Arbeidsliv

Nordre Follo kommune følger nasjonale råd og regler. Smitteverntiltakene nedenfor gjelder fra 14. januar.

Nasjonale råd og anbefalinger 

  • Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
  • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
  • Anbefaling om 1 meters avstand.
  • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
  • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se regler om munnbind.
  • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

 

Se regjeringens pressemelding:
Regjeringen letter på tiltakene, 13. januar 2022

Sist endret: 14.01.2022