Smittesporing

Kort fortalt

  • Vi er opptatt av å finne, informere og følge opp nærkontakter til de som er smittet av koronavirus.
  • Kommunen bruker smittesporingsverktøyet DHIS2.
  • Vi ivaretar personvernet. 

Hva er smittesporing?

Smittesporing er prosessen med å finne, informere og eventuelt følge opp eller teste nærkontakter til de som er smittet av koronavirus.

En person som blir smittet kan være smittsom etter kort tid. Noen får bare milde symptomer og forstår derfor ikke at de er smittet. Andre kan være helt uten symptomer.

Det haster derfor å finne nærkontaktene så vi kan ta hånd om dem før de uforvarende smitter andre.  

DHIS2 som smittesporingsverktøy

Nordre Follo kommune bruker et digitalt smittesporingsverktøy som heter DHIS2. Dette er utviklet av Universitetet i Oslo i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). DHIS2 gjør det lettere å få oversikt over lokale smitteutbrudd og følge opp smittede og innbyggere som er i karantene. I tillegg får Folkehelseinstituttet (FHI) en bedre nasjonal oversikt.

Personvern

Alle opplysninger vi innhenter om innbyggere som er koronasmittet blir behandlet i henhold til kommunens  personvernerklæring

Informasjon til deg som er smittet eller nærkontakt 

Smittesporingsteamet i Nordre Follo kommune kontakter alle som er smittet av koronavirus og deres nærkontakter som bor eller oppholder seg i kommunen. Vi ringer vedkommende og informerer om hvordan de skal forholde seg slik at vi unngår videre smitte (testing, karantene, isolering).

Se Folkehelseinstituttet om hvordan smittede og nærkontakter skal forholde seg.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte smittesporingsteamet på telefon 66 10 14 07 hvis du skal gi beskjed om nærkontakter og indexpasienter. 

Åpningstid

  • Mandag-fredag: Kl. 08.30-20.30
  • Lørdag-søndag: Kl. 10.00-18.00

Har du behov for å gi beskjeder utenom åpningstiden, kan du kontakte oss på e-post Smittevern
Vi leser e-post kun i åpningstiden. 

Har du spørsmål? 

Telefonen som betjenes av smittesporingsteamet er ikke en generell publikumstelefon og de ansatte  er opptatt med kontinuerlig smittesporing. De har derfor ikke mulighet til å svare på generelle spørsmål.

For slike spørsmål kan du kontakte den nasjonale informasjonstelefon for publikum. Telefonnummeret er 815 55 015 og åpningstiden er hverdager kl. 08-15.30.