Hjelpetelefoner

Kort fortalt

Nasjonale og lokale hjelpetelefoner du kan ringe hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unge. 

Vakttelefoner for barn og unge

Er de voksne sinte og irriterte? Blir du utsatt for vold og/eller overgrep? Synes du det er vanskelig å være hjemme hele dagen? Her ser du oversikt over noen du kan snakke med. 

Barneverntjenesten

Ring oss hvis du ønsker å snakke med en voksen, eller hvis du er bekymret for et barn. Du trenger ikke si hvem du er. 

  • Barneverntjenesten, telefon 40 00 09 47 (kl. 08.00-15.30).
  • Follo barnevernvakt, telefon 91 71 96 15 (kl. 15.30-08.00). 
  • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 (hele døgnet). Chat: 116111.no

Hjelper’n 

Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unges psykiske helse. 

E-post Hjelper'n

Telefon 99 08 26 97
Telefontid mandag–fredag kl. 12.00–13.30 

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn

Utekontakten

Vi er tilgjengelig i flere kanaler mandag-fredag, kl. 08.00–15.30 (til kl. 22.00 onsdag og torsdag). 

Helsestasjonene

Helsesykepleier på barneskolene er tilbake fra 27. april. De ansatte i skolehelsetjenesten på ungdomsskolene er ennå ikke fysisk tilstede, men du kan kontakte helsesykepleier på telefon eller e-post. Helsestasjon for ungdom er åpen for timebestilling igjen fra 4. mai.  

Kontakttelefoner (mandag-fredag kl. 08.00-15.30).

  • Barneskole, telefon 90 10 85 31
  • Ungdomsskole, telefon 97 76 94 96
  • Helsestasjon for ungdom og videregående skole, telefon 46 89 74 63

Barneombudet

Telefon 22 99 39 50 (mandag–fredag kl. 08.00-15.00)

Er du utsatt for vold og trenger hjelp?

Andre hjelpetelefoner

Har du spørsmål om Korona?

Se Testing for koronavirus