Arrangementer

For å hindre spredning av koronaviruset, er muligheten til å gjennomføre arrangementer på offentlig sted begrenset. Her ser du hva som gjelder i Nordre Follo.

Forbud mot arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Se definisjon av arrangement i covid-19-forskriften. Idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år omfattes likevel av definisjonen. 

Unntak fra forbudet

  • Begravelser, bisettelser og minnestunder. Arrangøren må sørge for at alle som er til stede kan holde minst en meter avstand til andre, som ikke er i samme husstand.
  • Kamper og konkurranser uten publikum i idretter som
    • ikke er definert som kontaktidretter.
    • er på profesjonelt nivå.
  • Forestillinger og tilsvarende arrangementer uten publikum til stede.
  • Vielser, dåp og lignende ritualer uten tilskuere til stede.

For unntakene gjelder antallsbegrensning omtalt i covid-19-forskriften §13a. For øvrig gjelder bestemmelser om arrangementer i covid-19-forskriften §13b - 13d.

Gjennomføring av arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig. Se definisjon av arrangement i covid-19-forskriften.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet kan holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Tiltakene gjelder til og med 22. januar. 

  • Regjeringen har innført flere nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra og med 4. januar 2021. Du finner de nasjonale smitteverntiltakene på regjeringen.no.
  • Formannskapet behandlet forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune, Viken torsdag 7. januar 2021. Den gjeldende forskriften ble vedtatt forlenget. Du finner sakspapirene til saken i politisk møtekalender.

Sist endret: 07.01.2021