Kommuneoverlegens risikorapport

Her finner du kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i Nordre Follo frem til 9. mars 2022. Risikorapporteringen er nå avsluttet.

Vurdering av risiko og vurdering av tiltak tar utgangspunkt i tre scenarioer hvorav vurderingspunktene for tiltak går på påvirkning og belastning av helsetjenestene.

  1. Lavt nivå på innleggelser og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet (noe smitte spesielt blant uvaksinerte barn, samt gjennombruddsinfeksjoner hos vaksinerte).
  2. Et noe høyere nivå av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad.
  3. Høy grad av innleggelser og smittespredning som påvirker samfunnet i alvorlig grad.

Du finner mer informasjon om risikovurderingen på fhi.no

Risikovurdering for Nordre Follo kommune

Risikovurdering per 9. mars 2022: 

Kommuneoverlegen vurderer smittesituasjonen i Nordre Follo kommune ut fra scenario 1. 

Risikorapporter

Se mer informasjon om koronasituasjonen i Nordre Follo kommune.

Sist endret: 21.04.2022