Næringsliv

Kort fortalt

Næringslivet opplever store utfordringer under koronakrisen. Statlige myndigheter har satt i verk en rekke tiltak og støtteordninger for å bedre situasjonen.

Smittevernveiledere for en-til-en-kontakt

Les oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttes nettside

Tiltak og støtteordninger til næringslivet 

Tiltak for næringslivet i Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune har en rekke tiltak som kan hjelpe næringslivet i kommunen.  

 • Etablert samarbeid med Follo næringsråd og Oppegård Næringsforum.
 • Opprettet stilling som næringsrådgiver.
 • Gjennomgår og vurderer mulige tiltak for næringslivet.
 • Tilgjengeliggjør informasjon for næringslivet på kommunens nettsider.
 • Gir informasjon om statlige tiltakspakker og støtteordninger til næringslivet.
 • Rådgivning og informasjon gjennom NAV.
 • NAV har spesielt tett kontakt og oppfølging under koronakrisen.
 • Samarbeide med Etableretjenesten om å tilrettelegge tilbud etter bedriftenes endrede behov.
 • Vurderer muligheten og behovet for digitale møteplasser og webinarer med næringslivet.
 • Holder arbeidet med kommunalt vedlikehold og ombygging i gang for å bidra til at bedrifter får arbeidsoppdrag.
 • Øker innsatsen på driftsrelaterte oppdrag.
 • Legger vekt på å gjennomføre planlagt drift, vedlikehold, rehabilitering og nyanlegg på vei, vann og avløp.
 • Tilrettelegge for at lokale leverandører kan delta i konkurranser etter anskaffelsesregelverket:
  • Oppdeling av kontrakter der dette er saklig.
  • Ved anskaffelser på mindre enn 1,3 millioner kroner, kan lokale leverandører forespørres om deltakelse i konkurransen, når de er egnet.
  • I konkurranser med kunngjøringsplikt kan kommunen være oppmerksom på å ikke stille høyere krav til kvalifisering for deltakelse i konkurranse enn nødvendig.
  • Inkludere reisetid i tjenestekontrakter der timepris er avgjørende i evalueringen.
  • Vektlegge responstid der lokal tilhørighet gjør leverandøren bedre egnet til å tilby gode tjenester.
  • Fortsatt lojalitet til eksisterende rammeavtaleleverandører på både varer og tjenester, herunder de med lokal forankring.

Hvordan bli leverandør til kommunen? 

Nordre Follo kommune ønsker å legge til rette for et aktivt samarbeid med lokalt næringsliv og vil bruke vårt handlingsrom for å legge til rette for at lokale leverandører kan delta i konkurranser om varer og tjenester til kommunen. Alle avtaler må inngås innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. For bedrifter som ikke har deltatt i offentlige anbud tidligere, kan dette regelverket virke komplisert.

Webinar 12. mai 

I samarbeid med Oppegård næringsforum og Follo næringsråd, inviterte kommunen til et webinar om hvordan og hvorfor en bedrift kan bli leverandør til kommunen. 

Informasjon til arbeidsgivere

Råd og informasjon fra NHO

Informasjonsvideo fra NAV om permittering

Informasjon til arbeidstakere

Hva gjelder i min situasjon? - veileder på nav.no 

Drop-in samtaler

NAV Nordre Follo har ikke åpent for drop-in samtaler inntil videre. Avtalte samtaler gjennomføres.

Kontaktinformasjon

 • Vi oppfordrer alle til å benytte nav.no og Ditt NAV.
 • Du kan øvrig å treffe oss på 55 55 33 33.
 • Har du akutt behov for økonomisk sosialhjelp eller midlertidig bolig kan du kontakte vakttelefonen på 45 83 14 07 mandag–fredag kl. 12.00-14.00.

Får du ikke registrert deg som arbeidssøker?

Slik får du hjelp

Informasjon fra NAV

Skatteetaten - tiltakspakker

Regjeringen har iverksatt flere tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av covid-19.

Næringsdrivende, selskap og privatpersoner som opplever økonomiske problemer som følge av koronasituasjonen, kan søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Vedtaksmyndigheten for denne type betalingsutsettelse er lagt til Skatteetaten.

Skatteetaten

Forskuddsskatt for 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Du har anledning til å endre forskuddsskatten eller skattekortet hvis økonomien din har endret seg i 2020. Se mer informasjon hos Skatteetaten 

Skatteetaten

Miljø og helsekrav 

Miljø og helsekrav til lokaler, virsomheter og eiendommer