Får du ikke registrert deg som arbeidssøker?

Kort fortalt

NAV har laget en midlertidig rutine for å hjelpe deg.

Hvem gjelder det for?

Rutinen gjelder for følgende tilfeller (det kan gjelde flere):

  • utenlandske arbeidstakere som oppholder seg i utlandet og ikke har tilgang til nivå 4-innlogging og har fått permitteringsvarsel
  • brukere uten tilgang til BankID, Comfides eller Bypass
  • arbeidssøkere som er i Norge og som av ulike grunner ikke får brukt selvbetjeningsløsningen “registrering som arbeidssøker”

Hva må du gjøre?

Du trenger ikke møte opp personlig på ditt NAV-kontor.

Ring NAVs kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. NAV Nordre Follo får da en melding om å kontakte deg på telefon.

Du kan også ringe direkte til vår vakttelefon: 94 01 44 83.

Hva skjer videre?

NAV-kontoret vil over telefon identifisere deg ved å stille kontrollspørsmål. Din arbeids- og oppholdstillatelse blir registrert basert på informasjonen som du oppgir.

Registrering skjer altså uten at NAV har sett dokumentasjonen. Dette må gjøres for at du skal få fullført din registreringsprosess og få mulighet til å søke om dagpenger.

Veileder skriver samtalereferat fra samtalen. NAV Arbeid og ytelser sjekker din oppholdsstatus opp mot UDI-tjenesten når de behandler søknaden om dagpenger.