Kultur, idrett og fritid

Kultur,- underholdnings- og fritidsaktiviteter innendørs

Utsetter all innendørs aktivitet

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til 19. januar.
 
Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.
 
 

Lokale regler

Alle offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur,- underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs er stengt med noen unntak.

Unntak

 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter.
 • Tros- og livssynshus.
 • Fritidsklubber for barn og unge. Fritidsklubbene har tilnærmet ordinær drift innenfor nødvendige smittevernhensyn. Det innebærer at ungdom kan delta i fritidsklubbene på tvers av kohorter også på ungdomsskoletrinnet.
 • Bibliotek.
 • Bingo.
 • Gallerier og annen utsalg av kunst.
 • Steder der det foregår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.    

Unntakene forutsetter smittevernfaglig forsvarlig drift og oppfølging av vilkårene i covid-19-forskriften

Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Virksomheten må være bemannet.
 • For fritidsaktivitet som i utgangspunktet drives uten bemanning, må det utpekes en ansvarlig person.
 • Kontaktidretter er ikke tillatt.
 • Deltakere på organisere aktiviteter må melde fra i forkant.
 • Personalet/ansvarlig må ha oversikt over hvem som er i lokalet. Deltakere må registreres med navn, kontaktinformasjon og tidsrom for når de er til stede. Opplysningene må være tilgjengelig i 14 dager.
 • Garderober og dusjanlegg skal være stengt for deltakere, med unntak for de som benytter svømmeanlegg.
 • Deltakere på treningssentre må bo i Nordre Follo kommune.
 • De som deltar på aktiviteter må holde minst to meter avstand til andre deltakere.
 • Veiledere fra Folkehelseinstituttet og organisasjoner som virksomhetene og aktivitetene er tilknyttet, må følges.  

Idrettsaktiviteter

Innendørs

 • Det anbefales å utsette oppstart av innendørs trening fram til 19. januar i tråd med nasjonale råd. 

Utendørs

 • Det er nå tillatt med organisert trening i faste grupper utendørs for alle aldersgrupper. Det må holdes god avstand. 

Kamper, cuper og stevner

Kamper, cuper og stevner er ikke tillatt. 

Tiltakene gjelder til og med 22. januar. 

Mer informasjon

 • Regjeringen har innført flere nasjonale smitteverntiltak som gjelder fra og med 4. januar 2021. Du finner de nasjonale smitteverntiltakene på regjeringen.no.
 • Formannskapet behandlet forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune, Viken torsdag 7. januar 2021. Den gjeldende forskriften ble vedtatt forlenget. Du finner sakspapirene til saken i politisk møtekalender.

Sist endret: 10.01.2021