Formannskapet forlenger lokale tiltak til og med 22. januar

Formannskapet behandlet smitteverntiltak i Nordre Follo kommune 7. januar. De forlenget den lokale forskriften om forebygging av koronasmitte, vedtatt 16. desember 2020.

Husk at råd og regler om smittevern endres ofte. Se alltid oppdatert informasjon om gjeldende regler her: Råd og regler i Nordre Follo

Det er flere nivåer av smittevernregler. De nasjonale påbudene må alle i Norge følge, uansett hvilken kommune de bor i. Regjeringen forsterket de nasjonale smitteverntiltakene fra 4. januar til og med 19. januar og innførte nye regler, blant annet nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Se full oversikt over nasjonale regler.

Formannskapet vedtok at forskriften om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune videreføres frem til og med 22. januar 2021. Denne innebærer blant annet at det er påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde én meters avstand, i taxi, på kollektivtransport og på offentlige steder som butikker, fellesarealer på kjøpesentre, lokaler for fritidsaktiviteter og lignende. Det er fortsatt forbud mot å gjennomføre arrangementer innendørs.

Ikke rødt nivå i barneskoler og barnehager

Formannskapet innførte ikke rødt nivå i barnehager og barneskoler. De fortsetter på gult nivå slik som de har hatt i høst. Ungdomsskolene fortsetter på rødt nivå. 

Kommunen har ingen pågående utbrudd i barneskoler eller barnehager. Det er for tiden ikke mer smitte blant barn og unge enn i andre deler av befolkningen.

Kommuneoverlegen vurderer at erfaringsmessig håndteres utbrudd i barnehager og barneskoler meget godt på “gult nivå” i Nordre Follo kommune. Barneskoler og barnehager er forberedt på å gå over til rødt nivå og kan raskt effektuere dette ved smitteutbrudd eller negativ utvikling i den generelle smittesituasjonen.

Fritidsklubber

Formannskapet valgte å holde fritidsklubbene åpne, med de strenge smitteverntiltakene som allerede er innført.

Vedtaket

Punkt nr: 1

Forskriften om forebygging av koronasmitte, Nordre Follo kommune, videreføres frem til og med 22.01.21.

Punkt nr: 2

Regjeringens eksplisitte tiltak som skal vurderes av kommuner med mye smitte: Punkt om munnbind er allerede innført i lokal forskrift, øvrige tiltak innføres ikke.

Punkt nr: 3

Nordre Follo kommune gjør egne vurderinger av tiltak basert på de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger om smitteverntiltak. 

Nordre Follo kommune støtter anbefalingene fra nasjonale myndigheter per 3. januar 2021:

Sosial kontakt

* Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

* Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

* Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)

* Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)

* Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

* Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

* Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt) 

Idrett

* Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

* Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Se saksdokumentene 

Sist endret: 08.01.2021