Skole og barnehage

Kort fortalt

Her finner du informasjon om råd og regler i forbindelse med Covid-19, retningslinjer for testing og  karantene, beredskapsnivå, smittevern mv.  

Informasjonsskriv til foreldre 

17.09.21: Jevnlig testing i ungdomsskolen

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme?

 • Hvis barn har fått symptomer på luftveisinfeksjon siste døgn (nyoppstått), bør barnet holdes hjemme og testes. 
 • Det gjøres unntak for barn i barneskole- og barnehagealder som kun har rennende nese og ellers er i god allmenntilstand. De behøver ikke være hjemme.

Når skal barn være hjemme? (FHI)

Testing erstatter karantene for barn og unge

Ordningen nedenfor gjelder barn og unge til og med 17 år.

 • Barn og unge er unntatt karantene så lenge de følger det nye testregimet. Hvis de ikke vil teste seg, må de være i karantene. 
 • Barn og unge er IKKE unntatt karantene hvis noen i husstanden eller tilsvarende nære er smittet. De må da være i karantene på samme måte som tidligere. Dette avgjøres av smittesporerne i direkte dialog med familiene.

Målet med de nye karantenereglene er å sikre en mer normal hverdag for barna med færre avbrudd og fraværsdager.

Hva skjer når det oppdages smitte i barnehage eller skole?

Den smittede vil i de fleste tilfeller allerede være isolert så målet med testingen er å avdekke om det har skjedd en smittespredning. 
 • For barn i barnehage: Barnehagehverdagen gjennomføres som vanlig. Selvtest 1 og 2 leveres ut når barnet blir hentet og testene tas hjemme. 
 • For elever på 1.-7. trinn: Skolehverdagen gjennomføres som vanlig. Selvtest 1 og 2 blir sendt med elevene hjem og testene tas hjemme. 
 • For elever på 8.-10. trinn: Skoledagen blir gjennomført som vanlig. Elevene tester seg selv på skolen. Test 2 og 3 sendes med hjem. Ved negativ test gjennomføres skoledagen som vanlig. 
  • I løpet av uke 38/39 blir det etablert en ordning der elever på 8.-10. trinn tester seg selv hjemme to ganger i uken. Elevene får med seg tester fra skolen. 
 • Elever på videregående skole skal teste seg selv to ganger i uken. 
 • Ved positiv test må ungdommen avbryte skoledagen og gå i isolasjon snarest. Kontakte smittesporingsteamet i kommunen på telefon 66 10 14 07. 

Hvem anbefales å teste seg? 

Alle som er definert som nærkontakt til en smittet person anbefales å teste seg, med unntak av de som har gjennomgått Covid-19 siste 12 måneder. Barn og unge bør likevel teste seg hvis det får nyoppståtte symptomer og det er mer enn tre månender siden vedkommende hadde Covid-19.   
 
Hvis barn, elever eller studenter ikke testes gjelder karantenereglene på samme måte som tidligere og nærkontakter må være hjemme i ti dager. 
 

Utdeling av tester

Hvis du er nærkontakt i en skoleklasse eller barnehage vil du få utdelt tester der.

Hvis barn og unge har blitt smittet utenfor barnehage eller skole (f.eks. på fritidsaktiviteter eller i sosiale sammenkomster) kan foresatte hente selvtester på teststasjonene:  
 
 • Det tidligere rådhuset på Kolbotn, alle hverdager kl. 9.00-11.30 og 12.30–14.30.
 • Verkstedveien 25c i Ski alle dager, også helg, kl. 9.00–11.30 og 12.30–14.30. 

Vær oppmerksom på at alle positive hurtigtester og selvtester må bekreftes med en ny test. Dette må være en PCR-test gjennomført på teststasjonen.

Hvordan utføres en selvtest? 

Se bilder og film om hvordan du tar en selvtest. 

Hva skal du gjøre hvis du får positiv selvtest på Covid-19? 

 • Isoler deg og hold avstand til andre.
 • Gi beskjed til de du har hatt nær kontakt med de siste to dagene, slik at de får testet seg.
 • Lag en liste over nærkontakter som du har klar før du ringer smittesporingsteamet.
 • Ring smittesporingsteamet på telefon 66 10 14 07, helst mellom kl. 08.30 og 15.00. De har svært mye å gjøre. Hvis du ikke får svar, prøv igjen senere.
 • Bestill bekreftende PCR-test på teststasjonen.
 • Informer om positiv selvtest når du møter opp på teststasjonen.

Elever og studenter over 18 år

I tillegg til nasjonale retningslinjer har formannskapet i Nordre Follo vedtatt en egen forskrift, som gjelder for elever og studenter over 18 år. 

Se saksdokumenter fra møtet 26. august 2021

Koronavaksine

Les om vaksinasjon av ulike grupper

Kommuneoverlegens risikorapport

Se kommuneoverlegens ukentlige risikorapport.  

Kommunale barnehager

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. Smittevernveilederen følger en trafikklysmodell som viser en nivåinndeling av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen i Norge og i kommunen.

Grønt nivå

Grunnskolen og barnehager er på grønt nivå i Nordre Follo kommune. 

Du finner mer informasjon om smittevernveiledere og trafikklysmodellen på udir.no.

Grunnskolen

For å ivareta smittvernreglene må vi tilpasse opplegget til den enkelte skole. Alle elever/foresatte får informasjon direkte fra sin skole.

Smittevernveileder

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan vi kan hindre smitte. Smitteveilederen følger en trafikklysmodell som viser en nivåinndeling av smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen i Norge og i kommunen.

Grønt nivå

Grunnskolen og barnehager er på grønt nivå i Nordre Follo kommune. 

Du finner mer informasjon om smittevernveiledere og trafikklysmodellen på udir.no.

Nyttige lenker