Kommunale tjenester

Kort fortalt

 • For å hindre smitte av koronaviruset er flere kommunale tjenester stengt, mens andre har redusert åpningstid og/eller er stengt for publikumskontakt.
 • Noen kommunale tjenester har endrede rutiner av smittevernhensyn.
 • Endringene gjelder foreløpig til og med 13. april. 
 • Oversikten blir løpende oppdatert.

Følgende tjenester er foreløpig stengt: 

Innbyggertorget i Kolben, BUA, bibliotek, seniorsentre, fritidssentre, OMA, kafeer på institusjoner, kantiner, dagsentre, frisklivssentral, Aktiv på dagtid og 60+

Oversikt over endringer i kommunale tjenester og funksjoner

Barnehage

Barnehagene er stengt til og med 13. apil 2020.  

Unntak

Barn i barnehage, der begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner, får tilbud om opphold i barnehage.  

Faktura for barnehage

Egenbetaling barnehage og SFO

Kommunen sender ikke ut faktura for april

 • Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. 
 • Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april.
 • I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

Barnevernet

Du kan ringe barneverntjenesten hele døgnet. Her får du snakke med en voksen og du trenger ikke si hvem du er. Voksne som er bekymret for et barn kan også kontakte oss.  

 • Barneverntjenesten i Nordre Follo kommune,
  telefon 40 00 09 47 (kl. 08.00-15.30).
 • Follo barnevernvakt, telefon 91 71 96 15 (kl. 15.30-08.00). 
 • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 (hele døgnet).  

Bibliotek

Nordre Follo bibliotek og BUA er stengt, og du kan ikke benytte meråpent bibliotek eller lesesal. Biblioteket har mange digitale tilbud du kan beytte: e-bøker, aviser, magasiner og boktips. Du kan lese mer om disse på bibliotekets nettsider og Facebooksider.

 • Bøker og annet materiale kan du fortsatt levere i leveringskassene, i kinofoajeen på Ski og utenfor inngangsdøra til Kolben.
 • BUA-utstyr kan du levere etter avtale på telefon eller e-post       
 • Reserverte bøker blir stående på hylla til vi åpner igjen      
 • Du kan fornye alle lån hvis du ønsker det. Vi sender ikke ut purringer.

Trenger du tilgang til pc/internett, får du dette på innbyggertorget i Ski eller på biblioteket i Kolben. Ønsker du å bruke tilbudet i Kolben, må du ta kontakt for å gjøre en avtale om dette mandag til fredag mellom kl. 10.00 og 15.00. Se kontaktinformasjon nedenfor.  

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post. Telefonen er åpen kl. 10.00-15.00, mandag til fredag. Utfyllende informasjon finner du på nettsidene våre.

Kontaktinfo Ski 
skibib@nordrefollo.kommune.no
Telefon 64 91 49 10
www.skibibliotek.no  

Kontaktinfo Kolben 
kolbenbib@nordrefollo.kommune.no
Telefon 66 81 50 50
www.kolbenbibliotek.no  

Boligkontoret

Boligkontoret tar ikke imot publikum inntil videre. Ta kontakt på e-post boligkontoret@nordrefollo.kommune.no eller ring sentralbordet til kommunen på 02178.

Byggeprosjekter

Vi organiserer oss for og har som mål at arbeidet på våre byggeplasser opprettholdes så lenge det er forsvarlig.

Vi gjør dette i tett og godt samarbeid med våre entreprenører og andre samarbeidspartnere. Vi har samtidig stort fokus på å hindre smittespredning og beskytte våre medmennesker.

Koronasituasjonen kan påvirke fremdriften for våre byggeprosjekter, men foreløpig er altså alle våre byggeplasser i drift.

Byggesak

På grunn av tiltak mot koronasmitte er byggesaks servicekontor i Nordre Follo rådhus midlertidig ubetjent. Saksbehandling pågår fortløpende som før.

Inntil videre ber vi om at du kontakter oss telefon, eller e-post postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Byggesaksavdelingen er tilgjengelig på servicetelefon 47 63 83 10 i følgende tidsrom:

Tirsdager kl. 08.30–15.00
Torsdager kl. 08.30–15.00

Bestill innsyn i byggesaksmapper.

Les mer om byggesak på kommunens nettside.

Du finner også mye informasjon hos Direktoratet for byggkvalitet.

Byutvikling og arealplanlegging

Selv om saksbehandlerne har hjemmekontor, opprettholder vi tilnærmet ordinær drift, men med forsinket saksbehandling for enkelte saker hvor fremgang krever mye møtevirksomhet.

Saksbehandlerne kan nås på e-post, og vi benytter både telefonmøter og digitale møter. Vi ønsker i likhet med bransjen å holde hjulene i gang, og arbeider for at situasjonen skal forsinke behandlingen av planer minst mulig.

Vi kan ikke gjennomføre åpne møter for innbyggere i forbindelse med reguleringssaker, av hensyn til smittevern.

Følg med på kommunens nettside Høringer og kunngjøringer for medvirkningsmuligheter i pågående saker.

Politiske møter blir gjennomført digitalt, og du kan følge møtene på nett-tv.

Etablerer- og kunnskapsprøver

Kommunen tilbyr ikke denne tjenesten inntil videre. Vi vurderer situasjonen fortløpende.

Fastleger

Legekontor stengt for fysiske henvendelser

På grunn av koronasmitte er flere fastlegekontorer stengt for fysiske henvendelser. Ta kontakt med fastlegekontoret per telefon for e-konsultasjon.

Kommer du ikke i kontakt med legekontoret, ta kontakt med legevakten på 116 117. 

Mistenker du at du er smittet av koronaviruset, se vår side om koronavirus for hvordan du tar kontakt.

Fritidssentre 

Fritidssentre, klubber og ungdomskafeer er stengt, men de ansatte er på jobb og reiser rundt til kjente møtesteder for å sjekke at ungdommene følger rådene fra FHI og at de har det bra. 

Fysioterapi

Alle de fysikalske instituttene i Nordre Follo er stengt for fysisk oppmøte til og med 13. april. Fysioterapeutene er tilgjengelige for råd og veiledning over telefon i denne perioden. Noen av instituttene har også tilbud om videokonsultasjoner. Dette gjelder 

 • Atlet fysio
 • Centrum fysioterapi, tlf. 64 87 28 95
 • Follo fysioterapi, tlf. 64 87 45 17
 • Greverud fysioterapi og manuellterapi, tlf. 66 82 27 00
 • Kolbotn fysikalske institutt, tlf. 90 94 35 23
 • Kolbotn medisinske senter, tlf. 66 82 04 10
 • Ski fysioterapi for barn og unge, tlf. 47 29 59 04
 • Skrenten fysioterapi
 • Kolbotn Barnefysioterapi, tlf. 92 60 76 35.

Geodata og oppmåling

Funksjoner og tjenester fungerer nærmest som normalt fra hjemmekontor. Vi har fortsatt etterslep på saksbehandlingen som følge av kommunereform, innføring av nytt sakssystem og rigging av hjemmekontor.

Saksbehandler fra geodata og oppmåling er tilgjengelig på telefon som vanlig på tirsdag og torsdag klokken 08.30-15.00, telefon 46 95 33 24.

Vi tar ikke imot besøk eller gjennomfører forhåndskonferanser. For pågående saker er saksbehandler tilgjengelig på telefon og e-post.

Varslede oppmålingsforretninger gjennomføres som planlagt. Veiledning om hvordan oppmålingsforretninger vil bli gjennomført i forhold til smittevern, vil følge med innkallingen.

Les mer om:
Kart og eiendomsinformasjon
Seksjonering, deling og oppmåling
Oppdatering av bygningsdata i matrikkelen

Habilitering – personer med funksjonsnedsettelser

Aktiveter, avlastning og støtte

Dagsentrene og gruppetilbudene er midlertidig stengt. Enkelte tilbud er erstattet med digitale møter eller telefonsamtaler.

Kontaktinformasjon
Telefon: 02178
Habilitering

Helsestasjoner

For besøkende på våre helsestasjoner gjelder følgende:

 • Det er svært viktig at alle som kommer på helsestasjonen til avtalte konsultasjoner er friske og uten forkjølelsessymptomer.
 • Vi ber også om at de som er satt i hjemmekarantene, for eksempel på grunn av reise utenfor Norden, ikke kommer på helsestasjonen. Følg anbefalingene fra Folkehelseinstituttet
 • Vi vil også be om at kun en foresatt følger barnet, og at man ikke har med søsken eller andre på konsultasjonene.

Åpningstider og kontaktinformasjon

 • Helsestasjonene i Ski og på Kolbotn er åpen for besøkende.
 • Helsestasjonen på Langhus er stengt inntil videre.

Her finner du kontaktinformasjon og åpningstider til helsestasjonene

Svangerskapsomsorg

 • Jordmødrene vil tilby konsultasjoner i henhold til retningslinjer så lenge vi har ressurser. Hvis vi må gjøre endringer vil jordmor ta kontakt med den gravide. Inntil du hører noe annet skal du møte til kontroll som avtalt. 
 • Vi gjennomfører ikke hjemmebesøk inntil videre. 
 • Gravide med luftveisinfeksjoner eller som er i karantene og trenger konsultasjon, må ikke møte opp på helsestasjonen. Ring fastlege eller legevakt.

Helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år

 • Seks-ukers kontroll med lege blir gjennomført som normalt
 • Alle konsultasjoner hvor det er tilbud om vaksiner når barnet er tre, fem, tolv og femten måneder blir gjennomført som normalt. 
 • Alle gruppekonsultasjoner utgår. Dette gjelder
  • gruppekonsultasjoner hos fysioterapeut.
  • åtte og ti måneders grupper hos helsesykepleier. I stedet vil vi så langt vi har kapasitet gi tilbud om en konsultasjon hos helsesykepleier når barnet er ca. ni måneder. 
 • I uke 12 og 13 vil vi ikke tilby to- og fire-års kontroller. 
 • Ta kontakt med helsestasjonen ved behov.

Skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

I uke 12 og 13 er ikke helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten fysisk tilstede på kontoret eller på skolene, men du kan kontakte helsesykepleier på din skole på telefon eller e-post. Hvis du ikke får svar, kan du ringe kontakttelefonene nedenfor mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

 • Barneskole, telefon 90 10 85 31
 • Ungdomsskole, telefon 97 76 94 96
 • Helsestasjon for ungdom og for videregående skole,
  telefon 46 89 74 63

Åpen helsestasjon

Åpen helsestasjon er stengt inntil videre. 

Hjelpemiddellager

Hjelpemiddellageret tar ikke imot publikum inntil videre. Ta kontakt på e-post hjelpemiddellager eller telefon. 

Avdeling Ski: 48 03 37 96 (kl. 12.00-14.00)
Avdeling Greverud: 66 81 89 79 (kl. 12.00-14.00)   

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleien må prioritere for å sikre at liv og helse blir ivaretatt. Det betyr blant annet at de som har hjemmesykepleie kan få færre besøk og at aktivitetsnivået i omsorgsboliger blir redusert.
Vi holder kontakt med brukerne og vurderer behovet fortløpende.

Renholdstjenesten er også redusert og vi rengjør kun det det er vedtak i henhold til helt særskilt behov. Vi vil kontakte alle som er berørt.   

Hverdagsrehabilitering

Tjenesten er midlertidig endret. Innbyggere som allerede mottar tjenester gjennom hverdagsrehabilitering, kan kontakte oss og få råd og veiledning for egentrening. 

Telefon 97 12 39 21 / 92 05 60 30 
(mandag–fredag kl. 08.00–15.00
Hverdagsrehabilitering

Idrettsbaner, ballbinger, lekeplasser m.m.

Barn og unge kan benytte idrettsbaner, ballbinger, skateparken, lekeplasser m.m., men det er viktig at alle tar visse forholdsregler.
De viktigste er: 

 • Unngå å være for mange på samme sted. 
 • Hold avstand til hverandre, minst en meter.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter aktivitet - og host i armkroken!

Se mer informasjon hos Folkehelseinstituttet.  

Kemneren i Follo

Kemnerkontoret tar ikke imot publikum inntil videre.
Ta kontakt på e-post kemneren@kemnerenifollo.no
eller telefon 02178 (kl 09.00–15.00).

Klima og miljø

Vår saksbehandling og øvrig arbeid fungerer tilnærmet normalt fra hjemmekontor. Vi tar ikke imot besøk eller gjennomfører fysiske møter. For pågående saker er saksbehandler tilgjengelig på telefon og e-post.

Kulturhus – Kolben og Rådhusteatret

Kulturhusene er stengt inntil videre. 

Kulturskole 

Nordre Follo kulturskole er stengt til og med 13. april. I denne perioden arbeider lærerne med nettbasert undervisning i samarbeid med elever og foresatte. 

NAV

Drop-in samtaler

NAV Nordre Follo er stengt for drop-in samtaler inntil videre.

Kontaktinformasjon

 • Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt med NAV om å bruke nav.no og Ditt NAV.
 • Innbyggere som allerede har avtalt samtale blir kontaktet.
 • Du kan øvrig å treffe oss på 55 55 33 33.
 • Har du akutt behov for økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte følgende vakttelefoner:
  46 82 26 99 og 94 01 44 82
 • Er du arbeidstaker og trenger hjelp i forbindelse med  permitteringsvarsel kan du kontakte oss på telefon 94 01 44 83.

Får du ikke registrert deg som arbeidssøker?

Slik får du hjelp

Informasjon fra NAV

Næringsliv

Forbudt å skjenke alkohol etter kl. 21.00
De serverings- og skjenkesteder i Nordre Follo kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av Helsedirektoratets vedtak av 12. mars 2020 får ikke lenger skjenke alkohol etter kl. 21.00.

Se forskriften som trådte i kraft fra 24. mars kl. 21.00.

Psykisk helsetjeneste

Gruppetilbud, kurs, aktivitetstilbud, dagsentertilbud og fellessamlinger

Alle disse tilbudene er avlyst inntil videre. 

Rask psykisk helsehjelp (Kolben)

Tilbudet er ved behov erstattet av telefonsamtaler og/eller tilbud om elektronisk behandling via Assistert selvhjelp. Dette gjelder inntil videre. 

Telefon: 90 77 11 66

Telefontid alle hverdager fra 09.00–12.00 og 13.00–15.00.

Tilbudet består av telefonkonsultasjoner, assistert selvhjelp (behandlingsprogram på nettet) og videokonsultasjoner. Det brukes en sikker løsning for konsultasjoner på video som er godkjent av e-direktoratet.

Praktisk bistand

Tilbudet er redusert, og behovet vurderes i sammenheng med helt nødvendig helsehjelp.

Rusoppfølging og ruskontrakter

Tilbudet vil i stor grad bli gjennomført på telefon og i samarbeid med pårørende.

Psykisk helsetjeneste til barn og unge

Hjelper’n er en psykisk helsetjeneste for barn, unge og foresatte.

Ta kontakt hvis du ønsker å snakke med en voksen. Andre kan også kontakte oss hvis de er bekymret for barn og unges psykiske helse. 
Telefon 99 08 26 97 (mandag-fredag kl. 09.00-15.00)  

Renovasjon 

Husholdningsavfall

Drift av husholdningsrenovasjon går som normalt. Dette betyr at dine avfallsbeholdere skal bli tømt som normalt.

 • Med tanke på sikkerheten til våre renovatører ber vi innbyggere om å sørge for at avfallsposer er knytet godt igjen og at avfallsbeholderne ikke overfylles.
 • Er du i karantene eller testet positiv for covid-19 kan du fortsatt kaste ditt husholdningsavfall som normalt.
 • Vennligst ikke ta kontakt med våre renovatører. Ønsker du informasjon eller har spørsmål, kan du kontakte vår kundeservice.

Gjenvinningsstasjoner

Vi ber alle respektere karanteneregler, og utsette besøk på gjenvinningsstasjonene dersom det er mulig. Alle våre gjenvinningsstasjoner er åpne, men driften vil inntil videre være begrenset. Dette betyr at du kan kaste avfall på våre gjenvinningsstasjoner, men vi har innført noen endringer:

 • Med tanke på sikkerheten til deg selv og andre kunder oppfordrer vi til bruk av bankkort med kontaktløs betaling, eller betaling via Vipps.
 • Betalingsterminaler blir vasket jevnlig av våre ansatte.
 • Vi vil i denne perioden ikke kunne motta kontanter som betaling.
 • Våre gjenbrukscontainere lukkes inntil videre.
 • Vi innfører en begrensning på antall kunder som kan befinne seg inne på gjenvinningsstasjonen samtidig. Vennligst respekter skilting.

Miljøpunkter

Våre miljøpunkter driftes som normalt.

Miljøbilen

Miljøbilen stanses midlertidig. Det vil si at miljøbilen ikke kjører på planlagt rute. Vi henviser kunder av Miljøbilen til å levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner.

Kundeservice hos Follo Ren

Kundeservice vil ikke motta kunder i Follo Rens lokaler. I åpningstiden kan du nå kundeservice på tlf 90 80 40 10, e-post post@folloren.no, via app eller nettside.

Åpningstiden for kundeservice er hverdager 08.00–15.30.

Se FolloRen.no for mer informasjon. 

Renhold

Kommunens arbeid med renhold er styrket.

På Ski sykehus er renholdsbemanningen doblet. På sykehjemmene er det satt inn en ekstra renholder i tillegg til vanlig bemanning. Renholdet blir utført som vanlig i alle kommunale bygg som ikke er stengt. Renholdspersonalet har ekstra fokus på potensielle smittekilder som håndtak, gelendere, heisknapper og lysbrytere.

Vi har økt bemanningen på Finstadtunet vaskeri, og har der begynt med doble skift slik at vaskeriet er i drift flere timer i døgnet enn tidligere.

Rådhus

Publikumsmottak i Nordre Follo rådhus

Fra og med mandag 30. mars er hovedinngangen til rådhuset i Ski stengt på grunn av oppussing. Vi ber om at du tar kontakt med oss på telefon eller e-post fremfør å møte opp i rådhuset.

Telefon: 02178 (08.30–15.00)
E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no

Skole – grunnskole og SFO

Grunnskole og SFO er stengt til og med 13. apil 2020. På skolene legger lærerne til rette for læring gjennom digital undervisning og arbeidsplaner. 

Unntak

Barn på småskoletrinnet, der begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner, får tilbud om opphold på skolen.  

Undervisning når skolen er stengt

Se hvordan vi jobber og hva du kan forvente

Faktura for SFO

Egenbetaling barnehage og SFO

Kommunen sender ikke ut faktura for april

 • Som et av flere tiltak for å forebygge smitte har sentrale myndigheter bestemt at barnehager og skoler fortsetter å være stengt til og med 13. april. 
 • Det er tidligere bestemt at ingen skal betale for barnehage- og SFO-tilbudet i denne perioden. Kommunen sender derfor ikke ut faktura for april.
 • I tillegg vil vi gjennomføre avregning på senere fakturaer slik at ingen betaler mer enn de skal.

Skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom

I uke 12 og 13 er ikke helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten fysisk tilstede på kontoret eller på skolene, men du kan kontakte helsesykepleier på din skole på telefon eller e-post. Hvis du ikke får svar, kan du ringe kontakttelefonene nedenfor mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

 • Barneskole, telefon 90 10 85 31
 • Ungdomsskole, telefon 97 76 94 96
 • Helsestasjon for ungdom og for videregående skole,
  telefon 46 89 74 63

Sykehjem og omsorgsboliger

Vi tillater ikke besøk inntil videre

NB! Fra og med helgen 13.-15. mars kan vi dessverre ikke tillate beøk på sykehjem og i omsorgsboliger. Dette gjelder inntil videre. 

Tiltak til og med 12. mars  

Eldre mennesker er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset. Vi ber dere derfor tenke dere godt om før dere går på besøk. For å begrense smitten tillater vi kun besøk på beboernes rom og i deres leiligheter. Vi har også innført følgende retningslinjer:  

For besøkende på våre sykehjem gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre institusjoner før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.
 • Besøk begrenses til en nærmeste pårørende. Det vil si at kun en og samme person per bruker kan besøke institusjon i perioden restriksjonene gjelder.
 • Ved alvorlig sykdom og terminal pleie avtales besøk særskilt.  

For besøkende i våre omsorgsboliger gjelder følgende:

 • Personer som har oppholdt seg i utlandet utenfor Norden har ikke adgang til å besøke våre omsorgsboliger før de har vært i landet i 14 dager og er symptomfrie.
 • Besøk begrenses så langt det lar seg gjøre.
 • Andre personer med luftveissymptomer skal ikke komme på besøk før de har vært symptomfrie i 14 dager.

Treningsgrupper

Alle treningsgrupper som er drevet av fysioterapeuter i Nordre Follo kommune er avlyst fram til påske. 

Utekontakten

Utekontakten er tilgjengelig i ulike kanaler/sosiale medier mandag-fredag, kl. 08.00–15.30, i tillegg til kl. 21.00 onsdager og torsdager.

Utekontakten kan nås via

Utleie av kommunale bygg

Det er ikke mulig å leie kommunale bygg inntil videre. 

Vann og avløp

Vi har endret rutinen for levering av vannprøver til analyse. Dette gjelder innbyggere med privat brønnvann, og kommunens egne rutinemessige prøver av drikkevannet.

Vannprøver til analyse kan inntil videre ikke leveres til vann og avløps driftssentral på Drømtorp som vanlig.

Har du privat brønnvann?

Innbyggere med privat brønnvann må selv levere vannprøver til laboratoriumet Eurofins i Moss.

Du kan enten kjøre vannprøvene til Eurofins selv, eller sende vannprøvene til Eurofins i posten som bedriftspakke ekspress.

Les mer om transport og analyse av vannprøver på Eurofins nettsider.
Følg med på Postens nettsider for status på posttjenester.

Eurofins har følgende adresse: Eurofins, Møllebakken 50, 1538 Moss.

Kommunen endrer leveringsrutine for vannprøver

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet kommunen leverer til abonnentene, og får det analysert for å sikre at vannet er trygt å drikke.

Det fortsetter vi med som vanlig.

Vi endrer imidlertid rutinen for hvordan vi leverer disse prøvene til laboratorium for analyse. Kommunen kjører nå inntil videre selv disse vannprøvene direkte til laboratoriumet etter at prøvene er tatt.
Resultatene fra analysene av kommunens vannprøver blir som vanlig offentliggjort på kommunens nettside.

Vei og park

Når ansatte fra vei og park skal ut på oppdrag sammen i disse dager, kjører mannskapet inntil videre hver for seg i hver sin tjenestebil som et smitteverntiltak.

Publikum kan derfor oppleve å se at enkeltpersoner fra kommunen kommer kjørende til samme sted og oppdrag i flere biler. Vi skjønner at det kan se litt rart ut, men det er altså av smittevernhensyn at vi gjør det på denne måten nå.

Vigsler

Vigsler i gamle Oppegård rådhus opprettholdes i første omgang til og med 13. april. Brudeparet kan kun ta med seg vitner, ikke andre gjester inn i seremonirommet. 

Voksenopplæringen og flyktningtjeneste

Vi gjennomfører ikke norskkurs, grunnskoleopplæring, spesialundervisning i lokalene våre eller har annen direkte kontakt med publikum i perioden fremover.

Lærerne har opplæring/ kontakt med deltakere, og gir oppgaver og annet arbeid som skal gjøres hjemme.

Flyktningveiledere

Flyktningveiledere har kontakt med deltakenre, og deltakere kan også kontakte sin flyktningveileder direkte på telefon.

Samfunnskunnskapsprøven er avlyst

Samfunnskunnskapsprøven 18. mars 2020 er avlyst. Vi kommer tilbake med informasjon om når vi tilbyr ny prøve i samfunnskunnskap.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon og e-post:
Hilde Lervik, telefon 41 29 03 84
Catharina Azarian, telefon: 97 78 23 51

E-post: laringogmigrasjon@nordrefollo.kommune.no