Informasjon om koronavirus

Har du spørsmål om korona?  

Finn svar på fhi.no. Hvis ikke, ring den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.

Mistenker du smitte? 

1. Ring fastlegen din – ikke møt opp! 
2. Ring koronatelefonen 33 20 09 93   

 • Hverdager kl. 08.00–15.30
 • Lørdag og søndag kl. 11.00–15.00
  (redusert kapasitet i helgene)

3. Ring legevakten for akutt hjelp
Hvis du er syk og ikke får tak i fastlegen, ring 116 117. 

Hvis liv og helse er i fare, ring 113. 

Meld fra om smitte til helsenorge.no.

KOMMUNALE TJENESTER

For å hindre smitte har vi innført flere endringer i tjenestetilbudet. 

Se oversikt over endringene

BARN OG UNGE – vakttelefoner

 • Barneverntjenesten
  Telefon 40 00 09 47 (08.00–15.30) 
 • Follo barnevernvakt
  Telefon 91 71 96 15 (15.30–08.00)
 • Alarmtelefon for barn og unge
  Telefon 116 111 (hele døgnet)  

Se flere du kan kontakte

FOR MEDIA

Pressekontakt 
Tore Bø Nyland 
Telefon 95 70 68 68
presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen

Antall bekreftet smittede

Nyheter om saken

27. mars kl. 20.30

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.   

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.    

26. mars kl 16.00

Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00

Ny forskrift vedtatt 23. mars 
De serverings- og skjenkesteder i Nordre Follo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020, får ikke lenger skjenke alkohol etter kl. 21.00.

Se forskriften som trådte i kraft fra 24. mars kl. 21.00

25. mars kl. 16.00

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst

I stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Se pressemelding på regjeringen.no

25. mars kl. 10.30

Egenbetaling i barnehage og SFO

Kommunen sender ikke ut faktura for april.    

Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april. I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

24. mars kl. 23.00

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen stenger ikke idrettsanlegg og andre møteplasser av hensyn til smittevern, men benytter ulike kanaler for å oppfordre innbyggerne til å følge retningslinjene fra FHI. Ansatte i fritidsklubber, ungdomskafeer m.v. er ute og kartlegger aktivitet. Kommunen samarbeider også med politiet. 
 • Kommunen jobber med å sikre tilgang på smittevernutstyr. 

24. mars kl. 16.30

Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Se pressemelding fra regjeringen 24. mars.

Her finner du informasjon om hvordan dette påvirker kommunale tjenester og funksjoner i Nordre Follo kommune.

24. mars kl. 13.30

Vil du bidra i helsesektoren?

Nordre Follo kommune forventer stort behov for ekstra personell til viktige funksjoner i tiden fremover på grunn av koronapandemien. Vi søker deg med helsefaglig kompetanse som for eksempel lege, legesekretær, sykepleier, helsefagarbeider eller du som er fysio- eller ergoterapeut. Vi er også interessert i studenter innen helsefag eller du som har erfaring fra arbeid i helsetjenesten.

Les mer om hvordan du kan registrere deg.

23. mars kl. 18.20

Nytt fra kommunens kriseledelse

 • Kommunen følger med på aktivitet på idrettsanlegg, lekeplasser og andre møteplasser, og har dialog med politiet. Det er ikke grunnlag for å stenge anleggene for uorganisert aktivitet. Kommunen gjør en fortløpende vurdering. Mange som er flinke til å følge råd og tiltak gitt av myndighetene for å hindre smittespredning av koronavirus. Det er viktig at foreldre og foresatte snakker med barna og ungdommene sine om dette.

 • Kommunen følger med og samarbeider med politiet om skjenketider. Gjester på utesteder ser ut til å følge smittevernråd. Kommunen gjør en forløpende vurdering.

 • Det er viktig at alle kommunens ansatte som har mulighet fortsatt jobber fra hjemmekontor.

23. mars kl. 13.30

Nye testkriterier

Vi tester nå kun personer med akutt luftveissymptom med feber, hoste eller tungpustethet og som tilhører en av disse gruppene:

 • Pasienter i sykehjem
 • Brukere av hjemmetjenesten
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid

Innbyggere med akutt innsettende luftveissymptomer som behøver innleggelse blir testet på Ahus.  

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Ved behov for legetilsyn må de kontakte fastlege eller legevakt.

23. mars kl. 10.45

En innbygger i Nordre Follo er død av koronavirus

Den døde var en eldre person i risikogruppen, som var innlagt ved Akershus universitetssykehus. De pårørende er varslet. Av personvernhensyn kan vi ikke gi mer informasjon om den avdøde.

Ordføreren uttrykker sin medfølelse
Ordfører i Nordre Follo kommune Hanne Opdan uttrykker sin dypeste medfølelse med de pårørende og andre etterlatte. Hun ønsker å benytte anledningen til å minne alle innbyggere i Nordre Follo om hvilket ansvar vi alle har for å begrense smitte.

– Dette understreker hvor alvorlig dette viruset er. Alvoret er nå enda tydeligere. Vi har mistet en innbygger, og vi har ingen å miste, sier ordføreren.

– Viruset er mest skadelig for de mest sårbare i samfunnet. Det er for dem, og for helsepersonell, at vi alle må gjøre det vi kan for å begrense smitten mest mulig.

22. mars kl. 15.25

Folkehelseinstituttet ønsker at folk melder fra til dem om symptomer på koronavirus

Folkehelseinstituttet har i dag sammen med Norsk Helsenett publisert løsningen Meld fra ved mistanke om koronavirus, som legger til rette for selvrapportering av symptomer fra alle innbyggere. Dette er ett av flere tiltak for å få oversikt over smitte i Norge. Løsningen skal brukes av deg som har symptomer som kan skyldes koronavirus.

Du må logge deg inn som bruker av løsningen for å melde fra om du har symptomer.

Merk at du ikke får kontakt med helsevesenet eller kommunen gjennom denne løsningen. Hensikten er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet.

21. mars kl. 17.00

Hvor går grensene for barnas sosiale liv?

Mange foreldre er usikre på hvor mye begrensninger de skal legge på barnas og ungdommenes sosiale liv nå. Kommuneoverlegen er tydelig: Begrens sosial omgang til en eller to faste venner, i tillegg til familien. Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) som sier vi skal begrense sosial omgang så mye som mulig.

Foreldre bør samarbeide 
Foreldre bør gå foran med et godt eksempel og gjerne samarbeide med andre. Det er enklere for barn og unge når alle følger de samme reglene. Foreldre bør også bidra til at alle har noen og være sammen med.

Møteplasser for uorganisert aktivitet
De siste dagene har flere stilt spørsmål om idrettsplasser, ballbinger, skateparker og andre steder der barn og unge møtes for uorganisert aktivitet. Inntil videre er de kommunale uteanleggene åpne, men vi har hengt opp plakater med retningslinjer fra helsemyndighetene for hvordan vi unngår å spre smitte.

Ungdomsarbeiderne følger med
Siden fritidssentre, ungdomsklubber og kommunale kafeer er stengt, reiser de ansatte her rundt til kjente møtesteder for å sjekke at ungdommene følger rådene fra FHI, og at de har det bra. Se rådene fra Folkehelseinstituttet: Barn og korona 

21. mars kl. 11.30

Følg med på nettsiden til Folkehelseinstituttet

Siden Fakta, råd og tiltak blir fortløpende oppdatert. Fredag 20. mars oppdaterte FHI blant annet tre kapitler i veilederen:

 • Testing og diagnostikk (testkriterier)
 • Råd og informasjon til gravide, barn og unge
 • Råd og informasjon til risikogrupper

FHI – Koronaveilederen

20. mars kl. 14.00

Mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom

Kommunen har nå etablert et eget mottak for pasienter med symptomer på luftveissykdom. 

Har du luftveissykdommer skal du fortsatt ringe fastlegen din, legevakten på 116 117 eller Koronatelefonen på 33 20 09 93. Legen vurderer din situasjon og henviser deg eventuelt videre til det nye mottaket. Du skal altså ikke møte opp her uten henvisning fra lege.

Mottaket er bemannet med tre kommunalt ansatte leger. Bemanningen blir justert etter behov. Mottaket holder til på Ski sykehus og vil ta imot pasienter fra Nordre Follo og Enebakk kommuner. Åpningstiden er kl. 08.00–16.00 på hverdager.  

18. mars kl. 18.30

Trenger du hjelp / vil du være frivillig?

Kommunen har tatt i bruk appen Nyby for å koble de som trenger hjelp med de som ønsker å hjelpe. Du trenger en smarttelefon eller nettbrett. Last ned Nyby på IOS og Android. Appen er gratis. Registrer en bruker med fornavn, etternavn og telefonnummer. Velg mellom å legge inn ønskede tjenester eller å gi tjenester.   

Les mer om Nyby

17. mars kl. 19.00

Antall bekreftede smittetilfeller

Vi oppdaterer nå antall bekreftede smittetilfeller i en egen oversikt. Se informasjonsboksen Status Nordre Follo.

17. mars kl. 16.45

Oppdaterte testkriterier

Vi er nå over i en ny fase av koronautbruddet, hvor eventuell smitte foregår også innenlands. Derfor spør vi ikke lenger om du har vært i utlandet. Vi er opptatt av om du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, kortpustethet og/eller hoste. I tillegg må du tilhøre en av følgende kategorier:

 • eldre personer (over 65 år)
 • voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk
 • personer som røyker daglig
 • helsepersonell som må være i jobb for å ta vare på pasienter i de sårbare gruppene (for eksempel fastleger, helsesekretærer på legekontorer, personell på sykehjem)

17. mars kl. 11.30

Koronatelefonen fungerer igjen. Telefonnummer er 33 20 09 93. 

16. mars kl. 14.15

Vi har for tiden tekniske problemer med koronatelefonen. Ring derfor fastlegen, som sørger for nødvendig oppfølging hvis det er aktuelt. 

15. mars kl 20.30 

En registrert smittet 

En innbygger ble registrert smittet søndag kveld. Totalt er det nå 18 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.

Tilbud til barn med foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner

Alle barnehager og skoler er stengt fra og med fredag 13. mars. Skoler og barnehager skal sørge for et tilbud til barn med foreldre i definerte kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige behov. I tillegg til de 15 kriteriene som ble definert 12. mars regnes også flere stillinger innenfor forsyningssikkerhet og barnevern. 

Tiltak som berører helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle

Regjeringen innførte 12. mars 2020 en rekke tiltak for å begrense spredningen av smitte av koronaviruset. Se Helsedirektoratet
Et av tiltakene er å stenge virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende.  

Gjelder også mindre virksomheter
Kommuneoverlegen i Nordre Follo vil presisere at dette tiltaket også gjelder for mindre virksomheter, særlig for helseaktører som ikke har en samfunnskritisk rolle. Eksempler på dette er  virksomheter som tilbyr fotterapi, kiropraktikk, fysioterapi, osteopati, naprapati, massasje og andre terapiformer som krever fysisk oppmøte og kontakt mellom mennesker. Hvis virksomheten kan gjennomføre pasient-/brukermøter elektronisk eller per telefon kan aktiviteten opprettholdes. 

15. mars kl. 13.30

Stopper besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Utbruddet av Koronavirus i Norge er som forventet nå på vei over i en ny fase. Vi opplever nå smitte mellom personer i Norge og rådene fra overordnede helsemyndigheter endres raskt. Eldre og personer med underliggende sykdom er de mest utsatte for alvorlig sykdom og det å beskytte disse vil være en prioritert oppgave fremover.

Tester beboere
Etter ferske nasjonale retningslinjer skal alle sykehjemsbeboere med nyoppståtte luftveissymptomer testes for Koronavirus. Vi starter dette arbeidet denne helgen og må derfor innføre besøksforbud. Dette forbudet er midlertidig og vi vil komme tilbake med ny informasjon.  

Blir godt ivaretatt
Vi kan gjøres unntak for besøk som er absolutt nødvendig. Eventuelle besøk må avtales på forhånd. Ta kontakt med ledelsen ved institusjonen per telefon slik at de kan vurdere om besøknede kan være en smitterisiko for beboerne i samråd med lege. 

Vi har stor forståelse for at pårørende kan oppleve dette vanskelig og forsikrer dere om t beboerne blir godt ivaretatt av de ansatte. Dagliglivet fortsetter tilnærmet som normalt, men med færre aktiviteter og ingen besøk utenfra. Vi kontakter nærmeste pårørende til de som blir testet. 

14. mars kl. 20.00

Seks nye bekreftede tilfeller av koronasmitte 

Det er nå totalt 17 bekreftede tilfeller av koronasmitte i kommunen.
– Vi jobber hele tiden med smitteoppsporing og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no eller ring pressevakt.

13. mars kl. 17.00

Må prioritere i hjemmesykepleien 

Som følge av koronasituasjonen må hjemmesykepleien i Nordre Follo prioritere at liv og helse blir ivaretatt. Helsepersonell rammes også av sykdom og settes i karantene og vi må sørge for å ha nok ansatte til å ivareta de innbyggerne som trenger det mest. Det betyr blant annet at de som har hjemmesykepleie kan oppleve færre besøk og at aktivitetsnivået i sykehjem og omsorgsboliger blir redusert.

Færre besøk 
Vi har i dag ringt til brukere av hjemmesykepleien i forbindelse med at vi gjør en vurdering av hver enkelt bruker. Noen har fått avtale om færre besøk. Noen brukere og pårørende har selv tatt kontakt med hjemmesykepleien for å avlyse eller redusere tilbudet. Hos noen er det opprettet en daglig oppfølging på telefon.
– Vi har startet en kontinuerlig vurdering og dette arbeidet fortsetter i tiden fremover, sier områdeleder for pleie- og omsorg, Thorbjørn Engh.

Liv og helse har førsteprioritet
– Det viktigste nå er å ivareta liv og helse og sikre at de som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp får det, sier Engh.
– Vi opplever å ha god kontroll over situasjonen, men jobber kontinuerlig med beredskapen. Blant annet ser vi nå på muligheten for å bruke ansatte som er fristilt som følge at virksomheter er stengt. 

Ber pårørende bistå hvis mulig
– Vi ber om forståelse for situasjonen og oppfordrer pårørende til å bistå sine nære der det er mulig. Det kan for eksempel være tilsyn, ernæring og rett og slett være til stede, oppfordrer Engh.
– I tiden fremover må vi fortsette å tilpasse tilbudet, avslutter områdelederen.

13. mars kl. 13.00

Ni nye tilfeller av koronavirus i Nordre Follo 

I løpet av kvelden 12. mars ble det meldt inn til kommuneoverlegen at ni innbyggere har testet positivt på koronavirus. Til sammen er elleve personer bekreftet smittet ved testing i Nordre Follo kommune.

En av de smittede er en ungdom under 18 år. Personen er i form til å være i isolat hjemme. De andre tilfellene er i hovedsak knyttet til reise.
– Vi er i gang med nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier fungerende kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

Må prioritere smittevern
Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Send derfor spørsmål til kommuneoverlegen til presse@nordrefollo.kommune.no så får dere svar i løpet av dagen.

13. mars kl. 07.30

Restriksjoner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger 

Eldre mennesker er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Vi ber dere derfor tenke dere godt om før dere går på besøk. For å begrense smitten tillater vi kun besøk på beboernes rom og i deres leiligheter. Vi har også innført følgende retningslinjer: 

Det er svært viktig at alle besøkende overholder de hygieniske retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.   

For besøkende på våre sykehjem gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre institusjoner før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.
 • Besøk begrenses til en nærmeste pårørende. Det vil si at kun en og samme person per bruker kan besøke institusjon i perioden restriksjonene gjelder.
 • Ved alvorlig sykdom og terminal pleie avtales besøk særskilt.  

For besøkende i våre omsorgsboliger gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre omsorgsboliger før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Besøk begrenses så langt det lar seg gjøre.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.    

12. mars kl. 15.00

Stenger flere kommunale virksomheter

Nordre Follo kommune innfører flere tiltak for å bidra til begrensning av koronaviruset. Følgende tilbud stenger fra og med i dag:

 • Barnehager
 • Skoler
 • SFO-tilbud
 • Voksenopplæring
 • Kulturskoler
 • Bibliotekene inkludert BUA
 • Seniorsentre
 • Dagsentre
 • Fritidsklubber
 • Organisert idrett
 • Svømmehaller
 • Kaféer på institusjoner
 • OMA
 • Publikumsmottak på NAV
 • Publikumsmottak på boligkontor
 • Publikumsmottak på byggesakskontor

Nye tiltak fra regjeringen

Statsminister Erna Solberg presenterte nye tiltak på en pressekonferanse kl. 14.00 i ettermiddag. Regjeringen har bestemt at alle landets barnehager, skoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter stenger fra og med i dag kl. 18.00 til og med 26. mars.  

Se pressemelding på regjeringen.no

Barn i barnehage og småskole, som har foreldre som har samfunnskritiske jobber, skal få et omsorgstilbud i sin barnehage og skole. Regjeringen utvider samtidig ordningen for sykedager for barn. Det betyr at alle barnehager og skoler i Nordre Follo nå blir stengt. Kommunen gjennomfører alternativ undervisning.

Ivareta helsesektoren

Omfanget av smittede i Nordre Follo kommune er foreløpig lavt, men vi forventer økning. 

– Jeg er glad for at regjeringen i dag har initiert viktige tiltak for å begrense ytterligere smitte av koronaviruset. Vi opplever at vi har en alvorlig situasjon med ukontrollerbar spredning. For meg er det viktig at vi som lever våre liv, jobber og ferdes i Nordre Follo kommune gjør hva vi kan for å hindre smitte, sier ordfører Hanne Opdan.

– Det er ekstra viktig å opprettholde driften av helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Vi jobber med planer for å ivareta kritisk bemanning, det vil si 40 prosent fravær, i henhold til retningslinjer fra Direktoratet for sivil beredskap.

Politiske møter, publikumsmottak og kommunale bygg

Alle politiske møter unntatt Formannskapet er avlyst. Formannskapet er delegert fullmakter for å fatte nødvendige tiltak.

Publikumsmottakene på NAV, boligkontor og byggesakskontor stenger, men vil ta imot henvendelser på telefon og via digitale kanaler.

Alle kommunalt ansatte som har oppgaver de kan gjøre fra hjemmekontor, vil jobbe hjemmefra fra og med fredag 13. mars.

Vi stopper også utleie av alle kommunale bygg for å begrense smitte. Dette innebærer at det ikke vil være noen aktivitet i kommunens idrettsanlegg, kulturbygg og lignende.

Det er satt krisestab og kommunens ledelse møtes hver dag. Som følge av regjeringens nye regler for karantene etter reiser utenfor Norden, er ordføreren og deler av rådmannens ledergruppe i karantene.

Hit kan du ringe

Vi har åpnet en egen koronatelefon i kommunen med telefonnummer 33 200 993. Den er betjent fra kl. 8.00 til 15.30. Hit kan du ringe hvis du mistenker at du er smittet, men prøv å ringe fastlegen din først. Hvis det er akutt, ring legevakten på 116 117.

Hvis du har generelle spørsmål, skal du ringe informasjonstelefonen til Folkehelseinstituttet på 815 55 015.

11. mars kl. 19.00

Styrker smittetiltak mot koronavirus

Nordre Follo kommune styrker smittebegrensende tiltak mot koronavirus fra i ettermidag. – Det viktigste vi gjør nå er å redusere smittespredning, sier kommuneoverlege Kerstin Myhrvold.

Les hele saken her. 

11. mars kl. 9.45

To påviste tilfeller av koronavirus i Nordre Follo kommune

Mange innbyggere i kommunen er testet for koronavirus. To av disse er konstantert smittet.

– Vi fikk sent i går kveld, tirsdag 10. mars, informasjon om at to av våre innbyggere har testet positivt på koronavirus. De har begge vært på reise utenlands.

– Vi startet umiddelbart med smitteoppsporing og nødvendig informasjon og tiltak mot berørte, sier konstituert kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

– Mange er testet og vi forventer også flere positive tester fremover. Vi setter nå i gang umiddelbare tiltak for å begrense videre utvikling.

Vi kommer med mer informasjon når det er ny utvikling i saken

Vi ber pressen om forståelse for at kommuneoverlegen må prioritere arbeid og informasjon rettet mot smitteverntiltak. Vi ber derfor media sende spørsmål til kommuneoverlegen på e-post til presse@nordrefollo.kommune.no. Spørsmålene blir besvart i løpet av ettermiddag/kveld.

10. mars kl. 16.00

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber alle som har vært i områder med vedvarende spredning av koronasmitte om å være i karantene i 14 dager etter hjemkomst, selv om de ikke har symptomer.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring.

Har du spørsmål om korona?  

Finn svar på fhi.no. Hvis ikke, ring den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.

Mistenker du smitte? 

1. Ring fastlegen din – ikke møt opp! 
2. Ring koronatelefonen 33 20 09 93   

 • Hverdager kl. 08.00–15.30
 • Lørdag og søndag kl. 11.00–15.00
  (redusert kapasitet i helgene)

3. Ring legevakten for akutt hjelp
Hvis du er syk og ikke får tak i fastlegen, ring 116 117. 

Hvis liv og helse er i fare, ring 113. 

Meld fra om smitte til helsenorge.no.

KOMMUNALE TJENESTER

For å hindre smitte har vi innført flere endringer i tjenestetilbudet. 

Se oversikt over endringene

BARN OG UNGE – vakttelefoner

 • Barneverntjenesten
  Telefon 40 00 09 47 (08.00–15.30) 
 • Follo barnevernvakt
  Telefon 91 71 96 15 (15.30–08.00)
 • Alarmtelefon for barn og unge
  Telefon 116 111 (hele døgnet)  

Se flere du kan kontakte

FOR MEDIA

Pressekontakt 
Tore Bø Nyland 
Telefon 95 70 68 68
presse@nordrefollo.kommune.no

Smittevernteam
smittevern@nordrefollo.kommune.no

Kommuneoverlegen
Kontakt kommuneoverlegen

Antall bekreftet smittede

Sist endret: 28.03.2020