Informasjon om koronavirus

For media

Pressekontakter 

 • Silje Stavik, telefon 92 42 98 13 (mandag–fredag, kl. 08.00–15.30) 
 • Gro Strømsheim, telefon 92 02 94 53 (mandag–fredag, kl 08.00–15.30)  
 • Ingvild Belck-Olsen, telefon 92 05 95 06 (hverdager etter kl. 15.30, lørdag og søndag)

presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen 

På grunn av stor pågang må du regne med noe ventetid før du får svar på e-post til smittevernteamet og kommuneoverlegen. 

Nyheter om saken

23. oktober kl. 20.55

Ett smittetilfelle ved Bøleråsen barnehage

En person tilknyttet Bøleråsen barnehage er påvist smittet med Covid-19.

Alle berørte er informert. Det er én avdeling i barnehagen som er berørt, til sammen 26 personer er satt i karantene.

22. oktober kl. 15.30

Nye smitteverntiltak

Kommunestyret vedtok nye lokale smitteverntiltak 21. oktober 2020. Tiltakene gjelder fra 22. oktober kl. 12.00 og inntil videre, senest til 5. november. Da blir de vurdert på nytt.

Private sammenkomster 
Forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Selv om antallet deltakere er ti eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand. Forbudet gjelder både inne og ute.

Med antall deltakere menes hvor mange som er til stede totalt, det vil si inkludert husstandsmedlemmer.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle er fra samme husstand.

Unntak for barn og unge 
Det er unntak for barn og unge som tilhører samme kohort i barnehage eller på skole. Her gjelder de nasjonale anbefalingen om at inntil 20 personer kan være samlet og at smittevernrådene følges.

 • For barn i samme kohort i barnehage og på skole 1.-7. trinn gjelder ikke avstandsregelen på en meter. 
 • For barn i samme kohort på ungdomsskole og videregående skole anbefaler vi å overholde nasjonale råd og holde minst en meter avstand til andre.    

Les mer på Helsedirektoratet 

For flere deltakere enn 20 personer, gjelder retningslinjer for arrangement.

Kollektivreiser 
Når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, skal reisende bruke munnbind på kollektivtransport. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alkoholservering 
Forbud mot skjenking av alkohol etter kl. 24.00.

Arrangementer 
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere samtidig når arrangementet er innendørs og tilskuerne ikke har fast sitteplass.

21. oktober kl. 20.55

Nye smitteverntiltak

Kommunestyret har vedtatt nye smitteverntiltak som gjelder fra 22. oktober kl. 12:

 • Påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre passasjerer.
 • Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere. Det er også forbud mot private sammenkomster med færre enn 10 deltakere hvor avstand på en meter ikke kan overholdes. Det er unntak for barn og unge som tilhører samme kohort i barnehage og skole. Da kan inntil 20 deltakere samles. Med antall deltakere menes hvor mange som er tilstede totalt.
 • Forbud mot skjenking av alkohol etter kl 24.00.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 tilskuere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 tilskuere til stede samtidig.
 • For arrangementer innendørs med fast seteplassering gjelder antallsbegrensningen i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13. De som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, også når det er fastmonterte seter.

Kommunestyret behandlet onsdag 21. oktober sak om lokale tiltak for å forebygge koronasmitte i Nordre Follo kommune. Bakgrunnen er smittesituasjonen i Oslo og at Helsedirektoratet har gitt en anbefaling til kommunene i samme arbeids- og boregion om å innføre de samme smitteverntiltak som Oslo.

Det gjøres en løpende vurdering av nøvendigheten av tiltakene og en helhetlig vurdering senest 5. november.

Det vises til protokoll fra møtet for presis gjengivelse av vedtaket og forskrift. Denne vil foreligge torsdag 22.10.20.

19. oktober kl. 12.30

To nye smittede relatert til Hebekk skole 

Det ble meldt ett tilfelle med Covid- 19 tilknyttet Hebekk skole søndag 18. oktober og ett mandag morgen 19. oktober. De to tilfellene er i kategorien «andre personer tilknyttet utbruddet». 52 personer i kategorien ansatte, elever og andre personer tilknyttet utbruddet er i karantene. 

Det er til sammen åtte smittetilfeller tilknyttet det lokale utbruddet ved skolen. Ingen flere settes i karantene som følge av de nye smittetilfellene.

17. oktober klokken 11.00

Nytt smittetilfelle tilknyttet hjemmetjenesten

Sent fredag kveld 16. oktober ble det meldt et nytt påvist smittetilfelle i smittekjeden/utbruddet i forbindelse med hjemmesykepleien nord og Greverud dagsenter.

Tilfellet i hjemmesykepleien er en person som allerede er definert som nærkontakt og er i kategorien «andre personer tilknyttet utbruddet».

Til sammen 12 personer er smittet i forbindelse med utbruddet i hjemmesykepleien nord i kommunen, som har hatt forgreininger til Høyås bo og rehabiliteringssenter og Greverud dagsenter.

17. oktober klokken 10.45

Nytt smittetilfelle tilknyttet Hebekk skole

Sent fredag kveld 16. oktober ble det meldt et nytt påvist tilfelle ved Hebekk skole. Den smittede er blant de 52 personene som allerede er satt i karantene og var derfor et forventet tilfelle. Det blir ikke satt flere personer i karantene som følge av tilfellet.

Det er til sammen seks smittetilfeller tilknyttet det lokale utbruddet ved skolen. Både ansatte, elever og andre personer tilknyttet utbruddet er i karantene.

Til nå er ikke alle som er satt i karantene testet, men det er tilrettelagt for at alle skal teste i løpet av helgen.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold sier at vi derfor må forvente at vi kan se flere smittetilfeller blant de som er i karantene.
– Dette er det første lokale utbruddet vi til nå har hatt ved en skole i Nordre Follo, men vi definerer det som et kontrollert utbrudd, hvor vi har kontroll på smittekjeden og personer i karantene. Vi ser ikke behov for å stenge skolen, sier Myhrvold.

16. oktober kl. 13.35

To nye smittetilfeller ved Hebekk skole

Det er påvist smitte med Covid-19 hos ytterligere to personer ved skolen.

Personene var allerede blant de som var satt i karantene og ingen flere settes i karantene ved skolen som følge av de positive testresultatene. Til sammen er fem personer påvist smittet ved skolen og 52 personer er satt i karantene.

– De nye smittetilfellene er blant personer som allerede er satt i karantene. Dette karakteriseres som et lokalt utbrudd med en kjent smittekjede. Vi jobber tett sammen med skoleledelsen og har kontroll på smitteoppsporingen. Samtidig må vi forvente at vi kan se flere smittede blant de som nå sitter i karantene, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Les mer.

15. oktober kl. 16.30

Teststasjonen for covid-19 flytter til Verkstedveien i Ski

Lørdag 17. oktober flytter teststasjonen fra Langhus bo- og servicesenter til Verkstedveien 25C i Ski.

På grunn av flyttingen vil teststasjonen være stengt fredag 16. oktober. 

15. oktober kl. 15.16

To nye smittetilfeller – Hebekk skole og hjemmesykepleien

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle med Covid-19 ved Hebekk skole og ett nytt tilfelle knyttet til hjemmesykepleien.

Smittetilfellet ved Hebekk skole var blant de 52 personene som allerede er i karantene. Ingen flere personer blir derfor satt i karantene som følge av tilfellet. Til sammen er nå 3 personer tilknyttet Hebekk skole påvist smittet med Covid-19.

Skoleledelsen har tett samarbeid med smittevernteamet, kommuneoverlegen og områdeleder for oppvekst. Alle prosedyrer blir fulgt, og undervisning går som normalt, på skolen eller digitalt.

Smittetilfellet i hjemmesykepleien er relatert til den kjente smittekjeden i hjemmesykepleien nord i kommunen. Det er heller ikke her satt flere i karantene som følge av det nye smittetilfellet, da personen allerede var i karantene. Til sammen er det 11 smittede knyttet til det lokale utbruddet i hjemmesykepleien.

14. oktober kl. 11.00

Nytt smittetilfelle ved Hebekk skole

En person ved Hebekk skole ble bekreftet smittet med Covid-19 tirsdag kveld 13. oktober.

Smitten er trolig relatert til et tidligere tilfelle ved skolen. Til sammen er 28 personer tilknyttet skolen satt i karantene. Alle berørte har fått informasjon via smittevernteamet.

Smittetilfellet ved skolen som ble meldt fredag 9. oktober, førte til at 24 personer ble satt i karantene. Til sammen 52 personer tilknyttet skolen er nå satt i karantene i forbindelse med smittetilfellene.

Skoleledelsen har tett samarbeid med smittevernteamet, kommuneoverlegen og områdeleder for oppvekst. Alle prosedyrer blir fulgt og undervisning går som normalt, enten på skolen eller digitalt.

13. oktober kl. 17.30

Nye smittetilfeller relatert til hjemmesykepleien – og Greverud dagsenter

Tre nye smittetilfeller med Covid-19 kan knyttes til den allerede kjente smittekjeden i hjemmetjenesten nord i kommunen. To av tilfellene har relasjon til Greverud dagsenter. De nye smittetilfellene ved Greverud dagsenter kan spores tilbake til den kjente smittekjeden i hjemmetjenesten nord.

-Vi kan si vi har en kjent smittekjede som forgreiner seg til et smittetilfelle ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter og nå to smittetilfeller ved Greverud dagsenter. Det er ikke unaturlig å se slike forgreininger,  sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Til sammen ni personer er smittet i tilknytning til det lokale utbruddet.

10. oktober kl. 11.26

Smittede personer på Høyås bo- og rehabiliteringssenter og Hebekk skole

En person på Høyås bo- og rehabiliteringssenter er smittet med Covid-19. Tilfellet er knyttet til den kjente smittekjeden i hjemmesykepleien nord i kommunen. To personer er i karantene. – Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt og situasjonen er under kontroll. Den berørte avdelingen er stengt for besøk inntil videre, uttaler virksomhetsleder Kristine Lund.

En person på Hebekk skole er smittet med Covid-19. Til sammen 24 elever og ansatte er i karantene. – Alle berørte er kontaktet, og prosedyrer ved smitte er fulgt, sier rektor Ingunn Lind Bjørhei.

9. oktober kl. 13.45

To nye smittetilfeller i hjemmetjenesten

Det er påvist smitte med Covid-19 hos to personer i tilknytning til utbruddet i hjemmesykepleien nord i kommunen.

De to personene var av smittesporingsteamet allerede definert som nærkontakter og med det i karantene, så smittekjeden er kjent.

Til sammen seks personer er smittet i tilknytning til det lokale utbruddet. Både ansatte og brukere / andre personer i relasjon til smittede er blant de smittede og de som er satt i karantene. Rundt 40 personer er satt i karantene i forbindelse med smittekjeden.

7. oktober kl. 15.30

Nytt tilfelle av koronasmitte i hjemmesykepleien.

Til sammen fire personer tilknyttet hjemmesykepleien nord i kommunen er smittet med korona.

Det første tilfellet i hjemmesykepleien nord i kommunen ble meldt 3. oktober. 4. oktober ble det meldt et nytt tilfelle og sent 6. oktober ble det meldt to tilfeller. Det ble også meldt et tilfelle tilknyttet hjemmesykepleien 30. september, men dette tilfelle har ikke tilknytning til denne smittekjeden. 

– De smittede er i kategorien brukere og ansatte og smittekjeden er kjent, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold. Hun vil derfor beskrive dette som et lokalt utbrudd, med kjent smittevei.

– Vi vet hvor smitten kommer fra, og de to siste smittede var allerede i karantene da de fikk påvist smitte, sier Myhrvold.  

Rundt 40 personer er satt i karantene i forbindelse med smittetilfellene. Dette er både ansatte og brukere. Les mer.

6. oktober kl 11.30

Smitteoppsporing for smittetilfellet i hjemmesykepleien meldt 5. oktober er gjennomført. 14 personer tilknyttet hjemmesykepleien er satt i karantene. 

 

5. oktober kl. 13.30

Nytt smittetilfelle i tilknytning til hjemmesykepleien.

Smittetilfellet er forbundet med smittetilfellet meldt 3. oktober, hvor en person med tilknytning til hjemmesykepleien i den nordlige delen av kommunen og Greverud omsorgsboliger fikk påvist smitte. Dette tilfellet har ikke tilknytning til Greverud omsorgsboliger.

Smitteoppsporing pågår og det er enda ikke klart hvor mange som vil få karantene som følge av tilfellet.

Det ble innført bruk av munnbind i hjemmesykepleien i Nordre Follo kommune fra 1. oktober 2020.

3. oktober kl. 20.15

Smittetilfelle tilknyttet hjemmesykepleien og Greverud omsorgsboliger

En person tilknyttet hjemmesykepleien i den nordlige delen av kommunen og Greverud omsorgsboliger er koronasmittet. Dette tilfellet har ikke tilknytning til smittetilfellet i hjemmesykepleien som kommunen informerte om torsdag 1. oktober.

Totalt 13 ansatte og pasienter er satt i karantene. Smittesporingen er avsluttet og alle berørte er informert.

2. oktober kl. 12.00

En presisering om arrangementer
– spillere og publikum på idrettsarrangementer?

Ifølge nasjonale bestemmelser er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. 

I Nordre Follo kommune er det i tillegg innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass.

Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser e.l, og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig.

Forbudet gjelder fra 1. oktober kl. 12.00 og vil bli vurdert på nytt 15. oktober.

Utendørsarrangementer og arrangementer innendørs med fast seteplassering kan ha inntil 200 deltakere.  

Sammen med smittevern har vi kommet frem til at forbudet gjelder for de som oppsøker et arrangement, altså gjester. Det vil da være viktig å ha egne vakter som påser at tildeling av plasser og avstand opprettholdes under hele arrangementet.  

For utøvere og trenere tilhørende  kampen gjelder de reglene som de har til hørende sin idrett.

1. oktober kl. 15.00

Påvist koronasmitte i hjemmesykepleien

Det er påvist smitte hos en person tilknyttet hjemmesykepleien i område nord i Nordre Follo kommune i går kveld.

Det bekrefter ass. kommuneoverlege Monica Viksaas Biermann.

Smittevernteamet har kartlagt omfanget og totalt ti personer tilknyttet hjemmesykepleien er satt i karantene. Alle berørte er kontaktet.

1. oktober kl. 09.25

Nye lokale tiltak gjelder fra kl. 12.00 i dag

Det ble på ekstraordinært kommunestyre onsdag 30.september 2020 enstemmig vedtatt rådmannens innstilling.  

Rådmannens innstilling:   

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune Vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo kommune 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1.  

§ 1 Kollektivreiser Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  

§ 2 Forbud mot arrangementer med flere enn 50 deltakere innendørs uten fast seteplassering. Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.

For øvrig gjelder forskrift av 27.mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.  

2. Forskriften trer i kraft 01. oktober 2020 kl. 12.00.   

3. Det gjøres en ny vurdering av forskriften 15. oktober 2020.  

Til § 2 Ifølge nasjonale bestemmelser er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. 

I Nordre Follo kommune er det i tillegg innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass. Så lenge deltakerne har faste sitteplasser kan det altså delta inntil 200 personer på arrangementer.

Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at setet er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser e.l, og plasstildeling på stedet er derfor tilstrekkelig. 

Det vises til Covid-19-forskriften og veileder fra Helsedirektoratet om arrangementer.       

Tiltakene gjelder i første omgang fram til 15. oktober. De blir da vurdert på nytt.

Bakgrunnen er økt smitte i Oslo

Tiltakene er et resultat av smittesituasjonen i hovedstaden og helseministerens oppfordring til nærliggende kommuner om å innføre de samme tiltakene som Oslo for å avhjelpe situasjonen.

Vedtatt i ekstraordinært kommunestyremøte

På bakgrunn av dette vedtok kommunestyret de nye lokale smitteverntiltakene på et ekstraordinært møte onsdag 30. september 2020. De behandlet også spørsmålene om å registrere gjester på serveringssteder og bruk av munnbind i hjemmesykepleien. Her gjelder følgende inntil videre:

 • Nordre Follo kommune innfører ikke påbud om å registrere gjester på serveringssteder, men formidler Helsedirektoratets anbefaling om frivillig registrering.
 • Kommunen følger nasjonale råd for bruk av munnbind i hjemmesykepleien.

Husk smittevernrådene!

Vi minner om de viktigste rådene for å hindre smitte: Hold en meter avstand, vask hender, ha god hostehygiene og hold deg hjemme hvis du er syk.

30. september kl. 16.00

Snart kan du bestille koronatest på nett.

På grunn av datatekniske problemer må vi dessverre utsette oppstart av digital timebestilling av koronatest. 

De som allerede har bestilt time via løsningen kan komme som avtalt. Andre som ønsker koronatest må ringe testtelefonen på 33 20 09 93 inntil videre.

29. september kl. 15.35

Ordfører har innkalt til ekstraordinært møte i kommunestyret onsdag 29. september for å avgjøre om Nordre Follo skal innføre nye smitteverntiltak.

Her vil rådmannen i Nordre Follo foreslå at kommunestyret vedtar:

 • Påbud om bruk av munnbind på all kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser

Vedtakene skal gjelde fra 1. oktober kl. 12.00 og det gjøres en ny vurdering av tiltakene 15. oktober 2020.

29. september kl. 10.15

Follo-kommunene drøfter smitteverntiltak 

Ordførere og rådmenn i Follo-kommunene møtes i dag kl. 12 for å drøfte smitteverntiltak etter oppfordring fra helseminister Bent Høie.
 
Mandag 28. september inviterte Høie nitten kommuner rundt Oslo til et møte for å vurdere tiltak for å begrense smitte. Oslo kommune har de siste ukene hatt høye smittetall. Oslo og kommunene rundt tilhører samme bo- og arbeidsregion. Oslo kommune har innført strengeresmitteverntiltak enn i landet for øvrig, og kommunene rundt Oslo er bedt om å vurdere å innføre de samme tiltakene. Dette er tiltakene som Follo-kommunene skal vurdere i sitt møte:  
 • Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Påbud om registrering av gjester på serveringssteder.
 • Midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.
 • Innføre bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Vi vil komme med oppdatert informasjon så snart det er klart. 

28. september kl. 13.30

Koronautbrudd ved Follo LMS trolig over

Det er ikke meldt om noen nye smittede i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter siden 22. september.
Kommuneoverlegen anser derfor det lokale utbruddet så godt som over. Hun tar likevel noen forbehold. Enkelte har et par dager igjen av karantenetiden.
-Sjansen for at det kommer nye smittede nå, anser jeg som lav. Etter denne uken vil jeg anse utbruddet som over, sier Myhrvold. 

Det er meldt om to nye smittetilfeller i Nordre Follo kommune i helgen. Disse er enkeltstående tilfeller med kjent smittevei.

24. september kl. 17.30

Ingen nye smittede meldt torsdag 24. september. 

Ingen positive tilfeller er meldt hverken i tilknytning til utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter eller i Nordre Follo kommune for øvrig. Avdelingen som er rammet av koronasmitte opplevde i natt et dødsfall blant en av pasientene som var innlagt ved kommunale akutte døgntjenester og mottaksavdeling. Pasienten var blant pasientene som har testet positivt på koronavirus, men den direkte dødsårsaken er ikke relatert til koronavirus.

Les mer

23. september kl. 19.15

Ingen nye smittetilfeller ved Follo LMS onsdag 23. september.

Ingen av av prøveresultatene som har kommet inn i dag har vært positive med Covid-19. Mange av de som tidligere er testet i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske senter testes igjen etter noen dager.

- Vi har fått tilbake mange tester i dag, men ingen av dem var positive, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.  Tirsdag var kommuneoverlegen på befaring på den berørte avdelingen, kommunale akutte døgntjenester og mottaksavdelingen.

- Det er ingen grunn til å ikke bruke øvrige tjenester i bygget, som legevakten. Avdelingen som er rammet er stengt av og ligger i tredje etasje i bygget, sier Myhrvold.   

22. september kl. 15.00

Ny ansatt smittet på Follo Lokalmedisinske senter

Ordfører Hanne Opdan, kommuneoverlege Kerstin Myhrvold og konstituert rådmann Jane Aurlie møtte pressen tirsdag kl. 15.00. 

- Det er meldt ett tilfelle til i dag knyttet til dette utbruddet. Den meldte er en ansatt. Totalt er det da fem ansatte og seks pasienter/pårørende, sier Myhrvold. 

Hun påpeker at bortsett fra situasjonen ved Follo LMS så er smittesituasjonen i Nordre Follo stabil. 

Les mer

21. september kl. 14.00

Ett av smittetilfellene i Nordre Follo, har tilknytning til et utbrudd ved en helseinstitusjon i Oslo.

Det bekrefter kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

- Vi tilhører samme bo- og arbeidsregion som flere av de rammede kommunene rundt oss, og det er naturlig at vi ser smitte på tvers av kommunene, sier Myhrvold. 

Smittesporingen er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.

- Det er ikke unaturlig at det kan komme flere tilfeller tilknyttet utbruddet ved helseinstitusjonen, sier kommuneoverlegen. 

21. september kl. 12.40

To nye personer med tilknytning til utbruddet ved Follo Lokalmedisinske Senter er bekreftet smittet med Covid-19.

Tilfellene ble meldt søndag kveld og mandag morgen. De smittede er i kategorien pasient/pårørende.

Det er nå tilsammen 10 personer som er bekreftet smittet i forbindelse med utbruddet ved Follo Lokalmedisinske senter, som driftes i samarbeid mellom flere kommuner i Follo. 

Fire av de smittede er i kategorien ansatte og seks i kategorien pasient/pårørende. 

20. september kl. 14.50

Ett nytt smittetilfelle av Covid-19 på Follo lokalmedisinske senter

Det er påvist åtte smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

To personer ble bekreftet smittet torsdag, fredag ble fem nye personer bekreftet smittet, ingen nye tilfeller meldt lørdag og ett nytt tilfelle meldt i dag, søndag 20. september.

- Det nye smittetilfellet var forventet, og vi er forberedt på at det kan komme flere smittede som følge av smittesporingsarbeidet som pågår, uttaler kommuneoverlege i Nordre Follo Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

19.september kl. 15.00

Ingen nye smittetilfeller av Covid-19 på Follo Lokalmedisinske Senter.


Det er påvist sju smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

To personer ble bekreftet smittet torsdag, fredag ble fem nye personer bekreftet smittet, og i dag lørdag er det ingen nye tilfeller.

Vi er forberedt på at det kan komme flere smittede som følge av smittesporingsarbeidet som pågår nå, uttaler kommuneoverlege i Nordre Follo Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Smittesituasjonen på Follo Lokalmedisinske Senter er å anse som et utbrudd. Utbruddet er lokalisert og smittesporingsarbeidet pågår. Jeg vil berømme dem for svært god håndtering og samarbeid, sier kommuneoverlege i Nordre Follo, Kerstin Myhrvold.


Samarbeid mellom kommuner

– Follo Lokalmedisinske Senter er et tilbud som driftes av flere kommuner og jeg uttaler meg på vegne av ordførerne i disse kommunene – som i tillegg til Nordre Follo er: Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden. Det er viktig for meg å formidle at dette er noe vi står i sammen, sier ordfører Hanne Opdan.
-Nå er vi opptatt av å ivareta pasienter, pårørende og ansatte. Vi har dyktige fagfolk som jobber med dette og gjøre sitt beste, både ved Follo Lokalmedisinske Senter og på tvers av kommunene.

Sårbare pasienter

Til sammen 67 personer er definert som nærkontakter til smittede pasienter, pårørende og ansatte.
På avdelingen er det pasienter som er skrevet ut fra AHUS, og som ikke er friske nok til å reise hjem, eller de er lagt inn fra legevakten.
- Pasienter på avdelingen er i utgangspunktet sårbare pasienter. Derfor har vi valgt å sette såpass mange i karantene, basert på et føre var- prinsipp, sier kommuneoverlegen.


Ingen indikasjon på at legevakten er berørt

Det er foreløpig ingen indikasjon på at legevakten i 1 og 2. etasje er berørt.
- Pasienter som har vært ved legevakten den siste uken trenger ikke gjøre noe utover det vanlige; holde avstand, vaske hender ofte, holde seg hjemme hvis man er syk og teste seg ved mistanke om koronavirus, sier Myhrvold.

 

18. september kl. 18.00

Sju personer smittet av Covid-19 på Follo Lokalmedisinske Senter

Det er påvist sju smittede personer tilknyttet avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus.

Avdelingen dette gjelder ligger i tredje etasje i bygget.

To personer ble bekreftet smittet torsdag og fredag ble det klart at fem nye personer er bekreftet smittet. 

- 36 personer er foreløpig testet. Dette er ansatte, pasienter og  pårørende, sier daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm.

Les hele saken her.

18. september kl. 12.30

To smittetilfeller på avdeling ved Follo Lokalmedisinske Senter (LMS)

Det er påvist to smittetilfeller ved avdeling kommunal akutt døgnenhet (KAD) og mottaksavdelingen ved Follo LMS, som er lokalisert på Ski sykehus. Avdelingen dette gjelder ligger i tredje etasje i bygget. De to smittetilfellene bor ikke i Nordre Follo kommune.

- 36 personer er foreløpig testet, dette er både ansatte og pasienter, sier daglig leder ved døgnenhet og legevakt ved Follo LMS, Marita Kolstrøm. Smittevernteamet i Nordre Follo kommune bistår i smittesporing, smitteverntiltak og oppfølging.

- De jobber nå med å definere nærkontakter og hvem som skal settes i karantene ut fra lister og informasjon de har fått fra oss, sier Kolstrøm.

- Vi vil få svar på tester utover dagen og morgendagen, og vil med det raskt få et bilde av situasjonen, sier Kolstrøm.

Det kommer oppdatert informasjon etter kl. 18 fredag kveld. 

Les mer

26. august kl. 18.05

Smitte i Trolldalen barnehage, avdeling Vassbonn

- En person i Trolldalen barnehage, avdeling Vassbonn har fått påvist koronavirus (Covid-19). Til sammen 23 personer tilknyttet barnehagen er i karantene. De det gjelder er informert, sier områdeleder Anne Holsæter Nordbye. 

23. august kl. 21.40

Smitte på Flåtestad ungdomsskole

- En person på Flåtestad ungdomsskole har fått påvist koronavirus (Covid-19). 15 personer tilknyttet skolen er i karantene. De dette gjelder er informert, uttaler rektor Siv Ellen Heimdal Haaland.

22. august kl. 22.11

Ansatt i barnehage smittet

En ansatt i Siggerud barnehage har fått påvist koronavirus (Covid-19).

- Den smittede personen har vært på jobb i barnehagen til og med onsdag denne uken. 14 ansatte og 14 barn er i karantene. Alle disse er informert. Barnehagen vil være åpen kommende uke, uttaler områdeleder Anne Holsæter Nordbye.   

11. august kl. 20.00

Bare negative koronatester så langt

- Vi har ikke fått svar på alle prøver som er tatt i forbindelse med to smittetilfeller hos ansatte ved SFO og barnehage, men vi har fått mange og de er alle negative, sier kommuneoverlegen.
I forbindelse med smittetilfelle hos en ansatt ved SFO ved Vevelstadåsen skole og en ansatt ved Vestråt barnehage, er til sammen 77 personer satt i karantene frem til lørdag ettermiddag 15. august. 61 av disse er barn fra to kohorter i barnehagen og 1. klassinger som har vært ved SFO fra onsdag forrige uke. 16 av de 77 er testet.

- Alle prøvesvarene vil være klare i løpet av de nærmeste dagene. De kommer litt ulikt fordi ikke alle testes i vår kommune, og fordi de er testet på ulike tidspunkt. Men dette ser foreløpig veldig lovende ut, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
- Blant de som nå er i karantene, er det kun de som får symptomer som skal testes, understreker hun.    

Stor pågang på testtelefonen
Testtelefonen i Nordre Follo kommune opplever stor pågang, både i går og i dag.
- Vi har hatt over fire hundre telefoner daglig de siste dagene og måtte utvide åpningstiden søndag. Vi har også hatt utvidet åpningstid ved teststasjonene våre søndag, mandag og tirsdag denne uken, sier kommuneoverlegen.
Telefonnummeret til testtelefonen i Nordre Follo kommune er 33 20 09 93.

10. august kl. 19.45

77 personer i Nordre Follo i karantene

Som følge av at en ansatt ved SFO og en ansatt i barnehage har testet positivt for Covid-19, er 77 personer i kommunen satt i karantene.

Det er Vestråt barnehage og Vevelstadåsen skole som har opplevd at en av de ansatte har testet positivt for korona. Begge smittetilfellene er relatert til utbruddet i Indre Østfold kommune.

Ved Vevelstadåsen skole er 36 barn, fem ansatte og en foresatt satt i karantene. Ved Vestråt barnehage er 25 barn, åtte ansatte og to foresatte satt i karantene. Det opplyste kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold på pressemøtet som ble holdt i dag.

Les hele saken her. 

9. august kl. 20.45

Ansatt på SFO koronasmittet

En ansatt på en av kommunens skolefritidsordninger, SFO, har fått påvist koronavirus (Covid-19).

– Personen har vært på jobb på SFO onsdag denne uken. Voksne nærkontakter som jobbet sammen med den ansatte blir kontaktet direkte og testes i morgen, 10. august, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo kommune.

Skolefritidsordingen dette gjelder vil være stengt for første klasse mandag 10. august. Foreldre og foresatte som har barn på den aktuelle skolefritidsordningen er informert. Den smittede bor ikke i Nordre Follo kommune. Tilfellet er knyttet til utbruddet i Indre Østfold.  

9. august kl. 15.00

Ansatt i barnehage koronasmittet

En ansatt i en av kommunens barnehager har fått påvist koronavirus (Covid-19).

– Personen har vært på jobb i barnehagen onsdag denne uken, og to kohorter kan være berørt. Alle voksne, og barn som var i nærkontakt med den ansatte, er kontaktet direkte og testes i løpet av dagen. Når svar på disse prøvene foreligger mandag, gjør vi en ny vurdering av om flere skal testes, sier Kerstin Anine Johnsen Myhrvold, kommuneoverlege i Nordre Follo kommune.

Avdelingen med de to kohortene vil være stengt mandag 10. august. Den smittede bor ikke i Nordre Follo kommune. Tilfellet er knyttet til utbruddet i Indre Østfold.  

9. august kl. 11.30

Utvidet åpningstid på testtelefon

Testtelefonen har i dag utvidet åpningstid til 14.30 på grunn av stor pågang. Dessverre er det innringere i dag som ikke har fått svar. Vi ber om å ha litt ekstra tålmodighet og håper at utvidet åpningstid vil avhjelpe situasjonen.

Les mer om hvordan du kan testes for koronavirus

9. august kl. 09.00

Nasjonalt forbud mot servering av alkohol etter midnatt

Regjeringen har innført asjonalt forbud mot servering av alkohol etter klokka 24.00 fra 8. august. Konsumet av alkoholen skal også avsluttes senest 30 minutter etter 24.00. 

Forbudet gjelder alle serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling. 
Se Helsedirektoratets nettsider om hvilke smitteverntiltak som kreves av serveringssteder og utesteder som holder åpent. 

Helsedirektoratet - veileder næringsliv

7. august kl. 15.50

Bremser gjenåping

Regjeringen bremser gjenåpning av samfunnet for å forhindre en ny nedstengning. Fra lørdag 8. august blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet. 

Andre innstramninger fra regjeringen: 

 • Beholder grensen på 200 personer på arrangementer.
 • Åpner ikke for arrangementer for 500 fra 1. september.
 • Åpner ikke for kamper og arrangementer i breddeidretten for voksne fra 1. september.
 • Åpner ikke for kravet om en meter avstand i kinosaler og konferansesaler.

Se mer på regjeringens pressekonferanse 7. august

29. juli kl. 15.30

De siste dagene har ytterligere tre personer i Nordre Follo fått påvist smitte av Covid-19. Det totale antallet bekreftet smittede er nå 110.

26. juli kl. 20.30

Tre personer koronasmittet

Fredag 24. juli fikk to personer påvist smitte av Covid-19. I forbindelse med smitteoppsporing gjennom helgen har ytterligere en person fått påvist smitte. Prosessen med smittesporing består av å finne, informere og eventuelt følge opp eller teste nærkontakter til den som er smittet. Man forsøker også å identifisere hvor smitten kan ha skjedd.

Det har ikke vært påvist smitte av Covid-19 i Nordre Follo kommune siden 27. juni. Det totale antallet smittetilfeller i kommunen er dermed 106.

2. juli kl 10.00

Raskere svar på koronatesten

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten på Helsenorge.no når prøven er klar. Du får svar på prøven etter en til to dager. Vi kontakter de som har positivt prøvesvar så snart som mulig. Ikke ring testtelefonen for prøvesvar. 

Raskere prøvesvar gir bedre smittevern 
Hvis du får påvist Covid-19, skal du straks isolere deg, og husstandsmedlemmer og andre nære kontakter skal fra da av være i karantene.

29. juni kl 13.30

Smittevernveilederne for barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet.no) har i dag blitt oppdatert med følgende presiseringer: 

 • Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.
 • Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.  

26. juni kl. 13.30

Vi minner om smittevernreglene

Det er sol og sommer, ferien står for døren og vi kan hygge oss sammen. Det er heldigvis lite smitte, både i Nordre Follo og landet for øvrig, men vi må ikke glemme det felles ansvaret vi har for å hindre at viruset blusser opp igjen og rammer utsatte grupper.

Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene:

Hva skal du gjør du hvis du blir syk?

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Mistenker du covid-19, det vil si har hoste, feber, tungpustethet mm. bør du teste deg. Hold deg hjemme til det foreligger et negativt prøvesvarnegativt prøvesvar OG du er symptomfri.

Se typiske symptomer på covid-19, forkjølelse og allergi.

Testtelefonen  
Du kontakter testtelefonen på 33 20 09 93. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og 12.00-14.30. Du får svar på prøven etter en til to dager. Er prøven tatt rett før helgen, kan det ta noe lenger tid.

11. juni kl. 14.30

Pandemien har ikke tatt ferie!

– Det nærmer seg ferie for mange av oss, men det er ikke ferie for pandemien, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i går. 
– Økningen av smitten innenlands og utenlands er bekymringsfull og vi må være forberedt på å slå ned på nasjonal eller regional smitte, sa Høie og viste til en ny beredskapsplan.    

Minner om smitteverntiltak
Det er meldt fint vær framover og mange ønsker å hygge seg sammen med venner og familie på utesteder, badestrender og i skog og mark. Vi må imidlertid ikke glemme det felles ansvaret vi har for å stoppe smitte og minner derfor om de viktigste smittevernrådene:  

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold god avstand – minst en meter
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene

28. mai kl. 17.00

Nye regler for besøk på sykehjem

Fra 2. juni er det nye regler for besøk på sykehjem og i omsorgsboliger. Les mer i disse sakene:

Nye besøksregler på sykehjem

Nye besøksregler for omsorgsboliger

Kravene om smittevern gjør at virksomhetene trenger tid til å etablere rutinene. De nye rutinene legger også mer ansvar på de pårørende når det gjelder hygiene og smittevern.

De nye rutinene er basert på den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

 

18. mai kl. 13.00

Nye testkriterier

Alle med luftveissymptomer av moderat grad kan nå bli testet for koronavirus. Ønsker du koronatest, skal du ringe testtelefonen på 33 20 09 93. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 08.30–11.30 og 12.00–14.30.  
 
Testkriterier 
 • Alle personer med luftveissymptomer av moderat grad
 • Personer en lege mener skal testes for Covid-19. 

Svar på prøvene
Hvis prøvesvaret er negativt får du svaret elektronisk når det er klart. Får du påvist koronavirus blir du oppringt så snart som mulig. Vennligst ikke ring testtelefonen for prøvesvar.

14. mai kl. 10.30

Sykehjem og omsorgsboliger åpner gradvis opp for besøk utendørs

Sykehjemmene og omsorgsboligene er fortsatt stengt for besøkende, men det er nå mulig å avtale besøk utendørs. I første omgang er det pasienter på langtidsopphold og beboere i omsorgsboliger som kan få besøk.

Første mulige besøksdag på sykehjem blir 19. mai 
Virksomhetene trenger noe tid på å planlegge besøk. Det vil derfor ikke være mulig å ta imot besøkende før 19. mai.

Alle virksomheter vil tilrettelegge for korte besøk utenfor byggene. 

 • Besøk avtales senest dagen før med sykehjemmet. 
 • Alle besøk vil foregå ute på sykehjemmets område.
 • Besøkets varighet er inntil 30 minutter.
 • Hver pasient kan få ett besøk i uken med maks to besøkende til stede.
 • Besøkende møtes av en besøksvert. 
 • Pårørende må signere på besøkslogg og med dette bekrefte at de overholder besøksreglene. Besøksloggen skal også bidra til at det blir enklere å drive smittesporing hvis det blir aktuelt.

Tiltakene vil bli revurdert fortløpende.

Regler for besøk

 • Beboer og pårørende må være friske. Det vil si at de ikke har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom. De kan heller ikke være i karantene/isolasjon på grunn av koronavirus.
 • Alle må sørge for god håndhygiene og berøre færrest mulig kontaktflater, som dørhåndtak, døråpnere, bord, benker og stoler.
 • Besøkende skal overholde Helsedirektoratets anbefaling om avstand på minst én meter fra beboeren og ansatt/besøksvert. Det kan maks være to besøkende per besøk per beboer.
 • Det er ikke mulig å ta med drikke eller mat til besøket.

8. mai kl. 16.00

Viktige endringer på anbefalt gruppestørrelse

Regjeringen formidlet følgende endringer på pressekonferansen 7. mai:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. 

 

8. mai kl. 15.00

Skolene åpner igjen mandag 11. mai

Torsdag 7. mai la regjeringen fram planen for videre håndtering av Covid-19 og en tidsplan for hvordan vi skal bygge ned de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal blant annet alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.  

Alle elever tilbake i løpet av uken  
I Nordre Follo kommune åpner skolen for 5.–10 trinn igjen fra mandag 11. mai. Alle elever vi være tilbake på skolen i løpet av uken. 

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Skoledagen vil bestå av undervisning innen- og utendørs samt noe hjemmeundervisning. Skolene vil tilby litt ulike løsninger der de tar hensyn til blant annet størrelsen på skolen, elevantallet, tilgang på uteområder og mulighet for å organsiere slik at kohortene holder avstand fra hverandre. 

Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra skolen.

Voksenopplæring
Vi starter med spesialundervisning og norskopplæring for noen grupper mandag 11. mai. Norskopplæring og grunnskole for alle grupper starter mandag 18. mai. Alle får noe redusert tilbud for at vi skal klare å holde tilstrekkelig avstand. Deltakerne vil også begynne og slutte til forskjellig tid for å redusere antall som bruker offentlig transport, og for at vi skal ha færrest mulig til stede samtidig. Alle får beskjed fra sin lærer om når de skal møte.  

Gradvis gjenåpning
Regjeringens mål er å åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter igjen før sommeren. Dette forutsetter imidlertid at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen. Helse- og omsorgsministeren understreket at vi må fortsette med de enkle smitteverntiltakene vi vet virker: være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.      

Se flere endringer på regjeringen.no

 

5. mai kl. 09.00

I dag er det den nasjonale håndhygienedagen!

I den anledning har FHI laget fem undervisningsfilmer for ulike typer arbeidsplasser. Håndhygiene er et av de viktigste tiltakene for å forebygge korona, så det er ekstra viktig å markere dagen i år!
 


30. april kl. 14.00

Vi gjenåpner gradvis og kontrollert

Det er fortsatt svært viktig å følge smittevernrådene fra nasjonale myndigheter. Vi må alle holde god avstand til hverandre, ha god håndhygiene og være hjemme når vi er syke. Retningslinjene blir bestemt nasjonalt, og vi følger det opp lokalt. Helsedirektoratet har åpnet for at korps, kor og andre musikklag kan øve sammen igjen. Vi må ta hensyn til de ressursene vi har, og vi prioriterer hva som kan åpne først.
 
Renhold og hygiene viktig 
Gjenåpningen må være forsvarlig, både av hensyn til smittevernkravene og de ansatte. Vi må prioritere tiltak og ressurser. Mange ansatte som jobber med renhold, er nå flyttet til de mest akutte funksjonene, som på legevakten, sykehjemmene, skolene og i barnehagene. Det betyr at vi har færre ansatte enn vanlig til å sørge for renhold av de andre lokalene. I tillegg er det strengere krav til renhold på grunn av smittevern.

Kor og korps 
Vi har stor forståelse for at kor og korps har et spesielt behov nå før 17. mai og vil derfor forsøke å behandle disse særskilt. De vil få egen informasjon via Nordre Follo musikkråd. Inntil videre foreslår vi at de øver på alternative plasser utendørs, som på parkeringsplasser, skolegårder etter skoletid eller andre steder der det er forsvarlig.

Ny situasjon for hele samfunnet 
Vi har ikke vært gjennom en tilsvarende situasjon før. Etter å stengt ned store deler av samfunnet skal vi nå gradvis åpne opp igjen. Vi må gjøre det forsiktig og kontrollert, og vi må prioritere de viktigste tiltakene først. Vi ønsker en løpende dialog med foreninger og lag, slik at vi kan åpne tilbudene igjen så snart som mulig på en trygg måte.

 

30. april kl. 10.00

Minner om smitteverntiltak

Vi er straks over i mai måned, noe som betyr at vi er mer ute. Politiet roser ungdommen, som er flinke til å følge rådene fra FHI. Vi minner om at dette er noe vi alle må fortsette med. Det er viktig at både ungdom og voksne bidrar til å redusere smitte av koronavirus så vi gradvis kan gjenåpne samfunnet igjen. Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene: 
 • Ikke vær mer enn fem personer i en gruppe
 • Hold god avstand - helst to meter
 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene

 

29. april kl. 09.00

Ansatt i barnehage testet positivt

En barnehageansatt i kommunen har testet positivt på korona-virus. Den ansatte har ikke vært i barnehagen etter at barnehagene åpnet igjen for alle, men var på jobb uken før barnehagen gjenåpnet. Vedkommende var ikke i barnehagen med symptomer, men ble testet etter å ha opplevd symptomer og har vært hjemme siden.

På bakgrunn av dette må to av de andre ansatte og to av barnehagebarna være hjemme i karantene til og med fredag 1. mai. 

Kriteriene for hvem som blir testet medfører at ansatte i barnehager, på skoler og barn med symptomer blir testet. 

Smittevernteamet i kommunen ved kommuneoverlegen er ansvarlig for smitteverntiltakene og smittevernoppfølgingen i barnehagen. Ingen andre ansatte eller barn vil bli testet som følge av denne hendelsen. 

 

25. april kl. 11.30 

Ansatt i barnehage koronasmittet

En ansatt i en av kommunens barnehager har fått påvist koronavirus (Covid-19).
– Personen har ikke vært i barnehagen etter at den  åpnet igjen for alle og utgjør ingen smittefare for kolleger, barn eller foresatte i barnehagen, sier smittevernlege Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo kommune.  

Flere testes
Ved oppdaget smitte hos ansatte, foresatte eller barn i skole eller barnehage, vurderes tiltak av smittevernteamet i kommunen som ledes av kommuneoverlegen.
– Ansatte i skole/barnehage og barn som får luftveissymptomer blir vurdert for testing. Dette for å ha kontroll på viruset  og for å gjøre nødvendige tiltak for å redusere smitte så mye som mulig. Alle smitteverntiltak i skoler og barnehager er nødvendige, på lik linje som ellers i samfunnet, sier Biermann.

 

24. april kl. 14.00

Vi flytter testsenteret til Langhus 

Fra mandag 27. april vil all testing av Covid-19 i Nordre Follo foregå ved Langhus bo– og servicesenter på Langhus. Det blir skiltet fra hovedveien og frem til prøvetakingsteltet. 

Alle tester gjennomføres etter avtale  
Rutinene er som tidligere. Pasientene henvender seg først til fastlege eller legevakt. Prøvetakning skjer deretter i henhold til gjeldende testkriterier og avtale med lege.

Mistenker du smitte?  
Her finner du informasjon om hva du gjør hvis du mistenker smitte, hvem som blir testet og hvordan du kan melde fra om smitte ved egenrapportering: Mistenker du smitte?

 

24. april kl. 11.00 

Smittevernveileder for virksomheter med en-til-en kontakt

Regjeringen har vedtatt at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne fra 27. april, forutsatt at de driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Veilederen inkluderer råd som knytter seg hovedsakelig til tre punkter:

 • De som er syke skal holde seg borte fra jobb
 • Det må legges til rette for god hygiene i lokalet
 • Tiltak som ivaretar avstand mellom folk

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til å redusere fare for smittespredning.

Her finner du veilederen for virksomheter med en-til-en kontakt.

Smittevernveileder for helsevirksomheter med en-til-en kontakt

Fra den 20. april kan helsevirksomheter som tilbyr en-til-en kontakt (som fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder og psykologer) åpne opp.

Her finner du veilederen for helsevirksomheter med en-til-en kontakt.

 

21. april kl. 20.00

Tillatt med alkoholservering

Kommunestyret i Nordre Follo har vedtatt å oppheve forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder i kommunen.

Nasjonale myndigheter vedtok 12. mars at alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst en meter avstand. 

24. mars vedtok kommuneoverlegen å stanse alkoholservering etter kl. 21.00. I går, 20. april, vedtok kommunestyret å oppheve forbudet, og serveringssteder har dermed igjen lov til å tilby alkoholservering.

Kommunen understreker at det er de nasjonale retningslinjene som gjelder, og presiserer at alle serveringsstedene har ansvar for å informere gjestene om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender. Serveringsstedene må også sørge for at besøkende kan holde minst en meter avstand

Videre oppfordrer kommunen til at alle holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i samme husstand.

 

20. april kl. 18.45 

Skolene åpner for elever på 1.–4. trinn og SFO mandag 27. april

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for skolene.Veilederne ble offentliggjort mandag 20. april og skal bidra til å sikre at skolene gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være på skolen.   

Få barn blir syke
Tall fra Norge og alle andre land viser at barn sjelden blir syke av Covid-19. I land som for eksempel Sverige, Island, Singapore og Taiwan, som har hatt skoler åpne under koronautbruddet, er det heller ikke observert utbrudd blant barn.

Smittevernet på skolene bygger på tre hovedprinsipper

 • syke barn og ansatte skal ikke møte på skolen
 • gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • redusert kontakt mellom personer

For å redusere kontakt mellom personer på barnetrinnet, skal barna deles i faste grupper. Gruppenes størrelse bygger på normen for lærertetthet, som for trinn 1.–4. er 15 barn per lærer. På 5.–7. trinn skal det være maks 20 barn per lærer.

Foresatte får informasjon fra skolene om tiltakene som blir satt i verk på den enkelte skole, slik at alle kjenner til disse når skolene gjenåpnes.

Ungdomsskoler og yrkesfag VG2 og VG3
Det er også utarbeidet en smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående skoler til hjelp for skolene når de gradvis skal gjenåpnes. 

Utvider testkriteriene 
Det blir også lettere å få undersøkt om barn, elever eller ansatte er smittet, siden testkriteriene utvides 20. april. Ansatte eller elever som har luftveissymptomer, skal kontakte fastlegen eller legevakt for vurdering.

Her finner du veilederne:

Veiledere i smittevern for gjenåpning av skoler

Mer informasjon:

 

17. april kl. 16.45 

Alle kommunale barnehager åpner tirsdag 21. april

Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april, senest 27. april. Etter en stor innsats fra ansatte innenfor barnehage og renhold, er vi glade for å kunne gjenåpne alle kommunale barnehager i Nordre Follo kommune tirsdag 21. april.   

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen.   

Klargjør for å hindre smitte
Veilederen ble offentliggjort onsdag 15. april og samme dag sendte vi ut et kartleggingsskjema til alle foreldre for å få en oversikt over behovet for barnehagetilbud. På bakgrunn av dette jobber vi nå iherdig med å klargjøre barnehagene. Det er mange tiltak og rutiner som må være på plass så vi er sikre på at det er trygt og forsvarlig å være i barnehagen.  

Om barnehagetilbudet    
Vi planlegger for de neste tre ukene og prøver å gi et tilbud til alle som ønsker det. Deretter vil vi vurdere og evt. justere tilbudet. Fordi vi fortsatt er i en beredskapssituasjon der liv og helse har førsteprioritet, må vi også ta høyde for at det kan bli endringer hvis situasjonen i samfunnet endrer seg.   

Fordi barna skal være i faste, små grupper og forholde seg til de samme voksne kan ikke de ansatte samarbeide slik de pleier. Med dagens bemanning må vi derfor tilby et differensiert tilbud, basert på foreldrenes arbeidssituasjon. Foreldre der begge er i samfunnskritiske funksjoner får for eksempel tilbud om lengre oppholdstid enn foreldre med mulighet for å dele på omsorgen, eller der en av foreldrene er hjemme.   

Barna må ha med matpakke
Med de nye retningslinjene klarer vi dessverre ikke å servere mat til barna slik vi pleier. Barna må derfor ha med seg matpakke i barnehagen. Ordningen med varm mat fra catering en dag i uken fortsetter.   

Betaling
Regjeringen har bestemt at foreldre som får et barnehagetilbud skal betale for dette fra og med 14. april. Dette gjelder selv om de ikke benytter seg av tilbudet. Prisen for mat blir justert i henhold til tilbudet. 

 

16. april kl. 10.15 

Foreldre må betale for barnehage og SFO-tilbud igjen fra og med 14. april.     

Regjeringen har bestemt at barnehager skal gjenåpne fra 20. april Skolene åpner for 1.–4. trinn fra 27. april. Samtidig besluttet regjeringen at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14. april.

Alle som har plass må betale
Det innebærer at foreldre som har et tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14. april, slik de gjorde før skolene og barnehagene ble stengt. Dette gjelder også foreldre som velger å ikke benytte seg av barnehage- eller SFO-plassen. Foreldrebetaling bortfaller kun hvis du sier opp plassen.  

Les hele nyheten 

 

15. april kl. 18.40 

Veileder for åpning av barnehagene er klar 

Barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april. 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern. Tiltakene skal sørge for at det er trygt og forsvarlig for barn og voksne å være i barnehagene.  

De viktigste tiltakene er at syke barn og voksne ikke skal være i barnehagen, barna skal deles i mindre grupper og det blir forsterkede regler for god hygiene.

Les hele nyheten

 

14. april kl. 19.45  

Oppdaterte testkriterier

Nordre Follo har oppdatert kriteriene for å teste for koronavirus, og følger nå anbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Nå skal personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som er vurdert av lege med mistanke om covid-19, testes. Testkriteriene følger under i prioritert rekkefølge:

 1. Pasienter med behov for innleggelse.
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner.
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid (også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Covid-19.

 

12. april kl. 18.00

To nye dødsfall i Nordre Follo

To voksne personer bosatt i Nordre Follo er bekreftet døde som følge av Covid-19. Den ene personen døde 1. april. Den andre døde 10. april. Begge var innlagt ved Akershus universitetssykehus.

 

7. april kl. 19.50 

Barnehager og skoler fortsatt stengt etter påske

Nordre Follo kommune planlegger en kontrollert gjenåpning av barnehagene mandag 20. april og skolene for 1.–4. trinn 27. april. Myndighetene skal lage veileder og gi opplæring i smittevern for å ivareta sikkerheten til barn og voksne. Nærmere informasjon kommer etter påske og senest fredag 17. april.

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde i ettermiddag hva som skjer videre med de mange restriksjonene, smitteverntiltakene og forbudene som har blitt innført som følge av koronaviruset.

De aller fleste restriksjonene for å hindre smitte, blir videreført. Myndighetene ser en utflating i antall smittetilfeller, men understreker at kampen mot viruset langt fra er vunnet. Pandemien vil gå i bølger og det kan bli aktuelt å stramme inn igjen på tiltak dersom det blir nødvendig.

Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler
På dagens pressekonferanse redegjorde regjeringen for noen endringer som gjøres i restriksjonene.

Alle landets barnehager og skoler holdes fortsatt stengt den første uka etter påske. Deretter ønsker regjeringen en gradvis gjenåpning, forutsatt at hensynet til smittevern er godt ivaretatt.

Barnehagene kan åpne fra mandag 20. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

Skolene kan åpne for 1.–4. trinn og SFO fra mandag 27. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Regjeringen setter nå ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. Dette skal være på plass før åpning.

Regjeringen har som mål at alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren.

Se hele nyheten

 

7. april kl. 13.30  

Hjelp ved vold og overgrep

Vi er inne i en spesiell situasjon med stengte skoler og barnehager, reduserte dagtilbud og pålagte restriksjoner som karantene og isolasjon. I tillegg er mange engstelige og har økonomiske bekymringer. Dette er krevende og for noen kan det bli veldig strevsomt hjemme. 

Husk at det er hjelp å få, også i Påsken! 

 • Politiet: 02800  
 • Nødnummer: 112
 • Krise og incestsenteret i Follo: 64 97 23 00
 • Barnevernstjenesten i Nordre Follo kommune: 40 00 09 47
 • Barnevernsvakta: 91 71 96 15
 • VO-linjen, En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner: 116 006  

Se også steder du kan henvende deg med ulike problemstillinger.

 

1. april kl. 22.25  

Spedbarn testet positivt på koronavirus

Et spedbarn under tre måneder i Nordre Follo kommune har testet positivt på korona-virus (Covid-19). Det bekrefter konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
– Barnet er hjemme sammen med familien. Av hensyn til personvern vil vi ikke gi flere opplysninger.

Samme forholdsregler mot smitte som andre
Ingen har immunitet mot Covid-19, heller ikke spedbarn. Familier med spedbarn og småbarn må ta samme forholdsregler som alle andre når det gjelder å forebygge smitte.

Spedbarn med feber skal ha legetilsyn
– Et spedbarn under tre måneder som får feber, skal alltid vurderes av lege. Vanligvis også av barnelege på sykehus, uavhengig av mistanke om koronavirus eller ikke, sier Myhrvold.

Generell informasjon om smittefare for spedbarn
For generell informasjon om smittefare for spedbarn, henviser vi til Folkehelseinstituttet www.fhi.no. For media: mediavakt@fhi.no

Aktuelle lenker
Legeforeningen: Veiledere og prosedyrer for barn og Covid-19
FHI: Råd for gravide og ammende om Covid-19

 

1. april kl. 16.00 

eiledning og anbefalinger om idrettsaktiviteter

Helsedirektoratet har laget veiledning og anbefalinger om hvordan vi skal forså forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. 

Se veiledningen

 

1. april kl. 11.00  

Covid-19 i kommunal bolig

En beboer i en av våre kommunale boliger er testet positivt for koronavirus. Mandag 30. og tirsdag 31. mars er det meldt om syv nye tilfeller på innbyggere som har testet positivt for koronavirus.
– Vi har satt i gang alle aktuelle smitteverntiltak rundt beboeren, forteller smittevernlege Monica Biermann.  

Andre beboere ikke nærkontakter
Ingen av de andre beboerne er definert som nærkontakter, da beboerne har egne leiligheter. – Ansatte som har vært i nærkontakt med beboeren er satt i karantene, opplyser Biermann.

 

29. mars kl. 21.30  

Hovedinngangen i Nordre Follo rådhus stengt fra 30. mars

Fra og med mandag 30. mars er hovedinngangen til Nordre Follo rådhus i Ski sentrum stengt på grunn av ombygging. Vi ber om at du tar kontakt med oss på telefon 02178 via
postmottak@nordrefollo.kommune.no  

Trenger du tilgang til PC, kan du møte opp i Rådhusteatret mellom kl. 10.00 og 14.00. Her står det to PC-er tilgjengelig for innbyggerne. Innbyggerertorget i Kolben er fortsatt stengt.

 

29. mars kl. 20.00 

Nordre Follo kommune på podcast

I første episode kan du høre kommuneoverlege Kerstin Myhrvold fortelle om arbeidet med Covid- 19, smitteoppsporing og åpne idrettsbaner. Podcasten finnes foreløpig på Spotify og Soundcloud, men vil også bli tilgjengelig på Google Play og Itunes.

Hvis du markerer at du ønsker å abonnere, får du automatisk de nye episodene vi publiserer.

 

29. mars kl. 18.00 

Ansatt ved omsorgsbolig testet positivt for korona

En ansatt ved Greverud omsorgsbolig har testet positivt for korona. Boligene er adskilt fra Greverud sykehjem. Alle rutiner er fulgt. Den ansatte er testet i henhold til de nasjonale retningslinjene for oppfølging av helsepersonell. Det er gjort smitteoppsporing etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og de berørte har mottatt informasjon. Disse personene er nå i karantene. Av hensyn til personvern kan vi ikke gi mer konkrete opplysninger.

Beboere og ansatte følges opp  
Pasienter og ansatte som har vært i kontakt med den ansatte og som utvikler symptomer vil bli testet. Alle beboere følges systematisk opp for tidlig å oppdage symptomer på korona. Det er besøksforbud på alle sykehjem og omsorgsboliger i kommunen. I følge kommunens retningslinje for å begrense smitte i sykehjem og omsorgsboliger skal alle ansatte som har akutte luftveissymptomer holde seg hjemme.   

Var forberedt   
– Dette har vi forberedt oss på. Vi må forvente at tallet på smittede trolig vil stige i takt med spredningen i befolkningen selv om kommunen har satt i gang en rekke smitteverntiltak, sier kommuneoverlege Kerstin A. Johnsen Myhrvold. 

– For å forhindre smittespredning og redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. Alle må ta et ansvar, sier kommuneoverlegen.

 

29. mars kl. 13.30 

Hold deg orientert om aktuelle politiske saker

De politiske møtene i Nordre Follo kommune foregår inntil videre digitalt av smittevernhensyn. Se oversikt over kommende møter i politisk møtekalender.
Du kan følge møtene via nett-tv.

Neste møte er temamøte i formannskapet tirsdag 31. mars kl. 16.00 om økonomiske konsekvenser av korona, og næringspolitiske tiltak.

 

27. mars kl. 20.30 

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.   

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.

 

27. mars kl. 15.30  

Åpner mottak for utskrivningsklare koronapasienter

Kommunene får nå en ny gruppe utskrivningsklare pasienter. Dette er innbyggere som kommer fra sykehus etter behandling for koronasykdom. Nordre Follo kommune åpner en mottaksavdeling for disse pasientene på Langhus bo- og servicesenter. Avdelingen er klar til å ta imot pasienter fra mandag 30. mars. Dette er en del av kommunens ansvar for å avhjelpe Akershus universitetssykehus i en svært krevende situasjon

Vi følger strenge regler for å forhindre smitte
Vi har gjort alle nødvendige tiltak for å avgrense denne delen fra resten av bygget. Mottaksavdelingen har egen inngang og egen trappeoppgang. Vi har også satt opp nye vegger og sluser som forhindrer smitte.

 

26. mars kl 16.00

Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00

Ny forskrift vedtatt 23. mars 
De serverings- og skjenkesteder i Nordre Follo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, får ikke lenger skjenke alkohol etter kl. 21.00.

Se forskriften som trådte i kraft fra 24. mars kl. 21.00

 

25. mars kl. 16.00 

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Se pressemelding på regjeringen.no.

 

25. mars kl. 10.30 

Egenbetaling i barnehage og SFO

Kommunen sender ikke ut faktura for april.    

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

 

24. mars kl. 23.00 

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen stenger ikke idrettsanlegg og andre møteplasser av hensyn til smittevern, men benytter ulike kanaler for å oppfordre innbyggerne til å følge retningslinjene fra FHI. Ansatte i fritidsklubber, ungdomskafeer m.v. er ute og kartlegger aktivitet. Kommunen samarbeider også med politiet. 
 • Kommunen jobber med å sikre tilgang på smittevernutstyr.

 

24. mars kl. 16.30 

Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Se pressemelding fra regjeringen 24. mars.

Her finner du informasjon om hvordan dette påvirker kommunale tjenester og funksjoner i Nordre Follo kommune.

 

24. mars kl. 13.30 

Vil du bidra i helsesektoren?

Nordre Follo kommune forventer stort behov for ekstra personell til viktige funksjoner i tiden fremover på grunn av koronapandemien. Vi søker deg med helsefaglig kompetanse som for eksempel lege, legesekretær, sykepleier, helsefagarbeider eller du som er fysio- eller ergoterapeut. Vi er også interessert i studenter innen helsefag eller du som har erfaring fra arbeid i helsetjenesten.

Les mer om hvordan du kan registrere deg.

 

23. mars kl. 18.20

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen følger med på aktivitet på idrettsanlegg, lekeplasser og andre møteplasser, og har dialog med politiet. Det er ikke grunnlag for å stenge anleggene for uorganisert aktivitet. Kommunen gjør en fortløpende vurdering. Mange som er flinke til å følge råd og tiltak gitt av myndighetene for å hindre smittespredning av koronavirus. Det er viktig at foreldre og foresatte snakker med barna og ungdommene sine om dette.

 • Kommunen følger med og samarbeider med politiet om skjenketider. Gjester på utesteder ser ut til å følge smittevernråd. Kommunen gjør en forløpende vurdering.

 • Det er viktig at alle kommunens ansatte som har mulighet fortsatt jobber fra hjemmekontor.

 

23. mars kl. 13.30 

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.

 

23. mars kl. 10.45 

En innbygger i Nordre Follo er død av koronavirus

Den døde var en eldre person i risikogruppen, som var innlagt ved Akershus universitetssykehus. De pårørende er varslet. Av personvernhensyn kan vi ikke gi mer informasjon om den avdøde.

Ordføreren uttrykker sin medfølelse
Ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende og andre etterlatte. Hun ønsker å benytte anledningen til å minne alle innbyggere i Nordre Follo om hvilket ansvar vi alle har for å begrense smitte.

– Dette understreker hvor alvorlig dette viruset er. Alvoret er nå enda tydeligere. Vi har mistet en innbygger, og vi har ingen å miste, sier ordføreren.

– Viruset er mest skadelig for de mest sårbare i samfunnet. Det er for dem, og for helsepersonell, at vi alle må gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig.

 

22. mars kl. 15.25 

Folkehelseinstituttet ønsker at folk melder fra til dem om symptomer på koronavirus.

Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Merk at du ikke får kontakt med helsevesenet eller kommunen gjennom denne løsningen. Hensikten er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet.

 

21. mars kl. 17.00  

Hvor går grensene for barnas sosiale liv?

Mange foreldre er usikre på hvor mye begrensninger de skal legge på barnas og ungdommenes sosiale liv nå. Kommuneoverlegen er tydelig: Begrens sosial omgang til en eller to faste venner, i tillegg til familien. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) som sier vi skal begrense sosial omgang så mye som mulig.

Foreldre bør samarbeide 
Foreldre bør gå foran med et godt eksempel og gjerne samarbeide med andre. Det er enklere for barn og unge når alle følger de samme reglene. Foreldre bør også bidra til at alle har noen og være sammen med.

Møteplasser for uorganisert aktivitet
De siste dagene har flere stilt spørsmål om idrettsplasser, ballbinger, skateparker og andre steder der barn og unge møtes for uorganisert aktivitet. Inntil videre er de kommunale uteanleggene åpne, men vi har hengt opp plakater med retningslinjer fra helsemyndighetene for hvordan vi unngår å spre smitte.

Ungdomsarbeiderne følger med
Siden fritidssentre, ungdomsklubber og kommunale kafeer er stengt, reiser de ansatte her rundt til kjente møtesteder for å sjekke at ungdommene følger rådene fra FHI, og at de har det bra. Se rådene fra Folkehelseinstituttet: Barn og korona

 

21. mars kl. 11.30 

Følg med på nettsiden til Folkehelseinstituttet

Siden Fakta, råd og tiltak blir fortløpende oppdatert. Fredag 20. mars oppdaterte FHI blant annet tre kapitler i veilederen:

 • Testing og diagnostikk (testkriterier)
 • Råd og informasjon til gravide, barn og unge
 • Råd og informasjon til risikogrupper

FHI – Koronaveilederen

 

20. mars kl. 14.00 

Mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom

Kommunen har nå etablert et eget mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom. 

Har du luftveissykdommer skal du fortsatt ringe fastlegen din, legevakten på 116 117 eller Koronatelefonen på 33 20 09 93. Legen vurderer din situasjon og henviser deg eventuelt videre til det nye mottaket. Du skal altså ikke møte opp her uten henvisning fra lege.

Mottaket er bemannet med tre kommunalt ansatte leger. Bemanningen blir justert etter behov. Mottaket holder til på Ski sykehus og vil ta imot pasienter fra Nordre Follo og Enebakk kommuner. Åpningstiden er kl. 08.00–16.00 på hverdager.

 

18. mars kl. 18.30 

Trenger du hjelp / vil du være frivillig?

Kommunen har tatt i bruk appen Nyby for å koble de som trenger hjelp med de som ønsker å hjelpe. Du trenger en smarttelefon eller nettbrett. Last ned Nyby på IOS og Android. Appen er gratis. Registrer en bruker med fornavn, etternavn og telefonnummer. Velg mellom å legge inn ønskede tjenester eller å gi tjenester.   

Les mer om Nyby

 

17. mars kl. 19.00 

Antall bekreftede smittetilfeller

Vi oppdaterer nå antall bekreftede smittetilfeller i en egen oversikt. Se informasjonsboksen Status Nordre Follo.

 

17. mars kl. 16.45 

Oppdaterte testkriterier

Vi er nå over i en ny fase av koronautbruddet, hvor eventuell smitte foregår også innenlands. Derfor spør vi ikke lenger om du har vært i utlandet. Vi er opptatt av om du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, kortpustethet og/eller hoste. I tillegg må du tilhøre en av følgende kategorier:

 • eldre personer (over 65 år)
 • voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
 • personer som røyker daglig
 • helsepersonell som må være i jobb for å ta vare på pasienter i de sårbare gruppene (for eksempel fastleger, helsesekretærer på legekontorer, personell på sykehjem)

 

15. mars kl 20.30 

En registrert smittet 

En innbygger ble registrert smittet søndag kveld. Totalt er det nå 18 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner

Alle barnehager og skoler er stengt fra og med fredag 13. mars. Skoler og barnehager skal sørge for et tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. I tillegg til de 15 kriteriene som ble definert 12. mars regnes også flere stillinger innenfor forsyningssikkerhet og barnevern. 

Tiltak som berører helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle

Regjeringen innførte 12. mars 2020 en rekke tiltak for å begrense spredningen av smitte av koronaviruset. Se Helsedirektoratet
Et av tiltakene er å stenge virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende.  

Gjelder også mindre virksomheter
Kommuneoverlegen i Nordre Follo vil presisere at dette tiltaket også gjelder for mindre virksomheter, særlig for helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle. Eksempler på dette er  virksomheter som tilbyr fotterapi, kiropraktikk, fysioterapi, osteopati, naprapati, massasje og andre terapiformer som krever fysisk oppmøte og kontakt mellom mennesker. Hvis virksomheten kan gjennomføre pasient-/brukermøter elektronisk eller per telefon kan aktiviteten opprettholdes.

 

15. mars kl. 13.30  

Stopper besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Utbruddet av Koronavirus i Norge er som forventet nå på vei over i en ny fase. Vi opplever nå smitte mellom personer i Norge og rådene fra overordnede helsemyndigheter endres raskt. Eldre og personer med underliggende sykdom er de mest utsatte for alvorlig sykdom og det å beskytte disse vil være en prioritert oppgave fremover.

Tester beboere
Etter ferske nasjonale retningslinjer skal alle sykehjemsbeboere med nyoppståtte luftveissymptomer testes for Koronavirus. Vi starter dette arbeidet denne helgen og må derfor innføre besøksforbud. Dette forbudet er midlertidig og vi vil komme tilbake med ny informasjon.  

Blir godt ivaretatt
Vi kan gjøres unntak for besøk som er absolutt nødvendig. Eventuelle besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt med ledelsen ved institusjonen per telefon slik at de kan vurdere om besøknede kan være en smitterisiko for beboerne i samråd med lege. 

Vi har stor forståelse for at pårørende kan oppleve dette vanskelig og forsikrer dere om t beboerne blir godt ivaretatt av de ansatte. Dagliglivet fortsetter tilnærmet som normalt, men med færre aktiviteter og ingen besøk utenfra. Vi kontakter nærmeste pårørende til de som blir testet.

 

14. mars kl. 20.00

Seks nye bekreftede tilfeller av koronasmitte 

Det er nå totalt 17 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.
– Vi jobber hele tiden med smitteoppsporing og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no eller ring pressevakt.

 

13. mars kl. 17.00 

Må prioritere i hjemmesykepleien 

Som følge av koronasituasjonen må hjemmesykepleien i Nordre Follo prioritere at liv og helse blir ivaretatt. Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest. Det betyr blant annet at de som har hjemmesykepleie kan oppleve færre besøk og at aktivitetsnivået i sykehjem og omsorgsboliger blir redusert.

Færre besøk 
Vi har i dag ringt til brukere av hjemmesykepleien i forbindelse med at vi gjør en vurdering av hver enkelt bruker. Noen har fått avtale om færre besøk. Noen brukere og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon.
– Vi har startet en kontinuerlig vurdering og dette arbeidet fortsetter i tiden fremover, sier områdeleder for pleie- og omsorg, Thorbjørn Engh.

Liv og helse har førsteprioritet
– Det viktigste nå er å ivareta liv og helse og sikre at de som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp får det, sier Engh.
– Vi opplever å ha god kontroll over situasjonen, men jobber kontinuerlig med beredskapen. Blant annet ser vi nå på muligheten for å bruke ansatte som er fristilt som følge at virksomheter er stengt. 

Ber pårørende bistå hvis mulig
– Vi ber om forståelse for situasjonen og oppfordrer pårørende til å bistå sine nære der det er mulig. Det kan for eksempel være tilsyn, ernæring og rett og slett være til stede, oppfordrer Engh.
– I tiden fremover må vi fortsette å tilpasse tilbudet, avslutter områdelederen.

 

13. mars kl. 13.00 

i nye tilfeller av koronavirus i Nordre Follo 

I løpet av kvelden 12. mars ble det meldt inn til kommuneoverlegen at ni innbyggere har testet positivt på koronavirus. Til sammen er elleve personer bekreftet smittet ved testing i Nordre Follo kommune.

En av de smittede er en ungdom under 18 år. Personen er i form til å være i isolat hjemme. De andre tilfellene er i hovedsak knyttet til reise.
– Vi er i gang med nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no så får dere svar i løpet av dagen.

 

13. mars kl. 07.30 

Restriksjoner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Eldre mennesker er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Vi ber dere derfor tenke dere godt om før dere går på besøk. For å begrense smitten tillater vi kun besøk på beboernes rom og i deres leiligheter. Vi har også innført følgende retningslinjer: 

Det er svært viktig at alle besøkende overholder de hygieniske retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.   

For besøkende på våre sykehjem gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre institusjoner før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.
 • Besøk begrenses til en nærmeste pårørende. Det vil si at kun en og samme person per bruker kan besøke institusjon i perioden restriksjonene gjelder.
 • Ved alvorlig sykdom og terminal pleie avtales besøk særskilt.  

For besøkende i våre omsorgsboliger gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre omsorgsboliger før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Besøk begrenses så langt det lar seg gjøre.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.

 

12. mars kl. 15.00  

Stenger flere kommunale virksomheter

Nordre Follo kommune innfører flere tiltak for å bidra til begrensning av koronaviruset. Følgende tilbud stenger fra og med i dag:

 • Barnehager
 • Skoler
 • SFO-tilbud
 • Voksenopplæring
 • Kulturskoler
 • Bibliotekene inkludert BUA
 • Seniorsentre
 • Dagsentre
 • Fritidsklubber
 • Organisert idrett
 • Svømmehaller
 • Kaféer på institusjoner
 • OMA
 • Publikumsmottak på NAV
 • Publikumsmottak på boligkontor
 • Publikumsmottak på byggesakskontor
Nye tiltak fra regjeringen   
Statsminister Erna Solberg presenterte nye tiltak på en pressekonferanse kl. 14.00 i ettermiddag. Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenger fra og med i dag kl. 18.00 til og med 26. mars.  

Se pressemelding på regjeringen.no

Barn i barnehage og småskole, som har foreldre som har samfunnskritiske jobber, skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Regjeringen utvider samtidig ordningen for sykedager for barn. Det betyr at alle barnehager og skoler i Nordre Follo nå blir stengt. Kommunen gjennomfører alternativ undervisning.

Ivareta helsesektoren 
Omfanget av smittede i Nordre Follo kommune er foreløpig lavt, men vi forventer økning. 

– Jeg er glad for at regjeringen i dag har initiert viktige tiltak for å begrense ytterligere smitte av koronaviruset. Vi opplever at vi har en alvorlig situasjon med ukontrollerbar spredning. For meg er det viktig at vi som lever våre liv, jobber og ferdes i Nordre Follo kommune gjør hva vi kan for å hindre smitte, sier ordfører Hanne Opdan.

– Det er ekstra viktig å opprettholde driften av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi jobber med planer for å ivareta kritisk bemanning, det vil si 40 prosent fravær, i henhold til retningslinjer fra Direktoratet for sivil beredskap.

Politiske møter, publikumsmottak og kommunale bygg 
Alle politiske møter unntatt Formannskapet er avlyst. Formannskapet er delegert fullmakter for å fatte nødvendige tiltak.

Publikumsmottakene på NAV, boligkontor og byggesakskontor stenger, men vil ta imot henvendelser på telefon og via digitale kanaler.

Alle kommunalt ansatte som har oppgaver de kan gjøre fra hjemmekontor, vil jobbe hjemmefra fra og med fredag 13. mars.

Vi stopper også utleie av alle kommunale bygg for å begrense smitte. Dette innebærer at det ikke vil være noen aktivitet i kommunens idrettsanlegg, kulturbygg og lignende.

Det er satt krisestab og kommunens ledelse møtes hver dag. Som følge av regjeringens nye regler for karantene etter reiser utenfor Norden, er ordføreren og deler av rådmannens ledergruppe i karantene.

Hit kan du ringe
Vi har åpnet en egen koronatelefon i kommunen med telefonnummer 33 200 993. Den er betjent fra kl. 8.00 til 15.30. Hit kan du ringe hvis du mistenker at du er smittet, men prøv å ringe fastlegen din først. Hvis det er akutt, ring legevakten på 116 117.

Hvis du har generelle spørsmål, skal du ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015.

 

11. mars kl. 19.00 

Styrker mitteverntiltak mot Koronavirus

Nordre Follo kommune styrker smittebegrensende tiltak mot koronavirus fra i ettermidag. – Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Les hele saken

 

11. mars kl. 9.45  

To påviste tilfeller av koronavirus i Nordre Follo 

Mange innbyggere i kommunen er testet for koronavirus. To av disse er konstantert smittet.

– Vi fikk sent i går kveld, tirsdag 10. mars, informasjon om at to av våre innbyggere har testet positivt på koronavirus. De har begge vært på reise utenlands.

– Vi startet umiddelbart med smitteoppsporing og nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier konstituert kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Mange er testet og vi forventer også flere positive tester fremover. Vi setter nå i gang umiddelbare tiltak for å begrense videre utvikling.

Pressehenvendelser
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Vi ber derfor media sende spørsmål til kommuneoverlegen på e-post til presse@nordrefollo.kommune.no. Spørsmålene blir besvart i løpet av ettermiddag/kveld.

 

10. mars kl. 16.00

Karantene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte om å være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

For media

Pressekontakter 

 • Silje Stavik, telefon 92 42 98 13 (mandag–fredag, kl. 08.00–15.30) 
 • Gro Strømsheim, telefon 92 02 94 53 (mandag–fredag, kl 08.00–15.30)  
 • Ingvild Belck-Olsen, telefon 92 05 95 06 (hverdager etter kl. 15.30, lørdag og søndag)

presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen 

På grunn av stor pågang må du regne med noe ventetid før du får svar på e-post til smittevernteamet og kommuneoverlegen. 

Sist endret: 23.10.2020