Skole og barnehage

Kort fortalt

 • For å begrense spredning av koronaviruset ble barnehage, grunnskole og SFO stengt 12. mars.
 • Kommunale barnehager åpnet igjen 21. april
 • 1.-4. trinn og SFO på skolene åpnet igjen 27. april.
 • 5.-10. trinn åpnet igjen fra 11. mai.  
 • Voksenopplæring startet igjen fra 11. mai

Smittevernveildere
Smittevernveilederne for barnehager og skoler ble oppdatert 27. juni. Her blir det presisert når barn og ansatte kan komme tilbake etter sykdom og hva de skal gjøre ved nyoppståtte symptomer.

Du finner smittevernveilederene på udir.no
Se fhi.no for mer informasjon

Kommunale barnehager

Barnehagene gjenåpnes gradvis og kontrollert.

Gjenåpning av barnehagene

Regjeringen bestemte at barnehagene i Norge skulle åpne gradvis og kontrollert fra mandag 20. april. Etter en stor innsats fra ansatte innenfor barnehage og renhold, var vi glade for å kunne gjenåpne alle kommunale barnehager i Nordre Follo kommune tirsdag 21. april.

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan barnehagene kan sikre at de gjør nødvendige tiltak for smittevern så det er trygt for barn og voksne å være i barnehagen. Veilederen sier noe om viruset, risiko for at barn blir smittet, smitteforebyggende tiltak og når barn, foresatte og ansatte kan komme i barnehagen – og når de ikke kan komme. 

Trafikklysmodell

Veilederen blir løpende revidert og den siste utgaven innfører en trafikklysmodell som beskriver ulike tiltak på grønt, gult og rødt nivå, avhengig av smittesituasjonen i samfunnet. Modellen varierer fra vanlig organisering av barnehagehverdag og lek (grønt nivå), til mer omfattende tiltak med små, faste grupper av barn og ansatte (rødt nivå). Vi befinner oss nå på gult nivå, både nasjonalt og i Nordre Follo kommune.

Se Utdanningsdirektoratet.    

Smitteverntiltak

Det skal være trygt å være i barnehagen og de tre viktigste tiltakene  for å begrense smitte er fortsatt:

 • Syke personer skal ikke være i barnehagen.
 • Dere må gjennomføre hygienetiltak både før dere kommer og i barnehagen.
 • Alle må bidra til å redusere kontakten mellom mennesker.

Les informasjonsskrivene på toppen av siden for å se hva dette konkret betyr til enhver tid.  

Barna må ha med matpakke

Med de nye retningslinjene klarer vi dessverre ikke å servere mat til barna slik vi pleier. Barna må derfor ha med seg matpakke i barnehagen. Ordningen med varm mat fra catering en dag i uken fortsetter.   

Betaling

Regjeringen har bestemt at foreldre som får et barnehagetilbud skal betale for dette fra og med 14. april. Dette gjelder selv om de ikke benytter seg av tilbudet. Prisen for mat blir justert i henhold til tilbudet.  

Mer informasjon 

Grunnskolen

Smittevernveildere
Smittevernveilederne for barnehager og skoler ble oppdatert 27. juni. Her blir det presisert når barn og ansatte kan komme tilbake etter sykdom og hva de skal gjøre ved nyoppståtte symptomer.

Du finner smittevernveilederene på udir.no
Se fhi.no for mer informasjon

 • 1.-4. trinn og SFO på skolene åpnet 27. april
 • 5.-10. trinn startet igjen fra 11. mai

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra skolen. 

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. Den nye smittevernveilederen som ble offentliggjort 29. mai følger en trafikklysmodell som viser en nivåinndeling av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen i Norge og i kommunen. Norge og Nordre Follo kommune befinner seg på gult nivå i modellen. Du finner mer informasjon om trafikklysmodellen på udir.no

Åpningstid SFO

Oppholdstiden på SFO vil inntil videre være kl. 08.00-16.00.    

Smitteverntiltak 

 • Håndvask før eleven går hjemmefra og når eleven kommer til skole/SFO. 
 • Håndvask etter hosting/nysing og toalettbesøk. 
 • Håndvask før og etter måltid. 
 • Håndvask etter friminutt/uteaktivitet. 
 • Håndvask ved synlig skitne hender. 
 • Forsterket renhold på utsatte flater som toalettseter, vaskeservant, blandebatteri, dørhåndtak, trappegelender, stoler, bordflater, lysbrytere. 
 • Eleven skal vaske over egen pult. Eleven skal ikke dele iPad/chromebok. 
 • Utstyr som elevene må dele (f.eks. i kunst og håndverk) skal rengjøres mellom hver elev. 
 • Tøyleker og tekstiler ryddes bort hvis de ikke kan vaskes på 60 grader.    

Hvem skal komme på skolen?  

 • Alle elever som ikke har symptom på sykdom. 
 • Elever som har vært symptomfrie i ett døgn etter luftveisinfeksjon. 
 • Elever med typiske tegn på pollenallergi.    

Hvem skal ikke komme på skolen? 

 • Elever med luftveissymptomer. 
 • Elever som har bekreftet covid-19. 
 • Elever som er i nærkontakt/husstandsmedlem til person med bekreftet covid-19.  
 • Ansatte og foresatte som har luftveissymptomer eller er i karantene/isolasjon skal ikke komme på skole/SFO.   

Barna må ha med matpakke  

Med de nye retningslinjene kan vi ikke servere mat. Elevene må spise frokost hjemme og ha med matpakke på skole/SFO.   

Betaling for SFO  

Regjeringen har bestemt at foreldre som får et SFO-tilbud skal betale for dette fra og med  14. april. Dette gjelder selv om dere ikke benytter tilbudet. Det er mulig å søke permisjon på grunn av endringer i familieøkonomien som følge av covid-19utbruddet. Ta kontakt med skolen hvis dere ønsker permisjon. Av smittevernhensyn serverer vi ikke mat på SFO.        

Mer informasjon

Alle foreldre får praktisk informasjon om timeplan og skoledag direkte fra sin skole. Se også aktuell informasjon via linkene nedenfor.    

Skriftlig og muntlig eksamen for 10. trinn

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst.

Dette får ikke konsekvenser for vitnemålet

 • Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen.
 • I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst.
 • Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring.

Voksenopplæring

Vi startet med spesialundervisning og norskopplæring for noen grupper mandag 11. mai. Norskopplæring og grunnskole for alle grupper startet mandag 18. mai. Alle får noe redusert tilbud for at vi skal klare å holde tilstrekkelig avstand. Deltakerne vil også begynne og slutte til forskjellig tid for å redusere antall som bruker offentlig transport, og for at vi skal ha færrest mulig tilstede samtidig. Alle får beskjed fra sin lærer om når de skal møte.  

Gradvis gjenåpning
Regjeringens mål er å åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter igjen før sommeren. Dette forutsetter imidlertid at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen. Helse- og omsorgsministeren understreket at vi må fortsette med de enkle smitteverntiltakene vi vet virker: Være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.      

Egenbetaling i barnehage våren 2020  

Egenbetaling i uke 16
Alle barn som har et barnehagetilbud denne uken må betale slik de gjorde før barnehagene stengte. Egenbetalingen vil være den samme selv om barnet har noe redusert tilbud.  

Egenbetaling fra uke 17 
Barn som har barnehagetilbud fra og med uke 17 må betale slik de gjorde før barnehagen stengte. Egenbetalingen vil være den samme selv om barnehagene har en gradvis åpning og kan ha ulike åpningstider. 

Det er mulig å søke om permisjon fra barnehagen hvis barn eller foresatte har en alvorlig sykdom (se smittevernveilederen for barnehage) eller dersom foreldre har en utfordrende økonomisk situasjon på grunn av f. eks. permittering eller oppsigelse.

Søknad sendes på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no. Søknad må inneholde informasjon om barnets navn, fødselsdato, foreldrenes navn, barnehagens navn og informasjon om årsak til søknad. NB! All aktuell dokumentasjon leveres direkte til barnehagen pga personsensitive opplysninger. Søknaden behandles i barnehagen og ordningen vil gjelde for inneværende barnehageår. 

Hvis barnet får innvilget permisjon skal dere ikke betale for barnehageplassen. Barn som tilbys plass, men hvor foreldre ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, må betale.

Redusert foreldrebetaling 
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling på grunn av varig lav inntekt på vanlig måte. 

Fakturering i mai og juni 2020 
Faktureringen i mai skal sikre riktig egenbetaling den perioden barnehagene var stengt. Ingen skal betale for perioden 13. mars til 14. april, heller ikke de som har hatt en barnehageplass denne perioden. Fra 14. april skal man igjen betale for barnehageplassen. 21. april åpner de kommunale barnehagene igjen og vi gir et tilpasset og forsvarlig tilbud i tråd med føringer fra myndighetene og kommunen – jf. kommuneoverlegens bestemmelser.  

Fordi vi må kvalitetssikre fakturaene for mai slik at disse blir riktige, blir de sendt ut senere enn vanlig. Vi regner med å sende ut fakturaene tidlig i mai med forfallsdato 29. mai. Den enkelte barnehage vil dokumenterer hvem som har barnehageplass i denne perioden, og betalingsavvik blir registrert og håndtert.    

Vi vil gjøre det samme for fakturaer i juni, da det fortsatt kan være behov for å gjøre individuelle vurderinger og korrigeringer. Juli vil som vanlig være betalingsfri.   

Spørsmål om faktura eller søknad om utsettelse 
Det er mulig å søke om utsettelse. Alle som mottar faktura fra kommunen kan gå inn på ‘min side’ og se oversikt over fakturaer fra kommunen. Her er det evt. mulig å søke om 14 dagers betalingsutsettelse. Søknaden må være sendt før fakturaen forfaller.  Alle ubetalte fakturaer sendes til innfordring ca. 14 dager etter forfallsdato. Hvis noen har behov for ytterligere utsettelse må de kontakte innfordring@nordrefollo.kommune.no for eventuelt  å få en nedbetalingsavtale.

Egenbetaling i SFO våren 2020  

Egenbetaling i uke 16 og 17 
Alle elever som har et SFO-tilbud i uke 16 og 17 må betale slik de gjorde før skolene stengte. Egenbetaling vil være den samme selv om SFO har ulike åpningstider.  

Egenbetaling fra uke 18 
Elever som har SFO-tilbud fra og med uke 18 må betale slik de gjorde før skolen stengte. Egenbetalingen vil være den samme selv om SFO har et noe redusert tilbud, da nasjonale myndigheter har bestemt at SFO skal åpne gradvis og kontrollert. Det er mulig å søke om permisjon fra SFO hvis barn eller foresatte har en alvorlig sykdom (se smittevernveilederen for skole) eller dersom foreldre har en utfordrende økonomisk situasjon på grunn av f. eks. permittering eller oppsigelse.

Søknad sendes på e-post til postmottak@nordrefollo.kommune.no. Søknad må innehold informasjon om elevens navn, fødselsdato, foreldrenes navn, skolens navn og informasjon om årsak til søknad. NB! All aktuell dokumentasjon leveres direkte til skolen pga personsensitive opplysninger. Søknaden behandles på skolen og ordningen vil gjelde for inneværende skoleår. 

Hvis barnet får innvilget permisjon skal ikke foreldrene betale for SFO-plassen. Elever som tilbys plass i SFO, men hvor foreldre ikke ønsker å benytte seg av tilbudet, må betale.

Redusert foreldrebetaling 
Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling på grunn av varig lav inntekt vanlig måte. Her er det forskjellige ordninger i tidligere Ski og Oppegård kommune.

Fakturering i mai og juni 2020 
Fakturering i mai skal sikre riktig egenbetaling den perioden hvor skoler og SFO har vært stengt. Ingen skal betale for perioden 13. mars til 14. april, heller ikke de som har hatt en SFO-plass. Fra 14. april skal de som har benyttet SFO betale for plassen. 27. april åpner skole og SFO igjen og vi vil gi et tilbud i tråd med føringer fra myndighetene og kommunen.  

Fordi vi må kvalitetssikre fakturaene for mai slik at disse blir riktige blir de sendt ut senere enn vanlig. Vi regner med å sende ut fakturaene tidlig i mai med forfallsdato 29. mai. SFO på den enkelte skole dokumenterer hvem som har plass i denne perioden, og betalingsavvik blir registrert og håndtert.  

Vi vil gjøre det samme for fakturaer i juni, da det fortsatt kan være behov for å gjøre individuelle vurderinger og korrigeringer på fakturaer. Juli vil som vanlig være betalingsfri.

Spørsmål om faktura eller søknad om utsettelse 
Det er mulig å søke om utsettelse. Alle som mottar faktura fra kommunen kan gå inn på ‘min side’ og se oversikt over fakturaer fra kommunen. Her er det mulig å søke om 14 dagers betalingsutsettelse. Søknaden må være sendt før fakturaen forfaller. Alle utbetalte fakturere sendes til innfordring ca. 14 dager etter forfallsdato. Hvis noen har behov for ytterligere utsettelse må de kontakte innfordring@nordrefollo.kommune.no for eventuelt å få en nedbetalingsavtale.  

Skolehelsetjeneste

Helsestasjonene

Helsesykepleier på barneskolene er tilbake fra 27. april. De ansatte i skolehelsetjenesten på ungdomsskolene er ennå ikke fysisk tilstede, men du kan kontakte helsesykepleier på telefon eller e-post. Helsestasjon for ungdom er åpen for timebestilling igjen fra 4. mai.  

Kontakttelefoner (mandag-fredag kl. 08.00-15.30).

 • Barneskole, telefon 90 10 85 31
 • Ungdomsskole, telefon 97 76 94 96
 • Helsestasjon for ungdom og videregående skole, telefon 46 89 74 63

Vakttelefoner for barn og unge

Trenger du noen å snakke med? Her ser du hvem du kan ringe.

Vakttelefoner for barn og unge.

Snakk med barna

Tips til hvordan du kan snakke med barna om koronavirus på reddbarna.no

Bamselegen - spesialepisode om virus

Her kan du se film fra Helsedirektoratet om hvordan du snakker med barna om koronaviruset: