Koronavaksine

Kort fortalt

 • Alle aldersgrupper som skal vaksineres av helsepersonell i kommunen kan nå registrere seg i Helseboka. Du finner link til Helseboka under den første fanen nedenfor. 
 • Yngre personer  med underliggende sykdommer skal vaksineres hos fastlegen og må selv ta kontakt med sin fastlege. 

Registrer deg for koronavaksine

Kommunen benytter Helseboka til å organisere vaksineringen. Dette er den samme løsningen som vi bruker til Covid-testing. Vi opplever at noen blir usikre og irritert over en rekke spørsmål, informasjon om betaling osv. som kommer opp under registreringen. Dette er spørsmål du får hvis du svarer ja til å laste ned en app og/eller abonnere på Helseboka. Du trenger ikke disse tjenestene hvis du kun skal registrere deg for vaksine.     

Når du skal registrere deg må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv. 

Logg deg inn nedenfor.

Hvis du får spørsmål om å logge deg in med PIN kode skal du ikke velge dette alternativet. Velg "Logg inn uten PIN-kode".  

Helseboka

Når du har registrert deg i Helseboka og gitt beskjed om at du ønsker vaksine, får du en bekreftelse på SMS. Har du fått en slik bekreftelse fra Helseboka, er du registrert og trenger ikke kontakte kommunen for ytterligere bekreftelse.   

Vaksinetelefonen

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen i kommunen.

Telefonnummeret er 94 01 23 10 og du kan ringe kl. 09.00-14.00 mandag til fredag. De som betjener Vaksinetelefonen kan kun hjelpe deg med registrering i Helseboka.

For generelle spørsmål, kontakt
Den nasjonale informasjonstelefonen: 815 55 015
Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.      

Du får SMS når det er din tur til å få vaksinen 

Vaksinering foregår etter prioriteringsrekkefølgen, som er bestemt fra regjeringen. Uken før det er din tur (avhengig av hvilken gruppe du tilhører) får du en SMS fra kommunen der du blir bedt om å reservere time til vaksinering. Her er det både en link til digital reservering og et telefonnummer du kan ringe. Når du reserverer time via linken i meldingen, får du en SMS som bekrefter timen.  

På grunn av stor pågang ber om at du ikke tar kontakt med oss hvis du ikke har fått SMS om at det er din tur! 

For generelle spørsmål, kontakt den
nasjonale informasjonstelefon: 815 55 015
Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.  

Prioriteringsrekkefølge

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.  

Koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for alvorlig sykdom. Vi følger prioriteringsrekkefølgen fra regjeringen. Se nettsiden til Folkehelseinstituttet:    

Hvilke grupper kan få koronavaksine?

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell. De vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Når vi vaksinerer helsepersonell følger vi retningslinjene fra FHI: 

 • Sykepleiere i sykehjem
 • Helsepersonell i legevakt/KAD

 • Annet helsepersonell på sykehjem og tilrettelagte boliger
 • Fastlegekontor (privatpraktiserende og kommunale)
 • Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 • Hjemmesykepleie
 • Teststasjon
 • Koronavaksineringsteam
 • Kommuneoverleger
 • Smittesporingsteam  
 • Annet helsepersonell (f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, tannhelsepersonell, BPA og tilsvarende).  

Hvem vaksinerer de ulike gruppene? 

Kommunen administrerer vaksineringen av innbyggerne. Helsepersonell og fastlegene står for selve vaksineringen. Beboere på institusjon blir vaksinert der de bor, mens de øvrige må møte opp på et av vaksinasjonsstedene vi etablerer. Risikogruppene får vaksinen hos fastlegen. Nedenfor omtaler vi de ulike gruppene. 

Gruppe 1–3: Beboere på sykehjem og personer som er 75 år eller eldre

Kommunen har informert om koronavaksinen i flere kanaler og bedt innbyggere som ønsker vaksine om å registrere seg i Helseboka. For å være sikre på at vi når fram til alle innbyggere har vi også tatt personlig kontakt eller sendt brev til alle i disse gruppene.  

Gruppe 4a: Personer i aldersgruppen 65-74 år 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Kommunen har sendt brev til alle i denne gruppen. I brevet ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg.    

Gruppe 4b, 5, 6 og 7: Personer 16-64 år i risikogruppen  

Personer i denne gruppen må ta kontakt med fastlegen sin for vaksine. Fastlegene ønsker at du fortrinnsvis tar kontakt digitalt.

Har du fastlege i en annen kommune, og fastlegen ikke har mulighet til å vaksinere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen og få time til vaksinasjon i Nordre Follo. Du trenger en bekreftelse fra fastlegen din på at du tilhører risikogruppen og du må ta med deg denne bekreftelsen når du kommer for å få vaksinen.    

Gruppe 8 og 9: Personer 45-64 år 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Vi ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen.  

Personer 18-44 år, som ikke er i risikogruppen 

Alle som ønsker vaksine må registrere seg i Helseboka. Vi ber om at alle som har mulighet til det, registrerer seg digitalt på grunn av stort trykk på Vaksinetelefonen.

Skoleelever, studenter m.fl.

Personer som er folkeregistrert i Nordre Follo kommune, men oppholder seg i andre kommuner over tid, blir vakisnert i den kommunen de oppholder seg. Dette gjelder f.eks. studenter, som skal registrere seg i den kommunen de studerer.  

Vaksinasjonssteder 

Kommunen har vaksinasjonssteder i Kolben kulturhus og i underetasjen på Ski storsenter (der G-sport var tidligere). Vaksinedose 1 og 2 vil bli satt på samme sted.

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset i kommunen:

Åpne statistikk i nytt vindu.

Koronavaksinasjon - statistikk (FHI)

Hvem blir vaksinert i uke 15-17?

 • I uke 15 får vi 53 hetteglass med Pfizer (tilsvarer ca. 318 vaksinedoser).
 • I uke 16 får vi 102 hetteglass med Pfizer (ca. 612 vaksinedoser).
 • I uke 17 får vi 243 hetteglass med Pfizer (ca. 1 458 vaksinedoser).  

Vi vaksinerer disse gruppene:

 • Personer i gruppe 4A - alder 65-74 år
 • Personer i gruppe 4B - alder 18-64 år med sykdommer/tilstander 
 • Personer i gruppe 5 - alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Gruppe 4A vaksineres på vaksinestasjonene våre, og vi begynner med de eldste i gruppen, det vil si de som er 74 år, deretter 73 år osv. Samtidig vaksinerer fastlegene personer i gruppe 4B og gruppe 5. 

Oversikt over antall personer vaksinert med dose 1 og 2 i ulike grupper (per 17.04.21)

Personer 85 år og eldre (totalt 1 227 personer)

 • 91 % har fått dose 1
 • 87 % har fått dose 2

Personer 75-84 år (totalt 3 626 personer)

 • 95 % har fått dose 1
 • 34 % har fått dose 2

Personer 65-74 år (totalt 5 486 personer) 

 • 75 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2

Personer 55-64 år (totalt 7255 personer)

 • 19 % har fått dose 1
 • 2 % har fått dose 2

Hvor lenge må jeg vente før det er min tur? 

Fordi vi ennå ikke vet når og hvor mye vaksine vi får framover, kan vi dessverre ikke si når vi kan vaksinere de ulike gruppene. De som betjener Vaksinetelefonen kan heller ikke svare på dette.  

FHI har laget en oversikt over når ulike grupper kan vente vaksine. 

Du kan ikke velge vaksinetype

Tre vaksinetyper har blitt godkjent i Norge, Pfizer/BioNTech vaksinen, Moderna vaksinen og AstraZeneca vaksinen. Den siste typen er imidlertid satt på vent. Nordre Follo får nå derfor bare Pfizer og Moderna. Det er ikke mulig å velge hvilken type vaksine du får. 

Råd til de som er vaksinert

Vi vet ennå ikke hvor godt vaksinene hindrer smittespredning. På sikt vil det trolig komme lettelser, men foreløpig må de som er vaksinert fortsatt følge gjeldende smittevernregler. De grunnleggende smittevernrådene som god hånd- og hostehygiene, holde mer avstand og holde oss hjemme når vi er syke vil vi sannsynligvis måtte leve med litt lenger. Det er også karanteneplikt selv om du er vaksinert.

Vaksinasjonskort

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir deg oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut et vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Følg med i våre kommunikasjonskanaler 

Vi fortsetter å informere om koronavaksine i våre kommunikasjonskanaler, så følg med på nettsiden, i lokalpressen, på vår facebookside og via SMS.   

Følg kommunen på Facebook

Sørg for at du får varsel på SMS

Kommunen benytter telefonvarsling til innbyggerne når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. 

Du kan selv oppdatere kontaktdata i løsningen vi benytter, så sjekk at du står oppført med riktige opplysninger: servicevarsling.no.

Informasjon om vaksinen

Les mer