Hjelpetelefoner

Kort fortalt

Nasjonale og lokale hjelpetelefoner du kan ringe hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unge. 

Vakttelefoner for barn og unge

Er de voksne sinte og irriterte? Blir du utsatt for vold og/eller overgrep? Synes du det er vanskelig å være hjemme hele dagen? Her ser du oversikt over noen du kan snakke med. 

Barneverntjenesten

Ring oss hvis du ønsker å snakke med en voksen, eller hvis du er bekymret for et barn. Du trenger ikke si hvem du er. 

  • Barneverntjenesten, telefon 40 00 09 47 (kl. 08.00-15.30).
  • Follo barnevernvakt, telefon 91 71 96 15 (kl. 15.30-08.00). 
  • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 (hele døgnet). Chat: 116111.no

Hjelper’n 

Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unges psykiske helse. 

E-post Hjelper'n

Telefon 99 08 26 97
Telefontid mandag–fredag kl. 12.00–13.30 

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn

Utekontakten

Vi er tilgjengelig i flere kanaler mandag–fredag, kl. 08.00–15.30 (til kl. 22.00 onsdag og torsdag). 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene hver dag.

Helsestasjon for ungdom

Mandag kl. 14.30 - 17.30
Kolbotnveien 23 (Kolbotn helsestasjon)

Torsdag kl. 14.30 -17.30
Kirkeveien 3 (Ski helsestasjon)

Timebestilling for p-stav og spiral, ellers ingen timebestilling!

Kontaktinformasjon

Om du ikke får kontakt med helsesykepleier på skolen, kan du ringe leder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom, Turid Korsbø Undset på telefon 90 51 69 56. 

Barneombudet

Telefon 22 99 39 50 (mandag–fredag kl. 08.00-15.00)

Er du utsatt for vold og trenger hjelp?

Andre hjelpetelefoner

Har du spørsmål om Korona?

Se Testing for koronavirus