Sykehjem

Kort fortalt

For å hindre smitte ved våre sykehjem, har vi noen regler som gjelder ved besøk i våre institusjoner. 

Besøk på sykehjem

Besøksregler for sykehjemmene i Nordre Follo.

Se også lokale tilpasninger på nettsiden til hvert enkelt sykehjem.

Kommunikasjon med nettbrett

Alle sykehjem og omsorgsboliger har egne ipader som brukes til videosamtaler mellom brukere og deres pårørende og bekjente.

Er du pårørende eller bekjent, og ønsker å benytte deg av tilbudet? Ta kontakt med sykehjemmet og den aktuelle avdelingen din pårørende bor på.