesvar. Alle pårørende er varslet. Sykehjemmet er stengt for besøk inntil endelig testsvar foreligger. Besøk til omsorgsboligene kan foregå som normalt, men  besøkende bes om å vise varsomhet, gå direkte til leiligheten de skal besøke og ikke oppholde seg i fellesarealer.

14. desember kl. 14.10

Nytt smittetilfelle ved Hebekk skole

En person knyttet til Hebekk skole har testet positivt på koronavirus. Rundt 30 personer tilhørende 6. trinn må være hjemme i karantene til og med mandag 21.12.20 Elevene som er i karantene vil få hjemmeundervisning og oppfølging på Teams. Alle berørte er informert.

På grunn av kapasitetshensyn vil hele 6. trinn få hjemmeundervisning fra og med 15. desember. Det kan bli aktuelt med hjemmeskole for flere klasser i dagene frem mot jul. Om dette blir aktuelt, vil det gis nærmere informasjon.
Dette er tredje gang skolen opplever koronasmitte og karantene. Skolen hadde også smittetilfeller i oktober og i november 2020.

11. desember kl. 08.15

Nytt dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

Torsdag 10. desember på formiddagen døde en eldre person som var innlagt ved kommunens korona-avdeling ved Langhus bo og servicesenter, hvor smittede beboere ved Solborg bo og aktiviseringssenter er isolert.
 
Dette er det femte dødsfallet tilknyttet utbruddet ved Solborg.
 
- Dette var veldig trist å høre om nok et dødsfall, sier ordfører Hanne Opdan. Jeg sender mine varmeste tanker til de nærmeste pårørende som nå har mistet en nær, og jeg ønsker å uttrykke min kondolanse, sier ordfører.
 
Mine tanker går også til ansatte ved Solborg, som opplever å miste flere pasienter i løpet av kort tid til Covid-19, sier Opdan.
 
Det er nødvendig at ansatte har pasientkontakt og det er ønskelig at pårørende får besøke sine kjære. Alle anbefalte smitteverntiltak er innført på Solborg. Samtidig viser utbruddet hvor sårbare vi alle er når vi omgås. 
 
-Beboere i sykehjem er en svært sårbar gruppe i pandemien, de har høy risiko for alvorlige følger av Covid-19 sykdom både fordi mange har en høy alder samt at de ofte har flere underliggende sykdommer. 
 
Dette er også grunnen til at sykehjemsbeboere og de aller eldste i vårt samfunn vil bli prioritert for koronavaksine først, sier ordfører Hanne Opdan. 

10. desember kl. 17.20

Nordre Follo får 10 400 hurtigtester

Det sendes ut rundt 1 million hurtigtester til kommunene. Nordre Follo kommune får 10 400 hurtigtester for Covid-19, som primært skal brukes i forbindelse med sykehjem. Les mer. 

9. desember kl. 16.13

Nytt dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

8. desember døde en eldre person som var innlagt ved kommunens korona-avdeling ved Langhus bo og servicesenter, hvor smittede beboere ved Solborg bo og aktiviseringssenter er isolert.

Dette er det fjerde dødsfallet tilknyttet utbruddet ved Solborg.

- Mine varmeste tanker går til de nærmeste pårørende, sier ordfører Hanne Opdan. - Dette minner oss igjen på hvor hardt denne pandemien rammer så mange. Mine tanker går også til ansatte ved Solborg, som opplever å miste flere pasienter i løpet av kort tid til Covid-19, sier Opdan.

Triste dager ved Solborg

Konstituert virksomhetsleder ved Solborg Anne Misje, forteller at mange påvirkes av nok et dødsfall på Solborg.

-Vi er alle sterkt preget av situasjonen. Vi har mistet fire av våre beboere til korona.  Vi forsøker så godt vi kan å ta vare på hverandre og pårørende, men dette er en ekstremsituasjon og vi kan ikke si noe annet enn at dette er krevende, sier hun. Vår medfølelse og våre tanker går til alle som har mistet en av sine til Covid-19 ved Solborg, sier Misje.

Det syvende dødsfallet i Nordre Follo av Covid-19

Dødsfallet er det fjerde dødsfallet ved avdelingen og blant de smittede beboerne ved Solborg. Dette er det syvende dødsfallet i Nordre Follo kommune som følge av Covid-19. Solborg bo og aktiviseringssenter har 25 smittede tilknyttet utbruddet, hvor fire beboere er døde. 15 av de smittede i utbruddet er ansatte. Det er ikke påvist nye smittetilfeller ved Solborg siden 1. desember.

Solborg bo- og aktiviseringssenter har åpnet for pårørende, men med samme smittevernregler som før. Også Dagsenteret er åpent for brukere igjen nå.    

7. desember kl. 15.30

To nye smittetilfeller tilknyttet Kråkstad og Skotbu skoler

Det er påvist to nye smittede tilknyttet 6. trinn på Kråkstad og Skotbu skoler. Dette var personer som allerede var definert som nærkontakter og satt i karantene. Ytterligere 20 personer er satt i karantene. Det er til sammen 4 smittede tilknyttet smittekjeden på skolen.

Ett smittetilfelle i virksomhet Renhold

En person tilknyttet virksomheten renhold i kommunen er påvist smittet med Covid-19. Dette har ført til at en person tilknyttet samme virksomhet er satt i karantene.   

4. desember kl. 13.15

Nytt dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

3. desember døde en eldre person som var innlagt ved kommunens korona-avdeling ved Langhus bo og servicesenter, hvor smittede beboere ved Solborg bo og aktiviseringssenter er isolert. Dette er det tredje dødsfallet tilknyttet utbruddet ved Solborg.

- Dette var veldig trist å høre. Mine varmeste tanker går til de nærmeste pårørende som nå har mistet en nær, sier ordfører Hanne Opdan.

Dødsfallet er det tredje dødsfallet ved avdelingen og blant de smittede beboerne ved Solborg. Dette er det sjette dødsfallet i Nordre Follo kommune som følge av Covid-19.

Mine tanker går også til de ansatte ved Solborg som står i ekstra tøffe dager på jobb. Vit at vi tenker på dere. Kondolerer og varme tanker til pårørende og berørte ansatte, sier Opdan. 

Fortsatt kontroll på utbruddet

Solborg bo og aktiviseringssenter har nå 25 smittede tilknyttet utbruddet, hvor tre beboere er døde. 15 av de smittede i utbruddet er ansatte.

-Det er svært trist at de aller mest sårbare i Nordre Follo nå er rammet og at pasienter og pårørende opplever den ytterste konsekvensen av smitten med Covid-19, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
Likevel opplever vi fortsatt å ha kontroll på utbruddet fordi vi ikke har sett ytterligere smitte blant beboere ved Solborg bo- og aktiviseringssenter, legger hun til.

Solborg bo og aktiviseringssenter er midlertidig stengt for besøk og for dagpasienter.

3. desember 

Smitte tilknyttet Kolbotn helsestasjon

Det er påvist Covid-19 smitte hos to personer som har vært innom helsestasjonen på Kolbotn, personene var på helsestasjonen sammen. Kun én person tilknyttet helsestasjonen er satt i karantene som følge av dette.

Nytt smittetilfelle tilknyttet Kråkstad og Skotbu skoler

En person tilknyttet 6. trinn på Kråkstad og Skotbu skoler har fått påvist Covid-19. Smittetilfellet har sammenheng med tilfellet på 9. trinn som ble meldt 2. desember. Ytterligere 19 personer er satt i karantene i dag. Til sammen 42 personer er i karantene ved skolen.

2. desember kl. 21.05

Ett smittetilfelle ved Finstadtunet sykehjem

Det er meldt om et smittetilfelle hos en person med relasjon til Finstadtunet sykehjem. To personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet av kommunens smittevernteam. Personen har ikke hatt nærkontakt med beboere og ingen beboere er definert som nærkontakter.

2. desember kl. 15.35

Ett smittetilfelle ved Kråkstad og Skotbu skoler

En person tilknyttet 9. trinn ved Kråkstad og Skotbu skoler er bekreftet smittet med Covid-19.  23 personer er satt i karantene av kommunens smittevernteam. Skolen er en 1. – 10. trinn skole.
8. til 10. trinn ved skolen er på rødt nivå. Undervisningen går som normalt for øvrige elever ved skolen.

2. desember kl. 13.45

Nytt dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

Tidlig morgen 2. desember døde en eldre person som var innlagt ved kommunens korona-avdeling ved Langhus bo og servicesenter, hvor smittede beboere ved Solborg bo og aktiviseringssenter er isolert. Dette er det andre dødsfallet tilknyttet utbruddet ved Solborg.

-Mine varmeste tanker går til de nærmeste pårørende som nå har mistet en nær, sier ordfører Hanne Opdan. Dette er nok en gang en uhyggelig og trist påminnelse om hvor viktig det er å følge smittevernregler i samfunnet, legger hun til.

Ordføreren understreker at ingen skal føle skyld eller skam rundt koronasmitte.
- Både ansatte og pårørende ved våre institusjoner gjør en stor innsats for å forebygge og forhindre smitte, sier Opdan.

Det femte dødsfallet i kommunen som følge av Covid-19

Dødsfallet er det andre dødsfallet ved avdelingen og blant de smittede beboerne ved Solborg. En eldre beboer ved Solborg døde av Covid-19 mandag 30. november. Dette er det femte dødsfallet i Nordre Follo kommune som følge av Covid-19.

Opplever kontroll på utbruddet

Solborg bo og aktiviseringssenter har nå 25 smittede tilknyttet utbruddet, hvor to beboere er døde. 15 av de smittede i utbruddet er ansatte.

-Det er svært trist at de aller mest sårbare i Nordre Follo nå er rammet og at pasienter og pårørende opplever den ytterste konsekvensen av smitten med Covid-19. Likevel opplever vi å ha kontroll på utbruddet fordi vi ikke nå har sett ytterligere smitte blant beboere ved Solborg bo- og aktiviseringssenter, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
– Vi ser at det å ha en egen korona-avdeling i kommunen hvor vi kan isolere og behandle smittede har vært viktig, understreker hun. 

Tar vare på hverandre

Konstituert virksomhetsleder ved Solborg Anne Misje, sier det er triste dager ved Solborg om dagen.

-Vi er alle preget av situasjonen, samtidig som vi forsøker så godt vi kan å ta vare på hverandre og pårørende, sier hun.
Solborg bo og aktiviseringssenter er midlertidig stengt for besøk og for dagpasienter.

1. desember kl. 17.30

Solborg bo- og aktiviseringssenter

Det er to nye bekreftede smittetilfeller ved Solborg bo- og aktiviseringssenter. De to smittetilfellene er ansatte. Til sammen er det nå 25 smittede i utbruddet. Ett dødsfall.

30. november kl. 15.14

Dødsfall ved Covid-19 avdelingen på Langhus

En eldre person som var beboer ved Solborg bo og aktiviseringssenter er død av Covid-19. Personen var innlagt ved Covid-19 avdelingen ved Langhus bo- og behandlingssenter, hvor de smittede fra Solborg er isolert.

- Dette var utrolig trist å høre og mine tanker går til de pårørende, sier ordfører Hanne Opdan. - Det er jo dette vi har fryktet, at korona skal treffe de eldre og sårbare innbyggerne våre. Vi står midt i en tragisk pandemi, som har store konsekvenser for mange. Både de som rammes brutalt ved å miste en av sine nære, og de som står midt i dette hver dag som helsearbeidere. Det berører meg virkelig, sier Opdan.

Sårbare syke og eldre

Dette er det fjerde dødsfallet i Nordre Follo kommune som følge av Covid-19. Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold forteller at kommunen ikke har hatt korona-relaterte dødsfall siden i vår.

- Vi vet jo at eldre og syke personer er mer utsatt for dødsfall enn andre, og det var derfor dessverre ikke uventet at det kunne komme dødsfall i forbindelse med utbruddet ved Solborg, sier Johnsen Myhrvold.

Minner oss om grunnen til smitteverntiltakene

- I denne pandemien er det hovedsakelig de yngre som må bære belastningene av tiltakene og de eldste blant oss byrden med sykdom og bortgang. Situasjonen ved Solborg og dette dødsfallet minner oss alle om grunnen til at vi har sosial nedstenging og strenge smitteverntiltakene i samfunnet, understreker hun.  

23 smittede i tilknytning til Solborg

Det er til sammen 23 smittede i det lokale smitteutbruddet ved Solborg bo og aktiviseringssenter. Blant de smittede er det 13 ansatte og 10 beboere. Alle ansatte og beboere er testet, og vi opplever kontroll på utbruddet. Smittede beboere ble raskt flyttet til Covid-19-avdelingen på Langhus, og smittede ansatte er i isolasjon. Øvrig personale som har vært nærkontakter er også i karantene, sier Johnsen Myhrvold.

Antall smittede i Nordre Follo kommune totalt er 463 personer per 29.november 2020.

30. november 

Nytt smittetilfelle ved Kolbotn skole

Det er bekreftet et nytt smittetilfelle ved Kolbotn skole. Smittetilfellet er tilknyttet 1. trinn. Elever på 1. trinn samt elever og ansatte på SFO 2. trinn settes i karantene. Dette er til sammen 69 personer. Det er ikke smittetilfelle i 2. trinn, men 1. trinn og 2. trinn har SFO sammen. Det er derfor besluttet ut fra et føre var-prinsipp at også 2. klassinger som var på SFO fredag 27.11 må i karantene. Andre trinn ved skolen får undervisning som planlagt.

29. november kl. 15.00

Kolbotn skole

Det er 2 nye bekreftede smittetilfeller med tilknytning til 6. trinn. 62 personer er nå i karantene. Alle berørte er informert.

Det blir hjemmeskole og undervisning på Teams for 5. trinn på tirsdag fordi skolen må omdisponere noen ressurser.

28. november kl. 18.00

Solborg bo- og aktiviseringssenter

Det har kommet flere smittetilfeller til ved Solborg bo- og aktiviseringssenter de siste dagene. Til sammen er det nå 23 smittede i utbruddet. Blant de smittede er det 13 ansatte og 10 beboere.

– Det er en alvorlig situasjon. Samtidig opplever vi å ha kontroll på utbruddet, fordi vi har testet alle ansatte og beboere. Vi har flyttet smittede beboere til Covid-19-avdelingen på Langhus, og satt smittede ansatte i isolasjon. Vi har satt øvrig personale som har vært nærkontakter i karantene, sier vakthavende kommuneoverlege Geir Jentoft Korsmo.

26. november kl. 20.00

Formannskapet vedtok i dag å videreføre dagens smitteverntiltak til og med 16. desember.

Nordre Follo kommune har innført flere nødvendige smitteverntiltak som lokal forskrift denne høsten. På bakgrunn av en helhetlig vurdering er det for tidlig å fjerne tiltakene.

Fortsatt mye smitte

Smitten er fortsatt høy og den siste uken er flere barnehager, skoler, aktivitetstilbud og sykehjem rammet. Presset på smittevernapparatet er stort og kommunen har utfordringer med å opprettholde forsvarlige tjenester. Vi må også se lokale smitteverntiltak i sammenheng med tiltakene i kommunene rundt oss, spesielt Oslo.

Viderefører lokal forskrift 

Formannskapet vedtok derfor å videreføre Forskrift for forebygging av koronasmitte i Nordre Follo, vedtatt 19. november.

Tiltak på ungdomsskolene

I tillegg vedtok formannskapet å opprettholde rødt beredskapsnivå på ungdomskolene inntil videre og holde Ski ungdomsskole stengt til og med fredag 27. november.

Besøksforbud på Solborg bo- og aktivieringssenter

På grunn av smitte på Solborg bo- og aktiviseringssenter vedtok Formannskapet også å stenge Solborg for besøkende inntil videre. Det presiseres at besøkende til kritisk syke vurderes annerledes, jft. HD's retningslinjer

25. november kl. 15.36

Solborg bo- og aktiviseringssenter

Det er påvist fire nye tilfeller ved Solborg bo og aktiviseringssenter. Til sammen er det nå 14 smittede i utbruddet. Både ansatte og beboere er blant de smittede. Kommuneoverlegen har besluttet å teste alle ansatte og alle beboere.

Vestråt barnehage

Det er i dag meldt om ett nytt tilfelle ved Vestråt barnehage
Personen var allerede i karantene. Dette fører ikke til at flere blir satt i karantene, og heller ikke forlengelse av karantenetid for de berørte i barnehagen.

Kolbotn skole

En person med tilknytning til 6. trinn er bekreftet smittet. Hele 6. trinn er satt i karantene, dette tilsvarer rundt 60 personer. Alle berørte er informert.

25. november kl. 10.30

Ett smittetilfelle tilknyttet Haugjordet ungdomsskole

Det er påvist ett smittetilfelle tilknyttet 10. trinn på Haugjordet ungdomsskole. 21 personer ved skolen er satt i karantene. Alle berørte er informert og følges opp av kommunens smittesporingsteam.

Undervisningen ved skolen for øvrig går som normalt.

24. november kl. 15.30

Nytt smittetilfelle tilknyttet Ski ungdomsskole

Det er i dag meldt om ytterligere ett smittetilfelle med tilknytning til Ski ungdomsskole. Dette var en person som allerede var definert som nærkontakt, og førte ikke til at flere ved skolen ble satt i karantene.

- Vi er glade for den siste utviklingen i dette utbruddet hvor vi har kjent smittevei for de nyeste tilfellene. Vedtaket om stenging av skolen er forlenget til og med 27.11, og skolen forbereder seg på å starte opp på rødt nivå mandag 30.11, sier konst. kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

24. november kl. 15.15

Smitteutbrudd med Covid-19 ved Solborg bo- og aktiviseringssenter

Det er meldt om flere nye smittetilfeller i går og i dag ved Solborg bo- og aktiviserinssenter. Til sammen er 10 personer bekreftet smittet med Covid-19. Samtlige av de nye tilfellene var blant personer som allerede var i karantene. Det første tilfellet ble meldt 21. november og 18 personer ble satt i karantene.

Sykehjemmet er stengt inntil videre, både for besøkende og for dagpasienter.  

- Det er både beboere og ansatte som er smittet med Covid-19 ved Solborg. Vi har kontroll på smittekjeden, men det er alltid alvorlig når vi får smitte inn på sykehjem fordi det er sårbare grupper som berøres, sier konst. kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.  Hun legger til at hun er veldig glad for alle negative testsvar.

Alle berørte pårørende er kontaktet. Konstituert virksomhetsleder ved Solborg bo- og aktiviseringssenter, Anne Misje, forteller at det viktigste nå er å sikre drift og god informasjon, samtidig som det er fullt fokus på syke pasienter. - Vi skal gjøre vårt aller beste for at dette skal gå bra. Også medarbeidere som har testet positivt er i tankene våre nå, sier Misje.

Det er enda ikke avklart hvor mange personer som blir satt i karantene som følge av de nye smittetilfellene.    

23. november kl. 13.00

To nye smittede ved Ski ungdomsskole

Ytterligere to personer med tilknytning til Ski ungdomsskole er bekreftet smittet med Covid-19. Det er kjent smittevei for begge. Ca. 50 personer er satt i karantene i forbindelse med de nye tilfellene.

Ski ungdomsskole er midlertidig stengt på grunn av det lokale smitteutbruddet ved skolen. Til sammen har 10 personer tilknyttet 8. og 10. trinn ved skolen testet positivt på Covid-19. Rundt 320 personer er i karantene ved skolen, som har 620 elever og rundt 70 ansatte.

23. november kl. 10.45

Ett smittetilfelle tilknyttet Augestad barnehage avdeling Tårnåsen

Det er påvist ett smittetilfelle tilknyttet Augestad barnehage avdeling Tårnåsen. 34 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

Ett smittetilfelle tilknyttet Vestråt barnehage

Det er påvist ett smittetilfelle tilknyttet Vestråt barnehage. 16 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.

22. november kl. 11.30

Ett smittetilfelle tilknyttet Hebekk skole

Det er påvist ett smittetilfelle tilknyttet avdeling for elever med autismespekterforstyrrelser på Hebekk skole. Avdelingen blir stengt fram til 27. november. Til sammen 29 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert.  

Ett smittetilfelle tilknyttet Solborg bo- og aktiviseringssenter

Det er påvist ett smittetilfelle tilknyttet Solborg bo- og aktiviseringssenter. 18 personer er satt i karantene. Alle berørte er informert. Det er midlertidig stengt for besøk på begge avdelinger på senteret. Pårørende har blitt informert.

20. november kl. 16.00  

Et nytt smittetilfelle på Ingieråsen  

Det er nå til sammen 16 smittede i utbruddet på Ingieråsen skole. Et nytt smittetilfelle i går kveld medførte at ytterligere 29 personer er satt i karantene. Tilfellet er knyttet til en kjent smittekjede.

19. november kl. 17.30

Nye smittevernregler for ungdom

Den siste tiden har kommunen hatt mange smittetilfeller blant ungdom. 17. november innførte kommunen derfor rødt nivå for smitteverntiltak i ungdomsskolene. I dag har formannskapet vedtatt forbud mot innendørs fritidsaktiviteter for ungdom i ungdomsskolealder og oppover. Forbudet gjelder også breddeidrett. Forbudet gjelder fra 19. til og med 30. november 2020.  

Organisert trening utendørs er ikke forbudt, men kommuneoverlegen anbefaler å unngå dette de neste to ukene.    

Bakgrunn for tiltaket
Selv med svært strenge restriksjoner de siste ukene har smitten fortsatt å stige i kommunen og regionen. Da formannskapet innførte sosial nedstenging av Nordre Follo fra mandag 9. november, ble barn og unge i all hovedsak skjermet. Det prøver vi å fortsette med og vil gjøre det vi kan for å holde skoler og barnehager åpne.    

Dessverre ser vi at smitten blant ungdom øker. De har mye sosial kontakt og et smittemønster som ligner voksne. Kommunen har nå smittetilfeller ved flere skoler og et betydelig antall elever og lærere er i karantene. Vi må derfor innføre tiltak spesielt rettet mot ungdom. Dette er nødvendig for å sikre effekten av den sosiale nedstengingen, beskytte sårbare grupper og opprettholde kapasitet i smittesporingsarbeidet. Hvis vi mister kontrollen på smittespredningen vil dette ha enda større konsekvenser for ungdommen og føre til langvarige og mer drastiske tiltak. For å sikre tilbudet til barn og unge på lang sikt er det nå behov for kortvarige innstramminger for å begrense smitten.  

19. november kl. 09.30

I går hadde kommunen det største antallet smittede med Covid-19 på en dag gjennom hele pandemien, med 21 smittede.

Ved Ingieråsen skole ble det meldt 2 nye smittetilfeller 18.11. Til sammen 14 smittetilfeller tilknyttet utbruddet. 8 av 14 er direkte tilknyttet 8. trinn. Rundt 171 personer er satt i karantene ved skolen. Til tross for mange smittede er det kjent smittevei for alle smittede.

Ved Ski ungdomsskole er det til sammen 8 smittetilfeller tilknyttet utbruddet, alle 8 er direkte tilknyttet skolen. Det er ikke kjent smittevei, og skolen er midlertidig stengt av smittevernhensyn fra 18.11 til og med 25.11. Ca. 270 personer tilknyttet skolen er satt i karantene.

Ved Vassbonn skoler er det to smittetilfeller, begge direkte tilknyttet 6. trinn. Ett av disse tilfellene ble meldt 18.11, og denne personen var allerede i karantene. 26 personer er satt i karantene i forbindelse med smittekjeden.

18. november kl. 16.40

Ski ungdomsskole får digital hjemmeundervisning i en uke

Vi har som kjent en pågående smittesituasjon med Covid-19 ved skolen med 120 personer i karantene. I dag er det meldt om tre nye tilfeller knyttet til utbruddet. Det er ikke kjent smittevei for alle smittetilfellene. Det betyr at de nye tilfellene vil føre til at en stor mengde elever og ansatte blir satt i karantene.

Kommuneoverlegen vurdere derfor behov for å stenge skolen midlertidig. Dette for å hindre videre smittespredning og få oversikt over situasjonen. Skolen stenges for fysisk undervisning umiddelbart i en uke, fra 18.11.20 til og med onsdag 25. november 2020.  

Kortvarig stenging av teststasjonen

Teststasjonen for Covid-19 ble stengt onsdag ettermiddag på grunn av tekniske problemer med en ovn. Stasjonen åpner igjen torsdag morgen kl. 10. Alle som hadde time for testing onsdag ettermiddag har blitt varslet per telefon. Det blir utført service på ovnen torsdag morgen.

Nytt smittetilfelle på Ingieråsen

En ny person tilknyttet 8. trinn ved Ingieråsen skole er bekreftet smittet med Covid-19. Personen var blant de som allerede satt i karantene. Til sammen 171 personer er satt i karantene ved skolen. Kommuneoverlegen definerer dette som et lokalt smitteutbrudd med kjent smittevei. 

17. november kl. 19.00

To nye smittede i hjemmesykepleien sør

Det er meldt om to nye smittetilfeller i tilknytning til hjemmesykepleien tilknyttet avdeling Finstad og avdeling Ski. 7 personer er satt i karantene i forbindelse med ett av de nye tilfellene. Det er til sammen tre smittede tilknyttet hjemmesykepleien sør og totalt 20 personer i karantene.

17. november kl. 14.00

Tre nye smittetilfeller tilknyttet Ingieråsen skole

Det er meldt om tre nye smittetilfeller tilknyttet det lokale smitteutbruddet ved Ingieråsen skole. Det er kjent smittevei for alle disse tilfellene. To av tre er direkte tilknyttet 8. trinn på skolen og var blant dem som allerede var satt i karantene.

Et øvrig tilfelle er også tilknyttet utbruddet. Tre personer ble satt i karantene som følge av de nye smittetilfellene. Til sammen 113 personer ved skolen er i karantene. Det lokale smitteutbruddet tilknyttet 8. trinn ved skolen er definert som et lokalt smitteutbrudd med kjent smittevei. Kommuneoverlegen har tidligere uttalt at hun forventet flere smittede.

16. november kl. 19.30

Smittetilfelle i hjemmesykepleien sør

En person tilknyttet hjemmesykepleien i region sør  avd. Finstad og avd. Ski er bekreftet smittet med Covid-19. Alle berørte er informert og til sammen 13 personer er satt i karantene.

16. november kl. 17.40

Fra gult til rødt nivå for ungdomsskoler 

Alle ungdomsskoler i Nordre Follo kommune går fra gult til rødt nivå for koronaberedskap fra og med tirsdag 17. november 2020.

Dette gjøres for å begrense smitten i samfunnet og for å unngå at vi må stenge skolene. Rødt nivå betyr ikke at skolene stenges. Det handler om større avstand mellom elever og ansatte, faste kohorter, faste klasserom og en kombinasjon av hjemmeundervisning og undervisning ved skolen.

Alle ungdomsskolene planlegger nå for hvordan dette best kan løses ved sin skole. Det vil sendes ut informasjon fra den enkelte skole. Det røde nivået på ungdomsskolene vil i første omgang vare til 1. desember.

Det vurderes også ytterlige tiltak rettet mot ungdom av kommuneoverlegen i Nordre Follo kommune.

16. november kl. 14.00

Nytt smittetilfelle ved Ski ungdomsskole

Det er meldt om et nytt smittetilfelle tilknyttet 9. trinn ved Ski ungdomsskole. 63 personer er satt i karantene. Det er tidligere meldt om to tilfeller av smitte ved skolen tilknyttet 8. trinn.Til sammen 120 personer er satt i karantene ved skolen som har 620 elever. Elever i karantene får digital undervisning. 

Ett smittetilfelle ved Vassbonn skole

En person tilknyttet 6. trinn ved Vassbonn skole er bekreftet smittet med Covid-19. 26 personer er satt i karantene av smittevernteamet. To andre klasser på trinnet vil av praktiske hensyn få hjemmeundervisning ut uken. Undervisning går som normalt for øvrige elever ved skolen.

Tre nye smittetilfeller ved Ingieråsen skole

Tre nye personer tilknyttet 8. trinn ved skolen er bekreftet testet positivt for Covid-19. Ca  110 personer er satt i karantene til sammen ved skolen. To personer har tidligere testet positivt ved skolen tilknyttet 8. trinn.

Kommuneoverlegen definerer dette som et lokalt smitteutbrudd med kjent smittevei og sier at de nye tilfellene var forventet. To øvrige tilfeller av smitte i Nordre Follo er relatert til utbruddet. 

15. november 2020 kl. 15.50

Nytt smittetilfelle ved Ski ungdomsskole

En person tilknyttet 8. trinn ved Ski ungdomsskole er bekreftet smittet med Covid-19.
30 personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellet. De berørte har fått beskjed. 

I forbindelse med et smittetilfelle meldt lørdag 14. november ble 27 personer satt i karantene. Til sammen 57 personer er nå satt i karantene ved skolen.

Skolen har tett samarbeid med smittevernteamet. Undervisning for elever i karantene vil være digital. Øvrige elever ved skolen har undervisning som normalt.

14. november 2020 kl. 17.00

En person tilknyttet Ski ungdomsskole er bekreftet smittet med Covid-19.

29 personer tilknyttet 8. trinn er satt i karantene som følge av smittetilfellet. Alle berørte er informert. Undervisningen for øvrige elever går som normalt. Elever i karantene får digital undervisning.

En ny person tilknyttet Ingieråsen ungdomsskole er bekreftet smittet med Covid-19.

Personen var allerede blant de som var satt i karantene 13. november. Da ble 37 personer tilknyttet skolen tilknyttet 8. trinn satt i karantene. På kvelden 13.11 ble det vurdert at ytterligere seks personer skulle i karantene, så 44 personer er satt i karantene i forbindelse med smitte ved skolen totalt. Ingen nye personer er satt i karantene i forbindelse med det siste smittetilfellet.

To andre personer som har testet positivt for Covid-19 i Nordre Follo kommune kan også knyttes til utbruddet. Kommuneoverlegen vurderer derfor dette som et lokalt smitteutbrudd med foreløpig kjent smittevei.

- Vi kan samtidig ikke utelukke flere smittetilfeller tilknyttet utbruddet, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.  

13. november 2020 kl. 20.30 

En person tilknyttet Ingieråsen skole har testet positivt for Covid-19.

Til sammen 37 personer tilknyttet 8. trinn ved skolen er satt i karantene. Alle berørte har fått beskjed. Skolen samarbeider tett med smittevernteamet i kommunen. Undervisningen går som normalt for øvrige elever ved skolen.

11. november 2020 

Fløysbonn skole har i dag fått bekreftet at en person har testet positivt på korona-virus.

29 personer er satt i karantene av smittevernteamet i kommunen. De det gjelder er informert. Skolen har tett samarbeid med smittevernteamet i kommunen. Undervisningen for øvrige elever ved skolen går foreløpig som normalt. 

Sofiemyr skole har i dag fått bekreftet at en person har testet positivt på korona-virus.

30 personer er satt i karantene av smittevernteamet i kommunen. De det gjelder er informert. Skolen har tett samarbeid med smittevernteamet i kommunen. Undervisningen for øvrige elever ved skolen går foreløpig som normalt. 

Bøleråsen barnehage har i dag fått bekreftet at en person har testet positivt på korona-virus. 

Tilfellet anses å være uavhengig av det tidligere lokale utbruddet. 19 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet.

9. november 2020

Norge er i starten på andre smittebølge og viruset sprer seg raskt. Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak og har bedt kommuner med stort smittetrykk om å vurdere ytterligere tiltak. På bakgrunn av dette har formannskapet i Nordre Follo vedtatt en sosial nedstenging i kommunen fra mandag 9. november kl. 24.00.

Regjeringen har innført nye nasjonale smitteverntiltak og har bedt kommuner med stort smittetrykk om å vurdere ytterligere tiltak. 

Skal vi stoppe smittespredningen, må vi holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt de nærmeste ukene. Vedtatte tiltak skal bidra til dette.   

Disse tiltakene innføres fra mandag 9. november kl. 24.00

 • Stans i breddeidrett for voksne. Forbud mot å arrangere eller delta i organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.
 • Organisert trening og organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan fortsette, men kamper, cuper, turneringer og treningssamlinger skal ikke gjennomføres.  
 • Idrettsanlegg i Nordre Follo skal KUN benyttes til organisert trening for barn og unge under 20 år. For alle andre formål er idrettsanleggene stengt.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Lekeland, treningssentre og svømmehaller stenges. Unntak for svømmeundervisning for barn og unge.    
 • Sosiale sammenkomster i private hjem skal ikke overstige ti personer. Det må være mulig å holde en meter avstand.  
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. 
 • Forbud mot alle innendørs arrangementer. Unntak for bisettelser og begravelser. Dåp og vielser kan gjennomføres uten tilskuere til stede.
 • Forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
 • Påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Påbud om å bruke munnbind i taxi. Dette gjelder både sjåfør og passasjerer.  
 • Påbud om å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig passering. Eksempler er butikker, fellesareale på kjøpesentre og serveringssteder.   
 • Strengere krav til smitteverntiltak i virksomheter der personer møtes fysisk, blant annet i butikker og kjøpesentre. Her må det være mulig å holde  to meter avstand til andre.  
 • Ungdomsskolene planlegger for rødt nivå de neste ukene.
 • Anbefalingen om å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor videreføres.

Tiltakene blir vurdert på nytt senest 30. november 2020.

8. november kl. 10.30

Person tilknyttet Solborg bo- og aktiviseringssenter smittet

En person tilknyttet Solborg bo- og aktiviseringssenter har fått påvist smitte med Covid-19. Til sammen sju beboere og ansatte er i karantene og skal testes. Alle berørte er informert.

Det er innført midlertidig besøksstans på en avdeling.

6. november kl. 12.00

Vurderer tiltak for å begrense smitte av Covid-19

Regjeringen innførte nye nasjonale smitteverntiltak 5. november. I tillegg ble kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bedt om å vurdere en rekke lokale tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Aktuelle tiltak er blant annet å begrense eller stenge steder der mange mennesker møtes og avlyse arrangementer.  

På bakgrunn av dette har helse- og omsorgsminister Bent Høie hatt møte med ledelsen i Oslo og kommunene rundt, der han ba kommunene samordne lokale tiltak mest mulig.

Kommunene jobber nå med å finne tiltak som kan bidra til å få ned smitten i hovedstadsområdet og formannskapet i Nordre Follo skal behandle saken i et ekstraordinært møte mandag 9. november.     

Følg med på siden Smitteverntitak i Nordre Follo

5. november kl. 19.00

Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

Dette var hovedbudskapet da regjeringen la fram en rekke nasjonale tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset torsdag 5. november.

Mandag 9. november vil formannskapet i Nordre Follo ta stilling til nye lokale smitteverntiltak.

Følg med på smitteverntiltak i Nordre Follo.

4. november kl. 15.15

Sjelden barn smitter i barneskole og barnehage

Vi har hatt flere smittetilfeller de siste dagene ved skoler og barnehager i kommunen. - Barn i og under barneskolealder smitter sjelden hverandre og smitte inn i skoler og barnehager gir sjelden opphav til større utbrudd, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.
 Les mer 

3. november kl. 16.05

Nytt smittetilfelle tilknyttet Sofiemyr skole

7. trinn låner lokaler ved Fløysbonn ungdomsskole.
- Situasjonen er under kontroll. Dette er en kjent smittekjede. Bakgrunnen for at vi har delt skoler og barnehager inn i kohorter, er nettopp at vi kan sette kohorter i karantene enkeltvis, som vi gjør nå – for å slå ned smitten raskt, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

- Det er ingen grunn til å ikke sende barn eller unge på skolen dersom man ikke selv er berørt av karantenen.  Skolen kan holde åpent som normalt og vanlige smittevernregler skal følges.  

Sjelden man ser store smitteutbrudd på skoler
- På landsbasis er det vanlig med smittetilfeller inn i skoler, men det er sjelden vi ser store smitteutbrudd i skoler og barnehager. Det er sjelden man ser mer enn tre tilfeller blant barn ved lokale utbrudd. Barn i barneskolen smitter sjelden hverandre innbyrdes, sier kommuneoverlegen.   Skolen meldte om et smittetilfelle mandag 2. november. 23 personer i tilknytning til 1. trinn ble da satt i karantene.  Alle som er satt i karantene vil bli oppfordret til å teste seg.  

3. november kl. 12.30

Smittetilfelle ved Haugjordet skole

Det er meldt et smittetilfelle ved ungdomsskolen. 21 personer er satt i karantene som følge av tilfellet. 

Kommunens smittesporingsteam har foretatt smittesporing og hatt kontakt med alle definerte nærkontakter. De berørte er informert og følges opp av kommunens smittesporingsteam.  

Undervisningen ved skolen for øvrig går som normalt.  

- Det viktigste nå er at ansatte eller elever som har symptomer på sykdom ikke kommer på skolen, og at smittevernregler følges som normalt, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.  

Skolen har tett samarbeid med kommuneoverlege, smittesporingsteam og områdeleder skole.  

2. november kl. 13.40

Smittetilfelle med Covid-19 ved Sofiemyr skole

Sent søndag kveld 1. november ble det meldt om et smittetilfelle ved barneskolen. 23 personer er satt i karantene som følge av tilfellet.
De berørte fikk beskjed søndag kveld. Alle som er satt i karantene kontaktes fortløpende av smittevernteamet i kommunen. Alle i karantene vil bli oppfordret til og få tilbud om testing. Undervisning ved skolen for øvrig og SFO går som normalt.

- Det viktigste nå er at ikke ansatte eller elever som har symptomer på sykdom kommer på skolen, og at smittevernregler følges som normalt, sier assisterende kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Skolen har tett samarbeid med kommuneoverlegen, smittevernteamet i kommunen og områdeleder for skole.

2. november 13.30

Smitte ved Sofiemyråsen barnehage

En person er smittet med Covid-19 ved Sofiemyråsen barnehage. 21 personer er satt i karantene som følge av smittetilfellet.
Alle berørte har fått informasjon og vil kontaktes av smittevernteamet i kommunen. Alle i karantene vil bli oppfordret til og få tilbud om testing.

Sofiemyråsen barnehage er en privat barnehage som ligger i Nordre Follo kommune.

2. november kl. 13.15

Nytt smittetilfelle ved Bøleråsen barnehage

En person som allerede var satt i karantene har fått påvist smitte med Covid-19. Ingen flere personer tilknyttet barnehagen er satt i karantene på grunn av det nye smittetilfellet. Personer som er definert som nærkontakter har fått beskjed om å være i karantene og teste seg.

Til sammen 6 personer er bekreftet smittet i forbindelse med det lokale utbruddet i barnehagen.   

28. oktober kl 15.45

Nytt smittetilfelle i Bøleråsen barnehage

Tirsdag 27. oktober ble det meldt et nytt smittetilfelle tilknyttet Bøleråsen barnehage. Personen er blant de som allerede er satt i karantene. 

Kommuneoverlegen melder at det er kontroll på det lokale smitteutbruddet ved barnehagen og at ansatte og foresatte er informert. 

Ingen flere personer settes i karantene som følge av det nye smittetilfellet.

Til sammen fem personer er meldt smittet i forbindelse med utbruddet. 

26. oktober kl. 20.20

Nye nasjonale tiltak

Regjeringen varslet i dag nye nasjonale tiltak som trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Regjeringen strammer også inn dagens karanteneregler for arbeidsinnvandring og kommer med liste over lokale tiltak som kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette. Les mer om regjeringens tiltak her.

Oversikt over lokale smitteverntiltak finner du her.  

25. oktober kl. 22.15

Økning i antall smittede

Totalt fire personer fikk påvist smitte fredag 23. oktober, lørdag fikk ytterligere to personer påvist smitte, og søndag 25. oktober er antallet smittede foreløpig oppe i 11 personer. Av disse er ett tilfelle fredag og tre tilfeller søndag relatert til Bøleråsen barnehage.

- Dette er en økning som skaper bekymring. Selv om tallene ikke kan vurderes fra dag til dag, ser vi nå en gradvis økning uke for uke. Det er bekymringsfullt at vi ser slike smittetall uten at vi har et utbrudd som kan forklare det. Vi oppfordrer igjen alle til å følge smittevernreglene om å holde minst en meter avstand til andre og ikke samles flere enn ti personer på private sammenkomster, uttaler kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Det er veldig viktig å redusere antallet nærkontakter. Ikke vær sammen med mange andre. Nordre Follo kommune har foreløpig noe strengere regler enn de nasjonale reglene, etter at kommunestyret vedtok endringer i lokal forskrift sist onsdag. - Vi ser særlig økt smitte etter at folk har vært i selskap eller på fest, da det i slike sammenhenger er vanskelig å holde en meter avstand gjennom hele kvelden, utdyper Myhrvold.

Smittesporingsteamet er styrket søndag, og teststasjonen vil utvide åpningstiden om det blir nødvendig.

23. oktober kl. 20.55

Ett smittetilfelle ved Bøleråsen barnehage

En person tilknyttet Bøleråsen barnehage er påvist smittet med Covid-19.

Alle berørte er informert. Det er én avdeling i barnehagen som er berørt, til sammen 26 personer er satt i karantene.

22. oktober kl. 15.30

Nye smitteverntiltak

Kommunestyret vedtok nye lokale smitteverntiltak 21. oktober 2020. Tiltakene gjelder fra 22. oktober kl. 12.00 og inntil videre, senest til 5. november. Da blir de vurdert på nytt.

Private sammenkomster 
Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand. Forbudet gjelder både inne og ute.

Med antall deltakere menes hvor mange som er til stede totalt, det vil si inkludert husstandsmedlemmer.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle er fra samme husstand.

Unntak for barn og unge 
Det er unntak for barn og unge som tilhører samme kohort i barnehage eller på skole. Her gjelder de nasjonale anbefalingen om at inntil 20 personer kan være samlet og at smittevernrådene følges.

 • For barn i samme kohort i barnehage og på skole 1.-7. trinn gjelder ikke avstandsregelen på en meter. 
 • For barn i samme kohort på ungdomsskole og videregående skole anbefaler vi å overholde nasjonale råd og holde minst en meter avstand til andre.    

Les mer på Helsedirektoratet 

For flere deltakere enn 20 personer, gjelder retningslinjer for arrangement.

Kollektivreiser 
Når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, skal reisende bruke munnbind på kollektivtransport. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alkoholservering 
Forbud mot skjenking av alkohol etter kl. 24.00.

Arrangementer 
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere samtidig når arrangementet er innendørs og tilskuerne ikke har fast sitteplass.

21. oktober kl. 20.55

Nye smitteverntiltak

Kommunestyret har vedtatt nye smitteverntiltak som gjelder fra 22. oktober kl. 12:

 • Påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre passasjerer.
 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere. Det er også forbud mot private sammenkomster med færre enn 10 deltakere hvor avstand på en meter ikke kan overholdes. Det er unntak for barn og unge som tilhører samme kohort i barnehage og skole. Da kan inntil 20 deltakere samles. Med antall deltakere menes hvor mange som er tilstede totalt.
 • Forbud mot skjenking av alkohol etter kl 24.00.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 tilskuere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 tilskuere til stede samtidig.
 • For arrangementer innendørs med fast seteplassering gjelder antallsbegrensningen i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. De som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, også når det er fastmonterte seter.

Kommunestyret behandlet onsdag 21. oktober sak om lokale tiltak for å forebygge koronasmitte i Nordre Follo kommune. Bakgrunnen er smittesituasjonen i Oslo og at Helsedirektoratet har gitt en anbefaling til kommunene i samme arbeids- og boregion om å innføre de samme smitteverntiltak som Oslo.

Det gjøres en løpende vurdering av nøvendigheten av tiltakene og en helhetlig vurdering senest 5. november.

Det vises til protokoll fra møtet for presis gjengivelse av vedtaket og forskrift. Denne vil foreligge torsdag 22.10.20.

19. oktober kl. 12.30

To nye smittede relatert til Hebekk skole 

Det ble meldt ett tilfelle med Covid- 19 tilknyttet Hebekk skole søndag 18. oktober og ett mandag morgen 19. oktober. De to tilfellene er i kategorien «andre personer tilknyttet utbruddet». 52 personer i kategorien ansatte, elever og andre personer tilknyttet utbruddet er i karantene. 

Det er til sammen åtte smittetilfeller tilknyttet det lokale utbruddet ved skolen. Ingen flere settes i karantene som følge av de nye smittetilfellene.

17. oktober klokken 11.00

Nytt smittetilfelle tilknyttet hjemmetjenesten

Sent fredag kveld 16. oktober ble det meldt et nytt påvist smittetilfelle i smittekjeden/utbruddet i forbindelse med hjemmesykepleien nord og Greverud dagsenter.

Tilfellet i hjemmesykepleien er en person som allerede er definert som nærkontakt og er i kategorien «andre personer tilknyttet utbruddet».

Til sammen 12 personer er smittet i forbindelse med utbruddet i hjemmesykepleien nord i kommunen, som har hatt forgreininger til Høyås bo og rehabiliteringssenter og Greverud dagsenter.

17. oktober klokken 10.45

Nytt smittetilfelle tilknyttet Hebekk skole

Sent fredag kveld 16. oktober ble det meldt et nytt påvist tilfelle ved Hebekk skole. Den smittede er blant de 52 personene som allerede er satt i karantene og var derfor et forventet tilfelle. Det blir ikke satt flere personer i karantene som følge av tilfellet.

Det er til sammen seks smittetilfeller tilknyttet det lokale utbruddet ved skolen. Både ansatte, elever og andre personer tilknyttet utbruddet er i karantene.

Til nå er ikke alle som er satt i karantene testet, men det er tilrettelagt for at alle skal teste i løpet av helgen.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold sier at vi derfor må forvente at vi kan se flere smittetilfeller blant de som er i karantene.
– Dette er det første lokale utbruddet vi til nå har hatt ved en skole i Nordre Follo, men vi definerer det som et kontrollert utbrudd, hvor vi har kontroll på smittekjeden og personer i karantene. Vi ser ikke behov for å stenge skolen, sier Myhrvold.

16. oktober kl. 13.35

To nye smittetilfeller ved Hebekk skole

Det er påvist smitte med Covid-19 hos ytterligere to personer ved skolen.

Personene var allerede blant de som var satt i karantene og ingen flere settes i karantene ved skolen som følge av de positive testresultatene. Til sammen er fem personer påvist smittet ved skolen og 52 personer er satt i karantene.

– De nye smittetilfellene er blant personer som allerede er satt i karantene. Dette karakteriseres som et lokalt utbrudd med en kjent smittekjede. Vi jobber tett sammen med skoleledelsen og har kontroll på smitteoppsporingen. Samtidig må vi forvente at vi kan se flere smittede blant de som nå sitter i karantene, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Les mer.

15. oktober kl. 16.30

Teststasjonen for covid-19 flytter til Verkstedveien i Ski

Lørdag 17. oktober flytter teststasjonen fra Langhus bo- og servicesenter til Verkstedveien 25C i Ski.

På grunn av flyttingen vil teststasjonen være stengt fredag 16. oktober. 

15. oktober kl. 15.16

To nye smittetilfeller – Hebekk skole og hjemmesykepleien

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle med Covid-19 ved Hebekk skole og ett nytt tilfelle knyttet til hjemmesykepleien.

Smittetilfellet ved Hebekk skole var blant de 52 personene som allerede er i karantene. Ingen flere personer blir derfor satt i karantene som følge av tilfellet. Til sammen er nå 3 personer tilknyttet Hebekk skole påvist smittet med Covid-19.

Skoleledelsen har tett samarbeid med smittevernteamet, kommuneoverlegen og områdeleder for oppvekst. Alle prosedyrer blir fulgt, og undervisning går som normalt, på skolen eller digitalt.

Smittetilfellet i hjemmesykepleien er relatert til den kjente smittekjeden i hjemmesykepleien nord i kommunen. Det er heller ikke her satt flere i karantene som følge av det nye smittetilfellet, da personen allerede var i karantene. Til sammen er det 11 smittede knyttet til det lokale utbruddet i hjemmesykepleien.

14. oktober kl. 11.00

Nytt smittetilfelle ved Hebekk skole

En person ved Hebekk skole ble bekreftet smittet med Covid-19 tirsdag kveld 13. oktober.

Smitten er trolig relatert til et tidligere tilfelle ved skolen. Til sammen er 28 personer tilknyttet skolen satt i karantene. Alle berørte har fått informasjon via smittevernteamet.

Smittetilfellet ved skolen som ble meldt fredag 9. oktober, førte til at 24 personer ble satt i karantene. Til sammen 52 personer tilknyttet skolen er nå satt i karantene i forbindelse med smittetilfellene.

Skoleledelsen har tett samarbeid med smittevernteamet, kommuneoverlegen og områdeleder for oppvekst. Alle prosedyrer blir fulgt og undervisning går som normalt, enten på skolen eller digitalt.

13. oktober kl. 17.30

Nye smittetilfeller relatert til hjemmesykepleien – og Greverud dagsenter

Tre nye smittetilfeller med Covid-19 kan knyttes til den allerede kjente smittekjeden i hjemmetjenesten nord i kommunen. To av tilfellene har relasjon til Greverud dagsenter. De nye smittetilfellene ved Greverud dagsenter kan spores tilbake til den kjente smittekjeden i hjemmetjenesten nord.

-Vi kan si vi har en kjent smittekjede som forgreiner seg til et smittetilfelle ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter og nå to smittetilfeller ved Greverud dagsenter. Det er ikke unaturlig å se slike forgreininger,  sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Til sammen ni personer er smittet i tilknytning til det lokale utbruddet.

10. oktober kl. 11.26

Smittede personer på Høyås bo- og rehabiliteringssenter og Hebekk skole

En person på Høyås bo- og rehabiliteringssenter er smittet med Covid-19. Tilfellet er knyttet til den kjente smittekjeden i hjemmesykepleien nord i kommunen. To personer er i karantene. – Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt og situasjonen er under kontroll. Den berørte avdelingen er stengt for besøk inntil videre, uttaler virksomhetsleder Kristine Lund.

En person på Hebekk skole er smittet med Covid-19. Til sammen 24 elever og ansatte er i karantene. – Alle berørte er kontaktet, og prosedyrer ved smitte er fulgt, sier rektor Ingunn Lind Bjørhei.

9. oktober kl. 13.45

To nye smittetilfeller i hjemmetjenesten

Det er påvist smitte med Covid-19 hos to personer i tilknytning til utbruddet i hjemmesykepleien nord i kommunen.

De to personene var av smittesporingsteamet allerede definert som nærkontakter og med det i karantene, så smittekjeden er kjent.

Til sammen seks personer er smittet i tilknytning til det lokale utbruddet. Både ansatte og brukere / andre personer i relasjon til smittede er blant de smittede og de som er satt i karantene. Rundt 40 personer er satt i karantene i forbindelse med smittekjeden.

7. oktober kl. 15.30

Nytt tilfelle av koronasmitte i hjemmesykepleien.

Til sammen fire personer tilknyttet hjemmesykepleien nord i kommunen er smittet med korona.

Det første tilfellet i hjemmesykepleien nord i kommunen ble meldt 3. oktober. 4. oktober ble det meldt et nytt tilfelle og sent 6. oktober ble det meldt to tilfeller. Det ble også meldt et tilfelle tilknyttet hjemmesykepleien 30. september, men dette tilfelle har ikke tilknytning til denne smittekjeden. 

– De smittede er i kategorien brukere og ansatte og smittekjeden er kjent, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold. Hun vil derfor beskrive dette som et lokalt utbrudd, med kjent smittevei.

– Vi vet hvor smitten kommer fra, og de to siste smittede var allerede i karantene da de fikk påvist smitte, sier Myhrvold.  

Rundt 40 personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellene. Dette er både ansatte og brukere. Les mer.

6. oktober kl 11.30

Smitteoppsporing for smittetilfellet i hjemmesykepleien meldt 5. oktober er gjennomført. 14 personer tilknyttet hjemmesykepleien er satt i karantene. 

 

5. oktober kl. 13.30

Nytt smittetilfelle i tilknytning til hjemmesykepleien.

Smittetilfellet er forbundet med smittetilfellet meldt 3. oktober, hvor en person med tilknytning til hjemmesykepleien i den nordlige delen av kommunen og Greverud omsorgsboliger fikk påvist smitte. Dette tilfellet har ikke tilknytning til Greverud omsorgsboliger.

Smitteoppsporing pågår og det er enda ikke klart hvor mange som vil få karantene som følge av tilfellet.

Det ble innført bruk av munnbind i hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune fra 1. oktober 2020.

3. oktober kl. 20.15

Smittetilfelle tilknyttet hjemmesykepleien og Greverud omsorgsboliger

En person tilknyttet hjemmesykepleien i den nordlige delen av kommunen og Greverud omsorgsboliger er koronasmittet. Dette tilfellet har ikke tilknytning til smittetilfellet i hjemmesykepleien som kommunen informerte om torsdag 1. oktober.

Totalt 13 ansatte og pasienter er satt i karantene. Smittesporingen er avsluttet og alle berørte er informert.

2. oktober kl. 12.00

En presisering om arrangementer
– spillere og publikum på idrettsarrangementer?

Ifølge nasjonale bestemmelser er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. 

I Nordre Follo kommune er det i tillegg innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass.

Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser e.l, og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.

Forbudet gjelder fra 1. oktober kl. 12.00 og vil bli vurdert på nytt 15. oktober.

Utendørsarrangementer og arrangementer innendørs med fast seteplassering kan ha inntil 200 deltakere.  

Sammen med smittevern har vi kommet frem til at forbudet gjelder for de som oppsøker et arrangement, altså gjester. Det vil da være viktig å ha egne vakter som påser at tildeling av plasser og avstand opprettholdes under hele arrangementet.  

For utøvere og trenere tilhørende  kampen gjelder de reglene som de har til hørende sin idrett.

1. oktober kl. 15.00

Påvist koronasmitte i hjemmesykepleien

Det er påvist smitte hos en person tilknyttet hjemmesykepleien i område nord i Nordre Follo kommune i går kveld.

Det bekrefter ass. kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Smittevernteamet har kartlagt omfanget og totalt ti personer tilknyttet hjemmesykepleien er satt i karantene. Alle berørte er kontaktet.

1. oktober kl. 09.25

Nye lokale tiltak gjelder fra kl. 12.00 i dag

Det ble på ekstraordinært kommunestyre onsdag 30.september 2020 enstemmig vedtatt rådmannens innstilling.  

Rådmannens innstilling:   

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune Vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo kommune 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1.  

§ 1 Kollektivreiser Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  

§ 2 Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

For øvrig gjelder forskrift av 27.mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.  

2. Forskriften trer i kraft 01. oktober 2020 kl. 12.00.   

3. Det gjøres en ny vurdering av forskriften 15. oktober 2020.  

Til § 2 Ifølge nasjonale bestemmelser er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. 

I Nordre Follo kommune er det i tillegg innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass. Så lenge deltakerne har faste sitteplasser kan det altså delta inntil 200 personer på arrangementer.

Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser e.l, og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig. 

Det vises til Covid-19-forskriften og veileder fra Helsedirektoratet om arrangementer.       

Tiltakene gjelder i første omgang fram til 15. oktober. De blir da vurdert på nytt.

Bakgrunnen er økt smitte i Oslo

Tiltakene er et resultat av smittesituasjonen i hovedstaden og helseministerens oppfordring til nærliggende kommuner om å innføre de samme tiltakene som Oslo for å avhjelpe situasjonen.

Vedtatt i ekstraordinært kommunestyremøte

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret de nye lokale smitteverntiltakene på et ekstraordinært møte onsdag 30. september 2020. De behandlet også spørsmålene om å registrere gjester på serveringssteder og bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Her gjelder følgende inntil videre:

 • Nordre Follo kommune innfører ikke påbud om å registrere gjester på serveringssteder, men formidler Helsedirektoratets anbefaling om frivillig registrering.
 • Kommunen følger nasjonale råd for bruk av munnbind i hjemmesykepleien.

Husk smittevernrådene!

Vi minner om de viktigste rådene for å hindre smitte: Hold en meter avstand, vask hender, ha god hostehygiene og hold deg hjemme hvis du er syk.

30. september kl. 16.00

Snart kan du bestille koronatest på nett.

På grunn av datatekniske problemer må vi dessverre utsette oppstart av digital timebestilling av koronatest. 

De som allerede har bestilt time via løsningen kan komme som avtalt. Andre som ønsker koronatest må ringe testtelefonen på 33 20 09 93 inntil videre.

29. september kl. 15.35

Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret onsdag 29. september for å avgjøre om Nordre Follo skal innføre nye smitteverntiltak.

Her vil rådmannen i Nordre Follo foreslå at kommunestyret vedtar:

 • Påbud om bruk av munnbind på all kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser

Vedtakene skal gjelde fra 1. oktober kl. 12.00 og det gjøres en ny vurdering av tiltakene 15. oktober 2020.

29. september kl. 10.15

Follo-kommunene drøfter smitteverntiltak 

Ordførere og rådmenn i Follo-kommunene møtes i dag kl. 12 for å drøfte smitteverntiltak etter oppfordring fra helseminister Bent Høie.
 
Mandag 28. september inviterte Høie nitten kommuner rundt Oslo til et møte for å vurdere tiltak for å begrense smitte. Oslo kommune har de siste ukene hatt høye smittetall. Oslo og kommunene rundt tilhører samme bo- og arbeidsregion. Oslo kommune har innført strengere smitteverntiltak enn i landet for øvrig, og kommunene rundt Oslo er bedt om å vurdere å innføre de samme tiltakene. Dette er tiltakene som Follo-kommunene skal vurdere i sitt møte:  
 • Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Påbud om registrering av gjester på serveringssteder.
 • Midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
 • Innføre bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart det er klart. 

28. september kl. 13.30

Koronautbrudd ved Follo LMS trolig over

Det er ikke meldt om noen nye smittede i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter siden 22. september.
Kommuneoverlegen anser derfor det lokale utbruddet så godt som over. Hun tar likevel noen forbehold. Enkelte har et par dager igjen av karantenetiden.
-Sjansen for at det kommer nye smittede nå, anser jeg som lav. Etter denne uken vil jeg anse utbruddet som over, sier Myhrvold. 

Det er meldt om to nye smittetilfeller i Nordre Follo kommune i helgen. Disse er enkeltstående tilfeller med kjent smittevei.

24. september kl. 17.30

Ingen nye smittede meldt torsdag 24. september. 

Ingen positive tilfeller er meldt hverken i tilknytning til utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter eller i Nordre Follo kommune for øvrig. Avdelingen som er rammet av koronasmitte opplevde i natt et dødsfall blant en av pasientene som var innlagt ved kommunale akutte døgntjenester og mottaksavdeling. Pasienten var blant pasientene som har testet positivt på koronavirus, men den direkte dødsårsaken er ikke relatert til koronavirus.

Les mer

23. september kl. 19.15

Ingen nye smittetilfeller ved Follo LMS onsdag 23. september.

Ingen av av prøveresultatene som har kommet inn i dag har vært positive med Covid-19. Mange av de som tidligere er testet i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske senter testes igjen etter noen dager.

- Vi har fått tilbake mange tester i dag, men ingen av dem var positive, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.  Tirsdag var kommuneoverlegen på befaring på den berørte avdelingen, kommunale akutte døgntjenester og mottaksavdelingen.

- Det er ingen grunn til å ikke bruke øvrige tjenester i bygget, som legevakten. Avdelingen som er rammet er stengt av og ligger i tredje etasje i bygget, sier Myhrvold.   

22. september kl. 15.00

Ny ansatt smittet på Follo Lokalmedisinske senter

Ordfører Hanne Opdan, kommuneoverlege Kerstin Myhrvold og konstituert rådmann Jane Aurlie møtte pressen tirsdag kl. 15.00. 

- Det er meldt ett tilfelle til i dag knyttet til dette utbruddet. Den meldte er en ansatt. Totalt er det da fem ansatte og seks pasienter/pårørende, sier Myhrvold. 

Hun påpeker at bortsett fra situasjonen ved Follo LMS så er smittesituasjonen i Nordre Follo stabil. 

Les mer

21. september kl. 14.00

Ett av smittetilfellene i Nordre Follo, har tilknytning til et utbrudd ved en helseinstitusjon i Oslo.

Det bekrefter kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

- Vi tilhører samme bo- og arbeidsregion som flere av de rammede kommunene rundt oss, og det er naturlig at vi ser smitte på tvers av kommunene, sier Myhrvold. 

Smittesporingen er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.

- Det er ikke unaturlig at det kan komme flere tilfeller tilknyttet utbruddet ved helseinstitusjonen, sier kommuneoverlegen. 

21. september kl. 12.40

To nye personer med tilknytning til utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter er bekreftet smittet med Covid-19.

Tilfellene ble meldt søndag kveld og mandag morgen. De smittede er i kategorien pasient/pårørende.

Det er nå tilsammen 10 personer som er bekreftet smittet i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske senter, som driftes i samarbeid mellom flere kommuner i Follo. 

Fire av de smittede er i kategorien ansatte og seks i kategorien pasient/pårørende. 

20. september kl. 14.50

Ett nytt smittetilfelle av Covid-19 på Follo lokalmedisinske senter

Det er påvist åtte smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

To personer ble bekreftet smittet torsdag, fredag ble fem nye personer bekreftet smittet, ingen nye tilfeller meldt lørdag og ett nytt tilfelle meldt i dag, søndag 20. september.

- Det nye smittetilfellet var forventet, og vi er forberedt på at det kan komme flere smittede som følge av smittesporingsarbeidet som pågår, uttaler kommuneoverlege i Nordre Follo Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

19.september kl. 15.00

Ingen nye smittetilfeller av Covid-19 på Follo Lokalmedisinske Senter.


Det er påvist sju smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

To personer ble bekreftet smittet torsdag, fredag ble fem nye personer bekreftet smittet, og i dag lørdag er det ingen nye tilfeller.

Vi er forberedt på at det kan komme flere smittede som følge av smittesporingsarbeidet som pågår nå, uttaler kommuneoverlege i Nordre Follo Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Smittesituasjonen på Follo Lokalmedisinske Senter er å anse som et utbrudd. Utbruddet er lokalisert og smittesporingsarbeidet pågår. Jeg vil berømme dem for svært god håndtering og samarbeid, sier kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Myhrvold.


Samarbeid mellom kommuner

– Follo Lokalmedisinske Senter er et tilbud som driftes av flere kommuner og jeg uttaler meg på vegne av ordførerne i disse kommunene – som i tillegg til Nordre Follo er: Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Det er viktig for meg å formidle at dette er noe vi står i sammen, sier ordfører Hanne Opdan.
-Nå er vi opptatt av å ivareta pasienter, pårørende og ansatte. Vi har dyktige fagfolk som jobber med dette og gjøre sitt beste, både ved Follo Lokalmedisinske Senter og på tvers av kommunene.

Sårbare pasienter

Til sammen 67 personer er definert som nærkontakter til smittede pasienter, pårørende og ansatte.
På avdelingen er det pasienter som er skrevet ut fra AHUS, og som ikke er friske nok til å reise hjem, eller de er lagt inn fra legevakten.
- Pasienter på avdelingen er i utgangspunktet sårbare pasienter. Derfor har vi valgt å sette såpass mange i karantene, basert på et føre var- prinsipp, sier kommuneoverlegen.


Ingen indikasjon på at legevakten er berørt

Det er foreløpig ingen indikasjon på at legevakten i 1 og 2. etasje er berørt.
- Pasienter som har vært ved legevakten den siste uken trenger ikke gjøre noe utover det vanlige; holde avstand, vaske hender ofte, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg ved mistanke om koronavirus, sier Myhrvold.

 

18. september kl. 18.00

Sju personer smittet av Covid-19 på Follo Lokalmedisinske Senter

Det er påvist sju smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

Avdelingen dette gjelder ligger i tredje etasje i bygget.

To personer ble bekreftet smittet torsdag og fredag ble det klart at fem nye personer er bekreftet smittet. 

- 36 personer er foreløpig testet. Dette er ansatte, pasienter og  pårørende, sier daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm.

Les hele saken her.

18. september kl. 12.30

To smittetilfeller på avdeling ved Follo Lokalmedisinske Senter (LMS)

Det er påvist to smittetilfeller ved avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus. Avdelingen dette gjelder ligger i tredje etasje i bygget. De to smittetilfellene bor ikke i Nordre Follo kommune.

- 36 personer er foreløpig testet, dette er både ansatte og pasienter, sier daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm. Smittevernteamet i Nordre Follo kommune bistår i smittesporing, smitteverntiltak og oppfølging.

- De jobber nå med å definere nærkontakter og hvem som skal settes i karantene ut fra lister og informasjon de har fått fra oss, sier Kolstrøm.

- Vi vil få svar på tester utover dagen og morgendagen, og vil med det raskt få et bilde av situasjonen, sier Kolstrøm.

Det kommer oppdatert informasjon etter kl. 18 fredag kveld. 

Les mer

26. august kl. 18.05

Smitte i Trolldalen barnehage, avdeling Vassbonn

- En person i Trolldalen barnehage, avdeling Vassbonn har fått påvist koronavirus (Covid-19). Til sammen 23 personer tilknyttet barnehagen er i karantene. De det gjelder er informert, sier områdeleder Anne Holsæter Nordbye. 

23. august kl. 21.40

Smitte på Flåtestad ungdomsskole

- En person på Flåtestad ungdomsskole har fått påvist koronavirus (Covid-19). 15 personer tilknyttet skolen er i karantene. De dette gjelder er informert, uttaler rektor Siv Ellen Heimdal Haaland.

22. august kl. 22.11

Ansatt i barnehage smittet

En ansatt i Siggerud barnehage har fått påvist koronavirus (Covid-19).

- Den smittede personen har vært på jobb i barnehagen til og med onsdag denne uken. 14 ansatte og 14 barn er i karantene. Alle disse er informert. Barnehagen vil være åpen kommende uke, uttaler områdeleder Anne Holsæter Nordbye.   

11. august kl. 20.00

Bare negative koronatester så langt

- Vi har ikke fått svar på alle prøver som er tatt i forbindelse med to smittetilfeller hos ansatte ved SFO og barnehage, men vi har fått mange og de er alle negative, sier kommuneoverlegen.
I forbindelse med smittetilfelle hos en ansatt ved SFO ved Vevelstadåsen skole og en ansatt ved Vestråt barnehage, er til sammen 77 personer satt i karantene frem til lørdag ettermiddag 15. august. 61 av disse er barn fra to kohorter i barnehagen og 1. klassinger som har vært ved SFO fra onsdag forrige uke. 16 av de 77 er testet.

- Alle prøvesvarene vil være klare i løpet av de nærmeste dagene. De kommer litt ulikt fordi ikke alle testes i vår kommune, og fordi de er testet på ulike tidspunkt. Men dette ser foreløpig veldig lovende ut, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
- Blant de som nå er i karantene, er det kun de som får symptomer som skal testes, understreker hun.    

Stor pågang på testtelefonen
Testtelefonen i Nordre Follo kommune opplever stor pågang, både i går og i dag.
- Vi har hatt over fire hundre telefoner daglig de siste dagene og måtte utvide åpningstiden søndag. Vi har også hatt utvidet åpningstid ved teststasjonene våre søndag, mandag og tirsdag denne uken, sier kommuneoverlegen.
Telefonnummeret til testtelefonen i Nordre Follo kommune er 33 20 09 93.

10. august kl. 19.45

77 personer i Nordre Follo i karantene

Som følge av at en ansatt ved SFO og en ansatt i barnehage har testet positivt for Covid-19, er 77 personer i kommunen satt i karantene.

Det er Vestråt barnehage og Vevelstadåsen skole som har opplevd at en av de ansatte har testet positivt for korona. Begge smittetilfellene er relatert til utbruddet i Indre Østfold kommune.

Ved Vevelstadåsen skole er 36 barn, fem ansatte og en foresatt satt i karantene. Ved Vestråt barnehage er 25 barn, åtte ansatte og to foresatte satt i karantene. Det opplyste kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold på pressemøtet som ble holdt i dag.

Les hele saken her. 

9. august kl. 20.45

Ansatt på SFO koronasmittet

En ansatt på en av kommunens skolefritidsordninger, SFO, har fått påvist koronavirus (Covid-19).

– Personen har vært på jobb på SFO onsdag denne uken. Voksne nærkontakter som jobbet sammen med den ansatte blir kontaktet direkte og testes i morgen, 10. august, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo kommune.

Skolefritidsordingen dette gjelder vil være stengt for første klasse mandag 10. august. Foreldre og foresatte som har barn på den aktuelle skolefritidsordningen er informert. Den smittede bor ikke i Nordre Follo kommune. Tilfellet er knyttet til utbruddet i Indre Østfold.  

9. august kl. 15.00

Ansatt i barnehage koronasmittet

En ansatt i en av kommunens barnehager har fått påvist koronavirus (Covid-19).

– Personen har vært på jobb i barnehagen onsdag denne uken, og to kohorter kan være berørt. Alle voksne, og barn som var i nærkontakt med den ansatte, er kontaktet direkte og testes i løpet av dagen. Når svar på disse prøvene foreligger mandag, gjør vi en ny vurdering av om flere skal testes, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo kommune.

Avdelingen med de to kohortene vil være stengt mandag 10. august. Den smittede bor ikke i Nordre Follo kommune. Tilfellet er knyttet til utbruddet i Indre Østfold.  

9. august kl. 11.30

Utvidet åpningstid på testtelefon

Testtelefonen har i dag utvidet åpningstid til 14.30 på grunn av stor pågang. Dessverre er det innringere i dag som ikke har fått svar. Vi ber om å ha litt ekstra tålmodighet og håper at utvidet åpningstid vil avhjelpe situasjonen.

Les mer om hvordan du kan testes for koronavirus

9. august kl. 09.00

Nasjonalt forbud mot servering av alkohol etter midnatt

Regjeringen har innført asjonalt forbud mot servering av alkohol etter klokka 24.00 fra 8. august. Konsumet av alkoholen skal også avsluttes senest 30 minutter etter 24.00. 

Forbudet gjelder alle serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling. 
Se Helsedirektoratets nettsider om hvilke smitteverntiltak som kreves av serveringssteder og utesteder som holder åpent. 

Helsedirektoratet - veileder næringsliv

7. august kl. 15.50

Bremser gjenåping

Regjeringen bremser gjenåpning av samfunnet for å forhindre en ny nedstengning. Fra lørdag 8. august blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet. 

Andre innstramninger fra regjeringen: 

 • Beholder grensen på 200 personer på arrangementer.
 • Åpner ikke for arrangementer for 500 fra 1. september.
 • Åpner ikke for kamper og arrangementer i breddeidretten for voksne fra 1. september.
 • Åpner ikke for kravet om en meter avstand i kinosaler og konferansesaler.

Se mer på regjeringens pressekonferanse 7. august

29. juli kl. 15.30

De siste dagene har ytterligere tre personer i Nordre Follo fått påvist smitte av Covid-19. Det totale antallet bekreftet smittede er nå 110.

26. juli kl. 20.30

Tre personer koronasmittet

Fredag 24. juli fikk to personer påvist smitte av Covid-19. I forbindelse med smitteoppsporing gjennom helgen har ytterligere en person fått påvist smitte. Prosessen med smittesporing består av å finne, informere og eventuelt følge opp eller teste nærkontakter til den som er smittet. Man forsøker også å identifisere hvor smitten kan ha skjedd.

Det har ikke vært påvist smitte av Covid-19 i Nordre Follo kommune siden 27. juni. Det totale antallet smittetilfeller i kommunen er dermed 106.

2. juli kl 10.00

Raskere svar på koronatesten

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten på Helsenorge.no når prøven er klar. Du får svar på prøven etter en til to dager. Vi kontakter de som har positivt prøvesvar så snart som mulig. Ikke ring testtelefonen for prøvesvar. 

Raskere prøvesvar gir bedre smittevern 
Hvis du får påvist Covid-19, skal du straks isolere deg, og husstandsmedlemmer og andre nære kontakter skal fra da av være i karantene.

29. juni kl 13.30

Smittevernveilederne for barnehager og skoler (udir.no) har i dag blitt oppdatert med følgende presiseringer: 

 • Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.
 • Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.  

26. juni kl. 13.30

Vi minner om smittevernreglene

Det er sol og sommer, ferien står for døren og vi kan hygge oss sammen. Det er heldigvis lite smitte, både i Nordre Follo og landet for øvrig, men vi må ikke glemme det felles ansvaret vi har for å hindre at viruset blusser opp igjen og rammer utsatte grupper.

Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene:

Hva skal du gjør du hvis du blir syk?

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Mistenker du covid-19, det vil si har hoste, feber, tungpustethet mm. bør du teste deg. Hold deg hjemme til det foreligger et negativt prøvesvarnegativt prøvesvar OG du er symptomfri.

Se typiske symptomer på covid-19, forkjølelse og allergi.

Testtelefonen  
Du kontakter testtelefonen på 33 20 09 93. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og 12.00-14.30. Du får svar på prøven etter en til to dager. Er prøven tatt rett før helgen, kan det ta noe lenger tid.

11. juni kl. 14.30

Pandemien har ikke tatt ferie!

– Det nærmer seg ferie for mange av oss, men det er ikke ferie for pandemien, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i går. 
– Økningen av smitten innenlands og utenlands er bekymringsfull og vi må være forberedt på å slå ned på nasjonal eller regional smitte, sa Høie og viste til en ny beredskapsplan.    

Minner om smitteverntiltak
Det er meldt fint vær framover og mange ønsker å hygge seg sammen med venner og familie på utesteder, badestrender og i skog og mark. Vi må imidlertid ikke glemme det felles ansvaret vi har for å stoppe smitte og minner derfor om de viktigste smittevernrådene:  

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold god avstand – minst en meter
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene

28. mai kl. 17.00

Nye regler for besøk på sykehjem

Fra 2. juni er det nye regler for besøk på sykehjem og i omsorgsboliger.

Kravene om smittevern gjør at virksomhetene trenger tid til å etablere rutinene. De nye rutinene legger også mer ansvar på de pårørende når det gjelder hygiene og smittevern.

De nye rutinene er basert på den nye veilederen fra Helsedirektoratet. 

18. mai kl. 13.00

Nye testkriterier

Alle med luftveissymptomer av moderat grad kan nå bli testet for koronavirus. Ønsker du koronatest, skal du ringe testtelefonen på 33 20 09 93. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 08.30–11.30 og 12.00–14.30.  
 
Testkriterier 
 • Alle personer med luftveissymptomer av moderat grad
 • Personer en lege mener skal testes for Covid-19. 

Svar på prøvene
Hvis prøvesvaret er negativt får du svaret elektronisk når det er klart. Får du påvist koronavirus blir du oppringt så snart som mulig. Vennligst ikke ring testtelefonen for prøvesvar.

14. mai kl. 10.30

Sykehjem og omsorgsboliger åpner gradvis opp for besøk utendørs

Sykehjemmene og omsorgsboligene er fortsatt stengt for besøkende, men det er nå mulig å avtale besøk utendørs. I første omgang er det pasienter på langtidsopphold og beboere i omsorgsboliger som kan få besøk.

Første mulige besøksdag på sykehjem blir 19. mai 
Virksomhetene trenger noe tid på å planlegge besøk. Det vil derfor ikke være mulig å ta imot besøkende før 19. mai.

Alle virksomheter vil tilrettelegge for korte besøk utenfor byggene. 

 • Besøk avtales senest dagen før med sykehjemmet. 
 • Alle besøk vil foregå ute på sykehjemmets område.
 • Besøkets varighet er inntil 30 minutter.
 • Hver pasient kan få ett besøk i uken med maks to besøkende til stede.
 • Besøkende møtes av en besøksvert. 
 • Pårørende må signere på besøkslogg og med dette bekrefte at de overholder besøksreglene. Besøksloggen skal også bidra til at det blir enklere å drive smittesporing hvis det blir aktuelt.

Tiltakene vil bli revurdert fortløpende.

Regler for besøk

 • Beboer og pårørende må være friske. Det vil si at de ikke har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom. De kan heller ikke være i karantene/isolasjon på grunn av koronavirus.
 • Alle må sørge for god håndhygiene og berøre færrest mulig kontaktflater, som dørhåndtak, døråpnere, bord, benker og stoler.
 • Besøkende skal overholde Helsedirektoratets anbefaling om avstand på minst én meter fra beboeren og ansatt/besøksvert. Det kan maks være to besøkende per besøk per beboer.
 • Det er ikke mulig å ta med drikke eller mat til besøket.

8. mai kl. 16.00

Viktige endringer på anbefalt gruppestørrelse

Regjeringen formidlet følgende endringer på pressekonferansen 7. mai:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. 

 

8. mai kl. 15.00

Skolene åpner igjen mandag 11. mai

Torsdag 7. mai la regjeringen fram planen for videre håndtering av Covid-19 og en tidsplan for hvordan vi skal bygge ned de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal blant annet alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.  

Alle elever tilbake i løpet av uken  
I Nordre Follo kommune åpner skolen for 5.–10 trinn igjen fra mandag 11. mai. Alle elever vi være tilbake på skolen i løpet av uken. 

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Skoledagen vil bestå av undervisning innen- og utendørs samt noe hjemmeundervisning. Skolene vil tilby litt ulike løsninger der de tar hensyn til blant annet størrelsen på skolen, elevantallet, tilgang på uteområder og mulighet for å organsiere slik at kohortene holder avstand fra hverandre. 

Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra skolen.

Voksenopplæring
Vi starter med spesialundervisning og norskopplæring for noen grupper mandag 11. mai. Norskopplæring og grunnskole for alle grupper starter mandag 18. mai. Alle får noe redusert tilbud for at vi skal klare å holde tilstrekkelig avstand. Deltakerne vil også begynne og slutte til forskjellig tid for å redusere antall som bruker offentlig transport, og for at vi skal ha færrest mulig til stede samtidig. Alle får beskjed fra sin lærer om når de skal møte.  

Gradvis gjenåpning
Regjeringens mål er å åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter igjen før sommeren. Dette forutsetter imidlertid at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen. Helse- og omsorgsministeren understreket at vi må fortsette med de enkle smitteverntiltakene vi vet virker: være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.      

Se flere endringer på regjeringen.no

5. mai kl. 09.00

I dag er det den nasjonale håndhygienedagen!

I den anledning har FHI laget fem undervisningsfilmer for ulike typer arbeidsplasser. Håndhygiene er et av de viktigste tiltakene for å forebygge korona, så det er ekstra viktig å markere dagen i år!

30. april kl. 14.00

Vi gjenåpner gradvis og kontrollert

Det er fortsatt svært viktig å følge smittevernrådene fra nasjonale myndigheter. Vi må alle holde god avstand til hverandre, ha god håndhygiene og være hjemme når vi er syke. Retningslinjene blir bestemt nasjonalt, og vi følger det opp lokalt. Helsedirektoratet har åpnet for at korps, kor og andre musikklag kan øve sammen igjen. Vi må ta hensyn til de ressursene vi har, og vi prioriterer hva som kan åpne først.
 
Renhold og hygiene viktig 
Gjenåpningen må være forsvarlig, både av hensyn til smittevernkravene og de ansatte. Vi må prioritere tiltak og ressurser. Mange ansatte som jobber med renhold, er nå flyttet til de mest akutte funksjonene, som på legevakten, sykehjemmene, skolene og i barnehagene. Det betyr at vi har færre ansatte enn vanlig til å sørge for renhold av de andre lokalene. I tillegg er det strengere krav til renhold på grunn av smittevern.

Kor og korps 
Vi har stor forståelse for at kor og korps har et spesielt behov nå før 17. mai og vil derfor forsøke å behandle disse særskilt. De vil få egen informasjon via Nordre Follo musikkråd. Inntil videre foreslår vi at de øver på alternative plasser utendørs, som på parkeringsplasser, skolegårder etter skoletid eller andre steder der det er forsvarlig.

Ny situasjon for hele samfunnet 
Vi har ikke vært gjennom en tilsvarende situasjon før. Etter å stengt ned store deler av samfunnet skal vi nå gradvis åpne opp igjen. Vi må gjøre det forsiktig og kontrollert, og vi må prioritere de viktigste tiltakene først. Vi ønsker en løpende dialog med foreninger og lag, slik at vi kan åpne tilbudene igjen så snart som mulig på en trygg måte.

30. april kl. 10.00

Minner om smitteverntiltak

Vi er straks over i mai måned, noe som betyr at vi er mer ute. Politiet roser ungdommen, som er flinke til å følge rådene fra FHI. Vi minner om at dette er noe vi alle må fortsette med. Det er viktig at både ungdom og voksne bidrar til å redusere smitte av koronavirus så vi gradvis kan gjenåpne samfunnet igjen. Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene: 
 • Ikke vær mer enn fem personer i en gruppe
 • Hold god avstand - helst to meter
 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene

 

29. april kl. 09.00

Ansatt i barnehage testet positivt

En barnehageansatt i kommunen har testet positivt på korona-virus. Den ansatte har ikke vært i barnehagen etter at barnehagene åpnet igjen for alle, men var på jobb uken før barnehagen gjenåpnet. Vedkommende var ikke i barnehagen med symptomer, men ble testet etter å ha opplevd symptomer og har vært hjemme siden.

På bakgrunn av dette må to av de andre ansatte og to av barnehagebarna være hjemme i karantene til og med fredag 1. mai. 

Kriteriene for hvem som blir testet medfører at ansatte i barnehager, på skoler og barn med symptomer blir testet. 

Smittevernteamet i kommunen ved kommuneoverlegen er ansvarlig for smitteverntiltakene og smittevernoppfølgingen i barnehagen. Ingen andre ansatte eller barn vil bli testet som følge av denne hendelsen. 

25. april kl. 11.30 

Ansatt i barnehage koronasmittet

En ansatt i en av kommunens barnehager har fått påvist koronavirus (Covid-19).
– Personen har ikke vært i barnehagen etter at den  åpnet igjen for alle og utgjør ingen smittefare for kolleger, barn eller foresatte i barnehagen, sier smittevernlege Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo kommune.  

Flere testes
Ved oppdaget smitte hos ansatte, foresatte eller barn i skole eller barnehage, vurderes tiltak av smittevernteamet i kommunen som ledes av kommuneoverlegen.
– Ansatte i skole/barnehage og barn som får luftveissymptomer blir vurdert for testing. Dette for å ha kontroll på viruset  og for å gjøre nødvendige tiltak for å redusere smitte så mye som mulig. Alle smitteverntiltak i skoler og barnehager er nødvendige, på lik linje som ellers i samfunnet, sier Biermann.

24. april kl. 14.00

Vi flytter testsenteret til Langhus 

Fra mandag 27. april vil all testing av Covid-19 i Nordre Follo foregå ved Langhus bo– og servicesenter på Langhus. Det blir skiltet fra hovedveien og frem til prøvetakingsteltet. 

Alle tester gjennomføres etter avtale  
Rutinene er som tidligere. Pasientene henvender seg først til fastlege eller legevakt. Prøvetakning skjer deretter i henhold til gjeldende testkriterier og avtale med lege.

Mistenker du smitte?  
Her finner du informasjon om hva du gjør hvis du mistenker smitte, hvem som blir testet og hvordan du kan melde fra om smitte ved egenrapportering: Mistenker du smitte?

24. april kl. 11.00 

Smittevernveileder for virksomheter med en-til-en kontakt

Regjeringen har vedtatt at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne fra 27. april, forutsatt at de driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Veilederen inkluderer råd som knytter seg hovedsakelig til tre punkter:

 • De som er syke skal holde seg borte fra jobb
 • Det må legges til rette for god hygiene i lokalet
 • Tiltak som ivaretar avstand mellom folk

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til å redusere fare for smittespredning.

Her finner du veilederen for virksomheter med en-til-en kontakt.

Smittevernveileder for helsevirksomheter med en-til-en kontakt

Fra den 20. april kan helsevirksomheter som tilbyr en-til-en kontakt (som fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder og psykologer) åpne opp.

Her finner du veilederen for helsevirksomheter med en-til-en kontakt.

21. april kl. 20.00

Tillatt med alkoholservering

Kommunestyret i Nordre Follo har vedtatt å oppheve forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder i kommunen.

Nasjonale myndigheter vedtok 12. mars at alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst en meter avstand. 

24. mars vedtok kommuneoverlegen å stanse alkoholservering etter kl. 21.00. I går, 20. april, vedtok kommunestyret å oppheve forbudet, og serveringssteder har dermed igjen lov til å tilby alkoholservering.

Kommunen understreker at det er de nasjonale retningslinjene som gjelder, og presiserer at alle serveringsstedene har ansvar for å informere gjestene om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender. Serveringsstedene må også sørge for at besøkende kan holde minst en meter avstand

Videre oppfordrer kommunen til at alle holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i samme husstand.

20. april kl. 18.45 

Skolene åpner for elever på 1.–4. trinn og SFO mandag 27. april

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for skolene.Veilederne ble offentliggjort mandag 20. april og skal bidra til å sikre at skolene gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være på skolen.   

Få barn blir syke
Tall fra Norge og alle andre land viser at barn sjelden blir syke av Covid-19. I land som for eksempel Sverige, Island, Singapore og Taiwan, som har hatt skoler åpne under koronautbruddet, er det heller ikke observert utbrudd blant barn.

Smittevernet på skolene bygger på tre hovedprinsipper

 • syke barn og ansatte skal ikke møte på skolen
 • gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • redusert kontakt mellom personer

For å redusere kontakt mellom personer på barnetrinnet, skal barna deles i faste grupper. Gruppenes størrelse bygger på normen for lærertetthet, som for trinn 1.–4. er 15 barn per lærer. På 5.–7. trinn skal det være maks 20 barn per lærer.

Foresatte får informasjon fra skolene om tiltakene som blir satt i verk på den enkelte skole, slik at alle kjenner til disse når skolene gjenåpnes.

Ungdomsskoler og yrkesfag VG2 og VG3
Det er også utarbeidet en smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående skoler til hjelp for skolene når de gradvis skal gjenåpnes. 

Utvider testkriteriene 
Det blir også lettere å få undersøkt om barn, elever eller ansatte er smittet, siden testkriteriene utvides 20. april. Ansatte eller elever som har luftveissymptomer, skal kontakte fastlegen eller legevakt for vurdering.

Her finner du veilederne:

Veiledere i smittevern for gjenåpning av skoler

Mer informasjon:

17. april kl. 16.45 

Alle kommunale barnehager åpner tirsdag 21. april

Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april, senest 27. april. Etter en stor innsats fra ansatte innenfor barnehage og renhold, er vi glade for å kunne gjenåpne alle kommunale barnehager i Nordre Follo kommune tirsdag 21. april.   

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen.   

Klargjør for å hindre smitte
Veilederen ble offentliggjort onsdag 15. april og samme dag sendte vi ut et kartleggingsskjema til alle foreldre for å få en oversikt over behovet for barnehagetilbud. På bakgrunn av dette jobber vi nå iherdig med å klargjøre barnehagene. Det er mange tiltak og rutiner som må være på plass så vi er sikre på at det er trygt og forsvarlig å være i barnehagen.  

Om barnehagetilbudet    
Vi planlegger for de neste tre ukene og prøver å gi et tilbud til alle som ønsker det. Deretter vil vi vurdere og evt. justere tilbudet. Fordi vi fortsatt er i en beredskapssituasjon der liv og helse har førsteprioritet, må vi også ta høyde for at det kan bli endringer hvis situasjonen i samfunnet endrer seg.   

Fordi barna skal være i faste, små grupper og forholde seg til de samme voksne kan ikke de ansatte samarbeide slik de pleier. Med dagens bemanning må vi derfor tilby et differensiert tilbud, basert på foreldrenes arbeidssituasjon. Foreldre der begge er i samfunnskritiske funksjoner får for eksempel tilbud om lengre oppholdstid enn foreldre med mulighet for å dele på omsorgen, eller der en av foreldrene er hjemme.   

Barna må ha med matpakke
Med de nye retningslinjene klarer vi dessverre ikke å servere mat til barna slik vi pleier. Barna må derfor ha med seg matpakke i barnehagen. Ordningen med varm mat fra catering en dag i uken fortsetter.   

Betaling
Regjeringen har bestemt at foreldre som får et barnehagetilbud skal betale for dette fra og med 14. april. Dette gjelder selv om de ikke benytter seg av tilbudet. Prisen for mat blir justert i henhold til tilbudet. 

16. april kl. 10.15 

Foreldre må betale for barnehage og SFO-tilbud igjen fra og med 14. april.     

Regjeringen har bestemt at barnehager skal gjenåpne fra 20. april Skolene åpner for 1.–4. trinn fra 27. april. Samtidig besluttet regjeringen at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14. april.

Alle som har plass må betale
Det innebærer at foreldre som har et tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14. april, slik de gjorde før skolene og barnehagene ble stengt. Dette gjelder også foreldre som velger å ikke benytte seg av barnehage- eller SFO-plassen. Foreldrebetaling bortfaller kun hvis du sier opp plassen.  

15. april kl. 18.40 

Veileder for åpning av barnehagene er klar 

Barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april. 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern. Tiltakene skal sørge for at det er trygt og forsvarlig for barn og voksne å være i barnehagene.  

De viktigste tiltakene er at syke barn og voksne ikke skal være i barnehagen, barna skal deles i mindre grupper og det blir forsterkede regler for god hygiene.

14. april kl. 19.45  

Oppdaterte testkriterier

Nordre Follo har oppdatert kriteriene for å teste for koronavirus, og følger nå anbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Nå skal personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som er vurdert av lege med mistanke om covid-19, testes. Testkriteriene følger under i prioritert rekkefølge:

 1. Pasienter med behov for innleggelse.
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner.
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid (også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Covid-19.

12. april kl. 18.00

To nye dødsfall i Nordre Follo

To voksne personer bosatt i Nordre Follo er bekreftet døde som følge av Covid-19. Den ene personen døde 1. april. Den andre døde 10. april. Begge var innlagt ved Akershus universitetssykehus.

7. april kl. 19.50 

Barnehager og skoler fortsatt stengt etter påske

Nordre Follo kommune planlegger en kontrollert gjenåpning av barnehagene mandag 20. april og skolene for 1.–4. trinn 27. april. Myndighetene skal lage veileder og gi opplæring i smittevern for å ivareta sikkerheten til barn og voksne. Nærmere informasjon kommer etter påske og senest fredag 17. april.

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde i ettermiddag hva som skjer videre med de mange restriksjonene, smitteverntiltakene og forbudene som har blitt innført som følge av koronaviruset.

De aller fleste restriksjonene for å hindre smitte, blir videreført. Myndighetene ser en utflating i antall smittetilfeller, men understreker at kampen mot viruset langt fra er vunnet. Pandemien vil gå i bølger og det kan bli aktuelt å stramme inn igjen på tiltak dersom det blir nødvendig.

Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler
På dagens pressekonferanse redegjorde regjeringen for noen endringer som gjøres i restriksjonene.

Alle landets barnehager og skoler holdes fortsatt stengt den første uka etter påske. Deretter ønsker regjeringen en gradvis gjenåpning, forutsatt at hensynet til smittevern er godt ivaretatt.

Barnehagene kan åpne fra mandag 20. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

Skolene kan åpne for 1.–4. trinn og SFO fra mandag 27. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Regjeringen setter nå ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. Dette skal være på plass før åpning.

Regjeringen har som mål at alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren.

7. april kl. 13.30  

Hjelp ved vold og overgrep

Vi er inne i en spesiell situasjon med stengte skoler og barnehager, reduserte dagtilbud og pålagte restriksjoner som karantene og isolasjon. I tillegg er mange engstelige og har økonomiske bekymringer. Dette er krevende og for noen kan det bli veldig strevsomt hjemme. 

Husk at det er hjelp å få, også i Påsken! 

 • Politiet: 02800  
 • Nødnummer: 112
 • Krise og incestsenteret i Follo: 64 97 23 00
 • Barnevernstjenesten i Nordre Follo kommune: 40 00 09 47
 • Barnevernsvakta: 91 71 96 15
 • VO-linjen, En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner: 116 006  

1. april kl. 22.25  

Spedbarn testet positivt på koronavirus

Et spedbarn under tre måneder i Nordre Follo kommune har testet positivt på korona-virus (Covid-19). Det bekrefter konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
– Barnet er hjemme sammen med familien. Av hensyn til personvern vil vi ikke gi flere opplysninger.

Samme forholdsregler mot smitte som andre
Ingen har immunitet mot Covid-19, heller ikke spedbarn. Familier med spedbarn og småbarn må ta samme forholdsregler som alle andre når det gjelder å forebygge smitte.

Spedbarn med feber skal ha legetilsyn
– Et spedbarn under tre måneder som får feber, skal alltid vurderes av lege. Vanligvis også av barnelege på sykehus, uavhengig av mistanke om koronavirus eller ikke, sier Myhrvold.

Generell informasjon om smittefare for spedbarn
For generell informasjon om smittefare for spedbarn, henviser vi til Folkehelseinstituttet www.fhi.no. For media: mediavakt@fhi.no

Aktuelle lenker
Legeforeningen: Veiledere og prosedyrer for barn og Covid-19
FHI: Råd for gravide og ammende om Covid-19

1. april kl. 16.00 

eiledning og anbefalinger om idrettsaktiviteter

Helsedirektoratet har laget veiledning og anbefalinger om hvordan vi skal forså forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. 

Se veiledningen

1. april kl. 11.00  

Covid-19 i kommunal bolig

En beboer i en av våre kommunale boliger er testet positivt for koronavirus. Mandag 30. og tirsdag 31. mars er det meldt om syv nye tilfeller på innbyggere som har testet positivt for koronavirus.
– Vi har satt i gang alle aktuelle smitteverntiltak rundt beboeren, forteller smittevernlege Monica Biermann.  

Andre beboere ikke nærkontakter
Ingen av de andre beboerne er definert som nærkontakter, da beboerne har egne leiligheter. – Ansatte som har vært i nærkontakt med beboeren er satt i karantene, opplyser Biermann.

29. mars kl. 21.30  

Hovedinngangen i Nordre Follo rådhus stengt fra 30. mars

Fra og med mandag 30. mars er hovedinngangen til Nordre Follo rådhus i Ski sentrum stengt på grunn av ombygging. Vi ber om at du tar kontakt med oss på telefon 02178 via
postmottak@nordrefollo.kommune.no  

Trenger du tilgang til PC, kan du møte opp i Rådhusteatret mellom kl. 10.00 og 14.00. Her står det to PC-er tilgjengelig for innbyggerne. Innbyggerertorget i Kolben er fortsatt stengt.

29. mars kl. 20.00 

Nordre Follo kommune på podcast

I første episode kan du høre kommuneoverlege Kerstin Myhrvold fortelle om arbeidet med Covid- 19, smitteoppsporing og åpne idrettsbaner. Podcasten finnes foreløpig på Spotify og Soundcloud, men vil også bli tilgjengelig på Google Play og Itunes.

Hvis du markerer at du ønsker å abonnere, får du automatisk de nye episodene vi publiserer.

29. mars kl. 18.00 

Ansatt ved omsorgsbolig testet positivt for korona

En ansatt ved Greverud omsorgsbolig har testet positivt for korona. Boligene er adskilt fra Greverud sykehjem. Alle rutiner er fulgt. Den ansatte er testet i henhold til de nasjonale retningslinjene for oppfølging av helsepersonell. Det er gjort smitteoppsporing etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og de berørte har mottatt informasjon. Disse personene er nå i karantene. Av hensyn til personvern kan vi ikke gi mer konkrete opplysninger.

Beboere og ansatte følges opp  
Pasienter og ansatte som har vært i kontakt med den ansatte og som utvikler symptomer vil bli testet. Alle beboere følges systematisk opp for tidlig å oppdage symptomer på korona. Det er besøksforbud på alle sykehjem og omsorgsboliger i kommunen. I følge kommunens retningslinje for å begrense smitte i sykehjem og omsorgsboliger skal alle ansatte som har akutte luftveissymptomer holde seg hjemme.   

Var forberedt   
– Dette har vi forberedt oss på. Vi må forvente at tallet på smittede trolig vil stige i takt med spredningen i befolkningen selv om kommunen har satt i gang en rekke smitteverntiltak, sier kommuneoverlege Kerstin A. Johnsen Myhrvold. 

– For å forhindre smittespredning og redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. Alle må ta et ansvar, sier kommuneoverlegen.

29. mars kl. 13.30 

Hold deg orientert om aktuelle politiske saker

De politiske møtene i Nordre Follo kommune foregår inntil videre digitalt av smittevernhensyn. Se oversikt over kommende møter i politisk møtekalender.
Du kan følge møtene via nett-tv.

Neste møte er temamøte i formannskapet tirsdag 31. mars kl. 16.00 om økonomiske konsekvenser av korona, og næringspolitiske tiltak.

27. mars kl. 20.30 

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.   

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.

27. mars kl. 15.30  

Åpner mottak for utskrivningsklare koronapasienter

Kommunene får nå en ny gruppe utskrivningsklare pasienter. Dette er innbyggere som kommer fra sykehus etter behandling for koronasykdom. Nordre Follo kommune åpner en mottaksavdeling for disse pasientene på Langhus bo- og servicesenter. Avdelingen er klar til å ta imot pasienter fra mandag 30. mars. Dette er en del av kommunens ansvar for å avhjelpe Akershus universitetssykehus i en svært krevende situasjon

Vi følger strenge regler for å forhindre smitte
Vi har gjort alle nødvendige tiltak for å avgrense denne delen fra resten av bygget. Mottaksavdelingen har egen inngang og egen trappeoppgang. Vi har også satt opp nye vegger og sluser som forhindrer smitte.

26. mars kl 16.00

Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00

Ny forskrift vedtatt 23. mars 
De serverings- og skjenkesteder i Nordre Follo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, får ikke lenger skjenke alkohol etter kl. 21.00.

25. mars kl. 16.00 

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

25. mars kl. 10.30 

Egenbetaling i barnehage og SFO

Kommunen sender ikke ut faktura for april.    

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

24. mars kl. 23.00 

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen stenger ikke idrettsanlegg og andre møteplasser av hensyn til smittevern, men benytter ulike kanaler for å oppfordre innbyggerne til å følge retningslinjene fra FHI. Ansatte i fritidsklubber, ungdomskafeer m.v. er ute og kartlegger aktivitet. Kommunen samarbeider også med politiet. 
 • Kommunen jobber med å sikre tilgang på smittevernutstyr.

24. mars kl. 16.30 

Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

24. mars kl. 13.30 

Vil du bidra i helsesektoren?

Nordre Follo kommune forventer stort behov for ekstra personell til viktige funksjoner i tiden fremover på grunn av koronapandemien. Vi søker deg med helsefaglig kompetanse som for eksempel lege, legesekretær, sykepleier, helsefagarbeider eller du som er fysio- eller ergoterapeut. Vi er også interessert i studenter innen helsefag eller du som har erfaring fra arbeid i helsetjenesten.

23. mars kl. 18.20

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen følger med på aktivitet på idrettsanlegg, lekeplasser og andre møteplasser, og har dialog med politiet. Det er ikke grunnlag for å stenge anleggene for uorganisert aktivitet. Kommunen gjør en fortløpende vurdering. Mange som er flinke til å følge råd og tiltak gitt av myndighetene for å hindre smittespredning av koronavirus. Det er viktig at foreldre og foresatte snakker med barna og ungdommene sine om dette.

 • Kommunen følger med og samarbeider med politiet om skjenketider. Gjester på utesteder ser ut til å følge smittevernråd. Kommunen gjør en forløpende vurdering.

 • Det er viktig at alle kommunens ansatte som har mulighet fortsatt jobber fra hjemmekontor.

23. mars kl. 13.30 

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.

23. mars kl. 10.45 

En innbygger i Nordre Follo er død av koronavirus

Den døde var en eldre person i risikogruppen, som var innlagt ved Akershus universitetssykehus. De pårørende er varslet. Av personvernhensyn kan vi ikke gi mer informasjon om den avdøde.

Ordføreren uttrykker sin medfølelse
Ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende og andre etterlatte. Hun ønsker å benytte anledningen til å minne alle innbyggere i Nordre Follo om hvilket ansvar vi alle har for å begrense smitte.

– Dette understreker hvor alvorlig dette viruset er. Alvoret er nå enda tydeligere. Vi har mistet en innbygger, og vi har ingen å miste, sier ordføreren.

– Viruset er mest skadelig for de mest sårbare i samfunnet. Det er for dem, og for helsepersonell, at vi alle må gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig.

22. mars kl. 15.25 

Folkehelseinstituttet ønsker at folk melder fra til dem om symptomer på koronavirus.

Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Merk at du ikke får kontakt med helsevesenet eller kommunen gjennom denne løsningen. Hensikten er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet.

21. mars kl. 17.00  

Hvor går grensene for barnas sosiale liv?

Mange foreldre er usikre på hvor mye begrensninger de skal legge på barnas og ungdommenes sosiale liv nå. Kommuneoverlegen er tydelig: Begrens sosial omgang til en eller to faste venner, i tillegg til familien. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) som sier vi skal begrense sosial omgang så mye som mulig.

Foreldre bør samarbeide 
Foreldre bør gå foran med et godt eksempel og gjerne samarbeide med andre. Det er enklere for barn og unge når alle følger de samme reglene. Foreldre bør også bidra til at alle har noen og være sammen med.

Møteplasser for uorganisert aktivitet
De siste dagene har flere stilt spørsmål om idrettsplasser, ballbinger, skateparker og andre steder der barn og unge møtes for uorganisert aktivitet. Inntil videre er de kommunale uteanleggene åpne, men vi har hengt opp plakater med retningslinjer fra helsemyndighetene for hvordan vi unngår å spre smitte.

Ungdomsarbeiderne følger med
Siden fritidssentre, ungdomsklubber og kommunale kafeer er stengt, reiser de ansatte her rundt til kjente møtesteder for å sjekke at ungdommene følger rådene fra FHI, og at de har det bra. Se rådene fra Folkehelseinstituttet: Barn og korona

21. mars kl. 11.30 

Følg med på nettsiden til Folkehelseinstituttet

Siden Fakta, råd og tiltak blir fortløpende oppdatert. Fredag 20. mars oppdaterte FHI blant annet tre kapitler i veilederen:

 • Testing og diagnostikk (testkriterier)
 • Råd og informasjon til gravide, barn og unge
 • Råd og informasjon til risikogrupper

20. mars kl. 14.00 

Mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom

Kommunen har nå etablert et eget mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom. 

Har du luftveissykdommer skal du fortsatt ringe fastlegen din, legevakten på 116 117 eller Koronatelefonen på 33 20 09 93. Legen vurderer din situasjon og henviser deg eventuelt videre til det nye mottaket. Du skal altså ikke møte opp her uten henvisning fra lege.

Mottaket er bemannet med tre kommunalt ansatte leger. Bemanningen blir justert etter behov. Mottaket holder til på Ski sykehus og vil ta imot pasienter fra Nordre Follo og Enebakk kommuner. Åpningstiden er kl. 08.00–16.00 på hverdager. 

18. mars kl. 18.30 

Trenger du hjelp / vil du være frivillig?

Kommunen har tatt i bruk appen Nyby for å koble de som trenger hjelp med de som ønsker å hjelpe. Du trenger en smarttelefon eller nettbrett. Last ned Nyby på IOS og Android. Appen er gratis. Registrer en bruker med fornavn, etternavn og telefonnummer. Velg mellom å legge inn ønskede tjenester eller å gi tjenester.   

Les mer om Nyby

17. mars kl. 19.00 

Antall bekreftede smittetilfeller

Vi oppdaterer nå antall bekreftede smittetilfeller i en egen oversikt. Se informasjonsboksen Status Nordre Follo

17. mars kl. 16.45 

Oppdaterte testkriterier

Vi er nå over i en ny fase av koronautbruddet, hvor eventuell smitte foregår også innenlands. Derfor spør vi ikke lenger om du har vært i utlandet. Vi er opptatt av om du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, kortpustethet og/eller hoste. I tillegg må du tilhøre en av følgende kategorier:

 • eldre personer (over 65 år)
 • voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
 • personer som røyker daglig
 • helsepersonell som må være i jobb for å ta vare på pasienter i de sårbare gruppene (for eksempel fastleger, helsesekretærer på legekontorer, personell på sykehjem)

15. mars kl 20.30 

En registrert smittet 

En innbygger ble registrert smittet søndag kveld. Totalt er det nå 18 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner

Alle barnehager og skoler er stengt fra og med fredag 13. mars. Skoler og barnehager skal sørge for et tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. I tillegg til de 15 kriteriene som ble definert 12. mars regnes også flere stillinger innenfor forsyningssikkerhet og barnevern. 

Tiltak som berører helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle

Regjeringen innførte 12. mars 2020 en rekke tiltak for å begrense spredningen av smitte av koronaviruset. Se Helsedirektoratet
Et av tiltakene er å stenge virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende.  

Gjelder også mindre virksomheter
Kommuneoverlegen i Nordre Follo vil presisere at dette tiltaket også gjelder for mindre virksomheter, særlig for helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle. Eksempler på dette er  virksomheter som tilbyr fotterapi, kiropraktikk, fysioterapi, osteopati, naprapati, massasje og andre terapiformer som krever fysisk oppmøte og kontakt mellom mennesker. Hvis virksomheten kan gjennomføre pasient-/brukermøter elektronisk eller per telefon kan aktiviteten opprettholdes. 

15. mars kl. 13.30  

Stopper besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Utbruddet av Koronavirus i Norge er som forventet nå på vei over i en ny fase. Vi opplever nå smitte mellom personer i Norge og rådene fra overordnede helsemyndigheter endres raskt. Eldre og personer med underliggende sykdom er de mest utsatte for alvorlig sykdom og det å beskytte disse vil være en prioritert oppgave fremover.

Tester beboere
Etter ferske nasjonale retningslinjer skal alle sykehjemsbeboere med nyoppståtte luftveissymptomer testes for Koronavirus. Vi starter dette arbeidet denne helgen og må derfor innføre besøksforbud. Dette forbudet er midlertidig og vi vil komme tilbake med ny informasjon.  

Blir godt ivaretatt
Vi kan gjøres unntak for besøk som er absolutt nødvendig. Eventuelle besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt med ledelsen ved institusjonen per telefon slik at de kan vurdere om besøknede kan være en smitterisiko for beboerne i samråd med lege. 

Vi har stor forståelse for at pårørende kan oppleve dette vanskelig og forsikrer dere om t beboerne blir godt ivaretatt av de ansatte. Dagliglivet fortsetter tilnærmet som normalt, men med færre aktiviteter og ingen besøk utenfra. Vi kontakter nærmeste pårørende til de som blir testet. 

14. mars kl. 20.00

Seks nye bekreftede tilfeller av koronasmitte 

Det er nå totalt 17 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.
– Vi jobber hele tiden med smitteoppsporing og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no eller ring pressevakt. 

13. mars kl. 17.00 

Må prioritere i hjemmesykepleien 

Som følge av koronasituasjonen må hjemmesykepleien i Nordre Follo prioritere at liv og helse blir ivaretatt. Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest. Det betyr blant annet at de som har hjemmesykepleie kan oppleve færre besøk og at aktivitetsnivået i sykehjem og omsorgsboliger blir redusert.

Færre besøk 
Vi har i dag ringt til brukere av hjemmesykepleien i forbindelse med at vi gjør en vurdering av hver enkelt bruker. Noen har fått avtale om færre besøk. Noen brukere og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon.
– Vi har startet en kontinuerlig vurdering og dette arbeidet fortsetter i tiden fremover, sier områdeleder for pleie- og omsorg, Thorbjørn Engh.

Liv og helse har førsteprioritet
– Det viktigste nå er å ivareta liv og helse og sikre at de som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp får det, sier Engh.
– Vi opplever å ha god kontroll over situasjonen, men jobber kontinuerlig med beredskapen. Blant annet ser vi nå på muligheten for å bruke ansatte som er fristilt som følge at virksomheter er stengt. 

Ber pårørende bistå hvis mulig
– Vi ber om forståelse for situasjonen og oppfordrer pårørende til å bistå sine nære der det er mulig. Det kan for eksempel være tilsyn, ernæring og rett og slett være til stede, oppfordrer Engh.
– I tiden fremover må vi fortsette å tilpasse tilbudet, avslutter områdelederen.

13. mars kl. 13.00 

i nye tilfeller av koronavirus i Nordre Follo 

I løpet av kvelden 12. mars ble det meldt inn til kommuneoverlegen at ni innbyggere har testet positivt på koronavirus. Til sammen er elleve personer bekreftet smittet ved testing i Nordre Follo kommune.

En av de smittede er en ungdom under 18 år. Personen er i form til å være i isolat hjemme. De andre tilfellene er i hovedsak knyttet til reise.
– Vi er i gang med nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no så får dere svar i løpet av dagen. 

13. mars kl. 07.30 

Restriksjoner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Eldre mennesker er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Vi ber dere derfor tenke dere godt om før dere går på besøk. For å begrense smitten tillater vi kun besøk på beboernes rom og i deres leiligheter. Vi har også innført følgende retningslinjer: 

Det er svært viktig at alle besøkende overholder de hygieniske retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.   

For besøkende på våre sykehjem gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre institusjoner før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.
 • Besøk begrenses til en nærmeste pårørende. Det vil si at kun en og samme person per bruker kan besøke institusjon i perioden restriksjonene gjelder.
 • Ved alvorlig sykdom og terminal pleie avtales besøk særskilt.  

For besøkende i våre omsorgsboliger gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre omsorgsboliger før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Besøk begrenses så langt det lar seg gjøre.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager. 

12. mars kl. 15.00  

Stenger flere kommunale virksomheter

Nordre Follo kommune innfører flere tiltak for å bidra til begrensning av koronaviruset. Følgende tilbud stenger fra og med i dag:

 • Barnehager
 • Skoler
 • SFO-tilbud
 • Voksenopplæring
 • Kulturskoler
 • Bibliotekene inkludert BUA
 • Seniorsentre
 • Dagsentre
 • Fritidsklubber
 • Organisert idrett
 • Svømmehaller
 • Kaféer på institusjoner
 • OMA
 • Publikumsmottak på NAV
 • Publikumsmottak på boligkontor
 • Publikumsmottak på byggesakskontor
Nye tiltak fra regjeringen   
Statsminister Erna Solberg presenterte nye tiltak på en pressekonferanse kl. 14.00 i ettermiddag. Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenger fra og med i dag kl. 18.00 til og med 26. mars.  

Se pressemelding på regjeringen.no

Barn i barnehage og småskole, som har foreldre som har samfunnskritiske jobber, skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Regjeringen utvider samtidig ordningen for sykedager for barn. Det betyr at alle barnehager og skoler i Nordre Follo nå blir stengt. Kommunen gjennomfører alternativ undervisning.

Ivareta helsesektoren 
Omfanget av smittede i Nordre Follo kommune er foreløpig lavt, men vi forventer økning. 

– Jeg er glad for at regjeringen i dag har initiert viktige tiltak for å begrense ytterligere smitte av koronaviruset. Vi opplever at vi har en alvorlig situasjon med ukontrollerbar spredning. For meg er det viktig at vi som lever våre liv, jobber og ferdes i Nordre Follo kommune gjør hva vi kan for å hindre smitte, sier ordfører Hanne Opdan.

– Det er ekstra viktig å opprettholde driften av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi jobber med planer for å ivareta kritisk bemanning, det vil si 40 prosent fravær, i henhold til retningslinjer fra Direktoratet for sivil beredskap.

Politiske møter, publikumsmottak og kommunale bygg 
Alle politiske møter unntatt Formannskapet er avlyst. Formannskapet er delegert fullmakter for å fatte nødvendige tiltak.

Publikumsmottakene på NAV, boligkontor og byggesakskontor stenger, men vil ta imot henvendelser på telefon og via digitale kanaler.

Alle kommunalt ansatte som har oppgaver de kan gjøre fra hjemmekontor, vil jobbe hjemmefra fra og med fredag 13. mars.

Vi stopper også utleie av alle kommunale bygg for å begrense smitte. Dette innebærer at det ikke vil være noen aktivitet i kommunens idrettsanlegg, kulturbygg og lignende.

Det er satt krisestab og kommunens ledelse møtes hver dag. Som følge av regjeringens nye regler for karantene etter reiser utenfor Norden, er ordføreren og deler av rådmannens ledergruppe i karantene.

Hit kan du ringe
Vi har åpnet en egen koronatelefon i kommunen med telefonnummer 33 200 993. Den er betjent fra kl. 8.00 til 15.30. Hit kan du ringe hvis du mistenker at du er smittet, men prøv å ringe fastlegen din først. Hvis det er akutt, ring legevakten på 116 117.

Hvis du har generelle spørsmål, skal du ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015. 

11. mars kl. 19.00 

Styrker mitteverntiltak mot Koronavirus

Nordre Follo kommune styrker smittebegrensende tiltak mot koronavirus fra i ettermidag. – Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

11. mars kl. 9.45  

To påviste tilfeller av koronavirus i Nordre Follo 

Mange innbyggere i kommunen er testet for koronavirus. To av disse er konstantert smittet.

– Vi fikk sent i går kveld, tirsdag 10. mars, informasjon om at to av våre innbyggere har testet positivt på koronavirus. De har begge vært på reise utenlands.

– Vi startet umiddelbart med smitteoppsporing og nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier konstituert kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Mange er testet og vi forventer også flere positive tester fremover. Vi setter nå i gang umiddelbare tiltak for å begrense videre utvikling.

Pressehenvendelser
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Vi ber derfor media sende spørsmål til kommuneoverlegen på e-post til presse@nordrefollo.kommune.no. Spørsmålene blir besvart i løpet av ettermiddag/kveld.

10. mars kl. 16.00

Karantene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte om å være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

 

 

For media

Pressekontakter 

Ingvild B. Olsen, fagsjef 
Telefon: 92 05 95 06  

presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen

På grunn av stor pågang må du regne med noe ventetid før du får svar på e-post til smittevernteamet og kommuneoverlegen. 

Sist endret: 16.07.2021