Informasjon om koronavirus

For media

Pressekontakt: Ingvild Belck-Olsen
Telefon 92 05 95 06 
presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen 
Telefon til vakthavende kommuneoverlege: 66 10 14 07. 
Vi ber om at privatpersoner henvender seg på e-post. 

Nyheter om saken

29. juli kl. 15.30

De siste dagene har ytterligere tre personer i Nordre Follo fått påvist smitte av Covid-19. Det totale antallet bekreftet smittede er nå 110.

26. juli kl. 20.30

Tre personer koronasmittet

Fredag 24. juli fikk to personer påvist smitte av Covid-19. I forbindelse med smitteoppsporing gjennom helgen har ytterligere en person fått påvist smitte.

Prosessen med smittesporing består av å finne, informere og eventuelt følge opp eller teste nærkontakter til den som er smittet. Man forsøker også å identifisere hvor smitten kan ha skjedd.

Det har ikke vært påvist smitte av Covid-19 i Nordre Follo kommune siden 27. juni. Det totale antallet smittetilfeller i kommunen er dermed 106.

2. juli kl 10.00

Raskere svar på koronatesten

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten på Helsenorge.no når prøven er klar.

Du får svar på prøven etter en til to dager

Vi kontakter de som har positivt prøvesvar så snart som mulig. Ikke ring testtelefonen for prøvesvar.

Logg inn med for eksempel BankID og se svar på testen her:

Helsenorge.no

Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider:

Folkehelseinstituttet

Raskere prøvesvar gir bedre smittevern

Hvis du får påvist Covid-19, skal du straks isolere deg, og husstandsmedlemmer og andre nære kontakter skal fra da av være i karantene.

29. juni kl 13.30

Smittevernveilederne for barnehager og skoler (Utdanningsdirektoratet.no) har i dag blitt oppdatert med følgende presiseringer: 

 • Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.
 • Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.
 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.
 • Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.  

26. juni kl. 13.30

Vi minner om smittevernreglene

Det er sol og sommer, ferien står for døren og vi kan hygge oss sammen. Det er heldigvis lite smitte, både i Nordre Follo og landet for øvrig, men vi må ikke glemme det felles ansvaret vi har for å hindre at viruset blusser opp igjen og rammer utsatte grupper.

Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene:

Hva skal du gjør du hvis du blir syk?

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Mistenker du covid-19, det vil si har hoste, feber, tungpustethet mm. bør du teste deg. Hold deg hjemme til det foreligger et negativt prøvesvarnegativt prøvesvar OG du er symptomfri.

Se typiske symptomer på covid-19, forkjølelse og allergi.

Testtelefonen  
Du kontakter testtelefonen på 33 20 09 93. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 08.30-11.30 og 12.00-14.30. Du får svar på prøven etter en til to dager. Er prøven tatt rett før helgen, kan det ta noe lenger tid.

11. juni kl. 14.30

Pandemien har ikke tatt ferie!

– Det nærmer seg ferie for mange av oss, men det er ikke ferie for pandemien, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse i går. 
– Økningen av smitten innenlands og utenlands er bekymringsfull og vi må være forberedt på å slå ned på nasjonal eller regional smitte, sa Høie og viste til en ny beredskapsplan.    

Minner om smitteverntiltak
Det er meldt fint vær framover og mange ønsker å hygge seg sammen med venner og familie på utesteder, badestrender og i skog og mark. Vi må imidlertid ikke glemme det felles ansvaret vi har for å stoppe smitte og minner derfor om de viktigste smittevernrådene:  

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold god avstand – minst en meter
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene

28. mai kl. 17.00

Nye regler for besøk på sykehjem

Fra 2. juni er det nye regler for besøk på sykehjem og i omsorgsboliger. Les mer i disse sakene:

Nye besøksregler på sykehjem

Nye besøksregler for omsorgsboliger

Kravene om smittevern gjør at virksomhetene trenger tid til å etablere rutinene. De nye rutinene legger også mer ansvar på de pårørende når det gjelder hygiene og smittevern.

De nye rutinene er basert på den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

 

18. mai kl. 13.00

Nye testkriterier

Alle med luftveissymptomer av moderat grad kan nå bli testet for koronavirus. Ønsker du koronatest, skal du ringe testtelefonen på 33 20 09 93. Åpningstiden er mandag-fredag kl. 08.30–11.30 og 12.00–14.30.  
 
Testkriterier 
 • Alle personer med luftveissymptomer av moderat grad
 • Personer en lege mener skal testes for Covid-19. 

Svar på prøvene
Hvis prøvesvaret er negativt får du svaret elektronisk når det er klart. Får du påvist koronavirus blir du oppringt så snart som mulig. Vennligst ikke ring testtelefonen for prøvesvar.

14. mai kl. 10.30

Sykehjem og omsorgsboliger åpner gradvis opp for besøk utendørs

Sykehjemmene og omsorgsboligene er fortsatt stengt for besøkende, men det er nå mulig å avtale besøk utendørs. I første omgang er det pasienter på langtidsopphold og beboere i omsorgsboliger som kan få besøk.

Første mulige besøksdag på sykehjem blir 19. mai 
Virksomhetene trenger noe tid på å planlegge besøk. Det vil derfor ikke være mulig å ta imot besøkende før 19. mai.

Alle virksomheter vil tilrettelegge for korte besøk utenfor byggene. 

 • Besøk avtales senest dagen før med sykehjemmet. 
 • Alle besøk vil foregå ute på sykehjemmets område.
 • Besøkets varighet er inntil 30 minutter.
 • Hver pasient kan få ett besøk i uken med maks to besøkende til stede.
 • Besøkende møtes av en besøksvert. 
 • Pårørende må signere på besøkslogg og med dette bekrefte at de overholder besøksreglene. Besøksloggen skal også bidra til at det blir enklere å drive smittesporing hvis det blir aktuelt.

Tiltakene vil bli revurdert fortløpende.

Regler for besøk

 • Beboer og pårørende må være friske. Det vil si at de ikke har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom. De kan heller ikke være i karantene/isolasjon på grunn av koronavirus.
 • Alle må sørge for god håndhygiene og berøre færrest mulig kontaktflater, som dørhåndtak, døråpnere, bord, benker og stoler.
 • Besøkende skal overholde Helsedirektoratets anbefaling om avstand på minst én meter fra beboeren og ansatt/besøksvert. Det kan maks være to besøkende per besøk per beboer.
 • Det er ikke mulig å ta med drikke eller mat til besøket.

8. mai kl. 16.00

Viktige endringer på anbefalt gruppestørrelse

Regjeringen formidlet følgende endringer på pressekonferansen 7. mai:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. 

 

8. mai kl. 15.00

Skolene åpner igjen mandag 11. mai

Torsdag 7. mai la regjeringen fram planen for videre håndtering av Covid-19 og en tidsplan for hvordan vi skal bygge ned de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal blant annet alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.  

Alle elever tilbake i løpet av uken  
I Nordre Follo kommune åpner skolen for 5.–10 trinn igjen fra mandag 11. mai. Alle elever vi være tilbake på skolen i løpet av uken. 

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Skoledagen vil bestå av undervisning innen- og utendørs samt noe hjemmeundervisning. Skolene vil tilby litt ulike løsninger der de tar hensyn til blant annet størrelsen på skolen, elevantallet, tilgang på uteområder og mulighet for å organsiere slik at kohortene holder avstand fra hverandre. 

Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra skolen.

Voksenopplæring
Vi starter med spesialundervisning og norskopplæring for noen grupper mandag 11. mai. Norskopplæring og grunnskole for alle grupper starter mandag 18. mai. Alle får noe redusert tilbud for at vi skal klare å holde tilstrekkelig avstand. Deltakerne vil også begynne og slutte til forskjellig tid for å redusere antall som bruker offentlig transport, og for at vi skal ha færrest mulig til stede samtidig. Alle får beskjed fra sin lærer om når de skal møte.  

Gradvis gjenåpning
Regjeringens mål er å åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter igjen før sommeren. Dette forutsetter imidlertid at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen. Helse- og omsorgsministeren understreket at vi må fortsette med de enkle smitteverntiltakene vi vet virker: være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.      

Se flere endringer på regjeringen.no

 

5. mai kl. 09.00

I dag er det den nasjonale håndhygienedagen!

I den anledning har FHI laget fem undervisningsfilmer for ulike typer arbeidsplasser. Håndhygiene er et av de viktigste tiltakene for å forebygge korona, så det er ekstra viktig å markere dagen i år!
 


30. april kl. 14.00

Vi gjenåpner gradvis og kontrollert

Det er fortsatt svært viktig å følge smittevernrådene fra nasjonale myndigheter. Vi må alle holde god avstand til hverandre, ha god håndhygiene og være hjemme når vi er syke. Retningslinjene blir bestemt nasjonalt, og vi følger det opp lokalt. Helsedirektoratet har åpnet for at korps, kor og andre musikklag kan øve sammen igjen. Vi må ta hensyn til de ressursene vi har, og vi prioriterer hva som kan åpne først.
 
Renhold og hygiene viktig 
Gjenåpningen må være forsvarlig, både av hensyn til smittevernkravene og de ansatte. Vi må prioritere tiltak og ressurser. Mange ansatte som jobber med renhold, er nå flyttet til de mest akutte funksjonene, som på legevakten, sykehjemmene, skolene og i barnehagene. Det betyr at vi har færre ansatte enn vanlig til å sørge for renhold av de andre lokalene. I tillegg er det strengere krav til renhold på grunn av smittevern.

Kor og korps 
Vi har stor forståelse for at kor og korps har et spesielt behov nå før 17. mai og vil derfor forsøke å behandle disse særskilt. De vil få egen informasjon via Nordre Follo musikkråd. Inntil videre foreslår vi at de øver på alternative plasser utendørs, som på parkeringsplasser, skolegårder etter skoletid eller andre steder der det er forsvarlig.

Ny situasjon for hele samfunnet 
Vi har ikke vært gjennom en tilsvarende situasjon før. Etter å stengt ned store deler av samfunnet skal vi nå gradvis åpne opp igjen. Vi må gjøre det forsiktig og kontrollert, og vi må prioritere de viktigste tiltakene først. Vi ønsker en løpende dialog med foreninger og lag, slik at vi kan åpne tilbudene igjen så snart som mulig på en trygg måte.

 

30. april kl. 10.00

Minner om smitteverntiltak

Vi er straks over i mai måned, noe som betyr at vi er mer ute. Politiet roser ungdommen, som er flinke til å følge rådene fra FHI. Vi minner om at dette er noe vi alle må fortsette med. Det er viktig at både ungdom og voksne bidrar til å redusere smitte av koronavirus så vi gradvis kan gjenåpne samfunnet igjen. Vi minner derfor om de viktigste smittevernrådene: 
 • Ikke vær mer enn fem personer i en gruppe
 • Hold god avstand - helst to meter
 • Vask hendene ofte og grundig
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene

 

29. april kl. 09.00

Ansatt i barnehage testet positivt

En barnehageansatt i kommunen har testet positivt på korona-virus. Den ansatte har ikke vært i barnehagen etter at barnehagene åpnet igjen for alle, men var på jobb uken før barnehagen gjenåpnet. Vedkommende var ikke i barnehagen med symptomer, men ble testet etter å ha opplevd symptomer og har vært hjemme siden.

På bakgrunn av dette må to av de andre ansatte og to av barnehagebarna være hjemme i karantene til og med fredag 1. mai. 

Kriteriene for hvem som blir testet medfører at ansatte i barnehager, på skoler og barn med symptomer blir testet. 

Smittevernteamet i kommunen ved kommuneoverlegen er ansvarlig for smitteverntiltakene og smittevernoppfølgingen i barnehagen. Ingen andre ansatte eller barn vil bli testet som følge av denne hendelsen. 

 

25. april kl. 11.30 

Ansatt i barnehage koronasmittet

En ansatt i en av kommunens barnehager har fått påvist koronavirus (Covid-19).
– Personen har ikke vært i barnehagen etter at den  åpnet igjen for alle og utgjør ingen smittefare for kolleger, barn eller foresatte i barnehagen, sier smittevernlege Monica Viksaas Biermann i Nordre Follo kommune.  

Flere testes
Ved oppdaget smitte hos ansatte, foresatte eller barn i skole eller barnehage, vurderes tiltak av smittevernteamet i kommunen som ledes av kommuneoverlegen.
– Ansatte i skole/barnehage og barn som får luftveissymptomer blir vurdert for testing. Dette for å ha kontroll på viruset  og for å gjøre nødvendige tiltak for å redusere smitte så mye som mulig. Alle smitteverntiltak i skoler og barnehager er nødvendige, på lik linje som ellers i samfunnet, sier Biermann.

 

24. april kl. 14.00

Vi flytter testsenteret til Langhus 

Fra mandag 27. april vil all testing av Covid-19 i Nordre Follo foregå ved Langhus bo– og servicesenter på Langhus. Det blir skiltet fra hovedveien og frem til prøvetakingsteltet. 

Alle tester gjennomføres etter avtale  
Rutinene er som tidligere. Pasientene henvender seg først til fastlege eller legevakt. Prøvetakning skjer deretter i henhold til gjeldende testkriterier og avtale med lege.

Mistenker du smitte?  
Her finner du informasjon om hva du gjør hvis du mistenker smitte, hvem som blir testet og hvordan du kan melde fra om smitte ved egenrapportering: Mistenker du smitte?

 

24. april kl. 11.00 

Smittevernveileder for virksomheter med en-til-en kontakt

Regjeringen har vedtatt at virksomheter med en-til-en kontakt, som frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne fra 27. april, forutsatt at de driver på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Veilederen inkluderer råd som knytter seg hovedsakelig til tre punkter:

 • De som er syke skal holde seg borte fra jobb
 • Det må legges til rette for god hygiene i lokalet
 • Tiltak som ivaretar avstand mellom folk

Samlet sett vil disse tiltakene bidra til å redusere fare for smittespredning.

Her finner du veilederen for virksomheter med en-til-en kontakt.

Smittevernveileder for helsevirksomheter med en-til-en kontakt

Fra den 20. april kan helsevirksomheter som tilbyr en-til-en kontakt (som fysioterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder og psykologer) åpne opp.

Her finner du veilederen for helsevirksomheter med en-til-en kontakt.

 

21. april kl. 20.00

Tillatt med alkoholservering

Kommunestyret i Nordre Follo har vedtatt å oppheve forbudet mot skjenking av alkohol på serveringssteder i kommunen.

Nasjonale myndigheter vedtok 12. mars at alle virksomheter i serveringsbransjen holdes stengt, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst en meter avstand. 

24. mars vedtok kommuneoverlegen å stanse alkoholservering etter kl. 21.00. I går, 20. april, vedtok kommunestyret å oppheve forbudet, og serveringssteder har dermed igjen lov til å tilby alkoholservering.

Kommunen understreker at det er de nasjonale retningslinjene som gjelder, og presiserer at alle serveringsstedene har ansvar for å informere gjestene om gode rutiner for håndhygiene, og tilby desinfeksjon til hender. Serveringsstedene må også sørge for at besøkende kan holde minst en meter avstand

Videre oppfordrer kommunen til at alle holder minst to meters avstand til hverandre både innendørs og utendørs, med mindre de er i samme husstand.

 

20. april kl. 18.45 

Skolene åpner for elever på 1.–4. trinn og SFO mandag 27. april

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for skolene.Veilederne ble offentliggjort mandag 20. april og skal bidra til å sikre at skolene gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være på skolen.   

Få barn blir syke
Tall fra Norge og alle andre land viser at barn sjelden blir syke av Covid-19. I land som for eksempel Sverige, Island, Singapore og Taiwan, som har hatt skoler åpne under koronautbruddet, er det heller ikke observert utbrudd blant barn.

Smittevernet på skolene bygger på tre hovedprinsipper

 • syke barn og ansatte skal ikke møte på skolen
 • gode rutiner for håndhygiene og renhold
 • redusert kontakt mellom personer

For å redusere kontakt mellom personer på barnetrinnet, skal barna deles i faste grupper. Gruppenes størrelse bygger på normen for lærertetthet, som for trinn 1.–4. er 15 barn per lærer. På 5.–7. trinn skal det være maks 20 barn per lærer.

Foresatte får informasjon fra skolene om tiltakene som blir satt i verk på den enkelte skole, slik at alle kjenner til disse når skolene gjenåpnes.

Ungdomsskoler og yrkesfag VG2 og VG3
Det er også utarbeidet en smittevernveileder for ungdomsskoler og videregående skoler til hjelp for skolene når de gradvis skal gjenåpnes. 

Utvider testkriteriene 
Det blir også lettere å få undersøkt om barn, elever eller ansatte er smittet, siden testkriteriene utvides 20. april. Ansatte eller elever som har luftveissymptomer, skal kontakte fastlegen eller legevakt for vurdering.

Her finner du veilederne:

Veiledere i smittevern for gjenåpning av skoler

Mer informasjon:

 

17. april kl. 16.45 

Alle kommunale barnehager åpner tirsdag 21. april

Regjeringen har bestemt at barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april, senest 27. april. Etter en stor innsats fra ansatte innenfor barnehage og renhold, er vi glade for å kunne gjenåpne alle kommunale barnehager i Nordre Follo kommune tirsdag 21. april.   

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen.   

Klargjør for å hindre smitte
Veilederen ble offentliggjort onsdag 15. april og samme dag sendte vi ut et kartleggingsskjema til alle foreldre for å få en oversikt over behovet for barnehagetilbud. På bakgrunn av dette jobber vi nå iherdig med å klargjøre barnehagene. Det er mange tiltak og rutiner som må være på plass så vi er sikre på at det er trygt og forsvarlig å være i barnehagen.  

Om barnehagetilbudet    
Vi planlegger for de neste tre ukene og prøver å gi et tilbud til alle som ønsker det. Deretter vil vi vurdere og evt. justere tilbudet. Fordi vi fortsatt er i en beredskapssituasjon der liv og helse har førsteprioritet, må vi også ta høyde for at det kan bli endringer hvis situasjonen i samfunnet endrer seg.   

Fordi barna skal være i faste, små grupper og forholde seg til de samme voksne kan ikke de ansatte samarbeide slik de pleier. Med dagens bemanning må vi derfor tilby et differensiert tilbud, basert på foreldrenes arbeidssituasjon. Foreldre der begge er i samfunnskritiske funksjoner får for eksempel tilbud om lengre oppholdstid enn foreldre med mulighet for å dele på omsorgen, eller der en av foreldrene er hjemme.   

Barna må ha med matpakke
Med de nye retningslinjene klarer vi dessverre ikke å servere mat til barna slik vi pleier. Barna må derfor ha med seg matpakke i barnehagen. Ordningen med varm mat fra catering en dag i uken fortsetter.   

Betaling
Regjeringen har bestemt at foreldre som får et barnehagetilbud skal betale for dette fra og med 14. april. Dette gjelder selv om de ikke benytter seg av tilbudet. Prisen for mat blir justert i henhold til tilbudet. 

 

16. april kl. 10.15 

Foreldre må betale for barnehage og SFO-tilbud igjen fra og med 14. april.     

Regjeringen har bestemt at barnehager skal gjenåpne fra 20. april Skolene åpner for 1.–4. trinn fra 27. april. Samtidig besluttet regjeringen at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14. april.

Alle som har plass må betale
Det innebærer at foreldre som har et tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14. april, slik de gjorde før skolene og barnehagene ble stengt. Dette gjelder også foreldre som velger å ikke benytte seg av barnehage- eller SFO-plassen. Foreldrebetaling bortfaller kun hvis du sier opp plassen.  

Les hele nyheten 

 

15. april kl. 18.40 

Veileder for åpning av barnehagene er klar 

Barnehagene i Norge skal åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april. 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern. Tiltakene skal sørge for at det er trygt og forsvarlig for barn og voksne å være i barnehagene.  

De viktigste tiltakene er at syke barn og voksne ikke skal være i barnehagen, barna skal deles i mindre grupper og det blir forsterkede regler for god hygiene.

Les hele nyheten

 

14. april kl. 19.45  

Oppdaterte testkriterier

Nordre Follo har oppdatert kriteriene for å teste for koronavirus, og følger nå anbefalingene til Folkehelseinstituttet.

Nå skal personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller som er vurdert av lege med mistanke om covid-19, testes. Testkriteriene følger under i prioritert rekkefølge:

 1. Pasienter med behov for innleggelse.
 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner.
 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid (også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn).
 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av Covid-19.

 

12. april kl. 18.00

To nye dødsfall i Nordre Follo

To voksne personer bosatt i Nordre Follo er bekreftet døde som følge av Covid-19. Den ene personen døde 1. april. Den andre døde 10. april. Begge var innlagt ved Akershus universitetssykehus.

 

7. april kl. 19.50 

Barnehager og skoler fortsatt stengt etter påske

Nordre Follo kommune planlegger en kontrollert gjenåpning av barnehagene mandag 20. april og skolene for 1.–4. trinn 27. april. Myndighetene skal lage veileder og gi opplæring i smittevern for å ivareta sikkerheten til barn og voksne. Nærmere informasjon kommer etter påske og senest fredag 17. april.

Statsminister Erna Solberg offentliggjorde i ettermiddag hva som skjer videre med de mange restriksjonene, smitteverntiltakene og forbudene som har blitt innført som følge av koronaviruset.

De aller fleste restriksjonene for å hindre smitte, blir videreført. Myndighetene ser en utflating i antall smittetilfeller, men understreker at kampen mot viruset langt fra er vunnet. Pandemien vil gå i bølger og det kan bli aktuelt å stramme inn igjen på tiltak dersom det blir nødvendig.

Gradvis gjenåpning av barnehager og skoler
På dagens pressekonferanse redegjorde regjeringen for noen endringer som gjøres i restriksjonene.

Alle landets barnehager og skoler holdes fortsatt stengt den første uka etter påske. Deretter ønsker regjeringen en gradvis gjenåpning, forutsatt at hensynet til smittevern er godt ivaretatt.

Barnehagene kan åpne fra mandag 20. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

Skolene kan åpne for 1.–4. trinn og SFO fra mandag 27. april. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Regjeringen setter nå ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen. Dette skal være på plass før åpning.

Regjeringen har som mål at alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren.

Se hele nyheten

 

7. april kl. 13.30  

Hjelp ved vold og overgrep

Vi er inne i en spesiell situasjon med stengte skoler og barnehager, reduserte dagtilbud og pålagte restriksjoner som karantene og isolasjon. I tillegg er mange engstelige og har økonomiske bekymringer. Dette er krevende og for noen kan det bli veldig strevsomt hjemme. 

Husk at det er hjelp å få, også i Påsken! 

 • Politiet: 02800  
 • Nødnummer: 112
 • Krise og incestsenteret i Follo: 64 97 23 00
 • Barnevernstjenesten i Nordre Follo kommune: 40 00 09 47
 • Barnevernsvakta: 91 71 96 15
 • VO-linjen, En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner: 116 006  

Se også steder du kan henvende deg med ulike problemstillinger.

 

1. april kl. 22.25  

Spedbarn testet positivt på koronavirus

Et spedbarn under tre måneder i Nordre Follo kommune har testet positivt på korona-virus (Covid-19). Det bekrefter konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo kommune, Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.
– Barnet er hjemme sammen med familien. Av hensyn til personvern vil vi ikke gi flere opplysninger.

Samme forholdsregler mot smitte som andre
Ingen har immunitet mot Covid-19, heller ikke spedbarn. Familier med spedbarn og småbarn må ta samme forholdsregler som alle andre når det gjelder å forebygge smitte.

Spedbarn med feber skal ha legetilsyn
– Et spedbarn under tre måneder som får feber, skal alltid vurderes av lege. Vanligvis også av barnelege på sykehus, uavhengig av mistanke om koronavirus eller ikke, sier Myhrvold.

Generell informasjon om smittefare for spedbarn
For generell informasjon om smittefare for spedbarn, henviser vi til Folkehelseinstituttet www.fhi.no. For media: mediavakt@fhi.no

Aktuelle lenker
Legeforeningen: Veiledere og prosedyrer for barn og Covid-19
FHI: Råd for gravide og ammende om Covid-19

 

1. april kl. 16.00 

eiledning og anbefalinger om idrettsaktiviteter

Helsedirektoratet har laget veiledning og anbefalinger om hvordan vi skal forså forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. 

Se veiledningen

 

1. april kl. 11.00  

Covid-19 i kommunal bolig

En beboer i en av våre kommunale boliger er testet positivt for koronavirus. Mandag 30. og tirsdag 31. mars er det meldt om syv nye tilfeller på innbyggere som har testet positivt for koronavirus.
– Vi har satt i gang alle aktuelle smitteverntiltak rundt beboeren, forteller smittevernlege Monica Biermann.  

Andre beboere ikke nærkontakter
Ingen av de andre beboerne er definert som nærkontakter, da beboerne har egne leiligheter. – Ansatte som har vært i nærkontakt med beboeren er satt i karantene, opplyser Biermann.

 

29. mars kl. 21.30  

Hovedinngangen i Nordre Follo rådhus stengt fra 30. mars

Fra og med mandag 30. mars er hovedinngangen til Nordre Follo rådhus i Ski sentrum stengt på grunn av ombygging. Vi ber om at du tar kontakt med oss på telefon 02178 via
postmottak@nordrefollo.kommune.no  

Trenger du tilgang til PC, kan du møte opp i Rådhusteatret mellom kl. 10.00 og 14.00. Her står det to PC-er tilgjengelig for innbyggerne. Innbyggerertorget i Kolben er fortsatt stengt.

 

29. mars kl. 20.00 

Nordre Follo kommune på podcast

I første episode kan du høre kommuneoverlege Kerstin Myhrvold fortelle om arbeidet med Covid- 19, smitteoppsporing og åpne idrettsbaner. Podcasten finnes foreløpig på Spotify og Soundcloud, men vil også bli tilgjengelig på Google Play og Itunes.

Hvis du markerer at du ønsker å abonnere, får du automatisk de nye episodene vi publiserer.

 

29. mars kl. 18.00 

Ansatt ved omsorgsbolig testet positivt for korona

En ansatt ved Greverud omsorgsbolig har testet positivt for korona. Boligene er adskilt fra Greverud sykehjem. Alle rutiner er fulgt. Den ansatte er testet i henhold til de nasjonale retningslinjene for oppfølging av helsepersonell. Det er gjort smitteoppsporing etter Folkehelseinstituttets retningslinjer, og de berørte har mottatt informasjon. Disse personene er nå i karantene. Av hensyn til personvern kan vi ikke gi mer konkrete opplysninger.

Beboere og ansatte følges opp  
Pasienter og ansatte som har vært i kontakt med den ansatte og som utvikler symptomer vil bli testet. Alle beboere følges systematisk opp for tidlig å oppdage symptomer på korona. Det er besøksforbud på alle sykehjem og omsorgsboliger i kommunen. I følge kommunens retningslinje for å begrense smitte i sykehjem og omsorgsboliger skal alle ansatte som har akutte luftveissymptomer holde seg hjemme.   

Var forberedt   
– Dette har vi forberedt oss på. Vi må forvente at tallet på smittede trolig vil stige i takt med spredningen i befolkningen selv om kommunen har satt i gang en rekke smitteverntiltak, sier kommuneoverlege Kerstin A. Johnsen Myhrvold. 

– For å forhindre smittespredning og redde så mange liv som mulig må vi respektere og gjennomføre de strenge restriktive tiltakene som er iverksatt for å hindre spredningen. Alle må ta et ansvar, sier kommuneoverlegen.

 

29. mars kl. 13.30 

Hold deg orientert om aktuelle politiske saker

De politiske møtene i Nordre Follo kommune foregår inntil videre digitalt av smittevernhensyn. Se oversikt over kommende møter i politisk møtekalender.
Du kan følge møtene via nett-tv.

Neste møte er temamøte i formannskapet tirsdag 31. mars kl. 16.00 om økonomiske konsekvenser av korona, og næringspolitiske tiltak.

 

27. mars kl. 20.30 

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.   

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.

 

27. mars kl. 15.30  

Åpner mottak for utskrivningsklare koronapasienter

Kommunene får nå en ny gruppe utskrivningsklare pasienter. Dette er innbyggere som kommer fra sykehus etter behandling for koronasykdom. Nordre Follo kommune åpner en mottaksavdeling for disse pasientene på Langhus bo- og servicesenter. Avdelingen er klar til å ta imot pasienter fra mandag 30. mars. Dette er en del av kommunens ansvar for å avhjelpe Akershus universitetssykehus i en svært krevende situasjon

Vi følger strenge regler for å forhindre smitte
Vi har gjort alle nødvendige tiltak for å avgrense denne delen fra resten av bygget. Mottaksavdelingen har egen inngang og egen trappeoppgang. Vi har også satt opp nye vegger og sluser som forhindrer smitte.

 

26. mars kl 16.00

Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00

Ny forskrift vedtatt 23. mars 
De serverings- og skjenkesteder i Nordre Follo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, får ikke lenger skjenke alkohol etter kl. 21.00.

Se forskriften som trådte i kraft fra 24. mars kl. 21.00

 

25. mars kl. 16.00 

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Se pressemelding på regjeringen.no.

 

25. mars kl. 10.30 

Egenbetaling i barnehage og SFO

Kommunen sender ikke ut faktura for april.    

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

 

24. mars kl. 23.00 

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen stenger ikke idrettsanlegg og andre møteplasser av hensyn til smittevern, men benytter ulike kanaler for å oppfordre innbyggerne til å følge retningslinjene fra FHI. Ansatte i fritidsklubber, ungdomskafeer m.v. er ute og kartlegger aktivitet. Kommunen samarbeider også med politiet. 
 • Kommunen jobber med å sikre tilgang på smittevernutstyr.

 

24. mars kl. 16.30 

Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Se pressemelding fra regjeringen 24. mars.

Her finner du informasjon om hvordan dette påvirker kommunale tjenester og funksjoner i Nordre Follo kommune.

 

24. mars kl. 13.30 

Vil du bidra i helsesektoren?

Nordre Follo kommune forventer stort behov for ekstra personell til viktige funksjoner i tiden fremover på grunn av koronapandemien. Vi søker deg med helsefaglig kompetanse som for eksempel lege, legesekretær, sykepleier, helsefagarbeider eller du som er fysio- eller ergoterapeut. Vi er også interessert i studenter innen helsefag eller du som har erfaring fra arbeid i helsetjenesten.

Les mer om hvordan du kan registrere deg.

 

23. mars kl. 18.20

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen følger med på aktivitet på idrettsanlegg, lekeplasser og andre møteplasser, og har dialog med politiet. Det er ikke grunnlag for å stenge anleggene for uorganisert aktivitet. Kommunen gjør en fortløpende vurdering. Mange som er flinke til å følge råd og tiltak gitt av myndighetene for å hindre smittespredning av koronavirus. Det er viktig at foreldre og foresatte snakker med barna og ungdommene sine om dette.

 • Kommunen følger med og samarbeider med politiet om skjenketider. Gjester på utesteder ser ut til å følge smittevernråd. Kommunen gjør en forløpende vurdering.

 • Det er viktig at alle kommunens ansatte som har mulighet fortsatt jobber fra hjemmekontor.

 

23. mars kl. 13.30 

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.

 

23. mars kl. 10.45 

En innbygger i Nordre Follo er død av koronavirus

Den døde var en eldre person i risikogruppen, som var innlagt ved Akershus universitetssykehus. De pårørende er varslet. Av personvernhensyn kan vi ikke gi mer informasjon om den avdøde.

Ordføreren uttrykker sin medfølelse
Ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende og andre etterlatte. Hun ønsker å benytte anledningen til å minne alle innbyggere i Nordre Follo om hvilket ansvar vi alle har for å begrense smitte.

– Dette understreker hvor alvorlig dette viruset er. Alvoret er nå enda tydeligere. Vi har mistet en innbygger, og vi har ingen å miste, sier ordføreren.

– Viruset er mest skadelig for de mest sårbare i samfunnet. Det er for dem, og for helsepersonell, at vi alle må gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig.

 

22. mars kl. 15.25 

Folkehelseinstituttet ønsker at folk melder fra til dem om symptomer på koronavirus.

Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Merk at du ikke får kontakt med helsevesenet eller kommunen gjennom denne løsningen. Hensikten er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet.

 

21. mars kl. 17.00  

Hvor går grensene for barnas sosiale liv?

Mange foreldre er usikre på hvor mye begrensninger de skal legge på barnas og ungdommenes sosiale liv nå. Kommuneoverlegen er tydelig: Begrens sosial omgang til en eller to faste venner, i tillegg til familien. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) som sier vi skal begrense sosial omgang så mye som mulig.

Foreldre bør samarbeide 
Foreldre bør gå foran med et godt eksempel og gjerne samarbeide med andre. Det er enklere for barn og unge når alle følger de samme reglene. Foreldre bør også bidra til at alle har noen og være sammen med.

Møteplasser for uorganisert aktivitet
De siste dagene har flere stilt spørsmål om idrettsplasser, ballbinger, skateparker og andre steder der barn og unge møtes for uorganisert aktivitet. Inntil videre er de kommunale uteanleggene åpne, men vi har hengt opp plakater med retningslinjer fra helsemyndighetene for hvordan vi unngår å spre smitte.

Ungdomsarbeiderne følger med
Siden fritidssentre, ungdomsklubber og kommunale kafeer er stengt, reiser de ansatte her rundt til kjente møtesteder for å sjekke at ungdommene følger rådene fra FHI, og at de har det bra. Se rådene fra Folkehelseinstituttet: Barn og korona

 

21. mars kl. 11.30 

Følg med på nettsiden til Folkehelseinstituttet

Siden Fakta, råd og tiltak blir fortløpende oppdatert. Fredag 20. mars oppdaterte FHI blant annet tre kapitler i veilederen:

 • Testing og diagnostikk (testkriterier)
 • Råd og informasjon til gravide, barn og unge
 • Råd og informasjon til risikogrupper

FHI – Koronaveilederen

 

20. mars kl. 14.00 

Mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom

Kommunen har nå etablert et eget mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom. 

Har du luftveissykdommer skal du fortsatt ringe fastlegen din, legevakten på 116 117 eller Koronatelefonen på 33 20 09 93. Legen vurderer din situasjon og henviser deg eventuelt videre til det nye mottaket. Du skal altså ikke møte opp her uten henvisning fra lege.

Mottaket er bemannet med tre kommunalt ansatte leger. Bemanningen blir justert etter behov. Mottaket holder til på Ski sykehus og vil ta imot pasienter fra Nordre Follo og Enebakk kommuner. Åpningstiden er kl. 08.00–16.00 på hverdager.

 

18. mars kl. 18.30 

Trenger du hjelp / vil du være frivillig?

Kommunen har tatt i bruk appen Nyby for å koble de som trenger hjelp med de som ønsker å hjelpe. Du trenger en smarttelefon eller nettbrett. Last ned Nyby på IOS og Android. Appen er gratis. Registrer en bruker med fornavn, etternavn og telefonnummer. Velg mellom å legge inn ønskede tjenester eller å gi tjenester.   

Les mer om Nyby

 

17. mars kl. 19.00 

Antall bekreftede smittetilfeller

Vi oppdaterer nå antall bekreftede smittetilfeller i en egen oversikt. Se informasjonsboksen Status Nordre Follo.

 

17. mars kl. 16.45 

Oppdaterte testkriterier

Vi er nå over i en ny fase av koronautbruddet, hvor eventuell smitte foregår også innenlands. Derfor spør vi ikke lenger om du har vært i utlandet. Vi er opptatt av om du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, kortpustethet og/eller hoste. I tillegg må du tilhøre en av følgende kategorier:

 • eldre personer (over 65 år)
 • voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
 • personer som røyker daglig
 • helsepersonell som må være i jobb for å ta vare på pasienter i de sårbare gruppene (for eksempel fastleger, helsesekretærer på legekontorer, personell på sykehjem)

 

15. mars kl 20.30 

En registrert smittet 

En innbygger ble registrert smittet søndag kveld. Totalt er det nå 18 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner

Alle barnehager og skoler er stengt fra og med fredag 13. mars. Skoler og barnehager skal sørge for et tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. I tillegg til de 15 kriteriene som ble definert 12. mars regnes også flere stillinger innenfor forsyningssikkerhet og barnevern. 

Tiltak som berører helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle

Regjeringen innførte 12. mars 2020 en rekke tiltak for å begrense spredningen av smitte av koronaviruset. Se Helsedirektoratet
Et av tiltakene er å stenge virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende.  

Gjelder også mindre virksomheter
Kommuneoverlegen i Nordre Follo vil presisere at dette tiltaket også gjelder for mindre virksomheter, særlig for helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle. Eksempler på dette er  virksomheter som tilbyr fotterapi, kiropraktikk, fysioterapi, osteopati, naprapati, massasje og andre terapiformer som krever fysisk oppmøte og kontakt mellom mennesker. Hvis virksomheten kan gjennomføre pasient-/brukermøter elektronisk eller per telefon kan aktiviteten opprettholdes.

 

15. mars kl. 13.30  

Stopper besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Utbruddet av Koronavirus i Norge er som forventet nå på vei over i en ny fase. Vi opplever nå smitte mellom personer i Norge og rådene fra overordnede helsemyndigheter endres raskt. Eldre og personer med underliggende sykdom er de mest utsatte for alvorlig sykdom og det å beskytte disse vil være en prioritert oppgave fremover.

Tester beboere
Etter ferske nasjonale retningslinjer skal alle sykehjemsbeboere med nyoppståtte luftveissymptomer testes for Koronavirus. Vi starter dette arbeidet denne helgen og må derfor innføre besøksforbud. Dette forbudet er midlertidig og vi vil komme tilbake med ny informasjon.  

Blir godt ivaretatt
Vi kan gjøres unntak for besøk som er absolutt nødvendig. Eventuelle besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt med ledelsen ved institusjonen per telefon slik at de kan vurdere om besøknede kan være en smitterisiko for beboerne i samråd med lege. 

Vi har stor forståelse for at pårørende kan oppleve dette vanskelig og forsikrer dere om t beboerne blir godt ivaretatt av de ansatte. Dagliglivet fortsetter tilnærmet som normalt, men med færre aktiviteter og ingen besøk utenfra. Vi kontakter nærmeste pårørende til de som blir testet.

 

14. mars kl. 20.00

Seks nye bekreftede tilfeller av koronasmitte 

Det er nå totalt 17 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.
– Vi jobber hele tiden med smitteoppsporing og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no eller ring pressevakt.

 

13. mars kl. 17.00 

Må prioritere i hjemmesykepleien 

Som følge av koronasituasjonen må hjemmesykepleien i Nordre Follo prioritere at liv og helse blir ivaretatt. Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest. Det betyr blant annet at de som har hjemmesykepleie kan oppleve færre besøk og at aktivitetsnivået i sykehjem og omsorgsboliger blir redusert.

Færre besøk 
Vi har i dag ringt til brukere av hjemmesykepleien i forbindelse med at vi gjør en vurdering av hver enkelt bruker. Noen har fått avtale om færre besøk. Noen brukere og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon.
– Vi har startet en kontinuerlig vurdering og dette arbeidet fortsetter i tiden fremover, sier områdeleder for pleie- og omsorg, Thorbjørn Engh.

Liv og helse har førsteprioritet
– Det viktigste nå er å ivareta liv og helse og sikre at de som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp får det, sier Engh.
– Vi opplever å ha god kontroll over situasjonen, men jobber kontinuerlig med beredskapen. Blant annet ser vi nå på muligheten for å bruke ansatte som er fristilt som følge at virksomheter er stengt. 

Ber pårørende bistå hvis mulig
– Vi ber om forståelse for situasjonen og oppfordrer pårørende til å bistå sine nære der det er mulig. Det kan for eksempel være tilsyn, ernæring og rett og slett være til stede, oppfordrer Engh.
– I tiden fremover må vi fortsette å tilpasse tilbudet, avslutter områdelederen.

 

13. mars kl. 13.00 

i nye tilfeller av koronavirus i Nordre Follo 

I løpet av kvelden 12. mars ble det meldt inn til kommuneoverlegen at ni innbyggere har testet positivt på koronavirus. Til sammen er elleve personer bekreftet smittet ved testing i Nordre Follo kommune.

En av de smittede er en ungdom under 18 år. Personen er i form til å være i isolat hjemme. De andre tilfellene er i hovedsak knyttet til reise.
– Vi er i gang med nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no så får dere svar i løpet av dagen.

 

13. mars kl. 07.30 

Restriksjoner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Eldre mennesker er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Vi ber dere derfor tenke dere godt om før dere går på besøk. For å begrense smitten tillater vi kun besøk på beboernes rom og i deres leiligheter. Vi har også innført følgende retningslinjer: 

Det er svært viktig at alle besøkende overholder de hygieniske retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.   

For besøkende på våre sykehjem gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre institusjoner før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.
 • Besøk begrenses til en nærmeste pårørende. Det vil si at kun en og samme person per bruker kan besøke institusjon i perioden restriksjonene gjelder.
 • Ved alvorlig sykdom og terminal pleie avtales besøk særskilt.  

For besøkende i våre omsorgsboliger gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre omsorgsboliger før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Besøk begrenses så langt det lar seg gjøre.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.

 

12. mars kl. 15.00  

Stenger flere kommunale virksomheter

Nordre Follo kommune innfører flere tiltak for å bidra til begrensning av koronaviruset. Følgende tilbud stenger fra og med i dag:

 • Barnehager
 • Skoler
 • SFO-tilbud
 • Voksenopplæring
 • Kulturskoler
 • Bibliotekene inkludert BUA
 • Seniorsentre
 • Dagsentre
 • Fritidsklubber
 • Organisert idrett
 • Svømmehaller
 • Kaféer på institusjoner
 • OMA
 • Publikumsmottak på NAV
 • Publikumsmottak på boligkontor
 • Publikumsmottak på byggesakskontor
Nye tiltak fra regjeringen   
Statsminister Erna Solberg presenterte nye tiltak på en pressekonferanse kl. 14.00 i ettermiddag. Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenger fra og med i dag kl. 18.00 til og med 26. mars.  

Se pressemelding på regjeringen.no

Barn i barnehage og småskole, som har foreldre som har samfunnskritiske jobber, skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Regjeringen utvider samtidig ordningen for sykedager for barn. Det betyr at alle barnehager og skoler i Nordre Follo nå blir stengt. Kommunen gjennomfører alternativ undervisning.

Ivareta helsesektoren 
Omfanget av smittede i Nordre Follo kommune er foreløpig lavt, men vi forventer økning. 

– Jeg er glad for at regjeringen i dag har initiert viktige tiltak for å begrense ytterligere smitte av koronaviruset. Vi opplever at vi har en alvorlig situasjon med ukontrollerbar spredning. For meg er det viktig at vi som lever våre liv, jobber og ferdes i Nordre Follo kommune gjør hva vi kan for å hindre smitte, sier ordfører Hanne Opdan.

– Det er ekstra viktig å opprettholde driften av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi jobber med planer for å ivareta kritisk bemanning, det vil si 40 prosent fravær, i henhold til retningslinjer fra Direktoratet for sivil beredskap.

Politiske møter, publikumsmottak og kommunale bygg 
Alle politiske møter unntatt Formannskapet er avlyst. Formannskapet er delegert fullmakter for å fatte nødvendige tiltak.

Publikumsmottakene på NAV, boligkontor og byggesakskontor stenger, men vil ta imot henvendelser på telefon og via digitale kanaler.

Alle kommunalt ansatte som har oppgaver de kan gjøre fra hjemmekontor, vil jobbe hjemmefra fra og med fredag 13. mars.

Vi stopper også utleie av alle kommunale bygg for å begrense smitte. Dette innebærer at det ikke vil være noen aktivitet i kommunens idrettsanlegg, kulturbygg og lignende.

Det er satt krisestab og kommunens ledelse møtes hver dag. Som følge av regjeringens nye regler for karantene etter reiser utenfor Norden, er ordføreren og deler av rådmannens ledergruppe i karantene.

Hit kan du ringe
Vi har åpnet en egen koronatelefon i kommunen med telefonnummer 33 200 993. Den er betjent fra kl. 8.00 til 15.30. Hit kan du ringe hvis du mistenker at du er smittet, men prøv å ringe fastlegen din først. Hvis det er akutt, ring legevakten på 116 117.

Hvis du har generelle spørsmål, skal du ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015.

 

11. mars kl. 19.00 

Styrker mitteverntiltak mot Koronavirus

Nordre Follo kommune styrker smittebegrensende tiltak mot koronavirus fra i ettermidag. – Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Les hele saken

 

11. mars kl. 9.45  

To påviste tilfeller av koronavirus i Nordre Follo 

Mange innbyggere i kommunen er testet for koronavirus. To av disse er konstantert smittet.

– Vi fikk sent i går kveld, tirsdag 10. mars, informasjon om at to av våre innbyggere har testet positivt på koronavirus. De har begge vært på reise utenlands.

– Vi startet umiddelbart med smitteoppsporing og nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier konstituert kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Mange er testet og vi forventer også flere positive tester fremover. Vi setter nå i gang umiddelbare tiltak for å begrense videre utvikling.

Pressehenvendelser
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Vi ber derfor media sende spørsmål til kommuneoverlegen på e-post til presse@nordrefollo.kommune.no. Spørsmålene blir besvart i løpet av ettermiddag/kveld.

 

10. mars kl. 16.00

Karantene

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte om å være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

For media

Pressekontakt: Ingvild Belck-Olsen
Telefon 92 05 95 06 
presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen 
Telefon til vakthavende kommuneoverlege: 66 10 14 07. 
Vi ber om at privatpersoner henvender seg på e-post. 

Sist endret: 03.08.2020