Kultur, idrett og  fritid

Følger nasjonale smitteverntiltak

Regjeringen besluttet 10. april å viderefører tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i flere kommuner i Viken, deriblant Nordre Follo. Tiltakene varer fra midnatt, natt til mandag 12. april til og med søndag 25. april.  

Idrett- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for  

  1. barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil ti personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
  2. personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil fem personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Organisert trening for toppidrettsutøvere ble tillatt fra 13. april kl. 16, og treningskamper i de to øverste divisjonene i fotball blir tillatt med virkning fra midnatt, natt til 16. april. Det er kun spillere, støtteapparat og dommere til stede ved disse treningskampene.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

  • Treningssentre.
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
  • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
  • Biblioteker.
  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
  • Museer.
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.


Mer informasjon

Sist endret: 16.04.2021