Endringer i kommunale tjenester

Kort fortalt

 • For å forhindre smitte i forbindelse med koronaviruset, har vi noen endringer i de kommunale tjenestene. 
 • Oversikten blir løpende oppdatert.

Alkohol og servering

Fra 8. august er det innført nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter kl. 24.00. Det omfatter både serveringssteder, arrangementer og andre tilstelninger som har skjenkebevilling, f.eks. bryllup som arrangeres i leide lokaler. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må avsluttes senest 30 minutter etter dette.

Se Helsedirektoratet

Barnehage

Barnehage - åpen barnehage Langhus

På grunn av koronapandemien, er tilbudet litt annerledes i åpen barnehage på Langhus:

 • Barnehagen har startet opp igjen med et utendørs turtilbud hver onsdag kl. 10.30-12.30 fordi lokalene er midlertidig stengt pga. covid-19.
 • Oppmøte utenfor vognskurene til åpen barnehage ved sideinngangen til Langhus bo og servicesenter, kl. 10.30. Vi går sammen derfra til Tussetjern, Fosstjern, Møllerenga eller ulike lekeplasser.
 • Ta med matpakke, drikke, sitteunderlag og klær til å være ute, uansett vær.
 • Send oss gjerne en sms på mobil 90 18 67 73 så vi vet at du skal være med.
 • Tilbudet begrenses til ni barn i følge med en voksen per gang.
 • Vi følger smittevernregler og har med antibac.
 • Hold deg hjemme hvis du er syk.
 • Hold avstand.

Velkommen til en sporty åpen barnehage!

Bibliotek

Bibliotekene er nå åpne med tilnærmet normale tjenester. Se avdelingenes nettsider for oppdatert informasjon om tjenester og åpningstider:

Ski bibliotek
Kolben bibliotek

Boligkontoret

Boligkontoret tar ikke imot publikumsbesøk inntil videre. Ta kontakt på boligkontoret@nordrefollo.kommune.no eller ring 66 10 14 42. 

Byggeprosjekter

Vi organiserer oss for – og har som mål å opprettholde – arbeidet på våre byggeplasser. Vi gjør dette i tett og godt samarbeid med entreprenører og andre samarbeidspartnere. Samtidig har vi stort fokus på å hindre smittespredning og beskytte våre medmennesker. Koronasituasjonen kan påvirke fremdriften for våre byggeprosjekter, men per i dag er alle våre byggeplasser i drift.

Byggesak

Byggesaks servicekontor i Nordre Follo rådhus midlertidig ubetjent. Saksbehandling fortsetter som før. Inntil videre kan du kontakte oss på telefon, eller på e-post: 
postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Vi er tilgjengelig på servicetelefon 47 63 83 10 følgende tider: 

Tirsdager kl. 08.30–15.00  
Torsdager kl. 08.30–15.00

Byutvikling og arealplanlegging

Selv om saksbehandlerne har hjemmekontor, opprettholder vi tilnærmet ordinær drift, men med forsinket saksbehandling for enkelte saker som krever mye møtevirksomhet. 

Saksbehandlerne kan nås på e-post, og vi benytter både telefonmøter og digitale møter. Vi ønsker i likhet med bransjen å holde hjulene i gang, og arbeider for minst mulig forsinkelser. 

Av hensyn til smittevern kan vi ikke gjennomføre åpne møter i forbindelse med reguleringssaker. Følg med på kommunens nettside Høringer og kunngjøringer hvis du ønsker å medvirke. 

Politiske møter blir gjennomført digitalt, og du kan følge møtene på nett-tv.

Etablerer- og kunnskapsprøver

Innbyggertorget ved rådhuset i Ski åpner igjen for prøvetaking i oktober 2020. Inntil videre er det satt opp to datoer for prøvetaking:

 • Onsdag 9. september kl. 09.00
 • Onsdag 23. september kl. 09.00

Send påmelding til:
Marianne Skjervold 

Les mer om prøvene

Fastleger

Legekontor stengt for fysiske henvendelser

På grunn av koronasmitte er flere fastlegekontorer stengt for fysiske henvendelser. Ta kontakt med fastlegekontoret per telefon for e-konsultasjon.

Kommer du ikke i kontakt med legekontoret, ta kontakt med legevakten på 116 117. 

Mistenker du at du er smittet av koronaviruset, se vår side om koronavirus for hvordan du tar kontakt.

Fritidssentre 

Fra og med uke 34, holder fritidssentre i Nordre Follo normale åpningstider. 

Vi følger smittevern i tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og kommunelegens anbefalinger. 

Frisklivssentralen, Aktiv på dagtid og 60+ 

Vi opprettholder tilbudet Frisklivsresept for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har utviklet sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold. Vi følger opp via telefon og andre digitale løsninger inntil videre.  

Frisklivssentralen samarbeider med Aktiv på dagtid og 60 Pluss om en timeplan med fysisk aktivitet. På Facebook sender vi treninger live, legger ut videoer og program. Her finner du også tips og råd om kosthold, aktivitet, smerte-problematikk og psykisk helse. 

Følg oss på Facebook.  

Du kan også kontakte oss på telefon 45 61 86 78 / 93 27 16 17 eller på e-post: Frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no  

Fysioterapi

De fysikalske instituttene er åpne igjen for nødvendig pasientbehandling og følger smittevernrådene fra FHI.
Ta kontakt med instituttene for timebestilling.

Fysioterapi – treningsgrupper

Alle treningsgrupper som er drevet av fysioterapeuter er avlyst inntil videre. Vi oppfordrer derfor til hjemmetrening på egenhånd. Husk at litt trening alltid er bedre enn ingenting, og la i tillegg godstolen få fri minst én gang i timen. Se treningsvideoer Sterk og stødig. 

Ta ansvar og bevar styrke og stødighet med jevnlig egentrening. Vi ringer rundt til gruppedeltagerne for å høre hvordan det går! 

Geodata og oppmåling

Tjenesten fungerer tilnærmet normalt, men vi har fortsatt etterslep på saksbehandlingen som følge av kommunereformen og innføring av nytt sak-/arkivsystem. 

For pågående saker er saksbehandler tilgjengelig på telefon og e-post.

Saksbehandler fra geodata og oppmåling er tilgjengelig på telefon 46 95 33 24 tirsdag og torsdag klokken 08.30–15.00.

Varslede oppmålingsforretninger blir gjennomført som planlagt. Veiledning om hvordan vi gjennomfører oppmålingsforretninger i henhold til smittevern følger med innkallingen.

Habilitering

Aktiviteter, avlastning og støtte for personer med funksjonsnedsettelser

Dagsentrene og gruppetilbudene er midlertidig stengt. Enkelte tilbud er erstattet med digitale møter eller telefonsamtaler. Det er redusert kapasitet i avlastningstilbudene.

Kontakt oss på telefon 02178 (sentralbord) eller 98 29 87 44 (vakttelefon)

Habilitering

Helsestasjoner

For besøkende på våre helsestasjoner gjelder følgende:

 • Det er svært viktig at alle som kommer på helsestasjonen til avtalte konsultasjoner er friske og uten forkjølelsessymptomer.
 • Vi ber også om at de som er satt i hjemmekarantene ikke kommer på helsestasjonen. Følg anbefalingene fra Folkehelseinstituttet
 • For å begrense antall besøkende på helsestasjonene ber vi om at søsken ikke følger med til helsestasjonen. Foreldrene er velkommen til å følge barnet sammen på helsestasjonen. 

Åpningstider og kontaktinformasjon

Helsestasjonene i Ski, Kolbotn og Langhus er for tiden ikke åpen for besøkende uten avtale på forånd. Se kontaktinformasjon og åpningstider til helsestasjonene

Svangerskapsomsorg

 • Jordmødrene tilbyr konsultasjoner i henhold til retningslinjer.  Inntil du hører noe annet skal du møte til kontroll som avtalt. 
 • Gravide med luftveisinfeksjoner eller som er i karantene og trenger konsultasjon, må ikke møte opp på helsestasjonen. Ring fastlege eller legevakt.
 • Jordmor vil tilby konsultasjon via telefon- og video der det er mulig.
 • Vi tilbyr nå barselbesøk av jordmor som normalt.

Helsestasjonstjeneste for barn 0–5 år

Vi tilbyr nå følgende konsultasjoner på helsestasjonene: 

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier
 • Barselgruppe med helsesykepleier          
 • 6-ukers kontroll hos helsesykepleier og lege, vaksinering
 • 3-måneders kontroll, vaksinering
 • 4-måneders gruppe hos fysioterapeut    
 • 5-måneders kontroll, vaksinering     
 • 6-måneders kontroll hos helsesykepleier og lege         
 • 8-måneders individuell kontroll
 • 10-måneders individuell kontroll
 • 12-måneders kontroll hos helsesykepleier og lege, vaksinering
 • 15-måneders kontroll, vaksinering           
 • 2-års kontroll hos helsesykepleier og lege          
 • 4-års kontroll                         

Søsken kan dessverre ikke være med. Helseundersøkelsene vil bli noe kortere enn vanlig fordi vi må beregne tid til å vaske kontaktflater mellom hver konsultasjon. Vi kan tilby samtaler på telefon og har mulighet for videokonsultasjon hvis det er hensiktsmessig.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene hver dag.

Helsestasjon for ungdom

Mandag kl. 14.30 - 17.30
Kolbotnveien 23 (Kolbotn helsestasjon)

Torsdag kl. 14.30 -17.30
Kirkeveien 3 (Ski helsestasjon)

Timebestilling for p-stav og spiral, ellers ingen timebestilling!

Kontaktinformasjon

Om du ikke får kontakt med helsesykepleier på skolen, kan du ringe leder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom, Turid Korsbø Undset på telefon 90 51 69 56. 

Åpen helsestasjon er stengt inntil videre. 

Helsestasjon for ungdom

Mandag kl. 14.30 - 17.30
Kolbotnveien 23 (Kolbotn helsestasjon)

Torsdag kl. 14.30 -17.30
Kirkeveien 3 (Ski helsestasjon)

Timebestilling for p-stav og spiral, ellers ingen timebestilling!

Smitteverntiltak 
Du må være frisk for å komme til oss. Er du syk, må du vente til du er frisk igjen, men vi kan snakke med deg på telefon. Når du har fått time er det viktig at du er presis så det ikke blir for mange inne på helsestasjonen samtidig. Du kan heller ikke ta med venner.  

Hjelpemiddellager

Hjelpemiddellageret tar ikke imot publikum inntil videre. Ta kontakt via hjelpemiddellager eller telefon. 

 • Avdeling Ski, telefon: 48 03 37 96 (kl. 12.00–14.00)
 • Avdeling Greverud, telefon: 66 81 89 79 (kl. 12.00–14.00)   

Hjelper'n

Hjelper’n 

Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unges psykiske helse. 

E-post Hjelper'n

Telefon 99 08 26 97
Telefontid mandag–fredag kl. 12.00–13.30 

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleien må prioritere arbeidet for å sikre at liv og helse blir ivaretatt. Det betyr blant annet at de som har hjemmesykepleie kan få færre besøk og at aktivitetsnivået i omsorgsboliger blir redusert.
Vi holder kontakt med brukerne og vurderer behovet fortløpende.

Renholdstjenesten er også redusert og vi rengjør kun der det er vedtak i henhold til helt særskilt behov. Vi kontakter alle som er berørt.   

Idrettsbaner, ballbinger, lekeplasser m.m.

Mye organisert aktivitet i regi av lag og foreninger er tilbake i normal drift. De som har fått tildelt treningstid har førsteprioritet på kommunale idrettsanlegg. Når det er ledig tid, kan andre bruke anleggene.

Barn og unge kan benytte idrettsbaner, ballbinger, skateparken, lekeplasser m.m., men det er viktig at alle tar sine forholdsregler og følger rådene fra Folkehelseinstituttet.   

Idrettslagene skal ha kontroll på sine utøvere og ha maksimum 200 i aktivitet samtidig.

Egneorganisert aktivitet må selv ta ansvaret for å overholde regler for smittevern for sin aktivitet.

Innbyggertorg

Innbyggertorg i Ski

Innbyggertorget i Ski finner du i foajeen på rådhuset i Ski. Du kan besøke oss på hverdager mellom kl. 08.30 og 15.00.

Innbyggertorg på Kolbotn

Innbyggertorget på Kolbotn finner du på biblioteket i 2. etasje i kulturhuset Kolben. I bibliotekets betjente åpningstid kan du får råd og veiledning om kommunens tjenester. Innbyggertorget har et eget informasjonspunkt i biblioteket.

Telefon og e-post

Du kan også kontakte oss på telefon eller e-post:

Kemneren i Follo

Kemnerkontoret tar ikke imot publikum inntil videre.
Ta kontakt på via kemneren@kemnerenifollo.no eller telefon: 02178 (kl 09.00–15.00).

Klima og miljø

Vår saksbehandling og øvrig arbeid fungerer tilnærmet normalt fra hjemmekontor. Vi tar ikke imot besøk eller gjennomfører fysiske møter. For pågående saker er saksbehandler tilgjengelig på telefon og e-post.

Kulturhus – Kolben og Rådhusteatret

Kulturhusene åpner gradvis. Se deres nettsider:  

Kulturskole 

Nordre Follo kulturskole starter med ordinær undervisning mandag 17. august. Vi er opptatt av smittevern og har derfor utvidet renhold i våre lokaler og holder god avstand i undervisningen. Gruppestørrelsene er tilpasset lokalene.

NAV

Drop-in samtaler

NAV Nordre Follo har ikke åpent for drop-in samtaler inntil videre. Avtalte samtaler gjennomføres.

Kontaktinformasjon

 • Vi oppfordrer alle til å benytte nav.no og Ditt NAV.
 • Du kan øvrig å treffe oss på 55 55 33 33.
 • Har du akutt behov for økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte vakttelefonen på 45 83 14 07 mandag–fredag kl. 12.00-14.00.

Får du ikke registrert deg som arbeidssøker?

Slik får du hjelp

Informasjon fra NAV

OMA

Følg med på facebooksiden til OMA
OMA i Sofiemyrveien stenger for godt fredag 25. september.
Ny butikk åpner på Kolbotn Torg lørdag 24. oktober.

PC/Internett

Da kan du koble deg på PC/internett på biblioteket i Ski og på Kolbotn.    

Her finner du trådløst nett  
Har du PC eller nettbrett, man mangler tilgang til internett? Da kan koble deg på trådløst nett utenfor barnehager, barne- og ungomdsskoler og kommunale bygg som Sofiemyrveien 8 m.fl. I tillegg er det antenner med god utendørs dekning i Vestråtparken ved Waldermarhøy i Ski, i idrettsparken ved klubbhuset samt ved Alliansehallen. Navnet på det trådløse nettet er nfkommune-gjest.

Mobilt, oppsøkende tilbud  
Hvis du ikke har mulighet til å komme til et kommunalt bygg med publikums PC eller et område med trådløst internet kan du få hjelp fra frivillige. De kan komme hjem til deg med bærbart datautstyr slik at du får gjort nødvendige oppgaver på nettet, f.eks. betalt regninger. 

 • Telefon: 66 81 50 90 / 97 65 31 31 (Oppegård)
 • Telefon: 99 21 68 23 (Ski) 

Du treffer oss alle hverdager kl. 08.30–15.00. For hjelp utenom åpningstiden, kan du kontakte oss på telefon 90 51 87 48.

Politiske møter

Se oversikt over kommende møter i politisk møtekalender.
Du kan følge møtene via nett-tv.

Psykisk helsetjeneste

Gruppetilbud, kurs, aktiviter, dagsenter og samlinger

Disse tilbudene gjenåpner gradvis og kontrollert.

Rask psykisk helsehjelp (Kolben)

Tilbudet er erstattet av telefonsamtaler og/eller tilbud om digital  behandling. Vi tilbyr telefonkonsultasjoner, assistert selvhjelp (behandlingsprogram på nettet) og videokonsultasjoner. De ansatte bruker en sikker løsning for konsultasjoner på video, godkjent av Direktoratet for e-helse.

Rask psykisk helsehjelp

Telefon: 90 77 11 66 

Telefontid: Hverdager kl. 12.00-13.30

Praktisk bistand

Tilbudet er redusert, og vi vurderer behovet i sammenheng med helt nødvendig helsehjelp.

Rusoppfølging og ruskontrakter

Tilbudet gjennomføres i større grad med møter, og gjerne møter ute, men kan også tilbys på telefon.

Psykisk helsetjeneste til barn og unge

Hjelper’n 

Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unges psykiske helse. 

E-post Hjelper'n

Telefon 99 08 26 97
Telefontid mandag–fredag kl. 12.00–13.30 

Besøksadresse: Kolbotnveien 22, 1410 Kolbotn

Renovasjon 

Husholdningsavfall

Dine avfallsbeholdere blir tømt som normalt.

 • For sikkerheten til våre renovatører ber vi deg sørge for at avfallsposer er knytet godt igjen og at beholderne ikke overfylles.
 • Er du i karantene eller er testet positiv for Covid-19, kan du fortsatt kaste husholdningsavfallet ditt som normalt.
 • Vennligst ikke ta kontakt med våre renovatører. Ønsker du informasjon eller har spørsmål, kontakt vår kundeservice.

Gjenvinningsstasjoner

Alle stasjoner er åpne, men driften vil være begrenset. Dette betyr at du kan kaste avfall, men vi har innført noen endringer:

 • Vi oppfordrer til å bruke bankkort med kontaktløs betaling eller  Vipps. Du kan ikke betale med kontanter. 
 • Våre ansatte vasker betalingsterminaler jevnlig.  
 • Gjenbrukscontainere er lukket inntil videre.
 • Vi innfører en begrensning på hvor mange kunder som kan være  inne på gjenvinningsstasjonen samtidig. 

Miljøpunkter

Våre miljøpunkter driftes som normalt.

Miljøbilen

Miljøbilen er midlertidig stanset. Kunder må levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner inntil videre.

Kundeservice hos Follo Ren

Vi mottar ikke kunder i Follo Rens lokaler. Kontakt oss på telefon 90 80 40 10, på e-post: post@folloren.no, app eller nettside. Åpningstiden er  hverdager kl. 08.00–15.30.

Se FolloRen.no.

Renhold

Kommunens renholdsarbeid er styrket. Renholdet blir utført som vanlig i alle kommunale bygg som ikke er stengt. Personalet er ekstra oppmerksomme på potensielle smittekilder som håndtak, gelendere, heisknapper og lysbrytere.

Rådhus

Publikumsmottak i Nordre Follo rådhus

På grunn av ombygging og smittevernhensyn, vil vårt midlertidige Innbyggertorg i Rådhusteateret (Ski) ha redusert åpningstid. Du kan besøke oss på hverdager mellom klokken 10.00 og 14.00. Du kan også kontakte oss på telefon eller e-post. 

PC og post

 • Trenger du å låne PC, kan du kontakte biblioteket i Ski eller Kolbotn. 
 • Post kan du legge i kassen til venstre for hovedinngangen til Nordre Follo rådhus på Ski. 

Seniorsentrene

Senorsentrene har begrenset åpningstid og tilbud. Ta kontakt for mer informasjon. 

Kontaktperson for seniorsentrene
Telefon: 92 49 99 60

Skole – grunnskole og SFO

Endringer i grunnskolen

Her finner du mer informasjon om endringer i grunnskolen

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er tilstede på skolene hver dag.

Helsestasjon for ungdom

Mandag kl. 14.30 - 17.30
Kolbotnveien 23 (Kolbotn helsestasjon)

Torsdag kl. 14.30 -17.30
Kirkeveien 3 (Ski helsestasjon)

Timebestilling for p-stav og spiral, ellers ingen timebestilling!

Kontaktinformasjon

Om du ikke får kontakt med helsesykepleier på skolen, kan du ringe leder for Skolehelsetjenesten og Helsestasjon for ungdom, Turid Korsbø Undset på telefon 90 51 69 56. 

Svømmehaller

Svømmehallene er åpne for publikumsbading

Begrensninger og smitteverntiltak kan variere og kan bli endret raskt. Se informasjon om tiltakene og maks antall besøkende: 
Svømmehallene er åpne for publikumsbading

Se oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nordre Follo.

Sykehjem og omsorgsboliger

Forutsetninger for besøk ved sykehjem og omsorgsboliger

 • Besøkende som har vært i utlandet, kan ikke komme på besøk ved institusjon de første 10 dagene etter ankomst til Norge. Dette gjelder for reiser i alle land, både lange reiser og såkalte svippturer til Sverige.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, eller har nyoppståtte symptomer. Det vil si at du har feber, luftveissymptomer eller andre symptomer på infeksjonssykdom.
 • Du kan heller ikke komme på besøk hvis du er i karantene/isolasjon på grunn av påvist koronavirus eller er beregnet som nærkontakt til noen som har fått påvist viruset. 

I Nordre Follo kommune skal arbeidstakere som kommer fra alle «gule land» ha en negativ test før de kan jobbe med pasientnært arbeid i kommunens institusjoner.

Rutiner ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger

 • Husk å hold avstand på 1 meter.
 • Alle besøkende må skrive seg inn i besøksprotokollen. Dette gjør vi for å definere nærkontakter ved et eventuelt smitteutbrudd.
 • Sørg for god håndhygiene før, under og etter besøk.
 • Vi oppfordrer til besøk ute.
 • Ved besøk inne på institusjonene, skal besøket være på pasientens rom.
 • Besøk skal avtales dagen før, eller fredag dersom besøket foregår i helg.
  (Det vil være noen lokale tilpasninger under dette punktet, kontakt aktuell virksomhet for mer informasjon.)
 • Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesområdene. Du kan bruke pasient/beboers toalett.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem.
 • Hvis du har med mat, bør alle vaske hendene før dere spiser. Du må ha med eget servise.

Se også smittevernveilederen på fhi.no

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne iPad’er som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Utekontakten

Utekontakten

Vi er tilgjengelig i flere kanaler mandag–fredag, kl. 08.00–15.30 (til kl. 22.00 onsdag og torsdag). 

Utleie av kommunale bygg

Kommunale bygg åpnes gradvis.   

Kommunen gjenåpner tjenestene gradvis og kontrollert for å ivareta kravene til smittevern. Renhold og hygiene de viktigste tiltakene og mange av kommunens renholdere er flyttet til legevakten, sykehjem, skoler og barnehager. Det betyr at vi har færre til å sørge for renhold andre steder. Vi må derfor prioritere i hvilken rekkefølge vi kan åpne tjenestene igjen.

Vann og avløp

Vi har endret rutinen for levering av vannprøver til analyse. Dette gjelder innbyggere med privat brønnvann, og kommunens egne rutinemessige prøver av drikkevannet. Vannprøver til analyse kan inntil videre ikke leveres til vann og avløps driftssentral på Drømtorp.  

Har du privat brønnvann?

Innbyggere med privat brønnvann må selv levere vannprøver til laboratoriumet Eurofins i Moss. Du kan enten kjøre vannprøvene til Eurofins selv, eller sende vannprøvene til Eurofins i posten som bedriftspakke ekspress.

Les mer om transport og analyse av vannprøver på Eurofins nettsider.
Følg med på Postens nettsider for status på posttjenester.
Eurofins har følgende adresse: Eurofins, Møllebakken 50, 1538 Moss.

Kommunen endrer leveringsrutine for vannprøver

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet for å sikre at vannet er trygt å drikke. Det fortsetter vi med, men endrer rutinen for hvordan vi leverer prøvene. Vi kjører nå vannprøvene til laboratoriumet selv.  Resultatene fra analysene blir offentliggjort på kommunens nettside.

Varmtvannsbasseng

Varmtvannsbassengene er midlertidig stengt.

Vigsler

Vigsler i gamle Oppegård rådhus opprettholdes. Brudeparet kan ha med seg inntil ti personer i seremonirommet. Dere må levere skriftlig oversikt over hvem som skal være med til Politisk sekretariat før vielsen. 

Gjeldende fra 15. juni 2020  

Retningslinjer ved Covid-19 i forbindelse med vielser i kommunens lokaler

 • Kommunen tillater nå brudeparet å ha med inntil ti gjester inkl. vitner i seremonilokalet. 
 • I forkant av seremonien må brudeparet fylle ut et skjema med navn og mobilnummer til de som skal være til stede under vielsen.
 • Det skal være en meter mellom gjester som ikke tilhører samme husstand.
 • De som har luftveissymptomer (eks. feber, hoste, sår hals) eller er i karantene/isolasjon pga. Covid-19, kan ikke delta.
 • Vi har håndsprit tilgjengelig ved seremonilokalet og oppfordrer alle til å benytte dette.  

Retningslinjer ved Covid-19 i forbindelse med vielser utenfor kommunens lokaler

 • Fra 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer, slik som bryllup, for inntil 200 personer på offentlig sted. 
 • Arrangementet skal ha en ansvarlig arrangør. Den ansvarlige arrangøren kan f.eks. være den som har invitert til bryllup. Det er ikke krav om en profesjonell arrangør.
 • For at kommunen skal sende en vigsler er det en forutsetning at myndighetenes smittevernregler blir overholdt.   
 • Les mer på helsenorge.no og Helsedirektoratet  

Voksenopplæringen og flyktningtjeneste

Vi begrenser åpningstid i Fløisbonnveien 2-4. 
 

Besøk

Vi holder åpent for personlig oppmøte mellom kl. 10.00 og 14.00 hver dag. 
 • Vi ønsker at publikum avtaler oppmøte på forhånd, enten på telefon eller på mail.
 • Det er også mulig å møte opp og ringe på, og vente ved inngangen til de blir hentet. Det kan ta noe tid da vi tar i mot en person av gangen.

Telefon

Telefonen er åpen mellom kl. 8.00 og 15.30.
 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte:
 
Integrering og kompetanse, resepsjonen
Telefon 45 83 30 02