Koronavaksine

Kort fortalt

 • Vaksinasjonen foregår i Rådhussvingen 7 i Ski, til høyre for rådhuset. 
 • Kommunen følger nasjonale retningslinjer. Det er nå tilbud om ny oppfriskningdose til personer over 80 år og de med alvorlig svekket immunforsvar. Les mer lenger ned under din overskrift.  
 • Det er ikke besluttet at det skal tilbys ytterligere en oppfriskningsdose (dose 4) til resten av befolkningen.
 • Ønsker du å bestille time, se gruppen du tilhører i menyen nedenfor. 
 • Flyktninger som ønsker vaksine, kan ringe vaksinetelefonen 94 01 23 10.

Ny oppfriskningsdose til personer over 80 år

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

Folkehelseinstituttet åpner likevel for at personer over 80 år og eldre som har fått tre doser og ikke har hatt korona, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.

Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Hvis du ønsker en ny oppfriskningsdose så må du selv ta kontakt med vaksinesenteret. Du blir ikke innkalt. Registrer deg her eller ring vaksinetelefonen på 94 01 23 10.

Ny oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er behov for en generell anbefaling om ytterligere doser til alle personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar, se oversikt over gruppe 1 og 2 her. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist.

Er det bestemt at du skal ha en ny oppfriskningsdose, ta kontakt på telefon 94 01 23 10. 

Vaksine til personer over 18 år

Bestill time i Helseboka, eller ring vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10. 

Vi tilbyr også drop in på vaksinesenteret:    

 • 10., 11., 18., 19., 24., 25. mai og 1. juni.  
 • Åpningstiden for drop-in er kl. 9.30-14.00. Stengt mellom 11.00 - 12.00 (lunsj). 

Intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst fire uker.
Mellom 2. dose og oppfriskingsdosen må det ha gått minst 20 uker.  

Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no. Vi må dessverre avvise deg hvis du ikke har tilstrekkelig intervall. 

Har du hatt Covid-19? 

Covid teller som "en vaksine". Har du hatt Covid-19 og fått to vaksinedoser, skal du ikke ha oppfriskningsdose. Har du fått en vaksinedose og har hatt Covid-19, anbefaler vi at du tar en oppfriskingsdose.

Vaksine til ungdom 16 og 17 år

Bestill time i Helseboka eller ring vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10.    

Intervallet mellom 1. og 2. dose bør være 8-12 uker. Er du i tvil om intervallet, må du sjekke på helsenorge.no.  

Ungdom født i 2005 og 2006 er anbefalt å ta to doser vaksine. 

Denne gruppen får tilbud om Pfizer-vaksine. De som har hatt Covid-19, skal kun ha én vaksinedose. 

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Les mer:

Vaksine til barn og ungdom 5-15 år 

Helsemyndighetenes vurdering er at de aller fleste barn ikke har behov for vaksine. Barn vil tåle koronainfeksjon godt og få en bred og langvarig beskyttelse mot nye infeksjoner. Det er likevel et tilbud til de som ønsker det.

Barn og unge over fem år får tilbud om Pfizervaksine mot Covid-19 og kan ta en eller to doser. De må ha med samtykkeskjema, signert av begge foresatte til både 1. og 2. dose. Barn som ikke har fylt 12 år får egen barnedose av Comirnaty (Pfizer). 

Det må ha gått minst åtte uker mellom 1. og 2. dose for denne aldersgruppen. 

Covid-19 telles som en vaksinedose. De som har hatt Covid-19 kan få én vaksinedose når det har gått minst tre måneder siden gjennomgått sykdom. 

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen. De må ha med seg skjema til både 1. og 2. dose. 

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekreftelse på skatteetaten.no.  

Bestill time for barn 5-11 år:

Ring vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10.  

Bestill time for barn 12-15 år: 

Bestill time i Helseboka ved å følge denne lenken eller ring vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10.

Merk deg følgende:  

 • Barn som har gjennomgått covid-19 har god beskyttelse og skal i utgangspunktet ikke ha vaksine.
 • Barn med alvorlig underliggende sykdommer bør ta vaksine.  
 • Vi vaksinerer ikke barn som tydelig motsetter seg å få vaksine.
 • Samtykkeskjema: Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet skal ha med seg samtykket til vaksineringen både ved første og ev. andre dose. 

Samtykkeskjema for vaksinasjon av barn og unge som ikke har fylt 16 år (FHI)

Les mer

Trenger du hjelp til å bestille time?

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-11.20 og 12.00-15.00. 

De som betjener telefonen kan kun hjelpe deg med registrering i Helseboka. 

Må du avbestille timen din?

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til

 • Vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time)
 • Innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

På grunn av stor pågang ber vi om at du ikke tar kontakt med oss for andre vaksinespørsmål. For generelle spørsmål, ta kontakt med:

 • Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 (mandag til fredag, kl. 08.00-15.30)

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter på vaksinesenteret. 

Tidspunktet mellom dosene varierer i henhold til den enkeltes helsesituasjon, smittesituasjonen i samfunnet og hvor mye vaksine Norge får. Det er regjeringen som bestemmer dette og intervallet varierer derfor mellom 4 og 12 uker. 

Vaksinasjonssted

Kommunen har vaksinasjonssenter i Rådhussvingen 7 i Ski (rett ved siden av Nordre Follo rådhus).  

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset: 

Åpne statistikk i nytt vindu.

Koronavaksinasjon - statistikk (FHI)

Les også kommuneoverlegens risikorapport som publiseres hver uke. Risikorapportene finner du her. 

Vaksinetyper

Kommunen benytter tre vaksinetyper: Pfizer/BioNTech, Moderna og Nuvaxovid.

Pfizer/BioNTech og Moderna er likestilt, men vi tilstreber å gi den vaksinetypen den enkelte ønsker.

Vi tilbyr også Nuvaxovid, som er en proteinbasert vaksine. 

Alle under 18 år får Pfizer. Det er også anbefalt å bruke Pfizer til alle under 30 år.  

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du har hatt Covid-19 og og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan laste ned koronasertifikatet på helsenorge.no.  

Les om kravene for å få koronasertifikat på helsenorge.no

Det er ulike krav til hva som kreves av vaksinedoser for å ha gyldig innreise i ulike land. Se oppdatert informasjon på regjeringens nettside.

Trenger du hjelp til å få ut koronasertifikatet?  

Hvis du ikke har mulighet til å ta ut koronasertifikat ditt digitalt, kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt, eller ringe til informasjonstelefonen for korona og få sertifikatet tilsendt.

 • Telefon: 815 55 015 
 • Åpningstid: Kl. 08.00–14.00, mandag til fredag

Her vil du bli bedt om fødselsnummer eller d-nummer, navn og folkeregistrert adresse. Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt i posten. Dette kan ta inntil en uke. Gyldighetsdatoen er 90 dager fra utskriftsdatoen.   

Les mer

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet   

Kommunen tilbyr ikke etterregistrering. Har du fastlege i Norge kan du ta kontakt med legen og høre om vedkommende tilbyr etterregistrering. Eventuelt må du kontakte private helseaktører.

Vaksinasjonskort

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Nyttig informasjon

Informasjon om vaksinen

Informasjon fra nasjonale myndigheter