Søknaden om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger.

Søknadsskjema: Søknad om innføring i manntallet i Nordre Follo PDF document ODT document  

Søknaden kan fremmes i eget brev som sendes samtidig med valgstemmen.
Hvis du skal levere stemme i utlandet, kan du benytte et eget søknadsskjema som blir trykket på omslagskonvolutten for forhåndsstemmegivning utenriks.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand trenger ikke søke om innføring i manntallet.