Reiseråd

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.

Følger nasjonale smitteverntiltak 

Regjeringen besluttet 10. april å viderefører tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i flere kommuner i Viken, deriblant Nordre Follo. Tiltakene varer fra midnatt, natt til mandag 12. april til og med søndag 25. april.  

  • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
  • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
  • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
  • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
  • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Kollektiv transport

Hold anbefalt avstand. Munnbind er påbudt når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Retningslinjer for kollektivtrafikken hos Ruter

Nasjonale føringer for inn- og utreise

Du kan lese mer om reiser til og fra utlandet og fritidsreiser innenlands hos nasjonale helsemyndigheter.

Mer informasjon

Sist endret: 16.04.2021