Koronavaksine

Kort fortalt

 • Vi vaksinerer innbyggerne i tråd med retningslinjer fra nasjonale myndigheter.
 • Les om gruppen du tilhører i menyen nedenfor. 
 • Voksne som har hatt Covid-19 skal kun ha to vaksinedoser. 
 • Vi anbefaler at du benytter munnbind på vaksinesenteret. 

Tilbud om drop-in for dose 1 og 2

De som ennå ikke har tatt dose 1 og dose 2 kan komme på drop-in på vaksinesenteret på Ski følgende dager kl. 10.00-14.00:

 • Onsdag 1. desember
 • Torsdag 2. desember
 • Tirsdag 7. desember
 • Onsdag 8. desember
 • Torsdag 9. desember 
 • Tirsdag 14. desember

Husk at intervallet mellom 1. og 2. dose må være minst fire uker hvis du er over 18 år. For de som er født i 2004 og 2005, må intervallet være minst tolv uker. Vi tilbyr ikke drop-in for dose 3. 

Ungdom under 16 år må ha med samtykkeskjema, underkrevet av begge foreldrene.   

Registrer deg for koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og kommunen tilbyr vaksinen til innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen over lengre tid. Koronavaksinen er gratis.  

Kommunen benytter Helseboka til å organisere vaksineringen. Dette er den samme løsningen som vi bruker til Covid-testing. Vi opplever at noen blir usikre og irritert over en rekke spørsmål, informasjon om betaling osv. som kommer opp under registreringen. Dette er spørsmål du får hvis du svarer ja til å laste ned en app og/eller abonnere på Helseboka.

Du trenger ikke disse tjenestene hvis du kun skal registrere deg for vaksine!     

Når du skal registrere deg må du logge inn med BankID. Pårørende kan logge inn med egen ID og registrere barn, foreldre eller andre som ikke klarer å registrere seg selv. 

Logg deg inn nedenfor

Hvis du får spørsmål om å logge deg inn med PIN kode skal du ikke velge dette alternativet. Velg "Logg inn uten PIN-kode".  

Helseboka

Når du har registrert deg i Helseboka og gitt beskjed om at du ønsker vaksine, får du en bekreftelse på SMS. Har du fått en slik bekreftelse fra Helseboka, er du registrert og trenger ikke kontakte kommunen for ytterligere bekreftelse.   

Trenger du hjelp til registrering?

Hvis du ikke har mulighet til å registrere deg digitalt i Helseboka, eller får problemer med å registrere deg, kan du ringe vaksinesenteret i kommunen.

Telefon: 94 01 23 10
Åpningstid: Mandag til fredag, kl. 09.00-11.20 og 12.00-15.00. 

De som betjener telefonen kan kun hjelpe deg med registrering i Helseboka. 

Tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Tredje dose er en ekstra vaksinedose for personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksine-effekt etter to doser. Denne gruppen får tilbud om 3. dose på vaksinesenteret på Ski. Ta kontakt på telefon 94 01 23 10. 

 • Du må være over 18 år.
 • Intervallet mellom 2. og 3. dose må være minimum fire uker. 

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. Du finner mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder via linken nedenfor. 

Oppfriskingsdose til personer over 65 år

Regjeringen har bestemt at alle over 65 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose (boosterdose) med koronavaksine. Dette er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første dosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. 

Alle innbyggere som er over 65 år og registrert i Helseboka har fått invitasjon til oppfriskingsdose på SMS. Hvis du ikke har mottatt dette tilbudet og ønsker oppfriskingsdose med koronavaksine, kan du kontakte vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10. 

Det må ha gått minst fem måneder mellom 2. dose og oppfriskingsdose.  

Oppfriskningsdose til personer i medisinsk risikogruppe 

Personer under 65 år som har følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper og er plassert i gruppe 4B:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Registrer deg i Helseboka for å reservere tid til oppfriskingsdose. 

Har du ikke mulighet til å registrere deg digitalt, kan du bestille tid på telefon 94 01 23 10. 

For personer under 65 år er intervallet mellom siste dose og oppfriskningsdosen seks måneder. De fleste har fått to doser i det vanlige vaksinasjonsprogrammet, mens enkelte har fått tre doser. Det er anbefalt en oppfriskningdose til alle i gruppe 4b.

D
u må selv passe på at det har gått minst seks måneder mellom din siste vaksinasjon og oppfriskningsdosen. 

Oppfriskningsdose til helsepersonell som jobber i Nordre Follo

Vi planlegger vaksinering av helsepersonell som jobber med sårbare grupper. I løpet av uke 49 legger vi ut en link der du kan reservere tid for oppfriskingsdose. Du må selv passe på at det er minst seks måneder mellom 2. og 3. vaskinedose. Ta med deg dokumentasjon på at du jobber i Nordre Follo kommune.   

Oppfriskningsdose til personer 45 - 64 år

Kommunen vil tilby vaksine til alle i denne aldersgruppen rett over nyttår. Vi vil da legge ut en link der du kan reservere tid for oppfriskingsdose. Vi oppfordrer alle til å ta med koronasertifikat som viser at det har gått minst seks måneder siden du fikk 2. dose. Les mer om koronasertifikat nedenfor.
Hvis det ikke har gått minst seks måneder siden siste dose, så må vi dessverre avvise deg og du må komme tilbake senere.  

Vaksinering av ungdom født i 2004 og 2005

Regjeringen har bestemt at alle som er født i 2004 og 2005 skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. De må registrere seg i Helseboka på samme måte som de som er over 18 år. Se informasjon om registrering lenger opp på denne siden under fanen "Registrer deg for koronavaksine". Alle som har registrert seg vil få invitasjon til vaksine. 

Unge født i 2004 og 2005 vil få tilbud om Pfizer-vaksine.

Vaksinasjonen foregår på vaksinesenteret i underetasjen på Ski storsenter. I henhold til retningslinjer fra FHI vil det være et intervall på 12 uker mellom dose 1 og dose 2 for denne aldersgruppen. 

Les mer på FHIs nettside.  

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen.

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekrefeltse på skatteetaten.no.  

Les mer

Vaksinering av barn og unge født i 2006-2009

 • Barna må ha fylt 12 år. 
 • Barn og unge som er 12-15 år og har hatt Covid 19 skal ikke ha vaksine.  

Regjeringen har bestemt at barn over 12 år skal få tilbud om vaksine mot Covid-19. De må registrere seg i Helseboka. Se informasjon om registrering lenger opp på denne siden under fanen "Registrer deg for koronavaksine".  Alle som har registrert seg vil få invitasjon til vaksine. 

Barn og unge født i 2006, 2007, 2008 og 2009 vil få tilbud om Pfizer-vaksine og foreløpig er det planlagt å gi dem 1 dose. 

Vaksinasjon skjer bare med begge foresattes samtykke.  

Foreldre til barn som er født i 2009, men ennå ikke har fylt 12 år, kan kontakte vaksinesenteret på telefon 94 01 23 10. De vil sette opp tid for vaksine etter at barnet har fylt 12 år.   

Samtykkeskjema

Begge foresatte må skrive under på samtykkeskjema for barn og unge under 16 år. Barnet/ungdommen skal ha med seg samtykket til vaksineringen.

Hvis en av foreldrene har foreldreansvaret alene, må vedkommende ta ut bekrefeltse på skatteetaten.no.  

Les mer

Må du avbestille timen din?

Hvis du ikke kan møte til avtalt tid er det veldig viktig at du gir beskjed. Det gjelder enten du er syk, har flyttet ut av kommunen eller har fått vaksine andre steder enn i Nordre Follo. Vi får ikke beskjed hvis du krysser av i Helseboka at du er syk. 

Hvis du ikke kan komme til avtalt tid må du gi beskjed til

 • Vaksinesenteret, telefon 94 01 23 10 (for avbestilling og ny time)
 • Innbyggertorget, telefon 02178 (kun for avbestilling) 

Trenger du ny time, får du det.

På grunn av stor pågang ber vi om at du ikke tar kontakt med oss for andre vaksinespørsmål. For generelle spørsmål, kontakt

 • Nasjonal informasjonstelefon: 815 55 015 (mandag til fredag, kl. 08.00-15.30)

Slik foregår vaksinasjonen 

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. Etter vaksinering må du vente i 20 minutter på vaksinesenteret. 

Tidspunktet mellom dosene varierer i henhold til den enkeltes helsesituasjon, smittesituasjonen i samfunnet og hvor mye vaksine Norge får. Det er regjeringen som bestemmer dette og intervallet varierer derfor mellom 4 og 12 uker. 

Personer som har gjennomgått Covid-19

Personer som tidligere har gjennomgått Covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales å ta  vaksinen tidligst tre måneder etter at du er symptomfri. Barn og unge som er 12-15 år og har hatt Covid 19 skal ikke ha vaksine.  

Hvem vaksinerer de ulike gruppene? 

Kommunen administrerer vaksinering av innbyggerne. Helsepersonell og fastlegene står for selve vaksineringen. Beboere på institusjon er vaksinert der de bor, mens risikogruppene er vaksinert hos fastlegen. De øvrige må registrere seg i Helseboka og møte opp på vaksinesenteret på Ski.    

Vaksinasjonssteder 

Kommunen har vaksinasjonssenter i underetasjen på Ski storsenter (der G-sport var tidligere). 

Antall vaksinerte i Nordre Follo

Her finner du oversikt over hvor mange innbyggere som har vaksinert seg for koronaviruset: 

Åpne statistikk i nytt vindu.

Koronavaksinasjon - statistikk (FHI)

Oversikt over antall personer vaksinert med dose 1 og 2 i ulike grupper

Oppdatert per 25. november 2021

Personer 85 år og eldre (totalt 1 227 personer)

 • 93 % har fått dose 1
 • 92 % har fått dose 2
 • 72 % har fått dose 3

Personer 75-84 år (totalt 3 626 personer)

 • 100 % har fått dose 1
 • 100 % har fått dose 2
 • 48 % har fått dose 3

Personer 65-74 år (totalt 5 480 personer) 

 • 97 % har fått dose 1
 • 96 % har fått dose 2
 • 8 % har fått dose 3

Personer 55-64 år (totalt 7 255 personer)

 • 98 % har fått dose 1
 • 96 % har fått dose 2
 • 3 % har fått dose 3

Personer 45-54 år (totalt 9 049 personer)

 • 95 % har fått dose 1
 • 90 % har fått dose 2
 • 2 % har fått dose 3

Personer 40-44 år (totalt 4 260 personer)   

 • 90 % har fått dose 1
 • 85 % har fått dose 2
 • 1 % har fått dose 3

Personer 25-39 år (totalt 10 292 personer)

 • 90 % har fått dose 1
 • 81 % har fått dose 2
 • 1 % har fått dose 3

Personer 18-24 år (totalt 4 786 personer)

 • 87 % har fått dose 1
 • 80 % har fått dose 2

Personer 16-17 år (totalt 1 649 personer)

 • 89 % har fått dose 1 
 • 19 % har fått dose 2

Personer 12-15 år (totalt 3 437 personer)

 • 72 % har fått dose 1
 • 1 % har fått dose 2

Vaksinetyper

Pfizer/BioNTech og Moderna

Kommunen benytter to vaksinetyper: Pfizer/BioNTech og Moderna. Vaksinene er likestilt, men vi tilstreber å gi den vaksinetypen den enkelte ønsker. Det er anbefalt å bruke Pfizer til alle under 18 år og til menn under 30 år. 

Astra Zeneca

Astra Zeneca ble godkjent til bruk i Norge, men er senere trukket tilbake. De som fikk første dose med Astra Zeneca har fått tilbud om andre dose med Pfizer eller Moderna.  

Les mer på nettsiden til FHI

Janssen

Janssen vaksinen er også godkjent i Norge, men hverken fastlegene i kommunen eller vaksinesenteret har ønsket å tilby denne vaksinen.  

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. Du kan laste ned koronasertifikatet på helsenorge.no.  

Hvis du ikke har mulighet til å ta ut koronasertifikat ditt digitalt, kan du gi andre fullmakt til å skrive ut koronasertifikatet ditt, eller ringe til informasjonstelefonen for korona og få sertifikatet tilsendt.

 • Telefon: 815 55 015 
 • Åpningstid: Kl. 08.00–15.00, mandag til fredag

Her vil du bli bedt om fødselsnummer eller d-nummer, navn og folkeregistrert adresse. Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt i posten. Dette kan ta inntil en uke. Gyldighetsdatoen er 90 dager fra utskriftsdatoen.   

Barn og unge 12-15 år får ikke koronasertifikat siden de bare får en vaksinedose. 

Koronasertifikat (helsenorge.no)

Nasjonal kontrollside i koronasertifikatet skjules 7. oktober

Etterregistrering av vaksiner satt i utlandet   

Kommunen tilbyr ikke etterregistrering. Har du fastlege i Norge kan du ta kontakt med legen og høre om vedkommende tilbyr etterregistrering. Eventuelt må du kontakte private helseaktører.

Vaksinasjonskort

Vaksinetjenesten på helsenorge.no gir oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg selv og dine barn under 16 år. Du kan også skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk.

Nyttig informasjon

Informasjon om vaksinen

Informasjon fra nasjonale myndigheter