Sosial nedstenging fra midnatt 9. november

Norge er i starten på andre smittebølge og viruset sprer seg raskt. Formannskapet i Nordre Follo vedtok derfor  en sosial nedstenging i kommunen fra mandag 9. november. I tillegg kom ytterligere innstramminger 19. november. De videreføres og gjelder til 16. desember.

Disse tiltakene gjelder til og med 16. desember: 

 • Sosiale sammenkomster i private hjem skal ikke overstige ti personer. Det må være mulig å holde en meter avstand.
 • Det er ikke tillatt å gjennomføre private sammenkomster innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.
 • Forbud mot alle innendørs arrangementer. Unntak for bisettelser og begravelser. Dåp og vielser kan gjennomføres uten tilskuere til stede.

 • Forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

 • Plikt til å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand.
 • Plikt til å bruke munnbind i taxi. Dette gjelder både sjåfør og passasjerer. 
 • Plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig passering. Eksempler er butikker, fellesareale på kjøpesentre og serveringssteder.  
 • Strengere krav til smitteverntiltak i virksomheter der personer møtes fysisk, blant annet i butikker og kjøpesentre. Her må det være mulig å holde  to meter avstand til andre. 

 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter er stengt, med unntak av bibliotek.
 • Fritidsklubbene er åpne, men har et begrenset tilbud for å ivareta smittevernet. Kun elever fra samme kohort kan være på ungdomsklubbene samtidig. Hjørnet ungdomskafé kan maks ha 20 besøkende. 

 • Idrettsanlegg i Nordre Follo skal kun benyttes til organisert trening for barn i barneskolealder og yngre. For alle andre formål er idrettsanleggene stengt. Styrkerom er stengt for alle.
 • Treningssentre og svømmehaller er stengt med følgende unntak:

  • Skolesvømming for barn og unge under 20 år.
  • Svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskolealder og yngre.
  • Svømming for profesjonelle utøvere.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Annen individuell behandling der det kan bestilles time og hvor bad er en del av behandlingen.

 • Ungdom kan drive organisert trening utendørs i mindre grupper. Se egne retningslinjer. 
 • Det skal ikke arrangeres kamper, cuper, stevner, turneringer, treningssamlinger og lignende.    

Ungdomsskolene er på rødt nivå de neste ukene. Kommunen anbefaler å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor i tiden framover.  

For fullstendig informasjon, se forskriften. 

Tiltakene gjelder til og med 16. desember. 

Mer informasjon

Sist endret: 01.12.2020