Koronavaksine

Kort fortalt

 • Hvis du ennå ikke har fått dose 1 med vaksine ber vi deg om å ringe vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10 og bestille time.
 • I uke 37 starter vi med vaksinering av barn og ungdom født i 2004 - 2008 samt de som er født i 2009 og har fylt 12 år.  

Registrer deg for koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.  

Kommunen benytter Helseboka til å organisere vaksineringen. Dette er den samme løsningen som vi bruker til Covid-testing. Vi opplever at noen blir usikre og irritert over en rekke spørsmål, informasjon om betaling osv. som kommer opp under registreringen. Dette er spørsmål du får hvis du svarer ja til å laste ned en app og/eller abonnere på Helseboka.

Du trenger ikke disse tjenestene hvis du kun skal registrere deg for vaksine!     

Når du skal registrere deg må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere barn, foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv. 

Logg deg inn nedenfor

Hvis du får spørsmål om å logge deg inn med PIN kode skal du ikke velge dette alternativet. Velg "Logg inn uten PIN-kode".  

Helseboka

Når du har registrert deg i Helseboka og gitt beskjed om at du ønsker vaksine, får du en bekreftelse på SMS. Har du fått en slik bekreftelse fra Helseboka, er du registrert og trenger ikke kontakte kommunen for ytterligere bekreftelse.   

Trenger du hjelp til registrering?

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-11.20 og 12.00-14.30. 

De som betjener telefonen kan kun hjelpe deg med registrering i Helseboka.

Du får SMS når det er din tur  

Vaksinering foregår etter prioriteringsrekkefølgen, som er bestemt fra regjeringen. Du får tilsendt tid for vaksinering på SMS.    

Vaksinering av ungdom født i 2004 og 2005

Regjeringen har bestemt at alle som er født i 2004 og 2005 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. De må registrere seg i Helseboka på samme måte som de som er over 18 år. Se informasjon om registrering lenger opp på denne siden under fanen "Registrer deg for koronavaksine".  

Alle som har registrert seg vil få invitasjon til vaksine. Vaksineringen foregår i uke 37 og 38. 

Vaksinasjonen foregår på vaksinesenteret i underetasjen på Ski storsenter. I henhold til retningslinjer fra FHI vil det være et intervall på 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2 for denne aldersgruppen. De får derfor tilbud om andre dose 9, 11 og 15. november.  

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen.

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekrefeltse på skatteetaten.no.  

Les mer

Vaksinering av barn og unge født i 2006-2009

 • Barna må ha fylt 12 år. 
 • Barn og unge som er 12-15 år og har hatt Covid 19 skal ikke ha vaksine.  

Regjeringen har bestemt at barn over 12 år skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. De må registrere seg i Helseboka. Se informasjon om registrering lenger opp på denne siden under fanen "Registrer deg for koronavaksine".  

Alle som har registrert seg vil få invitasjon til vaksine. Vaksinasjonen foregår på vaksinesenteret i underetasjen på Ski storsenter i uke 37 og 38. 

Barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 vil få tilbud om Pfizer-vaksine og foreløpig er det planlagt å gi dem 1 dose. 

Vaksinasjon skjer bare med begge foresattes samtykke.  

Foreldre til barn som er født i 2009, men ennå ikke har fylt 12 år, kan kontakte vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10. De vil sette opp tid for vaksine etter at barnet har fylt 12 år.   

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen.

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekrefeltse på skatteetaten.no.  

Les mer

Personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys dose 3

Det er kun personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) som får tilbud om dose 3. De det gjelder kan få dose 3 på vaksinesenteret på Ski. 

Vi tilbyr drop-in for dose 3 onsdag 29. september kl. 12.00-18.00.

 • Du må være over 18 år.
 • Intervallet mellom 2. og 3. dose må være minimum fire uker. 

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. Du finner mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder via linken nedenfor. 

Må du avbestille timen din?

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til

 • Vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time)
 • Innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

Trenger du ny time, får du det.

På grunn av stor pågang ber vi om at du ikke tar kontakt med oss for andre vaksinespørsmål. For generelle spørsmål, kontakt

 • Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 (mandag til fredag, kl. 08.00-15.30)

Drop-in for dose 1 og 2 - gjelder kun de som er over 18 år

For de som ennå ikke har tatt imot tilbudet om vaksine, tilbyr vi nå noen drop-in dager på vaksinesenteret på Ski. Det er en fordel om du ringer og avtaler tid på forhånd. Da unngår du kø og vi kan planlegge bemanning, antall vaksiner osv. Kontakt oss på telefon 94 01 23 10. Dagene du kan velge mellom er:   

 • Onsdag 29. september kl. 10.00-18.00  
 • Onsdag 13. oktober kl. 10.00-14.30
 • Onsdag 27. oktober kl. 10.00-14.30

Husk at intervallet mellom 1. og 2. dose må være minimum fire uke. 

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter på vaksinesenteret. 

Du får innkalling til dose to noen uker etter at du har fått første dose. Tidspunktet mellom dosene varierer i henhold til den enkeltes helsesituasjon, smittesituasjonen i samfunnet og hvor mye vaksine Norge får. Det er regjeringen som bestemmer dette og intervallet varierer derfor mellom 4 og 12 uker. 

Personer som har gjennomgått Covid-19

Personer som tidligere har gjennomgått Covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales å ta  vaksinen tidligst tre måneder etter at du er symptomfri. Barn og unge som er 12-15 år og har hatt Covid 19 skal ikke ha vaksine.  

Hvem vaksinerer de ulike gruppene? 

Kommunen administrerer vaksinering av innbyggerne. Helsepersonell og fastlegene står for selve vaksineringen. Beboere på institusjon er vaksinert der de bor, mens risikogruppene er vaksinert hos fastlegen. De øvrige må registrere seg i Helseboka og møte opp på vaksinesenteret på Ski.    

Vaksinasjonssteder 

Kommunen har vaksinasjonssenter i underetasjen på Ski storsenter (der G-sport var tidligere). 

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset: 

Åpne statistikk i nytt vindu.

Koronavaksinasjon - statistikk (FHI)

Oversikt over antall personer vaksinert med dose 1 og 2 i ulike grupper

Oppdatert per  23. september 2021

Personer 85 år og eldre (totalt 1 227 personer)

 • 93 % har fått dose 1
 • 92 % har fått dose 2

Personer 75-84 år (totalt 3 626 personer)

 • 99 % har fått dose 1
 • 99 % har fått dose 2

Personer 65-74 år (totalt 5 480 personer) 

 • 97 % har fått dose 1
 • 95 % har fått dose 2

Personer 55-64 år (totalt 7 255 personer)

 • 97 % har fått dose 1
 • 95 % har fått dose 2

Personer 45-54 år (totalt 9 049 personer)

 • 94 % har fått dose 1
 • 89 % har fått dose 2

Personer 40-44 år (totalt 4 260 personer)   

 • 88 % har fått dose 1
 • 82 % har fått dose 2

Personer 25-39 år (totalt 10 292 personer)

 • 86 % har fått dose 1
 • 75 % har fått dose 2

Personer 18-24 år (totalt 4 786 personer)

 • 86 % har fått dose 1
 • 76 % har fått dose 2

Personer 16-17 år (totalt 1 649 personer)

 • 83 % har fått dose 1 
 • 13 % har fått dose 2

Personer 12-15 år (totalt 3 437 personer)

 • 42 % har fått dose 1

Vaksinasjon i uke 38

NB! Allerede oppsatte timeavtaler gjelder alltid uavhengig av informasjon her.

I uke 38 vaksinerer vi barn og unge og det er ikke åpent for drop-in. 

Vaksinering av ulike grupper  

FHI har laget en oversikt over når ulike grupper vaksineres.  

Vaksinetype

Pfizer/BioNTech og Moderna

Kommunen benytter to vaksinetyper: Pfizer/BioNTech og Moderna. Du kan ikke velge hvilken av disse typene du får. Vaksinene er likestilt og det kan derfor hende du får den ene typen i dose 1 og den andre i dose 2. 

Astra Zeneca

Astra Zeneca ble godkjent til bruk i Norge, men er senere trukket tilbake. De som fikk første dose med Astra Zeneca har fått tilbud om andre dose med Pfizer eller Moderna.  

Les mer på nettsiden til FHI

Janssen

Janssen vaksinen er også godkjent i Norge, men hverken fastlegene i kommunen eller vaksinesenteret har ønsket å tilby denne vaksinen.  

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan laste ned koronasertifikatet på helsenorge.no.  

Hvis du ikke har mulighet til å ta ut koronasertifikat ditt digitalt, kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt, eller ringe til informasjonstelefonen for korona og få sertifikatet tilsendt.

 • Telefon: 815 55 015 
 • Åpningstid: Kl. 08.00–15.00, mandag til fredag

Her vi du bli bedt om fødselsnummer eller d-nummer, navn og folkeregistrert adresse. Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt i posten. Dette kan ta inntil en uke. Gyldighetsdatoen er 90 dager fra utskriftsdatoen.   

Personer som får dose 3 opplever for tiden problemer med koronasertifikatet fordi den siste dosen blir registrert som 1 av 2. FHI regner med at dette vil være i orden innen uke 40.

Koronasertifikat (helsenorge.no)

Barn og unge 12-15 år får ikke koronasertifikat siden de bare får en vaksinedose. 

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet   

Kommunen tilbyr ikke etterregistrering. Har du fastlege i Norge kan du ta kontakt med legen og høre om vedkommende tilbyr etterregistrering. Eventuelt må du kontakte private helseaktører.

Vaksinasjonskort

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Råd til de som er vaksinert

Følgende grupper er definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

 • er fullvaksinert (se definisjon på helsenorge.no via linken nedenfor).  
 • har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter du fikk dosen. 
 • har gjennomgått covid-19-sykdom de siste tolv månedene.

Råd, regler og unntak for vaksinerte (helsenorge.no)

Følg med i våre kommunikasjonskanaler 

Vi fortsetter å informere om koronavaksine i våre kommunikasjonskanaler, så følg med på nettsiden, i lokalpressen, på vår facebookside og via SMS.   

Følg kommunen på Facebook

Sørg for at du får varsel på SMS

Kommunen benytter telefonvarsling til innbyggerne når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. 

Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger: servicevarsling.no.

Informasjon om vaksinen

Les mer