Endringer i kommunale tjenester

Kort fortalt

 • Vi gjenåpner tjenestene gradvis og kontrollert, men noen er  fortsatt stengt mens andre har redusert åpningstid og/eller er stengt for publikumskontakt inntil videre.
 • Oversikten blir løpende oppdatert.

Følgende tjenester er foreløpig stengt: 

BUA Kolbotn, seniorsentre, svømmehaller, fritidssentre, OMA, kafeer på institusjoner, kantiner og dagsentre. Flere tilbyr nye, digitale tjenester.   

Åpner gradvis og kontrollert 
Vi følger regjeringens retningsinjer for å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Se pressemelding fra regjeringen 8. april.   

Oversikt over endringer i kommunale tjenester 

Barnehage

 • Alle kommunale barnehager åpnet tirsdag 21. april.
 • Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for barnehagene. Veilederne ble skal bidra til å sikre at barnehagene gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen.   

Mer informasjon blir sendt ut tirsdag 2. juni

Det jobbes nå med en avklaring om hvilket tilbud vi skal opprette for barnehagene i Nordre Follo frem til sommeren. Vi har som mål å utvide tilbudet og tilnærme oss en normal hverdag for alle så raskt som mulig.

Vi vil gjøre en vurdering av nivå for smitte tirsdag 2. Juni. Da vil vi sende ut ny informasjon om barnehagetilbudet frem til sommeren.

Les mer om barnehagetilbudet. 

Barnevernet

Barneverntjenesten

Ring oss hvis du ønsker å snakke med en voksen, eller hvis du er bekymret for et barn. Du trenger ikke si hvem du er. 

 • Barneverntjenesten, telefon 40 00 09 47 (kl. 08.00-15.30).
 • Follo barnevernvakt, telefon 91 71 96 15 (kl. 15.30-08.00). 
 • Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111 (hele døgnet). Chat: 116111.no

Bibliotek

Tirsdag 2. juni åpnet bibliotekene i Ski og i Kolben igjen. Tilbudet er tilnærmet normalt, men med noen unntak. Åpningstid vil være noe redusert. Meråpent bibliotek vil ikke være tilgjengelig inntil videre, og det vil ikke være åpent på bibliotekene på lørdager.

Bua Ski åpner normalt, og følger bibliotekets åpningstider. Åpningstider for BUA Kolben kommer så snart som mulig, ta kontakt med Kolben bibliotek for informasjon.  

Åpningstider Kolben
Mandag - onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-19.00
Fredag kl. 08.00-16.00
Biblioteket er selvbetjent mellom kl. 8.00 og 10.00   

Åpningstider Ski
Mandag kl. 08.00-16.00
Tirsdag kl. 08.00-18.00
Onsdag - fredag kl. 08.00-16.00
Biblioteket er selvbetjent mellom kl. 8.00 og 10.00

Boligkontoret

Boligkontoret tar ikke imot publikumsbesøk inntil videre. Ta kontakt på boligkontoret@nordrefollo.kommune.no eller ring 66 10 14 42. 

Byggeprosjekter

Vi organiserer oss for – og har som mål å opprettholde – arbeidet på våre byggeplasser. Vi gjør dette i tett og godt samarbeid med entreprenører og andre samarbeidspartnere. Samtidig har vi stort fokus på å hindre smittespredning og beskytte våre medmennesker. Koronasituasjonen kan påvirke fremdriften for våre byggeprosjekter, men per i dag er alle våre byggeplasser i drift.

Byggesak

Byggesaks servicekontor i Nordre Follo rådhus midlertidig ubetjent. Saksbehandling fortsetter som før. Inntil videre kan du kontakte oss på telefon, eller på e-post: 
postmottak@nordrefollo.kommune.no.

Vi er tilgjengelig på servicetelefon 47 63 83 10 følgende tider: 

Tirsdager kl. 08.30–15.00  
Torsdager kl. 08.30–15.00

Byutvikling og arealplanlegging

Selv om saksbehandlerne har hjemmekontor, opprettholder vi tilnærmet ordinær drift, men med forsinket saksbehandling for enkelte saker som krever mye møtevirksomhet. 

Saksbehandlerne kan nås på e-post, og vi benytter både telefonmøter og digitale møter. Vi ønsker i likhet med bransjen å holde hjulene i gang, og arbeider for minst mulig forsinkelser. 

Av hensyn til smittevern kan vi ikke gjennomføre åpne møter i forbindelse med reguleringssaker. Følg med på kommunens nettside Høringer og kunngjøringer hvis du ønsker å medvirke. 

Politiske møter blir gjennomført digitalt, og du kan følge møtene på nett-tv.

Etablerer- og kunnskapsprøver

Det er for tiden ikke mulig å avlegge etablerer- og kunnskapsprøver.

Fastleger

Legekontor stengt for fysiske henvendelser

På grunn av koronasmitte er flere fastlegekontorer stengt for fysiske henvendelser. Ta kontakt med fastlegekontoret per telefon for e-konsultasjon.

Kommer du ikke i kontakt med legekontoret, ta kontakt med legevakten på 116 117. 

Mistenker du at du er smittet av koronaviruset, se vår side om koronavirus for hvordan du tar kontakt.

Fritidssentre 

Fritidssentre, klubber og ungdomskafeer er stengt, men de ansatte er på jobb og reiser rundt til kjente møtesteder for å sjekke at ungdommene følger rådene fra FHI og at de har det bra. 

Frisklivssentralen, Aktiv på dagtid og 60+ 

Vi opprettholder tilbudet Frisklivsresept for deg som har økt risiko for, er i ferd med å utvikle eller har utviklet sykdom knyttet til fysisk aktivitet og/eller kosthold. Vi følger opp via telefon og andre digitale løsninger inntil videre.  

Frisklivssentralen samarbeider med Aktiv på dagtid og 60 Pluss om en timeplan med fysisk aktivitet. På Facebook sender vi treninger live, legger ut videoer og program. Her finner du også tips og råd om kosthold, aktivitet, smerte-problematikk og psykisk helse. 

Følg oss på Facebook.  

Du kan også kontakte oss på telefon 45 61 86 78 / 93 27 16 17 eller på e-post: Frisklivssentralen@nordrefollo.kommune.no  

Fysioterapi

De fysikalske instituttene er åpne igjen for nødvendig pasientbehandling og følger smittevernrådene fra FHI.
Ta kontakt med instituttene for timebestilling.

Fysioterapi – treningsgrupper

Alle treningsgrupper som er drevet av fysioterapeuter er avlyst inntil videre. Vi oppfordrer derfor til hjemmetrening på egenhånd. Husk at litt trening alltid er bedre enn ingenting, og la i tillegg godstolen få fri minst én gang i timen. Se treningsvideoer Sterk og stødig. 

Ta ansvar og bevar styrke og stødighet med jevnlig egentrening. Vi ringer rundt til gruppedeltagerne for å høre hvordan det går! 

Geodata og oppmåling

Tjenesten fungerer tilnærmet normalt, men vi har fortsatt etterslep på saksbehandlingen som følge av kommunereform og innføring av nytt sak-/arkivsystem. 

Vi tar ikke imot besøk eller gjennomfører forhåndskonferanser. For pågående saker er saksbehandler tilgjengelig på telefon og e-post.

Saksbehandler fra geodata og oppmåling er tilgjengelig på telefon 46 95 33 24 tirsdag og torsdag klokken 08.30–15.00. 

Varslede oppmålingsforretninger blir gjennomført som planlagt. Veiledning om hvordan vi gjennomfører oppmålingsforretninger i henhold til smittevern følger med innkallingen.

Les mer om

Habilitering

Aktiviteter, avlastning og støtte for personer med funksjonsnedsettelser

Dgsentrene og gruppetilbudene er midlertidig stengt. Enkelte tilbud er erstattet med digitale møter eller telefonsamtaler. Det er redusert kapasitet i avlastningstilbudene.

Kontakt oss på telefon 02178 (sentralbord) eller 98 29 87 44 (vakttelefon)

Habilitering

Helsestasjoner

For besøkende på våre helsestasjoner gjelder følgende:

 • Det er svært viktig at alle som kommer på helsestasjonen til avtalte konsultasjoner er friske og uten forkjølelsessymptomer.
 • Vi ber også om at de som er satt i hjemmekarantene ikke kommer på helsestasjonen. Følg anbefalingene fra Folkehelseinstituttet
 • For å begrense antall besøkende på helsestasjonene ber vi foreldre vurdere om barnet kan følges av kun én forelder.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Helsestasjonene i Ski, Kolbotn og Langhus er åpen for besøkende. Se kontaktinformasjon og åpningstider til helsestasjonene

Svangerskapsomsorg

 • Jordmødrene tilbyr konsultasjoner i henhold til retningslinjer.  Inntil du hører noe annet skal du møte til kontroll som avtalt. 
 • Vi gjennomfører ikke hjemmebesøk, men tilbyr barselsamtaler på helsestasjonen. 
 • Gravide med luftveisinfeksjoner eller som er i karantene og trenger konsultasjon, må ikke møte opp på helsestasjonen. Ring fastlege eller legevakt.
 • Jordmor vil tilby konsultasjon via telefon- og video der det er mulig.
 • Vi tilbyr nå barselbesøk av jordmor som normalt.

Helsestasjonstjeneste for barn 0–5 år

Vi tilbyr nå følgende konsultasjoner på helsestasjonene: 

 • Nyfødtsamtale på helsestasjonen          
 • 6-ukers kontroll hos helsesykepleier og lege, vaksinering      
 • 3-måneders kontroll, vaksinering    
 • 5-måneders kontroll, vaksinering     
 • 6-måneders kontroll hos lege         
 • 9-måneders kontroll
 • 12-måneders kontroll hos helsesykepleier og lege, vaksinering
 • 15-måneders kontroll, vaksinering           
 • 2-års kontroll hos helsesykepleier og lege          
 • 4-års kontroll                         

Søsken kan dessverre ikke være med. Helseundersøkelsene vil bli noe kortere enn vanlig fordi vi må beregne tid til å vaske kontaktflater mellom hver konsultasjon. Vi kan tilby samtaler på telefon og har mulighet for videokonsultasjon hvis det er hensiktsmessig.

Helsestasjonene

Helsesykepleier på barneskolene er tilbake fra 27. april. De ansatte i skolehelsetjenesten på ungdomsskolene er ennå ikke fysisk tilstede, men du kan kontakte helsesykepleier på telefon eller e-post. Helsestasjon for ungdom er åpen for timebestilling igjen fra 4. mai.  

Kontakttelefoner (mandag-fredag kl. 08.00-15.30).

 • Barneskole, telefon 90 10 85 31
 • Ungdomsskole, telefon 97 76 94 96
 • Helsestasjon for ungdom og videregående skole, telefon 46 89 74 63

Åpen helsestasjon er stengt inntil videre. 

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom åpner for timeavtaler igjen fra mandag 4. mai. Du kan også ringe til oss og vi kan hjelpe deg med resepter, nødprevensjon, samtaler eller test for kjønnssykdommer/soi.   

Foreløpige åpningstider er  

 • mandag kl. 15.00–18.00
  Kolbotnveien 23 (Kolbotn helsestasjon) 
 • torsdag kl. 15.00–18.00
  Kirkeveien 3 (Ski helsestasjon)  

Inntil videre må du bestille time for å komme på helesestasjonen. Ring en av oss som jobber her mellom kl. 08.00 og 15.30. 

 • Eva, telefon: 97 66 29 51
 • Bjørg, telefon: 92 67 92 25
 • Hege, telefon: 46 89 74 63  

Du kan også kontakte oss på e-post: Helsestasjon for ungdom   

Smitteverntiltak 
Du må være frisk for å komme til oss. Er du syk, må du vente til du er frisk igjen, men vi kan snakke med deg på telefon. Når du har fått time er det viktig at du er presis så det ikke blir for mange inne på helsestasjonen samtidig. Du kan heller ikke ta med venner.  

Hjelpemiddellager

Hjelpemiddellageret tar ikke imot publikum inntil videre. Ta kontakt via hjelpemiddellager eller telefon. 

 • Avdeling Ski, telefon: 48 03 37 96 (kl. 12.00–14.00)
 • Avdeling Greverud, telefon: 66 81 89 79 (kl. 12.00–14.00)   

Hjelper'n

Hjelper’n 

Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unges psykiske helse. 

E-post Hjelper'n

Telefon 99 08 26 97
Telefontid mandag–fredag kl. 12.00–13.30 

Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Hjemmesykepleien må prioritere arbeidet for å sikre at liv og helse blir ivaretatt. Det betyr blant annet at de som har hjemmesykepleie kan få færre besøk og at aktivitetsnivået i omsorgsboliger blir redusert.
Vi holder kontakt med brukerne og vurderer behovet fortløpende.

Renholdstjenesten er også redusert og vi rengjør kun der det er vedtak i henhold til helt særskilt behov. Vi kontakter alle som er berørt.   

Hverdagsrehabilitering

Fra og med mandag 27. april starter vi opp igjen, men med redusert kapasitet. Vi følger smittevernreglene og råd fra helsemyndighetene når vi gjennomfører hjemmebesøk.

Innbyggere som allerede mottar tjenester gjennom hverdagsrehabilitering, kan kontakte oss og få råd og veiledning for egentrening. 

Idrettsbaner, ballbinger, lekeplasser m.m.

Barn og unge kan benytte idrettsbaner, ballbinger, skateparken, lekeplasser m.m., men det er viktig at alle tar sine forholdsregler og følger rådene fra Folkehelseinstituttet.  

Innbyggertorg

Innbyggertorget i Kolben åpnet igjen tirsdag 2. juni. Åpningstid er kl. 10.00–15.00 alle ukedager. Publikumsmottaket i Ski vil være stengt på grunn av oppussing i uke 23.    

Kemneren i Follo

Kemnerkontoret tar ikke imot publikum inntil videre.
Ta kontakt på via kemneren@kemnerenifollo.no eller telefon: 02178 (kl 09.00–15.00).

Klima og miljø

Vår saksbehandling og øvrig arbeid fungerer tilnærmet normalt fra hjemmekontor. Vi tar ikke imot besøk eller gjennomfører fysiske møter. For pågående saker er saksbehandler tilgjengelig på telefon og e-post.

Kulturhus – Kolben og Rådhusteatret

Kulturhusene er stengt inntil videre. Se deres nettsider:  

Kulturskole 

Nordre Follo kulturskole er stengt inntil videre. Lærerne arbeider med nettbasert undervisning i samarbeid med elever og foresatte. 

Sommerkurs
Vi må dessverre avlyse årets sommerkurs – både på base Kolben og base Kontra. Det er ikke mulig å gjennomføre sommerkursene med myndighetenes smitteverntiltak og smittevernveileder for skolene. 

NAV

Drop-in samtaler

NAV Nordre Follo er stengt for drop-in samtaler inntil videre.

Kontaktinformasjon

 • Vi oppfordrer alle som har behov for kontakt med NAV om å bruke nav.no og Ditt NAV.
 • Innbyggere som allerede har avtalt samtale blir kontaktet.
 • Du kan øvrig å treffe oss på 55 55 33 33.
 • Har du akutt behov for økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte følgende vakttelefon: 
  45 83 14 07 (med betjeningstid kl. 11.30-14.00).
 • Er du arbeidstaker og trenger hjelp i forbindelse med  permitteringsvarsel kan du kontakte oss på telefon 94 01 44 83 (med betjeningstid kl. 11.30-14.00).

Får du ikke registrert deg som arbeidssøker?

Slik får du hjelp

Informasjon fra NAV

PC/Internett

Da kan du koble deg på PC/internett i Rådhusteatrets foaje eller biblioteket i Kolben, begge steder kl. 10.00–14.00. I Kolben må du gjøre avtale på forhånd. Ta kontakt på telefon: 66 81 50 50 eller e-post: kolbenbib@nordrefollo.kommune.no  

Her finner du trådløst nett  
Har du PC eller nettbrett, man mangler tilgang til internett? Da kan koble deg på trådløst nett utenfor barnehager, barne- og ungomdsskoler og kommunale bygg som Sofiemyrveien 8 m.fl. I tillegg er det antenner med god utendørs dekning i Vestråtparken ved Waldermarhøy i Ski, i idrettsparken ved klubbhuset samt ved Alliansehallen. Navnet på det trådløse nettet er nfkommune-gjest.

Mobilt, oppsøkende tilbud  
Hvis du ikke har mulighet til å komme til et kommunalt bygg med publikums PC eller et område med trådløst internet kan du få hjelp fra frivillige. De kan komme hjem til deg med bærbart datautstyr slik at du får gjort nødvendige oppgaver på nettet, f.eks. betalt regninger. 

 • Telefon: 66 81 50 90 / 97 65 31 31 (Oppegård)
 • Telefon: 99 21 68 23 (Ski) 

Du treffer oss alle hverdager kl. 08.30–15.00. For hjelp utenom åpningstiden, kan du kontakte oss på telefon 90 51 87 48.

Politiske møter

De politiske møtene i Nordre Follo kommune foregår digitalt inntil videre. Se oversikt over kommende møter i politisk møtekalender.
Du kan følge møtene via nett-tv.

Psykisk helsetjeneste

Gruppetilbud, kurs, aktiviter, dagsenter og samlinger

Disse tilbudene gjenåpner gradvis og kontrollert.

Rask psykisk helsehjelp (Kolben)

Tilbudet er erstattet av telefonsamtaler og/eller tilbud om digital  behandling. Vi tilbyr telefonkonsultasjoner, assistert selvhjelp (behandlingsprogram på nettet) og videokonsultasjoner. De ansatte bruker en sikker løsning for konsultasjoner på video, godkjent av Direktoratet for e-helse.

 • Telefon: 90 77 11 66
  (hverdager kl. 09.00–12.00 og 13.00–15.00).

Praktisk bistand

Tilbudet er redusert, og vi vurderer behovet i sammenheng med helt nødvendig helsehjelp.

Rusoppfølging og ruskontrakter

Tilbudet gjennomføres i større grad med møter, og gjerne møter ute, men kan også tilbys på telefon.

Psykisk helsetjeneste til barn og unge

Hjelper’n 

Ta kontakt hvis du trenger noen å snakke med eller er bekymret for barn og unges psykiske helse. 

E-post Hjelper'n

Telefon 99 08 26 97
Telefontid mandag–fredag kl. 12.00–13.30 

Renovasjon 

Husholdningsavfall

Dine avfallsbeholdere blir tømt som normalt.

 • For sikkerheten til våre renovatører ber vi deg sørge for at avfallsposer er knytet godt igjen og at beholderne ikke overfylles.
 • Er du i karantene eller er testet positiv for Covid-19, kan du fortsatt kaste husholdningsavfallet ditt som normalt.
 • Vennligst ikke ta kontakt med våre renovatører. Ønsker du informasjon eller har spørsmål, kontakt vår kundeservice.

Gjenvinningsstasjoner

Alle stasjoner er åpne, men driften vil være begrenset. Dette betyr at du kan kaste avfall, men vi har innført noen endringer:

 • Vi oppfordrer til å bruke bankkort med kontaktløs betaling eller  Vipps. Du kan ikke betale med kontanter. 
 • Våre ansatte vasker betalingsterminaler jevnlig.  
 • Gjenbrukscontainere er lukket inntil videre.
 • Vi innfører en begrensning på hvor mange kunder som kan være  inne på gjenvinningsstasjonen samtidig. 

Miljøpunkter

Våre miljøpunkter driftes som normalt.

Miljøbilen

Miljøbilen er midlertidig stanset. Kunder må levere avfall på våre gjenvinningsstasjoner inntil videre.

Kundeservice hos Follo Ren

Vi mottar ikke kunder i Follo Rens lokaler. Kontakt oss på telefon 90 80 40 10, på e-post: post@folloren.no, app eller nettside. Åpningstiden er  hverdager kl. 08.00–15.30.

Se FolloRen.no.

Renhold

Kommunens renholdsarbeid er styrket. På Ski sykehus er bemanningen doblet og på sykehjemmene er det satt inn en ekstra renholder. Renholdet blir utført som vanlig i alle kommunale bygg som ikke er stengt. Personalet er ekstra oppmerksomme på potensielle smittekilder som håndtak, gelendere, heisknapper og lysbrytere.

Rådhus

Publikumsmottak i Nordre Follo rådhus

Fra og med mandag 30. mars er hovedinngangen til rådhuset i Ski stengt på grunn av ombygging. Vi ber om at du tar kontakt med oss på telefon eller e-post i stedet for å møte opp på rådhuset.

Telefon 02178 (kl. 08.30–15.00)
postmottak@nordrefollo.kommune.no

Skole – grunnskole og SFO

Oppdatert informasjon 29. mai

Etter regjeringens pressekonferanse 27. mai, ser vi at vi nærmer oss en normalsituasjon i skolen. Det kommende skoletilbudet vil fortsatt være avhengig av en rekke faktorer: 

 • Det er fremdeles en rekke smittevernhensyn å ivareta. Nye smittevernveiledere blir offentliggjort 29. mai.
 • Skolene må ta hensyn til allerede planlagt organisering og arbeid med vurderinger for de høyere trinnene. 

Det blir sendt ut informasjon fra hver enkelt skole om hvordan den nye skolehverdagen blir frem til sommeren. 

Det er fortsatt slik at ingen syke skal møte opp på skolen.  

 • 1.–4. trinn og SFO på skolene åpnet 27. april.
 • 5.–10. trinn åpnet fra 11. mai.  
 • Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen laget smittevernveiledere for skolene. De skal bidra til å sikre at skolene gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være på skolen.   
 • På skolene legger lærerne til rette for læring gjennom digital undervisning og arbeidsplaner. 

Her finner du mer informasjon om endringer i grunnskolen

Skolehelsetjeneste og Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonene

Helsesykepleier på barneskolene er tilbake fra 27. april. De ansatte i skolehelsetjenesten på ungdomsskolene er ennå ikke fysisk tilstede, men du kan kontakte helsesykepleier på telefon eller e-post. Helsestasjon for ungdom er åpen for timebestilling igjen fra 4. mai.  

Kontakttelefoner (mandag-fredag kl. 08.00-15.30).

 • Barneskole, telefon 90 10 85 31
 • Ungdomsskole, telefon 97 76 94 96
 • Helsestasjon for ungdom og videregående skole, telefon 46 89 74 63

Svømmehaller

Svømmehallene er for tiden stengt.

Sykehjem og omsorgsboliger

Fra 2. juni er det nye regler for besøk på sykehjem og i omsorgsboliger. Les mer i disse sakene:

Nye besøksregler på sykehjem

Nye besøksregler for omsorgsboliger

Her er den nye veilederen fra Helsedirektoratet:

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne iPad’er som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.

Utekontakten

Utekontakten

Vi er tilgjengelig i flere kanaler mandag-fredag, kl. 08.00–15.30 (til kl. 22.00 onsdag og torsdag). 

Utleie av kommunale bygg

Kommunale bygg åpnes gradvis.   

Kommunen gjenåpner tjenestene gradvis og kontrollert for å ivareta kravene til smittevern. Renhold og hygiene de viktigste tiltakene og mange av kommunens renholdere er flyttet til legevakten, sykehjem, skoler og barnehager. Det betyr at vi har færre til å sørge for renhold andre steder. Vi må derfor prioritere i hvilken rekkefølge vi kan åpne tjenestene igjen.

Vann og avløp

Vi har endret rutinen for levering av vannprøver til analyse. Dette gjelder innbyggere med privat brønnvann, og kommunens egne rutinemessige prøver av drikkevannet. Vannprøver til analyse kan inntil videre ikke leveres til vann og avløps driftssentral på Drømtorp.  

Har du privat brønnvann?

Innbyggere med privat brønnvann må selv levere vannprøver til laboratoriumet Eurofins i Moss. Du kan enten kjøre vannprøvene til Eurofins selv, eller sende vannprøvene til Eurofins i posten som bedriftspakke ekspress.

Les mer om transport og analyse av vannprøver på Eurofins nettsider.
Følg med på Postens nettsider for status på posttjenester.
Eurofins har følgende adresse: Eurofins, Møllebakken 50, 1538 Moss.

Kommunen endrer leveringsrutine for vannprøver

Kommunen tar jevnlig prøver av drikkevannet for å sikre at vannet er trygt å drikke. Det fortsetter vi med, men endrer rutinen for hvordan vi leverer prøvene. Vi kjører nå vannprøvene til laboratoriumet selv.  Resultatene fra analysene blir offentliggjort på kommunens nettside.

Vei og park

Når ansatte i virksomhet vei og park er ute på oppdrag kjører de nå i hver sin tjenestebil. Innbyggerne kan derfor oppleve å se at enkeltpersoner fra kommunen kommer kjørende til samme sted og oppdrag i flere biler. 

Vigsler

Vigsler i gamle Oppegård rådhus opprettholdes. Brudeparet kan ha med seg inntil ti personer i seremonirommet. Dere må levere skriftlig oversikt over hvem som skal være med til Politisk sekretariat før vielsen. 

Gjeldende fra 7. mai 2020  

Retningslinjer ved Covid-19, i forbindelse med vielser i kommunens lokaler

 • Kommunen tillater nå brudeparet å ta med inn inntil ti gjester i seremonilokalet, inkludert vitner.
 • Før seremonien må brudeparet fylle ut et skjema med navn og mobilnummer til de som skal være til stedet under vielsen.
 • Det skal være én meter mellom gjester som ikke er av samme husstand.
 • Personer med luftveissymptomer (som feber, hoste, sår hals) eller som er i karantene/isolasjon pga. Covid-19, kan ikke delta.
 • Det er håndsprit tilgjengelig ved seremonilokalet og vi oppfordrer alle til å benytte dette. 

Retningslinjer ved Covid-19, i forbindelse med vielser utenfor kommunens lokaler

 • Det er nå tillatt med arrangementer, slik som bryllup på offentlig sted for inntil 50 personer.
 • Arrangementet skal ha én ansvarlig arrangør. Den ansvarlige arrangøren kan f.eks. være den som har invitert til bryllup. Det er ikke krav om en profesjonell arrangør.
 • For at kommunen skal sende en vigsler er det en forutsetning at myndighetenes smittevernregler overholdes. 

Voksenopplæringen og flyktningtjeneste

Vi startet med spesialundervisning og norskopplæring for noen grupper mandag 11. mai. Norskopplæring og grunnskole for alle grupper startet mandag 18. mai. Alle får noe redusert tilbud for at vi skal klare å holde tilstrekkelig avstand. Deltakerne vil også begynne og slutte til forskjellig tid for å redusere antall som bruker offentlig transport, og for at vi skal ha færrest mulig tilstede samtidig. Alle får beskjed fra sin lærer om når de skal møte.

Har du spørsmål kan du kontakte 

 • Hilde Lervik, telefon: 41 29 03 84
 • Catharina Azarian, telefon: 97 78 23 51 

laringogmigrasjon@nordrefollo.kommune.no