Private sammenkomster

Følger nasjonale smitteverntiltak 

Regjeringen besluttet 10. april å viderefører tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i flere kommuner i Viken, deriblant Nordre Follo. Tiltakene varer fra midnatt, natt til mandag 12. april til og med søndag 25. april. 

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn og unge kan ha besøk av, eller gå på besøk til en eller to faste venner. Disse to kan enten være fra barnehage-/skolekorhorten, eller være to venner som ikke tilhører barnehage-/skolekohorten.
 • Der du kan, hold gjerne minst to meter avstand til andre. Unntatt er mennesker i egen husstand, og andre tilsvarende nære. Det er spesielt viktig å følge avstandsrådet innendørs.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • En privat sammenkomst på et offentlig sted er i Covid-19-forskriften definert som et arrangement. Innendørs- og utendørs arrangement er for tiden ulovlig i Nordre Follo kommune. Kommunens syn er at begrepet bør tolkes strengt i nåværende smittesituasjon. Det anses ikke som en privat sammenkomst når man går på tur med venner, men en planlagt og organisert samling av et større antall mennesker vil etter kommunens syn falle inn under definisjonen. Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. 

Hensikten med den strenge nedstengningen nå er at alle skal få ned antall (sosiale) kontakter til et absolutt minimum.

Barnebursdager

 • Det er ikke tillatt å arrangere barnebursdag på offentlig sted. Dette gjelder både innen- og utendørs.  
 • Vi anbefaler å utsette barnebursdag i hjemmet inntil videre. De strenge tiltakene varer frem til og med 25. april. Smittesituasjonen i Nordre Follo vil avgjøre hva som blir tiltakene og rådene etter dette.  

Mer informasjon

Sist endret: 16.04.2021