Smittevern i Nordre Follo

Kort fortalt

Her finner du informasjon om smittevernregler, lokale smitteverntiltak i kommunen, informasjon om arrangementer, i tillegg til fakta og råd om smitte. 

Nasjonale retningslinjer og lokale tiltak

Nordre Follo kommune følger de nasjonale retningslinjene for smittevern. I tillegg vedtok kommunestyret noen lokale smitteverntiltak 23. september 2020. Tiltakene gjelder i første omgang til 21. oktober. Da blir de vurdert på nytt.  

Lokale smitteverntiltak i Nordre Follo kommune:

  • Kollektivreiser
    Når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, skal reisende bruke munnbind på kollektivtransport. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Arrangementer
    Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere samtidig når arrangementet er innendørs og deltakerne ikke har fast sitteplass. Nedenfor finner du mer informasjon om smittevern ved arrangementer. 

I tillegg gjelder følgende:

  • Nordre Follo kommune innfører ikke påbud om å registrere gjester på serveringssteder, men formidler Helsedirektoratets anbefaling om frivillig registrering.
  • Kommunen følger nasjonale råd for bruk av munnbind i hjemmesykepleien.

Arrangementer

Ifølge nasjonale bestemmelser er det inntil videre ikke tillatt å gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig.

I Nordre Follo kommune er det i tillegg innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass.

Med fast sitteplass mener vi at deltakerne får tildelt en plass som de skal benytte under hele arrangementet. Det er ikke et krav om at plassen er tildelt på forhånd gjennom reservering, nummerte plasser e.l. Å tildele plasser på stedet er derfor tilstrekkelig.

Forbudet gjelder fra 1. oktober kl. 12.00 og vil bli vurdert på nytt 15. oktober.

Utendørsarrangementer og arrangementer innendørs med fast sitteplass kan ha inntil 200 deltakere.

Forbudet gjelder for de som oppsøker et arrangement, altså gjester. Det er derfor viktig å ha egne vakter som passer på at gjestene benytter plassen de er tildelt og holder tilstrekkelig avstand under hele arrangementet.

Forbudet ovenfor gjelder tilskuere på idrettsarrangementer. Utøvere og trenere skal følge retningslinjene som gjelder for den aktuelle idretten. 

Informasjon om koronavirus

helsenorge.no finner du informasjon om symptomer, testing, risikogrupper, arrangementer, feiringer, reiser, munnbind mm. Her er det også en chattetjeneste du kan bruke for å få svar på det du lurer på.

Veiledere 

Fakta og råd om smitte 

Publikumstelefon

Har du spørsmål om korona?

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe den nasjonale koronatelefonen på 815 55 015.