Arrangementer

Følger nasjonale smitteverntiltak 

Regjeringen besluttet 10. april å viderefører tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i flere kommuner i Viken, deriblant Nordre Follo. Tiltakene varer fra midnatt, natt til mandag 12. april til og med søndag 25. april.  

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp. Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.
  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.
  • En privat sammenkomst på et offentlig sted er i Covid-19-forskriften definert som et arrangement. Innendørs- og utendørs arrangement er for tiden ulovlig i Nordre Follo kommune. Kommunens syn er at begrepet bør tolkes strengt i nåværende smittesituasjon. Det anses ikke som en privat sammenkomst når man går på tur med venner, men en planlagt og organisert samling av et større antall mennesker vil etter kommunens syn falle inn under definisjonen. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. 

Hensikten med den strenge nedstengningen nå er at alle skal få ned antall (sosiale) kontakter til et absolutt minimum.

Mer informasjon

Sist endret: 16.04.2021