Kommuneoverlegens risikorapport

Her finner du kommuneoverlegens vurdering av smittesituasjonen i Nordre Follo.

Risikovurderingen består av en vurdering av den epidemiologiske situasjonen, spredningspotensialet og forventet sykdomsbyrde.

Kommunen plasserer risikovurderingen på ett av fem risikonivåer:

  • Nivå 1 – Kontroll
  • Nivå 2 – Kontroll med klynger
  • Nivå 3 – Økende spredning
  • Nivå 4 – Utbredt spredning
  • Nivå 5 – Ukontrollert spredning

Du finner mer informasjon om risikovurderingen på fhi.no.
 

Risikonivå for Nordre Follo kommune

Risikonivå for Nordre Follo kommune per 14. juli 2021:

Nivå 1 – Kontroll

Det kommer ut ny risikorapport hver uke. 

Vær oppmerksom på at dette er et øyeblikksbilde og at vurderingene kan endre seg raskt. 

Se råd og regler i Nordre Follo

Sist endret: 14.07.2021