Skole og barnehage

Kort fortalt

 • Barnehager og skoler går over til grønt nivå etter trafikklysmodellen så snart som mulig, og senest onsdag 19. januar. 
 • Videregående skoler og voksenopplæring går også over til grønt nivå. 
 • Elever og foresatte får nærmere beskjed om praktiske forhold direkte fra barnehagen/skolen. 

Nordre Follo kommune følger nasjonale råd og regler. 
Se pressemelding fra Regjeringen 13. januar 2022. 

Smitteverntiltak  

 • Alle med symptomer skal holde seg hjemme, også de som er vaksinert. 
 • Barn og elever bør teste seg ved symptomer. 
 • Voksne skal holde avstand til hverandre.
 • Vi gjennomfører jevnlig testing for elever på 5.-10. trinn.
 • Vi starter med frivillig testing for elever på 1.- 4. trinn i uke 3.  
 • Ansatte i skole og barnehage får tester til eget bruk.   

Hva skal barn og unge gjøre ved positiv test?   

 • Isoler deg og hold avstand til andre. 
 • Gi beskjed til barnehagen eller skolen slik at de kan gi beskjed til andre.  
 • Gi beskjed til andre du har hatt nær kontakt med utenfor barnehagen eller skolen de siste to dagene så de får testet seg. 
 • Bestill bekreftende PCR-test på teststasjonen. Informer om positiv selvtest når du møter opp.  

Les mer om retningslinjer, karantene, hurtigtester, PCR-tester og hva du skal gjøre ved positivt svar på sidene nedenfor:  

Grønt nivå i barnehage og grunnskole

Etter at Regjeringen kom med lettelser i smitteverntiltakene 13. januar har kommuneoverlegen vurdert situasjonen i Nordre Foll kommune. På bakgrunn av dette er det bestemt at barnehager og skoler går over til grønt nivå etter trafikklysmodellen så snart som mulig, og senest onsdag 19. januar. Barnehagen eller skolen vil informere nærmere om praktiske forhold.

Trafikklysmodellen

I desember 2021 har skoler og barnehager i hele landet fått beskjed om å ta i bruk trafikklysmodellen igjen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene skal selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt.

Du finner mer informasjon om trafikklysmodellen og smittevernveiledere på udir.no.

Grønt nivå i videregående skole og voksenopplæring

Videregående skoler og voksenopplæring er satt på grønt nivå av regjeringen.

Trafikklysmodellen

I desember 2021 har skoler og barnehager i hele landet fått beskjed om å ta i bruk trafikklysmodellen igjen. Tiltaksnivået skal minimum være på grønt nivå, men kommunene skal selv vurdere om de skal heve tiltaksnivået til gult eller rødt.

Du finner mer informasjon om trafikklysmodellen og smittevernveiledere på udir.no.

Nyttige lenker